Zadania: Przygotowanie zdjęcia do analizy import zdjęcia (raster: „Uzytkowanie Roz Pot jpg ), wyświetlenie zdjęciaPobieranie 7.42 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.42 Kb.
Ćwiczenia z Teledetekcji (II rok Geografii)

Zadania:

1. Przygotowanie zdjęcia do analizy 1. import zdjęcia (raster: „Uzytkowanie_Roz_Pot.jpg”),

 2. wyświetlenie zdjęcia,

 3. nadanie zdjęciu georeferencji z mapy 1:100 000 (raster: „Roz_Pot_topo100”),

 4. wyświetlenie dwóch warstw: zdjęcia i mapy (przezroczystość 50%).

2. Pomiary na zdjęciu (raster: „Uzytkow”),

 1. wielkość piksela,

 2. długość drogi,

 3. powierzchnia pól,

 4. powierzchnia zbiornika wodnego,

3. Analiza użytkowania ziemi w ekosystemie rolniczym (raster: „Uzytkowanie”),

 1. określenie wielkości piksela,

 2. utworzenie wektora „użytkowanie pola”

 3. założenie bazy danych „użytkowanie”,

 4. określenie powierzchni poszczególnych form użytkowania ziemi,

4. Analiza struktury przestrzennej wsi (raster: „Osada”),

 1. określenie wielkości piksela,

 2. utworzenie wektora „wies”

  • zabudowa mieszkalna,

  • zabudowa gospodarcza,

  • sady,

  • drogi utwardzone (szerokość),

  • drogi polne,

 1. obliczenie stopnia skupienia zabudowy osiedla wiejskiego

5. Analiza użytkowania ziemi w mieście (raster: „Miasto”),

 1. określenie wielkości piksela,,

 2. utworzenie wektora „miasto”

  • budynki

  • cieki i zbiorniki wodne,

  • ciągi komunikacyjne,

  • tereny rekreacyjne,

6. Interpretacja zdjęcia satelitarnego ASTER 1. określenie wielkości piksela,

 2. nadać zdjęciom ASTR’a georeferencje ze zdjęcia lotniczego (raster: „Uzytkowanie”),

 3. jakie elementy środowiska można wyodrębnić na zdjęciu,

 4. porównanie warstw green, red, NIR

 5. porównanie dokładności pomiarów ze zdjęciem

- zbiornik wodny,

7. Interpretacja zdjęcia satelitarnego LANDSATMateriały do ćwiczeń:

 1. zdjęcie (raster 480x640)

 2. mapa topograficzna 1:100 000 (raster 480x640) w formacie RVC

 3. zdjęcie satelitarne ASTER

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy