Strona główna

Zadania z geografii I seria Zadanie 1 (2 pkt)


Pobieranie 13.89 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.89 Kb.
Zadania z geografii - I seria
Zadanie 1 (2 pkt)

Dobierz przyczynę do rodzaju ruchu wody morskiej:

A. postępowy , poziomy ruch powietrza a) fale tsunami

B. siły przyciągania Księżyca i Słońca b) falowanie

C. trzęsienia ziemi w obrębie dna oceanu c)prądy morskie

D. stałe wiatry d) przypływy i odpływy


A. .............. B. ............ C. ........... D. ...................

Zadanie 2 (2 pkt)

Na podstawie opisu rozpoznaj typy lodowców górskich.

a) Lodowce na Alasce powstałe przez połączenie jęzorów lodowcowych spływjących z gór w jedno pole lodowcowe u podnóża gór , to ............................................................

b) Lodowce o licznych i długich jęzorach, które łączą się ze sobą, jak dopływy z rzeką główną , to .....................................................................

c) Lodowce tworzące się na płaskich grzbietach (fieldach) Gór Skandynawskich w postaci czap lodowych, mających krótkie jęzory, to ...........................................

d) Lodowce, w których wyróżnia się wklęsłe pole firnowe i wypływający z niego długi jęzor o wypukłym przekroju poprzecznym, to ..................................................
Zadanie 3 (2pkt)

Podaj nazwy państw , na terenie których leżą następujące jeziora:

Titicaca - ............................. Bałchasz - ...............................................

Ładoga - .............................. Balaton - .................................................

Reniferowe - ............................ Malawi - .................................................
Zadanie 4 (3pkt)

Przyporządkuj nazwy jezior do odpowiedniego typu genetycznego.


Typy genetyczne jezior: Nazwy jezior:

1 - krasowe .......................................... a. Albano k. Rzymu

2 - kraterowe ....................................... b. Aralskie

3 - polodowcowe .................................... c. Bajkał

4 - reliktowe - ......................................... d. Kaspijskie

5 - tektoniczne ........................................ e. Ochrydzkie (Płw. Bałkański)

f. Tanganika

g. Wetter

h. Wiktorii

i. Winnipeg


Zadanie 5 (2pkt)

Oblicz średni spadek Wisłoki , której długość wynosi 164 km , źródło jej znajduje się na wysokości 600 m npm , a ujście na wysokości 155 m npm.

Obliczenia :

Odp : ................................................................................................................................................


Zadanie 6 (2pkt)

Do podanych rzek dopisz ustrój rzeczny .

a) Ganges - ....................................

b) Tamiza - ...................................

c) Odra - ......................................

d) Lena - ......................................
Zadanie 7 (2pkt)

Narysuj przekrój niecki artezyjskiej i wyjaśnij , dlaczego wody artezyjskie wypływają samoczynnie na powierzchnię Ziemi.

Zadanie 8 (2 pkt)

Oznacz literą P zdanie prawdziwe , a literą B zdanie błędne.

a) Cały obszar Polski znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego ......

b) Polskie rzeki mają reżim śnieżno - deszczowy ......

c) Morze Bałtyckie to płytkie morze szelfowe ......

d) Tatrzańskie jeziora należą do jezior oligotroficznych ......


Zadanie 9 ( 2 pkt)

Podaj przyczyny i konsekwencje eutrofizacji Morza Bałtyckiego.

Przyczyny eutrofizacji ..............................................................................................................................

Konsekwencje eutrofizacji ........................................................................................................................


Zadanie 10 ( 2pkt)

Zaproponuj dwa działania , które mogą rozwiązać problem deficytu wody .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość