Strona główna

Zadanie 1 Przeprowadzić analizę działania powyższego algorytmu. Zadanie 2


Pobieranie 11.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.35 Kb.
Iteracje

Przykład


Analiza działania algorytmu:

i – licznik pętli,

c – zmienna trzymająca wynik,

n – zmienna określająca ilość iteracji.


Zadanie 1
Przeprowadzić analizę działania powyższego algorytmu.
Zadanie 2
Przedstawić powyższy algorytm za pomocą listy kroków
Zadanie 3
Dany jest ciąg rosnący n liczb. Pierwsza z nich ma wartość 2, a każda następna jest większa od poprzedniej o 3. Wypisz sumę tych liczb. Przy realizacji algorytmu wykorzystaj instrukcję iteracji.
Zadania 4.

Poniżej podane jest specyfikacja i schemat blokowy algorytmu. Sprawdź jego poprawność i wskaż ewentualne błędy.


Specyfikacja problemu algorytmicznego

Problem algorytmiczny:

Podanie ilorazu dwóch liczb rzeczywistych różnych od siebie lub komunikatu o równości tych liczb.

Dane wejściowe:

Dane wyjściowe: , jeśli lub napis „liczby są równe”, jeśli

Ad. 3

Zadania

 1. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego średnią arytmetyczną z trzech podanych liczb. Określ specyfikację algortytmu.

 2. Narysuj schemat blokowy algorytmu, którego wynikiem działania jest wartość najmniejszej z dwóch liczb podanych na wejściu lub informacja, że liczby są równe.

 3. Narysuj schemat blokowy algorytmu, którego wynikiem działania jest maksimum trzech liczb podanych na wejściu.

 4. Narysuj schemat blokowy algorytmu, którego wynikiem działania jest minimum czterech liczb podanych na wejściu.

 5. Podaj specyfikację zadania algorytmicznego obliczającego rozwiązanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą i narysuj odpowiedni schemat blokowy

 6. (liceum) Podaj specyfikację zadania algorytmicznego obliczającego rozwiązanie równania drugiego stopnia z jedną niewiadomą i narysuj odpowiedni schemat blokowy

 7. Zapisz specyfikację i narysuj schemat blokowy algorytmu podającego kolejne liczby naturalne jednocyfrowe dotąd, aż ich suma przekroczy 30. Na wyjściu algorytmu chcemy otrzymać informację, ile liczb zostało podanych oraz ile wyniosła ich suma.

 8. Narysuj schemat blokowy, który dla wczytanych dwóch liczb całkowitych a, b oblicza i wypisuje na ekranie monitora wartość różnicy liczb parzystych i nieparzystych z przedziału (a, b).

 9. Narysuj schemat blokowy algorytmu, wypisującego wszystkie podzielniki danej liczby

 10. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego n! dla zadanej liczby naturalnej.

 11. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego średnią arytmetyczną oraz geometryczną liczb zakończonych liczbą zero.(zero jest wartownikiem)

Np. dla danych wej. 1 3 5 8 0 mamy sra = 4,25 srg = 30

 1. (liceum)Narysuj schemat blokowy sprawdzający, czy podana liczba naturalna jest pierwsza

 2. (liceum)Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego sumę cyfr podanej liczby.

 3. (liceum)Narysuj schemat blokowy algorytmu sprawdzającego, czy podana liczba jest palindromem (liczba jest palindromem, jeśli równa jest liczbie powstałej z odwrócenia jej cyfr np. 112211)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość