Strona główna

Zadanie Probówka 1 odczyn zasadowy, papierek niebieski Probówka 2 odczyn kwasowy, papierek czerwony Probówka 3 odczyn obojętny, papierek nie zmienił barwy, pozostaje żółty Zadanie 3


Pobieranie 17.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.05 Kb.
Zadanie 1.

Wodorotlenek sodu : NaOH

Wzór ogolny wodorotlenków Mex(OH)x , gdzie Me oznacza metal a x wartościowość metalu.

Zasada jest to wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie, czyli każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą Zadanie 2.

Probówka 1 odczyn zasadowy, papierek niebieski

Probówka 2 odczyn kwasowy, papierek czerwony

Probówka 3 odczyn obojętny , papierek nie zmienił barwy, pozostaje żółtyZadanie 3.

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Na podstawie tej skali określamy odczyn : kwasowy pH<7, zasadowy pH>7, obojętny pH=7.

Dysocjacja jonowa zasad proces rozpadu na jony pod wpływem wody np. NaOH Na+ + OH-

Tlenek zasadowy tlenek, który reaguje z kwasem, a nie reaguje z zasadami, w reakcji z wodą tworzy zasady (głownie litowce i berylowce)

Zadanie 4.

m Al(OH)3=3*16u+3*3u+27u=84u

mAl:mO:mH 27:48:3 po skróceniu przez 3 9: 16 : 1

Zawartość % 100%--84u

x—27u x=32,14%

Z
CuCl2
adanie 5.NaOH

Obserwacje:

Wytrąci się niebieski galaretowaty osad

Obserwacje i wniosek:

Ten osad jest to Cu(OH)2, reakcja:

CuCl2 +2 NaOH  Cu(OH)2 + 2NaClZadanie 6.

NaOH Na+ + OH-

Zasada sodowa dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenowy

Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-Zadanie 7.

Woda destylowana –obojętny

Krew- zasadowy

Skóra- kwasowy

Sok żołądkowy –kwasowy

Zadanie 8.

Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2

Właściwości fizyczne: biała substancja krystaliczna, źle rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne: reaguje z wodą tworząc wapno gaszone, jego wodny roztwór służy do wykrywania obecności dwutlenku węgla w powietrzu ( obserwowane zmętnienie roztworu)

Zastosowanie:jest zasadą stosowaną w budownictwie jako niedrogi składnik zaprawy murarskiej, w cukrownictwie do oczyszczania soku buraczanego, jako środek dezynfekcyjny do bielenia wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew w celu zwalczania szkodników.Garbarstwo. Zmiękczanie wody.

Zadanie 9.

  1. Na2O + H2O  2NaOH

  2. NaOH (H2O nad strzałką) Na+ + OH

  3. Cu2++ 2OH-  Cu(OH)2

X-woda

Y-anion wodorotlenkowy

Z-wodorotlenek miedzi (II)

Zadanie 10.

Nazwa

wzór

Właściwość

Zastosowanie

Wodorotlenek sodu

NaOH

Biała substancja, budowa krystaliczna

Służy do wyrobu mydła, szkła wodnego, zastosowanie w środkach do udrażniania rur

Wodorotlenek potasu

KOH

Białe ciało stałe

Środek suszący i bielący


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość