Strona główna

Zagadnienia do kolokwium z biochemii dla studentów studiów podyplomowych analityki medycznej w roku akademickim 2015/2016 enzymy


Pobieranie 7.47 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar7.47 Kb.
ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ANALITYKI MEDYCZNEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

ENZYMY

 1. Holoenzym, apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, kofaktor - definicje pojęć, funkcje w katalizie.

 2. Centrum katalityczne enzymu.

 3. Modele wiązania substratu przez enzym.

 4. Kinetyka reakcji enzymatycznych:

   • wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznych, graficzne ujęcie teorii Michaelisa-Menten,

   • wykres Lineweavera-Burka (podwójnych odwrotności),

   • parametry kinetyczne reakcji enzymatycznej (szybkość maksymalna (Vmax), stała Michaelisa (Km) jako ocena powinowactwa enzym – substrat).

 1. Inhibicja aktywności enzymatycznej – inhibicja odwracalna: kompetycyjna i niekompetycyjna, analiza kinetyki reakcji enzymatycznej zachodzącej w obecności inhibitorów, inhibicja nieodwracalna.

 2. Klasyfikacja i nomenklatura enzymów wg Międzynarodowej Unii Biochemicznej. Charakterystyka poszczególnych klas enzymatycznych:

  1. Oksydoreduktaz

  2. Transferaz,

  3. Hydrolaz,

  4. Liaz,

  5. Izomeraz,

  6. Ligaz.

 3. Regulacja aktywności enzymatycznej

 1. Regulacja bezwzględnej ilości enzymu (indukcja i represja syntezy enzymu)

 2. Regulacja sprawności katalitycznej enzymu:

  • odwracalna modyfikacja kowalencyjna (interkonwersja),

  • nieodwracalna modyfikacja kowalencyjna (aktywacja proteolityczna),

  • regulacja allosteryczna - enzymy allosteryczne - sigmoidalna kinetyka reakcji, zjawisko kooperatywności,

  • regulacja przez sprzężenie zwrotne,

  • rola białek regulatorowych,

  • kompartmentacja enzymów.

 1. Podział kliniczny (diagnostyczny) enzymów surowicy krwi

 2. Izoenzymy - definicja, właściwości, przykłady izoenzymów, znaczenie kliniczne ich oznaczania

 3. Wpływ wybranych czynników na aktywność enzymów (pH, temperatura)

 4. Jednostki aktywności enzymatycznej – jednostka międzynarodowa, katal, aktywność właściwa, aktywność molekularna (liczba obrotów), stężenie aktywności


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość