Strona główna

Zagadnienia egzaminacyjne


Pobieranie 6.2 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar6.2 Kb.

Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Zdarzenia i prawdopodobieństwo

  1. Działania na zdarzeniach (w tym prawa de Morgana)

  2. Aksjomatyka Kołmogorowa (jak tworzymy – σ-algebrę zdarzeń losowych)

  3. Prawdop. warunkowe i całkowite, tw. Bayesa

  4. Zdarzenia niezależne

 2. Zmienne losowe

  1. Def. zm. los., jej rozkładu i dystrybuanty (własności, umiejętność wykreślenia)

  2. Zm. los. typu dyskretnego i ciągłego (def., f. prawdop., f. gęstości)

  3. Parametry rozkładu zm. losowej (w. średnia, wariancja – własności, zm. losowa unormowana)

  4. Wielowym. zm. losowe (2-wym. dystr., 2-wym f.gęst. ,rozkłady brzegowe, rozkłady warunkowe, warunkowa w. średnia, niezależność zm. los., momenty, zm. losowe nieskorelowane), tw.o w śr. iloczynu i wariacji sumy niemal.zm.los.

  5. Przykładowe rozkłady pr. (schemat dośw. Bernoulliego, umieć wyliczyć
   w. średnią i wariancję zm. losowych o podanych rozkładach, własności zm. los. normalnej, umiejętność korzystania z tablic rozkładu N (0,1))

  6. Prawa wielkich liczb, znaczenie prawa Chinczyna w teorii estymacji

 3. Procesy losowe

  1. Definicje (dwie), rozkład 1-wym., n-wym., momenty 1-wym. i wielowym., zwłaszcza f. korelacji własnej i wzajemnej

  2. Procesy stacjonarne

  3. Procesy o przyrostach niezależnych i procesy Markowa – związek!

  4. Proces Poissona

 4. Statystyka matematyczna

  1. Próba losowa

  2. Estymatory i ich klasyfikacja

  3. Estymacja wartości średniej i wariancji

  4. Przedziały ufności dla estymatora w. średniej (przy różnych założeniach)

  5. Minimalna liczność próby (jak wyżej)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość