Strona główna

Zagadnienia na egzamin licencjacki mineralogia


Pobieranie 20.11 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar20.11 Kb.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI
MINERALOGIA

 1. Systematyka minerałów. Zasady klasyfikacji i przykłady.

 2. Cechy fizyczne minerałów( barwa, połysk, rysa, twardość, ciężar właściwy, łupliwość i inne makroskopowe rozpoznawanie minerałów

 3. Krzemiany i glinokrzemiany – struktura ogólna charakterystyka, przykłady

 4. Sole kwasów tlenowych – siarczany, węglany, fosforany azotany

 5. Kryształ, ciało krystaliczne - ogólna charakterystyka, układy krystalograficzne.CERAMIKA I SZKŁO

Pytania dla studiów stacjonarnych 1. Wymień i opisz surowce plastyczne i nieelastyczne wykorzystywane w ceramice.

 2. Charakterystyka wyrobów ceramicznych – opisz wyroby porcelanowe, porcelitowe i fajansowe.

 3. Wymień i opisz surowce wchodzące w skład szkliw.

 4. Podział szkliw ceramicznych.

 5. Wymień i opisz surowce naturalne i sztuczne wchodzące w skład szkła.

Pytania dla studentów studiów zaocznych 1. Wymień i opisz surowce plastyczne i nieelastyczne wykorzystywane w ceramice.

 2. Wymień i opisz surowce wchodzące w skład szkliw

 3. Podział szkliw ceramicznych.

 4. Opisz szkliwa : kolorowe i matowe.

 5. Wymień i opisz surowce naturalne i sztuczne wchodzące w skład szkła


KONSERWACJA KAMIENIA


 1. Historyczny rozwój metod konserwacji kamienia.

 2. Co to jest patyna na obiektach kamiennych.

 3. Zabezpieczenie obiektów kamiennych przed gazami atmosferycznymi.

 4. Na czym polega hydrofobizacja obiektów kamiennych.

 5. Rola związków krzemoorganicznych w konserwacji obiektów kamiennych.


GEOLOGIA


 1. Przedstaw w ogólnych zarysach proces magmowy i powstawanie skał magmowych.

 2. Geologiczna działalność rzek.

 3. Opisz zjawiska i procesy krasowe.

 4. Na czym bazuje aktualizm geologiczny.

 5. Co to są ryfty kontynentalne.


KONSERWACJA PAPIERU I SKÓRY


 1. Jak możemy uzupełnić ubytki drewna: zaprawy, warstwy malarskiej ( podaj po dwa przykłady)

 2. Opisz w trzech zdaniach sposób reperacji lokalnej( łata na rozdarciu płótna)

 3. W jaki sposób przenoszono rysunek na deskę ikony( podaj dwa sposoby)

 4. Z jakiego surowca produkowano pergamin?

 5. Co oznacza termin Buon Fresco?

 6. Jak rozpoznasz zniszczenia malowideł ściennych przez rozpuszczalne sole?


HISTORIA SZTUKI I TECHNIK SZTUK PLASTYCZNYCH


 1. Cechy charakterystyczne stylu romańskiego – motywy zdobnicze

 2. Cechy charakterystyczne stylu gotyckiego-motywy zdobnicze.

 3. Wielcy twórcy dojrzałego renesansu we Włoszech.

 4. Różnica stylistyki wczesnego renesansu i manieryzmu.

 5. Charakterystyka stylu barokowego.

 6. Motywy zdobnicze w okresie stylu tzw.Ludwika XV.

 7. Różnica pomiedzy stylem Ludwika XV i XVI.

 8. Klasycyzm w sztuce – charakterystyka.

 9. Empire w meblarstwie – cechy charakterystyczne.

 10. Impresjonizm-przełom w sztuce XIX wieku?

 11. Znaczenie twórczości Paula Gaugina dla sztuki XX wieku.

 12. Vincent van Gogh – wpływ na rozwój ekspresjonizmu.

 13. Secesja – zerwanie z przeszłością ?

 14. Ceramika chińska- wpływ na sztukę europejską .

 15. Rzeźba Michała Anioła Buonarrotiego – ewolucja artystycznego spojrzenia.

 16. Modernizm-charakterystyka kierunku w sztuce.

 17. Bauhaus – znaczenie szkoły dla nowoczesnej sztuki użytkowej.

 18. Co to jest kabinet?

 19. Cechy charakterystyczne fresku mokrego

 20. Różnice pomiędzy techniką fresku mokrego , a tzw. suchego

 21. Technika olejna w malarstwie- charakterystyka

 22. Czym są tzw. style historyczne w sztuce

 23. Dadaizm – stosunek do tradycji.

 24. Antonio Gaudi- reformator czy eklektyk w kreowaniu architektury?TECHNIKI ZŁOTNICZE

 1. Co to jest anka ?

Co to jest przeciągadło ?

Co można wykonać przy pomocy tych przedmiotów ?
 1. Czym różni się emalia od niello ?

Opisz te techniki . Skład , sposób nakładania .


 1. Na czym polega różnica między lutowaniem i spawaniem metali ?

 1. Wymień techniki montażu elementów wyrobów z metali .

 1. Co to jest lutowanie ?

Czym różni się lutowanie miękkie od lutowania twardego ?

 1. Opisz proces technologiczny odlewania wyrobów z metali szlachetnych

na wosk tracony .

 1. Repusowanie i cyzelowanie . Opisz te techniki .

 1. Jakie znasz techniki zdobienia powierzchni wyrobów złotniczych .

 1. Co to jest filigran ?

10.Jakie znasz metody złocenia ? Opisz różnicę pomiędzy złoceniem i odzłacaniem .

CHEMIA


 1. Jakie znasz spoiwa mineralne ? Podaj parę przykładów .

 2. Jakie są różnice miedzy spoiwami powietrznymi a hydraulicznymi.?

 3. Co to jest klinkier cementowy? W jakiej temperaturze powstaje?

 4. Czym się różni cement glinowy od portlandzkiego?

 5. Jakie są skutki zbyt długiego mieszania zapraw?

 6. Czy się różni zaczyn od zaprawy?

 7. Co to jest kaolinit?

 8. Podaj , który z tlenków Al2O3 i SiO2 nadaje ceramice twardość?, a który ognioodporność?

 9. Co to jest porcelana? Z czego jest wytwarzana i w jakiej temperaturze?

 10. Co to jest biskwit?

 11. Jaka jest różnica między szkłem zwykłym sodowym a szkłem wodnym sodowym?

 12. Co uzyskamy zastępując w zestawie szklarskim CaCO3 minią?

 13. Jaki jest wpływ tlenków alkalicznych na temperaturę topnienia szkła?

 14. Czym jest pod względem chemicznym celuloza?

 15. Jaką funkcję w drewnie spełnia celuloza, a jaką lignina?

 16. Co to są hemicelulozy?

 17. Podaj rodzaje korozji drewna.

 18. Co to jest polimer?

 19. Dyspersja czy roztwór polimeru zawierać może więcej polimeru?

 20. Jakie znasz procesy starzeniowe polimerów?

 21. Co głównie przyczynia się do korozji biologicznej jakiegoś wyrobu z polimeru?

 22. Co jest przyczyną sieciowania termoplastycznych polimerów i jakie są skutki tego procesu?

HISTORIA FILOZOFII SZTUKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM ESTETYKI
 1. Filozofia i obszary jej zainteresowań.

 2. Podział filozofii na okresy i krótka charakterystyka tych okresów.

 3. Co to jest estetyka? Główne pojęcia estetyki ich krótka charakterystyka.

 4. ,, Sztuka’’- pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 5. ,, Piękno’’- pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 6. ,, Forma” - pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 7. ,, Twórczość” - pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 8. ,, Odtwórczość” ” - pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 9. ,, Przeżycie estetyczne” ” - pojęcie estetyki, geneza, podłoże filozoficzne i ewolucja historyczna, pojęcia , nazwy.

 10. ,, Kicz” ” jako wartość estetyczna.

 11. Co to jest kompozycja w dziele sztuki i rodzaje układów kompozycyjnych w zależności od struktury dominującej.

 12. Artysta a natura.


GEMMOLOGIA


 1. Definicja i podział kamieni jubilerskich.

 2. Kamienie syntetyczne.

 3. Gemmologiczna charakterystyka barwnych korundów.

 4. Gemmologiczna charakterystyka barwnych beryli.

 5. Gemmologiczna charakterystyka barwnych odmian krzemionki.

 6. Kamienie jubilerskie pochodzenia organicznego.

 7. Tok identyfikacji surowców jubilerskich oraz kamieni oszlifowanych.

 8. Kamienie szlachetne i ozdobne XX i XIX wieku.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość