Strona główna

Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi


Pobieranie 210.32 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar210.32 Kb.
Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
Skażenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w województwie świętokrzyskim może nastąpić w wyniku awarii zbiorników oraz instalacji umieszczonych
w zakładach pracy, które przechowują lub też stosują do produkcji niebezpieczne substancje chemiczne lub w czasie uszkodzeń cystern, które przewożą te substancje transportem kołowym lub koleją.

W większości zakładów pracy nagromadzona ilość niebezpiecznych środków chemicznych nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ludności cywilnej.

W katalogu zagrożeń województwa świętokrzyskiego wyodrębniono zakłady użytkujące materiały niebezpieczne w ilościach kwalifikujących je do grupy objętej wymogami Dyrektywy SEVESO II. W Komendzie Wojewódzkiej PSP sporządzono wykaz zakładów o dużym ryzyku
i zakładów o zwiększonym ryzyku, wraz z podaniem rodzajów i ilości materiałów niebezpiecznych:Lp.

Nazwa i adres zakładu
Rodzaj substancji

Max ilość (ton)

Sposób składowania

Zakłady o dużym ryzyku (ZDR)


1.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” w Grzybowie, 28-200 Staszów, tel. 015-864-30-04

Zakład Produkcji Chemicznej w Dobrowie -

28-142 Tuczępy Powiat buski


Dwusiarczek węgla

Siarczek sodu

Wodorotlenek sodu

Kwas solny10000-zbiorniki magazyn.

360- worki-palety

90-zbiorniki magazynowe

70-zbiorniki magazynowe2.

„GASPOL” S.A.

26-220 Stąporków ul. Niekłańska 12

Powiat konecki


Propan – Butan

Metanol


1271-zbiorniki magazyn.

19- zbiorniki magazynowe
3.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Baza Paliw Nr 17

26-200 Końskie Barycz 85 Powiat konecki


Olej napędowy

45437-zbiorniki magazyn.

4.

Lotos Gaz S.A.

Baza Gazu Skroplonego

28-400 Pińczów

Leszcze 15 Powiat pińczowskiPropan - Butan

316-zbiorniki magazynowe


5.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Baza Paliw Nr 6

26-115 Skarżysko-Kościelne

ul. Kościelna 4 Powiat skarżyskiPaliwo JET

Olej napędowy
24444-zbiorniki magazyn.

24590-zbiorniki magazyn.
6.

Intergaz--System Sp. z . o. o.

Terminal Gazowy „Gołuchów”

28-404 Wola Żydowska Powiat pińczowski


Propan - Butan

1276, z tego 376

w zbiornikach magazyn.7.

Zakłady Metalowe „MESKO” S.A.

ul. Legionów 122

26-111 Skarżysko-Kamienna

Powiat skarżyski4,4-Metylenobis (2-chloroanilina) i/lub jej sole

Polichlorowane dibenzofurany i dibenzodioksyny (z włączeniem TCDD-2,3,7,8-tetrachlorodibenzoparadioksyny)

4-aminobifenyl i/lub jego sole

Eter bis (chlorometylowy)

Eter chlorometylometylowy

1,2-dibromoetan, siarczan dietylu

Substancje bardzo toksyczne. R-26

Substancje toksyczne

R-23, R-25

Substancje utleniające

R-8, R-9

Substancje wybuchowe

R-2, R-3

Substancje łatwopalne

R-10

Substancje wysoce łatwopalne R-11Substancje niebezpieczne dla środowiska R-51/53

Substancje wybuchowe podklasa 1,40,0003-magazyn. i bud. produkcyjne

0,001-magazyn. i bud. produkcyjne


0,0092- magazyn. i bud. produkcyjne
0,448- magazyn. i bud. produkcyjne

2,118- magazyn. i bud. produkcyjne

2,693- magazyn. i bud. produkcyjne

218,45- magazyn. i bud. produkcyjne

2,822- magazyn. i bud. produkcyjne

2,9011- magazyn. i bud. produkcyjne

3,09- magazyn. i bud. produkcyjne

7,2- magazyn. i bud. produkcyjneZakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR)

1.

Explo-Erg Sp. z o. o.

Skład Materiałów Wybuchowych

Wola Tesserowa 28-366 Małogoszcz,

Powiat jędrzejowskiSubstancje wybuchowe

Podklasy 1.4 (zapalniki

elektryczne i nieelektryczne)

Substancje wybuchowe

Podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 (amonity, emulinity saletrowe, dynamit, trotyl)


0,1-magazyny

40-magazyny
2.

PRO CHEMIKA Sp. z o.o.

Wydział Skraplania H2S

Dobrów 28-142 Tuczępy

Powiat buskiSiarkowodór

do 20-zbiorniki magazynowe

3.

Intergaz Sp. z o.o.

26-052 Sitkówka Nowiny

Powiat kieleckiPropan – Butan

67-zbiorniki magazynowe

4.

Blastexpol Sp. z o.o.

Oddział Świętokrzyski

Skład Materiałów Wybuchowych

Morawica (adres korespondencyjny:

25-547 Kielce ul. Klonowa 60/50

Powiat kieleckiSubstancje wybuchowe

podklasy 1.4

Substancje wybuchowe

podklasy 1.10,02-komory składowe
40-magazyny5.


„EXPLOMINEX” Sp. z o. o.

55-050 Sobótka, Rogów Sobócki

ul. Wrocławska 58

Skład Materiałów Wybuchowych

27-530 Gliniany 27-530 Ożarów

Powiat opatowskiSubstancje wybuchowe podklasy 1.1, 1.4, 1.5


45-magazyny


Inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem


Lp.

Nazwa obiektu, adres

Powiat

Rodzaj substancji niebezpiecznych

Max. Ilość [T]

Sposób składowania

1.

Zakład Drobiarski Export Import - Stanisław Bik
Jędrzejów
ul. Dygasińskiego 132

jędrzejowski

Amoniak

6

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

2.

Browary "ROYAL " UNIBREW POLSKA
Sp z o.o. Jędrzejów
ul. Strażacka 1

jędrzejowski

Amoniak

2,5

Maszynownia chłodnicza, zbiorniki.

3.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wodzisław

ul. Mleczna 1jędrzejowski

Amoniak

0.5

Maszynownia chłodnicza

4.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Końskie
ul. Zielona 11

konecki

Amoniak

10,8

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

5.

Szpital im.Św. Łukasza ul.Gimnazjalna 41b 26-200 Końskie

konecki

Podchloryn sodu

0,6/m-c

Brak danych

Kwas solny

2/kwartał

Kwas octowy

0,03/rok

6.

Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38 26-200 Końskie

konecki

Podchloryn sodu

0,35

Brak danych

7.

Chłodnia Kielce,
25-558 Kielce,
ul. Zagnańska 95

kielecki

Amoniak

40

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

8.

"KERRY POLSKA" Sp. z o.o. 25-558 Kielce,
ul. Zagnańska 97a

kielecki

Amoniak

12

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

9.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, Oddział Handlowy w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 10

kielecki

Amoniak

0,3

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

10.

Przetwórstwo Owoców
i Warzyw "Gomar" Zamrażalnia Kielce,
ul. Skrajna 58

kielecki

Amoniak

3

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

11.

Stacja Uzdatniania Wody Leszczków

opatowski

Podchloryn Sodu

300 l.

Budynek uzdatniania

12.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Opatów
ul. Sienkiewicza 54

opatowski

Amoniak

0,8

Instalacja chłodnicza

Kwas azotowy

0,1

Magazyn środków chemicznych

Kwas siarkowy

0,1

Magazyn środków chemicznych

Kwas solny

0,2

Magazyn środków chemicznych
Lp.

Nazwa obiektu, adres

Powiat

Rodzaj substancji niebezpiecznych

Max. Ilość [T]

Sposób składowania

13.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bidziny

opatowski

Amoniak

0,7

Sprężarkownia

Podchloryn Sodu

0,15

Magazyn środków chemicznych

Kwas azotowy

0,3

Magazyn środków chemicznych

Soda kaustyczna

1,5

Magazyn środków chemicznych

Solmilk

0,1

Magazyn środków chemicznych

Alizarol

0,1

Magazyn środków chemicznych

14.

,,Agrana Juice Poland”
Sp. z.o.o. Gołębiów

opatowski

Amoniak

5,5

Dwie sprężarkownie

Kwas azotowy

0,7

Magazyn środków chemicznych

Podchloryn Sodu

0,9

Magazyn środków chemicznych

Ług sodowy

3

Magazyn środków chemicznych

Nadtlenek wodoru

3

Magazyn środków chem.chemicznych

Soda kaustyczna

2

Magazyn środków chemicznych

Hypochlor DES

2,2

Magazyn środków chemicznych

Biocid A

0,8

Magazyn środków chemicznych

15.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowiec Św.,
ul. Zagłoby

ostrowiecki

Amoniak

0,8

Zbiornik naziemny przy budynku produkcyjnym

16.

Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o.
Ostrowiec Św.
ul. Sienkiewicza nr 91

ostrowiecki

Chlor

0,4 t

W opakowaniach producenta

Podchloryn sodu

0,1 t

17.

Instalacja amoniakalna ze zbiornikami doprowadzona do obiektu chłodni. Przetwórstwo Owoców i Warzyw "GOMAR",
ul. Przemysłowa 6
Pińczów

pińczowski

Amoniak

30

Chłodnia (instalacja
i zbiorniki)

18.

"EXPOL" sp. zo.o. Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego ul. Sandomierska 109
Dwikozy

sandomierski

Amoniak

19

Zbiornik

Instalacja

Instalacja

19.

Zakłady Mięsne "ANIMEX" S.A. 27 – 200 Starachowice
ul. Krańcowa 4

starachowicki

Amoniak

28,93

Zbiorniki
i instalacje chłodnicze

Propan

46,45

Zbiorniki naziemne

20.

Star-Fruits sp. z o.o. Starachowice ul. Myśliwska

starachowicki

Amoniak

2,3

Zbiorniki maszynowni chłodniczej

21.

Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A.
28 – 230 Połaniec

staszowski

Wodór sprężony

0,37

Zbiorniki magazynowe

Acetylen

0,72

Tlen sprężony

0,944

Produkty destylacji ropy naftowej

3608

Propan

0,3

22.

„NAFTOBAZY” Sp. z o.o. Warszawa

ul. Marszałkowska 82

Baza Paliw Nr 17 Barycz k/Końskich 26-200 Końskie


konecki

paliwa

Baza w stanie „uśpienia”
23.

Shymko Zakład Wyrobów Złączonych ul. Radomska 76 Starachowice

starachowicki

Kwas solny

4

Zbiorniki

24.

Instalacja amoniakalna ze zbiornikami Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
we Włoszczowa
ul Kochanowskiego 1

włoszczowski

Amoniak

2,35

Instalacja
i zbiorniki

Niekontrolowane uwolnienie środków chemicznych może powstać w czasie transportu kolejowego i drogowego wzdłuż następujących szlaków (według danych z KW PSP):

Lp.

Trasa

Rodzaj materiałów

Ilość roczna przewozów (ton)
Kolejowe

1.

Płock-Jędrzejów

Paliwa

Ok. 10.000


2.

Puławy-Kielce-Tarnów

Kwas siarkowy

Dwusiarczek weglaOk. 3.000

Ok. 10.000
3.

Puławy-Kielce-Śląsk

Dwutlenek siarki

Amoniak


Materiały wybuchowe

Metanol


Ok. 500

Ok. 700


Ok. 20.000

Ok. 1004.

Puławy-Kielce-Sędziszów

Amoniak

Kwas siarkowy

Dwusiarczek węgla

Dwutlenek siarki

Propan - Butan


Ok. 500

Ok. 200


Ok. 150

Ok. 100


Ok. 200.000


5.

Siemianówka-Kielce-Radom

Fosfor żółty

Dwusiarczek węgłaOk. 750

Ok. 1.0006.

Skarżysko – Łódź

Propan - butan

33.000


7.

Skarżysko – Barycz

Paliwa


Ok. 500.000Lp.

Trasa

Rodzaj materiałów

Ilość roczna przewozów (ton)

8.

Włocławek - Skarżysko-Medyka


Chlorek winylu

Amoniak


Oleum

Ok. 23.000

Ok. 55


Ok. 500


9.

Stawy – Skarżysko - Bydgoszcz

Materiały wybuchowe

Ok. 900


10.

Stawy- Skarżysko - Szczecin

Materiały wybuchowe

Ok. 480


11.

Grzybów-Tarnobrzeg-Medyka

Dwusiarczek węgla

Ok. 14.000


12.

Grzybów-Kielce-Skarżysko

Ług sodowy

Dwusiarczek węgla

Siarka płynna


Ok. 14.000

Ok. 14.000

Ok. 25.000


13.

Skarżysko-Stalowa Wola

Amoniak

Chlor


Chlorek winylu

Tlenek winyluOk. 1.276

Ok. 464


Ok. 21.054

Ok. 5814.

Centralna Magistrala KolejowaPaliwa

Chlor


Amoniak

Tlenek etyluOk. 5.148

Ok. 242


Ok. 52

Ok. 9915.

Tarnów – Połaniec

Kwas solny

Ok. 6.000


Drogowe

1.


droga nr 7 ( E - 77 )

Warszawa-PragaAmunicja i broń

Materiały wybuchowe

Zapalniki

Proch


Potas

Paliwo


Brak danych

Ok. 42


Ok. 147.000

Ok. 15


Ok. 19

Brak danych
2.

droga nr 9

Radom-Opatów - Ostrowiec Św. – Stalowa Wola
Alkohol etylowy


Ok. 160


3.

Poznań-Kielce-Stalowa Wola

Alkohol etylowy

Ok. 150


4.

droga nr 42

Skarżysko-ŁódźPaliwo

Propan-butan
Brak danych

5.

droga nr 73

Kielce - Busko Z.
Amoniak, Chlor,

Kwas azotowy

Akrylonitryl

InneOk.100.000


6.

Rzeszów-Radom

Acetylen


Ok. 10

7.

droga nr 78

Jędrzejów - CzęstochowaKarbonit

PaliwaOk. 140

Ok. 500


8.

droga nr 728

Końskie - Jędrzejów – 766
Karbid

Karbonit


Trotyl

Zapalniki

Paliwa


Ok. 160
Ok. 1.0009.

droga nr 746

Końskie - Skarżysko K. -Starachowice -


Ostrowiec Św.


Paliwa

Propan – Butan

Materiały wybuchowe


Ok. 2.000

Ok. 1.000

Ok. 20


10.

droga nr 751

Kielce – Ostrowiec Św.
Alkohol etylowy

Propan – ButanOk. 150

Ok. 50


11.

droga nr 764

Bydgoszcz – Kielce – Połaniec
Kwas solny

Ok.1.200

12.

droga nr 764

Stąporków – Kielce – Staszów
Propan – Butan

Ok. 156

13.

droga nr 765

Chmielnik - MotkowicePaliwa

Propan – Butan

Dwutlenek siarki


Ok. 1.000

Ok.1.000


Ok. 5


14.

droga nr 766

Morawica - Pińczów – Kazimierza Wlk.Propan – Butan

Kwas azotowy

Paliwa

Amonit skalny
Ok.900

Ok. 20


Ok.1.000

Ok. 1


15.

droga nr 777

Sandomierz – Nowy Korczyn - KrakówAmoniak

Chlor


Kwas azotowy

Akrylonitryl

Paliwa

Ok. 40.000

Ok. 200


16.

droga nr 777 i nr 764

Tarnów – Staszów – Opatów
Kwas siarkowy

Ok.2.000

17.

droga nr 777

Kraków – Połaniec
Wodór

Ok.3

18.

Puławy-Annopol-Opatów


Amoniak

Ok. 3

19.

Stąporków-Opatów


Propan-butan

Ok. 156

20.

Staporków-Ożarów


Propan-butan

Ok. 260

21.

Skarżysko-Mielec


Acetylen

Ok. 380

22.

Łódź-Stalowa Wola


Propan-butan

Ok. 2.500

23.

Widełka-Ostrowiec Św.


Propan-butan

Ok. 2.000

24.

Kędzierzyn Koźle-Sandomierz


Wodór sprężony

Ok. 450

25.

Płock-Mielec


Masa bitumiczna

Ok. 13.200

26.

droga Nr 78

Chmielnik-ChałupkiAmunicja i broń

Materiały wybuchowe

Zapalniki

Proch


Potas

PaliwoBrak danych

Ok. 42


Ok. 147.000

Ok. 15


Ok. 19

Brak danych27.

droga Nr 79

Kraków -SandomierzAmoniak, chlor

Kwas azotowy

Akronitryl


Ok. 40.000

28.

droga Nr 74

Kraków-Sandomierz

droga Nr 757

Busko Zdrój-Staszów

droga Nr 746

Stąporków-StaszówPropan-butan

Ok. 576.000


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość