Strona główna

Zakres obowiązków utrzymania porządku I czystości Nieruchomości Noakowskiego 12 kwii w Warszawie wewnątrz budynku klatki schodowe: Częstotliwość


Pobieranie 12.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.67 Kb.
Zakres obowiązków utrzymania porządku i czystości Nieruchomości Noakowskiego 12 KWII w Warszawie
WEWNĄTRZ BUDYNKU
Klatki schodowe: Częstotliwość:

 • zamiatanie klatek schodowych codziennie

 • usuwanie gazetek reklamowych codziennie

 • usuwanie wszelkich naklejek codziennie

 • omiatanie pajęczyn codziennie

 • mycie podłóg od parteru do 1 piętra codziennie

 • mycie podłóg na piętrach 2 razy w tygodniu

 • mycie podłóg na całych klatkach schodowych 1 raz w tygodniu

 • wymiatanie i mycie podłóg pod wycieraczkami 1 raz w tygodniu

 • mycie zabrudzeń miejscowych na podłogach, drzwiach, lamperii codziennie

 • wycieranie poręczy, parapetów, skrzynek na listy codziennie

 • wycieranie tablic informacyjnych 1 raz w tygodniu

 • mycie balustrad przy schodach 1 raz w miesiącu

 • mycie lamperii 1 raz na 3 miesiące

 • mycie kloszy naściennych 1 raz na 3 miesiące

 • mycie drzwi do piwnic i pomieszczeń technicznych 1 raz w miesiącu

 • mycie drzwi wejściowych na klatki schodowe 1 raz w tygodniu

 • mycie okien 2 razy w roku


Windy:

 • mycie podłóg codziennie

 • wycieranie zabrudzeń miejscowych na ścianach i drzwiach codziennie

 • mycie ścian w kabinach windowych 1 raz w tygodniu

 • mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 1 raz w tygodniu

 • mycie szybek w drzwiach, luster codziennie


Piwnice:

 • usuwanie śmieci i nieczystości z korytarzy piwnicznych na bieżąco

 • zamiatanie korytarzy piwnicznych 1 raz w miesiącu

 • mycie drzwi do korytarzy piwnicznych 2 razy w miesiącu

 • mycie drzwi do pomieszczeń technicznych w korytarzach piwnicznych 1 raz na 3 miesiące

 • wycieranie kloszy 1 raz na 3 miesiące

 • mycie okienek piwnicznych 3 raz w roku


Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i wspólne:NA ZEWNĄTRZ
Chodnik zewnętrzny, podwórka, przejścia i ściany budynku: Częstotliwość:

 • sprzątanie (zamiatanie, usuwanie śmieci) codziennie

 • zmywanie podwórka wodą (w sezonie) wg potrzeb

 • zmywanie zabrudzeń miejscowych na podwórku na bieżąco

 • omiatanie okienek piwnicznych na bieżąco

 • mycie ścian w bramach (przejściach, między podwórkami) 3 raz w roku

 • zmywanie zabrudzeń miejscowych, napisów itp. ze ścian na bieżąco

 • usuwanie wszelkich naklejek z rynien, drzwi, itp. na bieżąco

 • omiatanie pajęczyn z rynien na bieżąco


Śmietnik:

 • sprzątanie przy śmietniku zewnętrznym codziennie

 • wycieranie klap pojemników na śmieci na bieżąco


Brama:

 • mycie dolnej części bramy 1 raz na tydzień

 • mycie górnej części bramy 1 raz w miesiącu

 • zmywanie zabrudzeń miejscowych na bramie codziennie


Zimna:

 • w zależności od warunków atmosferycznych:

- usuwanie śniegu i lodu z ciągów pieszych oraz posypywanie piaskiem wg potrzeb


DODATKOWE OBOWIĄZKI:

 • wymiana żarówek/świetlówek,

 • terminowe dostarczanie mieszkańcom zawiadomień i innych pism dostarczanych przez Administrację,

 • wywieszanie flag na święta państwowe,

 • niezwłoczne zawiadamianie służb Administracji o dostrzeżonych przez dozorcę uszkodzeniach wszystkiego rodzaju instalacji i zaistniałych awariach

 • bezzwłoczne powiadamianie Administracji o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmującej się wywożeniem nieczystości,

 • przestrzeganie przepisów BHP

 • przestrzeganie „Zasad Porządku Domowego”,

 • usuwanie na bieżąco plakatów, ulotek, afiszy, napisów itp. umieszczanych bez zgody Administracji,

 • pełnienie funkcji „Dozorcy obiektu” od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 13:00


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość