Strona główna

Zalecane stosowanie


Pobieranie 21.49 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.49 Kb.
RUST-OLEUM

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ RUST-O-THANE® 9200


OPIS

RUST-O-THANE 9200 jest wodorozcieńczalną dwuskładnikową nawierzchnią akrylowo poliuretanową.


ZALECANE STOSOWANIE

RUST-O-THANE 9200 est przeznaczony na powierzchnie pokryte epoksydowymi, lub akrylowymi produktami firm RUST-OLEUM i MARTIN MATHYS (np. R-O: 9100 i 5401; Mathys: Pegasol i Pegalink).

Powierzchnie zastosowań to: zabezpieczone wcześniej podłogi, ściany, oraz metale.

RUST-O-THANE 9200 może być nakładany natryskiem hydrodynamicznym, wałkiem, oraz pędzlem.

RUST-O-THANE 9200 zapewnia ochronę przed rozpuszczalnikami, zasadami, słabymi kwasami, oraz czyszczeniem chemicznym.

RUST-O-THANE 9200 jest zalecany tam gdzie wymagane są właściwości uretanów, takie jak odporność na promieniowanie UV, oraz na ścieranie i czyszczenie.


DANE TECHNICZNE

Połysk: Jedwabisty połysk (40% przy 60o)

Kolor: Zgodnie z kartą kolorów

Gęstość: 1,1kg/l ± 0,1 (wymieszanego produktu) zależnie od koloru

Zawartość subst. Stałych: 37% obj. ± 3,0 (wymieszanego produktu) zależnie od koloru

Zalecania grubość warstwy: Podłogi: 60 m na sucho, 160 m na mokro.

Inne zastosowania: 40 m na sucho, 110 m na mokro.
Zawartość maks. VOC: 35g/l

W mieszance do stosowania: 35g/l

Kategoria: A/j

Limit UE: 140g/l (2007) / 140 g/l (2010)


CZAS SCHNIĘCIA 20oC / 50 % R.H.

Dla dotyku: 1 1/2 – 2 godz.

Dla użycia: 4 godz.

Do przemalowania: 24 godz.

Pełne utwardzenie: 2 dni
Odporność cieplna: 90 oC (środowisko suche), powyżej 65 oC może wystąpić zmiana koloru

ZUŻYCIE

Teoretycznie: 6,2 m2/l przy 60 m na sucho (zależnie od koloru) dla podłóg

9,2 m2/l przy 40 m na sucho (zależnie od koloru) przy innych aplikacjach
Praktyczne: Zależnie od wielu czynników takich jak np. porowatość i chropowatość podłoża

Strona 1/3RUST-OLEUM MATHYS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ RUST-O-THANE® 9200


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i suche, wolne od oleju i luźnych płatów, żwiru, pyłu, oraz brudu.

Należy wypiaskować poprzednie pokrycia, które są w dobrym stanie, aby usunąć połysk i zwiększyć chropowatość/szorstkość powierzchni. Konieczne jest wypróbowanie, czy RUST-O-THANE 9200 jest zgodny z istniejącym pokryciem poprzez wymalowanie testowe. Powierzchnie należy pokryć odpowiednim podkładem firmy Rust-Oleum / Mathys.
INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dodawać stopniowo aktywator do bazy dokładnie mieszając mieszadłem mechanicznym.


Opakowania: 5l do zosatosowania na podłogi

2,5l do stosowania na podłogi, oraz inne aplikacje


Proporcje:

Baza: aktywator (9202) = 4,25 : 0,75 (5l mieszanka)

Baza: aktywator (9202) = 2,,125 : 0,575 (2,5l mieszanka)
Uwagi: Nie należy używać aktywatora 9201.
Rozpoczęcie indukcji: 5 min.

Przydatność do użycia: 2 godziny prz 5l mieszanki w temp. 20 oC

Nie należy rozcieńczać mieszanki.

Nie należy używać po upływie 2 godz.

Nie należy przechowywać mieszanki w zamkniętym pojemniku.
APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE

Pędzel: Naturalne, długie włosie. Nie rozcieńczać.

Wałek: Średniej wielkości (poliamid, 8-12mm). Nakładać powoli. Nie rozcieńczać.

Natrysk bezpowietrzny: Dysza: 3-4 mm

Ciśnienie: 220 bar.

Nie rozcieńczać.


Czyszczenie: Woda z mydłem.
WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i mieszanki powmiędzy 5 oC -35 oC.

Wilgotność poniżej 80%.

Temperatura podłoża musi wynosić przynajmniej 3 oC powyżej punktu rosy.UWAGI

Maksymalna grubość suchej powłoki:

Podłogi: 75 m na sucho, 200 m na mokro

Ściany: 60 m na sucho, 160 m na mokro

Do przemalowań możliwe jest również użycie produktu Pegalink.
Dla podłóg narażonych na silne ścieranie zaleca się użycie standardowych kolorów.

W przypadku głębokich i jasnych odcieni (czerwony, żółty, zielony, niebieski itp.) zaleca się użycie dodatkowo przezroczystego pokrycia.

Strona 2/3

RUST-OLEUM MATHYS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ RUST-O-THANE® 9200ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego oraz informacjami nt. bezpieczeństwa wydrukowanymi na pojemniku z produktem.


TRWAŁOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA

2 lata od daty produkcji – baza, 1 rok od daty produkcji - aktywator pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od 5o do 35oC. Aktywator w otwartej puszce musi być zużyty w ciągu tygodnia.Strona 3/3

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość