Strona główna

Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5


Pobieranie 16.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.68 Kb.
Łódź, dnia 23.12.2013 r.

Zamawiający:

Administracja Zasobów Komunalnych

Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5

91-002 Łódź

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP/25/2013 z dnia 20.12.2013 r. na Świadczenie Usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego w podziale na III Zadania
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. Ofertę złożyły następujące firmy:
CZĘŚĆ I
1. Usługi Kominiarskie Paweł Golenia

9miniarskie Paweł Golenia

ych przez Zamawiającego 0-745 Łódź ul. Pogonowskiego 17

Cena oferty brutto 135 022,86 zł

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 100 pkt.

CZĘŚĆ II
1. Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Dutkiewicz

93-273 Łódź, ul. Rydla 1 m 33

Cena oferty brutto 121 148,73 zł

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 100 pkt.CZĘŚĆ III
1. Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Dutkiewicz

93-273 Łódź, ul. Rydla 1 m 33

Cena oferty brutto 78 883,02 zł

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 100 pkt.CZĘŚĆ I - Usługi Kominiarskie Paweł Golenia

9miniarskie Paweł Golenia

ych przez Zamawiającego 0-745 Łódź ul. Pogonowskiego 17

CZĘŚĆ II - Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Dutkiewicz

93-273 Łódź, ul. Rydla 1 m 33CZĘŚĆ III - Zakład Usług Kominiarskich Andrzej Dutkiewicz

93-273 Łódź, ul. Rydla 1 m 33


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych oferty:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze pod względem kryteriów opisanych SIWZ przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy P z p., umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w dniu 30.12.2013 r.


DYREKTOR

Izabela Kilian-Sobczak

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość