Strona główna

Zamawiający: Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, ul. Władysławowska 84 Swarzewo


Pobieranie 83.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar83.07 Kb.Znak sprawy: 53/ZC/2/2012 Swarzewo, dnia 24 lutego 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający:

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej,
ul. Władysławowska 84 - Swarzewo


84 – 120 Władysławowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Związku w Swarzewie fabrycznie nowego sprzętu wymienionego w poniższej tabeli zawierającej opis oraz informację ilościową. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję producenta oraz być zgodny z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa. Rozmiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia będą dopasowywane do wymiarów ciała użytkowników.

Przewiduję się podpisanie umowy z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.LP.

Opis

jm.

ilość

1

Maska Frameless TecLine, czarny silikon

szt.

2

2

Płetwy sprężynowe dyszowe firmy Manta model 111

kpl.

2

3

Zestaw do pracy w wodzie: Pianki Proterm II 7+7, buty neoprenowe Pinnacle Merino Barracuda 7 mm 45, rękawice kewlarowe

kpl.

10

4

Suchy skafander Bare Trilam Cordura HD Pro Dry, ocieplacz S Tech Tec LINE 290, bielizna termoaktywna Norfin Winter Line w wodoszczelnym worku firmy Sea Monster

kpl.

2

5

Rękawice suche do skafandra BareTrilam Cordura HD Pro Dry z pierścieniami VDS + rękawiczki Thinsulate

kpl.

2

6

Rękawice kewlarowe do suchego skafandra firmy ScubaTech

kpl.

2

7

Jacket Bare Blackwing ze zintegrowanym balastem 48 lbs./21.7 kg

szt.

2

8

Automaty oddechowe Atomic Aquatics Z2 X DIN zgodny z normą EN250 z wężem proflex żółtym o długości 200 cm

kpl.

2

9

Automaty oddechowe Atomic Aquatics kompletne Z2 X DIN wraz z manometrem ScubaTech Combo o średnicy 62 mm i wężu 80 cm do 300 bar, zgodny z normą EN250

kpl.

2

10

Torba na automaty firmy SEA MONSTER

szt.

2

11

Butla 12 l z podwójnym zaworem 230 bar firmy Eurocylinder o średnicy 171 mm

kpl.

2

12

Butla 15 l z podwójnym zaworem 230 bar firmy Eurocylinder o średnicy 203 mm

kpl.

2

13

Latarka Ammonite System Backup LED ONE

szt.

2

14

Balast twardy 2 kg

szt.

5

15

Balast twardy 3 kg

szt.

5

16

Komputer nurkowy HeinrichsWeikamp OSTC 2N

szt.

2

17

Kompas na rękę SUUNTO SK7

szt.

2

18

Nóż nurkowy ScubaTech Falcon Tytan

szt.

2

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy ale nie później niż do 30 marca 2012 roku .

  2. Miejsce złożenia oferty: ul. Władysławowska 84 - Swarzewo, 84 – 120 Władysławowo

  3. Termin złożenia oferty: 2 marca 2012 r. do godz. 12.00

6. Warunki płatności: Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Waldemar Hennig

Główny Specjalista ds. administracyjno – finansowych

Asystent kierownika projektu „ZOSTERA”

tel./fax 58 674 20 36, tel. kom. 695 25 44 40, e-mail: zmzp@wp.pl

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim

  2. Sposób dostarczenia oferty: e-mailem, faksem, osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu),

  3. Wymagane dokumenty:

- oferta

Znak sprawy: 53/ZC/2/2012OFERTA

Treść oferty:

Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie do siedziby Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie fabrycznie nowego sprzętu wymienionego w poniższej tabeli zawierającej opis oraz informację ilościową wraz gwarancją producenta.

Przedmiot zamówienia będzie posiadał gwarancję producenta oraz będzie zgodny z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa. Rozmiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia będą dopasowywane do wymiarów ciała użytkowników.Wyrażam zgodę na podpisanie umowy z Zamawiającym, która będzie szczegółowo określała warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

LP.

Opis

jm.

ilość

1

Maska Frameless TecLine, czarny silikon

szt.

2

2

Płetwy sprężynowe dyszowe firmy Manta model 111

kpl.

2

3

Zestaw do pracy w wodzie: Pianki Proterm II 7+7, buty neoprenowe Pinnacle Merino Barracuda 7 mm 45, rękawice kewlarowe

kpl.

10

4

Suchy skafander Bare Trilam Cordura HD Pro Dry, ocieplacz S Tech Tec LINE 290, bielizna termoaktywna Norfin Winter Line w wodoszczelnym worku firmy Sea Monster

kpl.

2

5

Rękawice suche do skafandra BareTrilam Cordura HD Pro Dry z pierścieniami VDS + rękawiczki Thinsulate

kpl.

2

6

Rękawice kewlarowe do suchego skafandra firmy ScubaTech

kpl.

2

7

Jacket Bare Blackwing ze zintegrowanym balastem 48 lbs./21.7 kg

szt.

2

8

Automaty oddechowe Atomic Aquatics Z2 X DIN zgodny z normą EN250 z wężem proflex żółtym o długości 200 cm

kpl.

2

9

Automaty oddechowe Atomic Aquatics kompletne Z2 X DIN wraz z manometrem ScubaTech Combo o średnicy 62 mm i wężu 80 cm do 300 bar, zgodny z normą EN250

kpl.

2

10

Torba na automaty firmy SEA MONSTER

szt.

2

11

Butla 12 l z podwójnym zaworem 230 bar firmy Eurocylinder o średnicy 171 mm

kpl.

2

12

Butla 15 l z podwójnym zaworem 230 bar firmy Eurocylinder o średnicy 203 mm

kpl.

2

13

Latarka Ammonite System Backup LED ONE

szt.

2

14

Balast twardy 2 kg

szt.

5

15

Balast twardy 3 kg

szt.

5

16

Komputer nurkowy HeinrichsWeikamp OSTC 2N

szt.

2

17

Kompas na rękę SUUNTO SK7

szt.

2

18

Nóż nurkowy ScubaTech Falcon Tytan

szt.

2

2. Nazwa wykonawcy ..

3. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………..………...

4. NIP ..

5. Regon ..

6. Numer dowodu osobistego ……….……………………………………………………………………………………

7. Nr rachunku bankowego ……….. …..

8. Nr telefonu kontaktowego / e-mail ……………………………………..………………………………………..

9. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
PLN

Słownie złotych

Cena nettoPodatek VATCena brutto10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy ale nie później niż do 30 marca 2012 roku .

12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość i data ……………................................................

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka Wykonawcy


ul. Władysławowska 84 – Swarzewo,

84 – 120 Władysławowo,

tel./faks 58 674 20 36,

e-mail: zmzp@wp.pl, www.zmzp.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość