Zamawiający/inwestor warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o oPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4
Zamawiający/INWESTORWarszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o.

ul. Batorego 23

05-825 Grodzisk Mazowiecki


Jednostka projektowaKETEL Spółka z o.o.

ul. Samarytanka 23a

03-592 Warszawa

tel.: 22 678 74 60, fax: 22 213 92 11


OPIS TECHNICZNY

Nazwa:

Budowa kanalizacji kablowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska WKD z rozgałęzieniem od przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia WKD do przystanku osobowego Milanówek Grudów WKD

Obiekt

Obszar linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Cel opracowania

Budowa sieci światłowodowej na potrzeby WKD w tym dla celów Przebudowy Infrastruktury kolejowej w zakresie Systemu Monitoringu i Systemu Informacji Pasażerskiej WKD

Branża

Telekomunikacja

Projektant:

Imię i nazwisko

mgr inż. Edward AmbroziakNr uprawnień

1258/98/UPodpis


Sprawdzający:

Imię i nazwisko

mgr inż. Andrzej ZajączkowskiNr uprawnień

KBU1a-2126/1153/66Podpis


Opracowała:

Imię i nazwisko

mgr inż. Krystyna Kowalska


Podpis


Opracował:

Imię i nazwisko

inż. Grzegorz Matoga


Podpis


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji 3

Przedmiot inwestycji 3

Inwestor 3

Lokalizacja obiektu 3

Podstawa formalna opracowania 15

Projektowane rozwiązania 15

Sposób wykonania prac 16

Wpływ obiektów na środowisko 17

Budowa kanalizacji kablowej 17

1.1 Budowa kanalizacji kablowej 19

1.2 Budowa studni kablowych 19

1.3 Wykonanie przewiertów i przecisków sterowanych 20

1.4 Podłączenie kanalizacji do istniejącej infrastruktury 20

Zakończenie linii optotelekomunikacyjnej 20

Oznaczenie linii telekomunikacyjnej 21

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 21

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 21

Uwagi końcowe 24

Spis załączników: graficznych, rysunków 25

Spis załączników: opinii, decyzji, uzgodnień 25

Normy 28

Oświadczenia projektantów 30

31Przedmiot inwestycji


Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanalizacji kablowej (Prawo Budowlane art.29 ust.1 pkt.20b) wzdłuż pasa linii kolejowej oraz na przystankach osobowych i stacjach Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Przedmiot inwestycji


Celem Inwestycji jest budowa kanalizacji kablowej wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z rozgałęzieniem od przystanku osobowego Podkowa Leśna Zachodnia do przystanku osobowego Milanówek Grudów.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego.


Inwestor

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. ul. Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki


Lokalizacja obiektu

Budowa kanalizacji kablowej obejmuje zasięgiem działki położone w pasie gruntu linii kolii WKD - wzdłuż torów, przystanków osobowych i stacji kolejki WKD. Wszystkie działki ujęte zostały w poniższej tabeli:
L.p.

Lokalizacja

Nr działki i obrębu

Dzielnica

1

Stacja Warszawa Śród. WKD

40/4 obr. 2-01-02

Ochota

2

 

33/2 obr. 6-01-10

Wola

3

 

47 obr. 6-01-09

Wola

4

Przystanek osobowy Ochota

2/2 obr. 2-01-01

Ochota

5

1 obr. 2-01-01

Ochota

6

 

1 obr. 2-02-02

Ochota

7

 

46 obr. 2-02-01

Ochota

 

 

2 obr. 2-02-01

Ochota

8

 

2/6 obr. 2-02-03

Ochota

9

 

1 obr. 2-03-02

Ochota

10

 

6 obr. 2-03-02

Ochota

11

 

1 obr. 2-03-01

Ochota

 

 

42 obr. 2-03-01

Ochota

12

 

47 obr. 2-03-01

Ochota

13

 

1/2 obr. 2-03-04

Ochota

14

 

1/3 obr. 2-03-04

Ochota

15

 

1/4 obr. 2-03-04

Ochota

16

 

1/5 obr. 2-03-04

Ochota

17

 

1/6 obr. 2-03-04

Ochota

18

Przystanek Osobowy Warszawa Al.. Jerozolimskie

1/7 obr. 2-03-04

Ochota

19

2/7 obr. 2-03-16

Ochota

20

 

6/17 obr. 2-03-04

Ochota

21

 

2/8 obr. 2-03-16

Ochota

22

 

30 obr. 2-03-16

Ochota

23

 

31 obr. 2-03-16

Ochota

24

 

33/1 obr. 2-03-16

Ochota

25

 

33/2 obr. 2-03-16

Ochota

26

 

23/2 obr. 2-03-16

Ochota

27

 

1/2 obr. 2-03-17

Ochota

28

 

2/2 obr. 2-03-17

Ochota

29

 

35/3 obr. 2-07-21

Włochy

30

 

35/4 obr. 2-07-21

Włochy

31

 

22/2 obr. 2-07-21

Włochy

32

 

22/1 obr. 2-07-21

Włochy

33

 

40 obr. 2-07-21

Włochy

34

 

38 obr. 2-07-21

Włochy

35

Przystanek osobowy Warszawa Raków

102 obr. 2-07-20

Włochy

36

111 obr. 2-07-20

Włochy

37

3 obr. 2-07-02

Włochy

38

 

103/5 obr. 2-07-20

Włochy

39

 

5 obr. 2-07-04

Włochy

40

Przystanek osobowy Warszawa Salomea

10 obr. 2-07-03

Włochy

41

 

134/1 obr. 0008

Michałowice

42

 

134/3 obr. 0008

Michałowice

43

 

134/4 obr. 0008

Michałowice

44

 

134/5 obr. 0008

Michałowice

45

 

134/6 obr. 0008

Michałowice

46

Przystanek osobowy Opacz

134/7 obr. 0008

Michałowice

47

134/8 obr. 0008

Michałowice

48

 

134/9 obr. 0008

Michałowice

49

 

134/10 obr. 0008

Michałowice

50

 

134/11 obr. 0008

Michałowice

51

 

134/12 obr. 0008

Michałowice

52

 

134/13 obr. 0008

Michałowice

53

 

134/14 obr. 0008

Michałowice

54

 

134/15 obr. 0008

Michałowice

55

 

134/16 obr. 0008

Michałowice

56

 

134/17 obr. 0008

Michałowice

57

 

134/18 obr. 0008

Michałowice

58

 

134/19obr. 0008

Michałowice

59

 

134/20 obr. 0008

Michałowice

60

 

134/21 obr. 0008

Michałowice

61

 

134/22 obr. 0008

Michałowice

62

 

134/23 obr. 0008

Michałowice

63

 

134/24 obr. 0008

Michałowice

64

 

155/2 obr. 0008

Michałowice

65

 

134/25 obr. 0008

Michałowice

66

 

134/26 obr. 0008

Michałowice

67

 

134/27 obr. 0008

Michałowice

68

Przystanek osobowy Michałowice

1289/1 obr. 0005

Michałowice

69

 

564/1 obr. 0013

Michałowice

70

 

564/2 obr. 0013

Michałowice

71

 

412/1 obr. 0013

Michałowice

72

 

412/2 obr. 0013

Michałowice

73

 

412/3 obr. 0013

Michałowice

74

 

412/4 obr. 0013

Michałowice

75

 

563/1 obr. 0013

Michałowice

76

 

563/2 obr. 0013

Michałowice

77

 

563/4 obr. 0013

Michałowice

78

Przystanek osobowy Reguły

563/5 obr. 0013

Michałowice

79

563/6 obr. 0013

Michałowice

80

 

563/7 obr. 0013

Michałowice

81

 

563/8 obr. 0013

Michałowice

82

 

89/20 obr. 0027

m. Pruszków

83

Przystanek osobowy Malichy

89/19 obr. 0027

m. Pruszków

84

89/18 obr. 0027

m. Pruszków

85

 

89/17 obr. 0027

m. Pruszków

86

 

89/16 obr. 0027

m. Pruszków

87

 

89/15 obr. 0027

m. Pruszków

88

 

89/14 obr. 0027

m. Pruszków

89

 

89/13 obr. 0027

m. Pruszków

90

 

89/12 obr. 0027

m. Pruszków

91

 

89/11 obr. 0027

m. Pruszków

92

 

89/10 obr. 0027

m. Pruszków

93

 

89/8 obr. 0027

m. Pruszków

94

 

89/7 obr. 0027

m. Pruszków

95

 

89/6 obr. 0027

m. Pruszków

96

 

89/5 obr. 0027

m. Pruszków

97

 

89/4 obr. 0027

m. Pruszków

98

 

89/3 obr. 0027

m. Pruszków

99

 

89/2 obr. 0027

m. Pruszków

100

 

89/1 obr. 0027

m. Pruszków

101

 

21/8 obr. 0025

m. Pruszków

102

Przystanek osobowy Tworki

21/7 obr. 0025

m. Pruszków

103

21/5 obr. 0025

m. Pruszków

104

21/4 obr. 0025

m. Pruszków

105

 

21/1 obr. 0025

m. Pruszków

106

 

21/3 obr. 0025

m. Pruszków

107

 

21/2 obr. 0025

m. Pruszków

108

 

74/2 obr. 0023

m. Pruszków

109

Przystanek osobowy Pruszków WKD

74/9 obr. 0023

m. Pruszków

110

 

74/6 obr. 0023

m. Pruszków

111

 

74/4 obr. 0023

m. Pruszków

112

 

186/7 obr. 0022

m. Pruszków

113

 

186/1 obr. 0022

m. Pruszków

114

 

186/2 obr. 0022

m. Pruszków

115

 

186/3 obr. 0022

m. Pruszków

116

 

186/5 obr. 0022

m. Pruszków

117

 

186/4 obr. 0022

m. Pruszków

118

 

186/8 obr. 0022

m. Pruszków

119

 

716/17 obr. 0002

Michałowice

120

 

716/16 obr. 0002

Michałowice

121

Stacja Komorów

716/19 obr. 0002

Michałowice

122

 

716/15 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

123

 

716/10 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

124

 

716/9 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

125

 

716/8 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

126

 

716/6 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

127

 

716/5 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

128

 

716/3 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

129

 

716/4 obr. 0002

Michałowice (Komorów osiedle)

130

 

185/1 obr. 0001

Michałowice (Granica)

131

 

185/2 obr. 0001

Michałowice (Granica)

132

 

185/3 obr. 0001

Michałowice (Granica)

133

 

185/4 obr. 0001

Michałowice (Granica)

134

 

185/5 obr. 0001

Michałowice (Granica)

135

 

185/6 obr. 0001

Michałowice (Granica)

136

 

185/7 obr. 0001

Michałowice (Granica)

137

 

185/8 obr. 0001

Michałowice (Granica)

138

 

185/9 obr. 0001

Michałowice (Granica)

139

 

185/10 obr. 0001

Michałowice (Granica)

140

 

185/11 obr. 0001

Michałowice (Granica)

141

 

185/12 obr. 0001

Michałowice (Granica)

142

 

185/13 obr. 0001

Michałowice (Granica)

143

 

185/14 obr. 0001

Michałowice (Granica)

144

 

185/15 obr. 0001

Michałowice (Granica)

145

 

185/16 obr. 0001

Michałowice (Granica)

146

 

185/17 obr. 0001

Michałowice (Granica)

147

 

185/18 obr. 0001

Michałowice (Granica)

148

 

185/19 obr. 0001

Michałowice (Granica)

149

 

185/20 obr. 0001

Michałowice (Granica)

150

 

185/21 obr. 0001

Michałowice (Granica)

151

 

185/22 obr. 0001

Michałowice (Granica)

152

 

185/23 obr. 0001

Michałowice (Granica)

153

 

185/24 obr. 0001

Michałowice (Granica)

154

 

185/25 obr. 0001

Michałowice (Granica)

155

 

185/26 obr. 0001

Michałowice (Granica)

156

 

185/27 obr. 0001

Michałowice (Granica)

157

 

185/28 obr. 0001

Michałowice (Granica)

158

 

185/29 obr. 0001

Michałowice (Granica)

159

 

185/30 obr. 0001

Michałowice (Granica)

160

 

185/31 obr. 0001

Michałowice (Granica)

161

 

185/32 obr. 0001

Michałowice (Granica)

162

 

185/33 obr. 0001

Michałowice (Granica)

163

 

185/34 obr. 0001

Michałowice (Granica)

164

 

185/35 obr. 0001

Michałowice (Granica)

165

 

185/36 obr. 0001

Michałowice (Granica)

166

 

185/37 obr. 0001

Michałowice (Granica)

167

 

185/47 obr. 0001

Michałowice (Granica)

168

 

185/38 obr. 0001

Michałowice (Granica)

169

 

185/39 obr. 0001

Michałowice (Granica)

170

 

185/40 obr. 0001

Michałowice (Granica)

171

 

185/41 obr. 0001

Michałowice (Granica)

172

 

185/42 obr. 0001

Michałowice (Granica)

173

 

185/43 obr. 0001

Michałowice (Granica)

174

 

185/44 obr. 0001

Michałowice (Granica)

175

 

185/45 obr. 0001

Michałowice (Granica)

176

 

185/46 obr. 0001

Michałowice (Granica)

177

 

535/2 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

178

 

535/3 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

179

Przystanek osobowy Nowa Wieś Warszawska

535/4 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

180

535/5 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

181

535/6 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

182

 

535/7 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

183

 

535/8 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

184

 

535/9 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

185

 

535/10 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

186

 

535/11 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

187

 

535/12 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

188

 

535/13 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

189

 

535/14 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

190

 

535/15 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

191

 

535/16 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

192

 

535/17 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

193

 

535/18 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

194

 

535/19 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

195

 

535/20 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

196

 

535/21 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

197

 

535/22 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

198

 

535/23 obr. 0007

Michałowice (Nowa wieś)

199

 

7/2 obr. 0001

Michałowice (Granica)

200

 

7/3 obr. 0001

Michałowice (Granica)

201

 

7/4 obr. 0001

Michałowice (Granica)

202

 

7/5 obr. 0001

Michałowice (Granica)

203

 

7/6 obr. 0001

Michałowice (Granica)

204

 

7/7 obr. 0001

Michałowice (Granica)

205

 

7/8 obr. 0001

Michałowice (Granica)

206

 

7/9 obr. 0001

Michałowice (Granica)

207

 

7/10 obr. 0001

Michałowice (Granica)

208

 

7/11 obr. 0001

Michałowice (Granica)

209

Przystanek osobowy Kanie Helenowskie

1015/2 obr. 0007

Brwinów (Kanie)

210

 

357/16 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

211

 

357/15 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

212

 

491/2 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

213

Przystanek osobowy Otrębusy

357/14 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

214

 

357/13 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

215

 

357/12 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

216

 

357/11 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

217

 

357/10 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

218

 

357/9 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

219

 

357/8 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

220

 

357/7 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

221

 

357/6 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

222

 

357/5 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

223

 

357/4 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

224

 

357/3 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

225

 

357/2 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

226

 

357/1 obr. 0015

Brwinów (Otrębusy)

227

Przystanek osobowy Podkowa Leśna Wschodnia

1/1 obr. 0012

Podkowa Leśna

228

1/2 obr. 0012

Podkowa Leśna

229

Stacja Podkowa Leśna Główna

1 obr. 0011

Podkowa Leśna

230

1/1 obr. 007

Podkowa Leśna

231

Przystanek osobowy Podkowa Leśna zachodnia

1 obr. 0008

Podkowa Leśna

232

 

41/3 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

233

 

41/4 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

234

 

41/5 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

235

 

41/6 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

236

 

41/7 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

237

 

41/8 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

238

 

41/9 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

239

 

41/10 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

240

 

41/11 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

241

 

41/13 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

242

Przystanek osobowy Kazimierówka

41/14 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

243

 

41/15 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

244

 

70 obr. 07-05

Milanówek

245

 

1 obr. 07-07

Milanówek

246

Przystanek osobowy Brzózki

22 obr. 07-06

Milanówek

247

 

85 obr. 06-18

Milanówek

248

 

257 obr. 0010

Grodzisk mazowiecki (Kady)

249

 

258 obr. 0010

Grodzisk mazowiecki (Kady)

250

 

256 obr. 0010

Grodzisk mazowiecki (Kady)

251

 

254 obr. 0010

Grodzisk mazowiecki (Kady)

252

 

253 obr. 0010

Grodzisk mazowiecki (Kady)

253

Przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Okrężna

18 obr. 0064

Grodzisk mazowiecki

254

Przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Piaskowa

65 obr. 0063

Grodzisk mazowiecki

255

 

192 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

256

 

191 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

257

 

190 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

258

 

189 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

259

 

188 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

260

 

187 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

261

 

186 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

262

 

185 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

263

 

184 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

264

 

181 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

265

 

183 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

266

 

180 obr. 0051

Grodzisk mazowiecki

267

Przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Jordanowice

84 obr. 0044

Grodzisk mazowiecki

268

83 obr. 0044

Grodzisk mazowiecki

269

 

82 obr. 0044

Grodzisk mazowiecki

270

 

81 obr. 0044

Grodzisk mazowiecki

271

Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

33/1 obr. 0060

Grodzisk mazowiecki

272

 

39/1 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

273

 

41/3 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

274

 

41/4 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

275

 

41/2 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

276

 

41/1 obr. 0016

Brwinów(Owczarnia)

277

Przystanek osobowy Polesie

73 obr. 07-01

Milanówek

278

Przystanek osobowy Milanówek Grudów

1/4 obr. 6-13

Milanówek

279

91/1 obr. 6-14

Milanówek

Oraz działki na terenach zamkniętych, na których uzyskano zezwolenie zgodnie z pismem PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa, potwierdzone3) pismem nr N13Is-614-111/11 z dnia 16.06.2011r:
L.p.

Nr działki i obrębu

Dzielnica

1

33/6 obr. 6-01-10

Wola

2

19/3 obr. 6-01-09

Wola

3

19/5 obr. 6-01-09

Wola

4

19/10 obr. 6-01-09

Wola

5

8 obr. 6-14-04

Wola

6

9 obr. 6-14-04

Wola

7

1/12 obr. 6-14-04

Wola

8

1/13 obr. 6-14-04

Wola

9

22/1 obr. 6-14-03

Wola

10

22/4 obr. 6-14-03

Wola

11

2 obr. 2-02-01

Ochota

12

3 obr. 2-02-03

Ochota

13

5 obr. 2-02-03

Ochota

14

42 obr. 2-03-01

Ochota

15

47/1 obr. 2-03-17

Ochota

16

44/1 obr. 2-07-21

Włochy

17

44/2 obr. 2-07-21

Włochy

18

44/3 obr. 2-07-21

Włochy

  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy