Strona główna

Zapis pionowy ukd – materiały metodyczne uwagi szczegóŁowe


Pobieranie 372.09 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar372.09 Kb.
  1   2   3
ZAPIS PIONOWY UKD – MATERIAŁY METODYCZNE

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Tablica Ia

 • Nie tworzymy symboli złożonych z użyciem plusa + i kreski ukośnej /. Wyjątek stanowią symbole tak zapisane w tablicach UDC-P058.

W zapisie pionowym będą rozdzielane (zapisywane w osobnych polach), np.

Historia Polski w latach 960-1763

94(438).02

94(438).03

94(438).04NU 94(438).02/.04
Wyjątek stanowią symbole z kreską ukośną / zapisane w tablicach UDC-P058.
Tablica Ib

 • Dwukropek pojedynczy : będzie stosowany tylko w symbolach jednolitych z kartoteki wzorcowej. Nie tworzy się samodzielnie symboli z użyciem dwukropka pojedynczego.

 • Dwukropek podwójny :: nie będzie stosowany.

 • Nawias kwadratowy [ ] nie będzie stosowany.


Tablica Ic

Poddziały wspólne języka =…

Nie będą stosowane.

Będą służyć tylko do rozbudowy symboli poddziałów wspólnych rasy, narodowości, grupy etnicznej oraz symboli z działów 811 i 821.
Tablica Id

Poddziały wspólne formy (0…) zapisujemy w osobnym polu 080 na ostatnim miejscu w kolejności zapisu
Będą stosowane wybrane symbole:

(02.053.2) Książki dla dzieci i młodzieży (popularnonaukowe)

(03) Encyklopedie. Słowniki encyklopedyczne. Wydawnictwa informacyjne

Encyklopedie o treści ogólnej

0/9(03) Encyklopedie

(03)

Encyklopedie dziedzinowe, np. techniki

62

(03)


(036) Przewodniki o charakterze praktycznym lub opisowym

Przewodniki klasyfikuje się symbolem dziedziny, dodając w osobnym polu symbol poddziału wspólnego formy (036),

np.:

Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po Polsce

913(438)


(036)

(038) Słowniki

Słowniki klasyfikuje się symbolem dziedziny, dodając w osobnym polu symbol poddziału wspólnego formy (038),

np.:


Słownik techniczny angielsko-polski

62

(038)


(042) Kazania

Tym symbolem klasyfikuje się teksty kazań, np.Kazania – katolicyzm

272-475


(042)

Kazania o świętych

27-36


(042)
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki

(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych. Elementarze

(075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

(075.3) Podręczniki dla szkół średnich

(075.3+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich

(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum

(075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania dla gimnazjum

(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół ponadgimnazjalnych

(075.3-021.66+076) Ćwiczenia i zadania dla liceum, technikum, szkół ponadgimnazjalnych

(075.8) Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty

(075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

(076) Materiały do ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia i zadania

(084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy

(091) Opracowania historyczne • Poddział wspólny (091) służy wyłącznie do oznaczania historycznego ujęcia przedmiotu, np.:

Historia fizyki

53

(091) • Pozostają niezmienione symbole 82(091) Historia literatury i 930.1(091) Historiografia


Tablica Ie

Poddziały wspólne miejsca (1…/9…)

Będą stosowane przy symbolu 008 oraz 1, a także w działach: 3, 7, 8, 9.

Symbole poddziałów wspólnych miejsca dopisywane są do symboli, np.

Stosunki polityczne między Francją a Polską

327(44)


327(438)

Informacje szczegółowe o ich stosowaniu podano w poszczególnych działach głównych.


Wybrano do zastosowania następujące symbole:

(1-11) Wschód. Wschodni

(1-12) Południowy wschód. Południowo-wschodni

(1-13) Południe. Południowy

(1-14) Południowy zachód. Południowo-zachodni

(1-15) Zachód. Zachodni

(1-16) Północny zachód. Północno-zachodni

(1-17) Północ. Północny

(1-18) Północny wschód. Północno-wschodni

(1-191.2) Centralnie, w środku

(1-194.2) Blisko, w pobliżu

(1-21) Miasto

(1-22) Wieś

(1-622) Kraje należące do paktów wojskowych (obronnych)

(1-662) Kraje kapitalistyczne

(1-664) Kraje socjalistyczne

(1-67) Kraje należące do bloków gospodarczych

(1-751) Tereny, obszary parków narodowych, rezerwatów

(1-773) Kraje Trzeciego Świata

(1-775) Regiony, kraje wysoko rozwinięte gospodarczo

(1-87) Zagranica. Zagraniczny

(100) Aspekt międzynarodowy. Wszystkie kraje. Świat

(23) Góry

(26) Oceany. Morza

(261.24-194.2) Region bałtycki

(28) Wody śródlądowe. Rzeki. Jeziora

(292.592) Archipelag Malajski

(292.62) Sahara

(292.95) Nowa Gwinea

(3) Kraje świata starożytnego – wszystkie symbole z działu

(4/9) Kraje świata nowożytnego – wszystkie symbole z działu
Tablica If

Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…)


 • Będą stosowane przy symbolu 008 oraz 1, a także w działach: 3, 7, 8, 9.

 • Informacje szczegółowe o stosowaniu w poszczególnych działach głównych.

 • Stosuje się wszystkie symbole z tablicy If.


Tablica Ig

Poddziały wspólne czasu "…"

 • Będą stosowane tylko w dziale 8 i 9.

 • Daty p.n.e. nie będą stosowane.

 • Stosowane są stulecia "xx” (dla wyrażenia historii literatury i historii powszechnej)

 • Stosowane są daty roczne "xxxx” (dla wyrażenia wydarzeń z historii Polski i historii I oraz II wojny światowej)

 • W dziale 903/904 będą stosowane symbole: "631/634”, "636”; "637”; "638”.


Tablica Ih

Podział A/Z i gwiazdka *

Nie będą stosowane.


Tablica Ik

Poddziały wspólne z kreską:

-02 Własności;

-04 Relacje, metody, działania;

-05 Osoby

Tylko symbole jednolite kontrolowane przez kartotekę wzorcową UKD.

Nie używamy:

-053 Osoby zależnie od wieku

-053.13 Embrion. Płód

-053.15 Osoby żyjące. Żywi

-053.18 Osoby nieżyjące. Zmarli

-053.3 Niemowlęta

-053.4 Dzieci w wieku przedszkolnym

-053.5 Dzieci w wieku szkolnym (w okresie szkoły podstawowej)

-053.66 Młodzież młodsza (we wczesnym okresie dojrzewania)

-053.67 Młodzież starsza (w późnym okresie dojrzewania)
Co oznacza, że:

-053.2 Dzieci ogólnie. Niemowlęta. Dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci w wieku szkolnym (w okresie szkoły podstawowej)

-053.6 Młodzież. Młodociani. Młodzież młodsza (we wczesnym okresie dojrzewania). Młodzież starsza (w późnym okresie dojrzewania)
Poddziały wspólny z kreską -03 Materiały

Nie jest stosowany.DZIAŁ OGÓLNY 0

 • W dziale 0 nie stosuje się symboli poddziałów wspólnych miejsca (1…/9…); poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…) z wyłączeniem symbolu 008, np.

008(438) Kultura polska

 • W dziale 0 nie stosuje się poddziałów wspólnych czasu "…".

 • Przy wybranych symbolach stosuje się poddziały z kreską -02, -04, -05.

 • Stosuje się wybrane poddziały wspólne formy.


0

Encyklopedie o treści ogólnej

0/9(03) Encyklopedie

(03)

Encyklopedie dziedzinowe, np. techniki

62

(03)NIE UŻYWAJ:

0/9(05) Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma (również dzienniki) o zakresie ogólnym

0/9(058) Roczniki. Księgi adresowe

0/9(059) Almanachy. Kalendarze o zakresie ogólnym
001

001:316.74 Socjologia nauki. Socjologia wiedzyZMIANA UWAGI:

Historia nauki

001


(091)

Informacje z zakresu poszczególnych dziedzin klasyfikuje się z pomocą symbolu 001.102 i dopisanego w drugim polu 080 symbolu odpowiedniej dziedziny, np.Informacja medyczna

001.102


61
001.102-047.24 Wyszukiwanie informacji. Technika wyszukiwania informacji. Zapytania informacyjne

001.102-048.44 Systemy informacyjne

001.102-048.52 Zbiory informacyjne. Gromadzenie zbiorów informacyjnych

001.102 Pracownicy informacji. Użytkownicy informacjiNU 001.102-051

NU 001.102-052
ZMIANA UWAGI:

001.32 Instytuty i towarzystwa naukowe działające w określonej specjalności klasyfikuje się za pomocą symbolu danej dziedziny i zapisanego w drugim polu 080 symbolu 001.32, np.:Instytuty medyczne w Polsce

61

001.32


001.4 Słowniki dziedzinowe klasyfikuje się symbolem dziedziny, w drugim polu dodając symbol poddziału wspólnego formy (038), np.:

Słownik chemiczny

54

(038)


001.895 Patenty w ogólności NU 001.895(088.8)
002

002.1-028.21 Dokumenty tekstowe

002.1-028.22 Dokumenty graficzne. Dokumenty ikonograficzne

002.1-028.23 Dokumenty wideo

002.1-028.24 Dokumenty odręczne, ręcznie napisane

002.1-028.25 Dokumenty drukowane

002.1-028.26 Dokumenty audiowizualne

002.1-028.27 Dokumenty elektroniczne


002.2 Statystyka wydawnictw (tablice) NU 002.2(083.41)

002.2 Polonica NU 002.2(438-8)


003

003.62:159.93 Symbolika barw


004

004-049.8 Komputeryzacja

004 Informatycy NU 004-051

004.42:62 Programy inżynierskie

004.434 Języki zorientowane problemowo. Języki programowania dla sztucznej inteligencji. Języki symulacyjne. Języki programowania dla nauk matematyczno-przyrodniczych
NU 004.434:004.8

NU 004.434:004.94

NU 004.434:5

004.439 Języki znaczników. HTML,XHTMLNU 004.439:004.55
004.71:621.376 Modemy

004.78 Systemy online specjalnego zastosowania. System biblioteczny ALEPHNU 004.78:02
005

005.342 Inkubatory przedsiębiorczości NU 005.942:338.46:658.114 Inkubatory przedsiębiorczości

005.52:005.33 Analiza SWOT

005.521:334.7 Prognozowanie biznesu

005.71-021.131 Organizacje wirtualne

NIE UŻYWAJ 005.745(06) Sprawozdania z konferencji, kongresów

005.942:334.7 Doradztwo biznesowe


006

006.3/.8 Normy ISO. Normy jakości NU 006.83


Symbole złożone zapisywane w kilku polach 080

Normy


Bhp – normalizacja

331.45


006.3/.8

Normy ISO 14000

502.13/.14

006.3/.8

Normy ISO 9000

005.6


006.3/.8

Normy ISO 22000

614.3


006.3/.8
007

007.5:681.5 Robotyka


008

Stosuje się poddział wspólny miejsca oraz rasy, narodowości i grupy etnicznej

008(1…/9…), np.

008(438) Kultura polska

008(=…), np.

008(=411.16) Kultura żydowska


01

01-027.21 Teoria i metodyka bibliografii


ZMIANA UWAGI:

 • 012 Bibliografie prac poszczególnych autorów (osobowe podmiotowe), poszczególnych dzieł oraz wydawnictw poszczególnych instytucji

Np.:

Bibliografia dzieł Mickiewicza

821.162.1(091)”18”

012


 • 016 Bibliografie dziedzin i zagadnień

W pierwszym polu 080 umieszcza się symbol dziedziny, w drugim polu 080 symbol 016, np.:

Bibliografia dzieł dotyczących astronomii

52


016

Przydziela się tu także bibliografie osobowe przedmiotowe, np.:Bibliografia na temat twórczości Mickiewicza

821.162.1(091)”18”

016
Bibliografie czasopism

050+070


016

NU 016:0/9(05)


Bibliografie bibliografii

01


016

Bibliografie map

912


016
02

02 Użytkownicy bibliotek NU 02-052

025.3-027.44 Katalogi komputerowe. Zautomatyzowane katalogi biblioteczne

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów

026:37 Biblioteki pedagogiczne

027.5:37.091.3 Działalność instrukcyjno-metodyczna w bibliotekach publicznych

027.6:27-788/-789 Biblioteki klasztorne

027.7 Biblioteki szkół wyższychPrzydziela się tu prace dotyczące bibliotek szkół wyższych
NIE UŻYWAJ:

Przydziela się tu prace dotyczące bibliotek uniwersyteckich i wyższych szkół pedagogicznych

Biblioteki wyższych szkół specjalnych zob. 026
050+070 Czasopisma emigracyjne NU 050+070](1-87)

050+070 Dziennikarze NU 050+070]-051

050+070-053.2 Czasopisma dziecięce

050+070-055.2 Czasopisma kobiece


06


 • Symbole wyrażające nagrody zapisujemy w osobnych polach 080 (rozdzielamy na kilka pól), np.

Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

53

06.05


 • Symbole wyrażające organizacje, stowarzyszenia zapisujemy w osobnych polach 080 (rozdzielamy na kilka pól), np.

UNESCO

001


061.1

Rada Bezpieczeństwa ONZ

327.56/.57

061.1

ONZ

327.7


061.1

NATO

355.3(100-622)

061.1

Unia Europejska

339.923(4-67)

061.1

GATT

339.54


061.1

 • Symbole wyrażające muzea zapisujemy w osobnych polach 080 (rozdzielamy na kilka pól), np.

Muzea etnograficzne. Skanseny

39

069Muzea sztuki

7

069Muzea biograficzne

929-052


069
069 Muzea regionalne NU 069(1-32) Muzea regionalne

069 Muzea narodowe NU 069(1-4) Muzea narodowe


082 Zbiory utworów literackich różnych autorów klasyfikuje się symbolem z działu 821
82-93 Książki dla dzieci NU 087.5
Literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży klasyfikuje się symbolem odpowiedniej dziedziny, dodając w drugim polu 080 symbol poddziału wspólnego formy (02.053.2), np.:

Astronomia dla dzieci

52

(02.053.2)


DZIAŁ 1 FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA


 • Poddział wspólny miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) dodaje się tylko do symbolu 1, np.

Historia filozofii polskiej

1(438)


(091)

Historia egzystencjalizmu niemieckiego

1(430)


141.32

(091)


 • Do pozostałych symboli z działu 1 nie dopisujemy poddziałów wspólnych:

 • miejsca (1…/9…)

 • rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…).
  • W dziale 1 nie stosujemy poddziałów wspólnych:

 • czasu "…”

 • z kreską -02; -04; -05


1

Historia filozofii

1

(091)Historię poszczególnych gałęzi filozofii lub poszczególnych systemów i kierunków filozofii klasyfikuje się do odpowiedniego działu, w drugim polu 080 wpisuje się symbol (091), np.:

Historia etyki

17

(091)Poszczególni filozofowie. Publikacje dotyczące poszczególnych zagadnień, kierunków filozofii klasyfikuje się do odpowiedniego działu, np.:

Metafizyka Ingardena

1(438)


111
113/119:502 Filozofia ekologiczna

133:54 Alchemia

179:502 Etyka ekologiczna
159.9

METODA:

Funkcje, procesy, stany, zjawiska, psychiczne w odniesieniu do poszczególnych kategorii osób klasyfikujemy w osobnych polach. W pierwszym polu klasyfikuje się funkcje, procesy, stany, zjawiska psychiczne; w drugim polu psychologię osób (w zależności od wieku, narodowości, płci, stanu fizycznego i umysłowego, wykształcenia, sytuacji społecznej) z pomocą poddziałów wspólnych z kreską -05…, np.Stres kobiet

159.944.4

159.9-055.2

Inteligencja dzieci

159.95


159.922.7
159.9:616 Psychologia kliniczna

159.9-053.9 Psychologia ludzi starych

159.9-055.2 Psychologia kobiet

159.9-056.24 Psychologia ludzi chorych

159.9-058.51 Psychologia bezdomnych
Symbol poddziału analitycznego .072 dodajemy tylko do symbolu 159.9.

159.9.072 Testy, np.Testy oceniające genialność

159.924


159.9.072

Testy badające pamięć

159.953


159.9.072

159.922.4 Psychologia ras. Etnopsychologia


NIE UŻYWAJ:

Dalszy podział przez dodanie odpowiedniego symbolu poddziałów wspólnych rasy, narodowosci i grupy etnicznej, np.:

159.922.4(=214.58) Psychologia Cyganów
159.922.76-056.36 Dzieci niepełnosprawne umysłowo

159.922.76-056.45 Dzieci wybitnie uzdolnione

159.923:316.64 Asertywność

159.925:81’22:316.77 Komunikacja niewerbalna


159.938 Psychofizyka. Psychometria. Klasyfikuje się tu tylko prace ogólne dotyczące testów

NU 159.938.072 Testy
159.94:316.47:316.61 Autoprezentacja

159.944.4:616.85 Stres pourazowy

159.95/.96:615.85 Wizualizacja

159.95:159.942 Inteligencja emocjonalna

159.961.3:794.4 Wróżenie z kart. Tarot
DZIAŁ 2 RELIGIA. TEOLOGIA


 1. W dziale 2 nie stosujemy poddziałów wspólnych:

  • miejsca (1…/9…)

  • czasu "…”

  • rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…)

  • z kreską zero -02;-04;-05.

 1. W dziale 2 stosujemy poddziały wspólne formy (0…).


METODA:

A. Wskazuje się na poszczególne wyznania chrześcijańskie. Wyjątkiem jest symbol 27-36 Święci, którym to symbolem klasyfikuje się świętych wszystkich wyznań chrześcijańskich.

 1. Wszystkie nabożeństwa (także Droga Krzyżowa) tylko symbol 272-5

 2. Duszpasterstwo i życie religijne bez symbolu poddziału wspólnego z kreską – 05 Osoby i bez drugiego symbolu wskazującego na grupę społeczną bądź dziedzinę działalności osób objętych pomocą duszpasterską, np.

272-48 Duszpasterstwo chorych

NU 272-48-056.24

272-48 Duszpasterstwo akademickieNU 272-48-057.875

272-48 Duszpasterstwo więzienneNU 272-48:343.26-052

272-44 Życie religijne młodzieżyNU 272-44-053.6

E. Rekolekcje wyrażamy symbolem 272-586, bez wyrażania tematyki, np.

272-586 Rekolekcje nt. świętychNU 27-36:272-586

272-586 Rekolekcje o aniołachNU 272-167.2:272-586

F. Rozmyślania religijne wyrażamy symbolem 272-58, bez wyrażania tematyki, np.

272-58 Rozmyślania religijne o JezusieNU 272-31:272-58

272-58 Rozmyślania religijne o małżeństwieNU 272-44:272-58

G. Kult wizerunków bez wyrażania patrona, np.

272-526.6/.7 Kult Matki Boskiej PocieszeniaNU 272-526.6/.7:272-312.47

H. Objawienia prywatne katolickie wyrażane tylko symbolem 272-145.55, np.

272-145.55 Objawienia maryjne w MedjugoriuNU 272-145.55:272-312.47

I. Symbol 272-534 tylko dla dokumentów na temat modlitwy.

J. Modlitewniki bez wyrażania patrona, np.

272-282.5 Modlitewnik ku czci Matki BożejNU 272-282.5:272-312.47
2:316.74 Socjologia religii

243 Buddyzm tantryczny NU 243+233


27-23/-24-27 Biblistyka. Teologia biblijna. Archeologia biblijna

NU 27-235/-236:903/904
27-9 Patrologia. Kościół wczesnochrześcijański

NU 27-9”…/1054”

NU 27-9”01/07”

271.22 Kościół polskokatolickiNU 271.22(438)

272-732.2 Sobór Watykański II

NU 272-732.2”1962/1965”

272-784 Caritas (NU 364-3:272-46/-48)


DZIAŁ 3

 • W dziale 3 stosujemy poddziały wspólne miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…)

 • W dziale 3 stosujemy poddziały wspólne formy (0…) i z kreską -02; -04; -05.

 • W dziale 3 nie stosujemy poddziałów wspólnych czasu "…”


3

Historia nauk społecznych

3

(091)NU 3::001(091)

3-027.21 Teoria nauk społecznych

3-027.21:172:272 Katolicka nauka społeczna
30


 • W dziale 30 poddział wspólny miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) stosuje się tylko do symbolu 304 i 308.

304 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

NIE UŻYWAJ:

Polityka społeczna dotycząca poszczególnych zagadnień wymaga także dodania odpowiednich symboli tych zagadnień, np.

304:331.5:339.7](4-67)”1989/...” Europejski Fundusz Społeczny
311

311.3:33 Statystyka ekonomiczna (gospodarcza)


ZMIANA UWAGI:

Klasyfikuje się tutaj publikacje o metodach ilościowych badania zjawisk gospodarczych i prowadzenia badań statystycznych.

Tablice statystyczne dotyczące zjawisk gospodarczych (produkcji, kosztów produkcji, dochodu narodowego, inwestycji, finansów, budownictwa, rolnictwa, transportu itd.) klasyfikuje się odpowiednim

symbolem, np.:

330.567.28 Statystyka budżetów rodzinnych

338.43 Statystyka rolnictwa

NU (083.41)
314

314-047.72 Prognozy demograficzne

314.117(438) Skład ludności Polski

NIE UŻYWAJ 314.15”32” Emigracja sezonowa

314.15-024.61 Migracja wewnętrzna. Migracja do miasta. Migracja na wieś

314.15-026.48 Imigracja

314.15-026.49 Emigracja, np.:

314.15-026.49(=162.1) Emigracja polska

Historia emigracji polskiej

94(438)


314.15-026.49(=162.1)
DZIAŁ 316 SOCJOLOGIA

METODA:

Kategorie osób klasyfikuje się oddzielnie z pomocą poddziałów wspólnych z kreską -05…, np.Postawy młodzieży

316.64


316.346.3-053.6

Styl życia arystokracji

316.728


316.343-058.12
Historia socjologii

316.2


(091)

316.334:61Socjologia medycyny


ZMIANA UWAGI:

316.343 Strukturę klasowa społeczeństwa określonego typu klasyfikuje się, dodając w drugim polu 080 określony typ społeczeństwa, np.:Struktura klasowa społeczeństwa postkolonialnego

316.343


316.323.8
316.343:27-725 Duchowieństwo

316.343:63-051 Chłopi. Rolnicy. Farmerzy

316.343-058.12 Szlachta. Arystokracja

316.343-058.13 Klasa średnia. Burżuazja. Mieszczanie

316.344-056.26 Niepełnosprawni fizycznie

316.344-057.17 Menedżerowie

316.344-057.19 Bezrobotni

316.344-057.2 Pracownicy fizyczni. Robotnicy

316.344-057.3 Pracownicy umysłowi. Urzędnicy

316.344-057.4 Pracownicy naukowi. Specjaliści. Osoby wykształcone

316.344-057.875 Studenci

316.344-058.51 Żebracy. Bezdomni

316.346.2-055.2 Kobieta

316.346.3-053.2 Socjologia dziecka

316.346.3-053.6 Socjologia młodzieży. Socjologia uczniów. Socjologia młodzieży uczącej się

316.354:351/354 Socjologia administracji

316.354:355.1 Socjologia wojska

316.356.4:316.64 Świadomość narodowa, np.

316.356.4:316.64(=162.1) Świadomość narodowa Polaków

316.74 Socjologia poszczególnych działów kultury

Socjologia nauki zob. 001:316.74

Socjologia religii zob. 2:316.74

Socjologia sztuki zob. 7.01:316.74

Socjologia literatury zob. 82.0:316.74

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia szkolnictwa i oświaty

NU 316.74:37

316.77:808.5 Prezentacje i wystąpienia


32
ZMIANA UWAGI:

Zagadnienia historyczne polityki klasyfikuje się w dziale 94 Historia, dodając w drugim polu 080 odpowiedni symbol z działu 32, np.:Historia stosunków między państwem a Kościołem w Polsce

94(438)


322(438)
32-027.21 Teoria polityki

32.019.5:316.77 Komunikacja polityczna323

NIE UŻYWAJ:

323.113 Przynależność narodowościowa obywateli w krajach wieloetnicznych, np.:

Obywatele Stanów Zjednoczonych narodowości polskiej

323.113(73=162.1)

Przynależność państwowa uchodźców, azylantów w krajach osiedlenia, np.: 323.113:314.151.1](438=351.42) Czeczeńcy w Polsce

323.12(=411.16) Antysemityzm

323.13(=411.16) Syjonizm
ZMIANA UWAGI:

Mniejszości narodowe w poszczególnych krajach klasyfikuje się, dodając odpowiednie symbole poddziału wspólnego miejsca oraz poddziału rasy, narodowości i grupy etnicznej, np.:Polacy na Litwie

323.15(474.5)

323.15(=162.1)

Ogólną historię ruchów społecznych w poszczególnych krajach klasyfikuje się do historii, dodając w drugim polu 080 symbol 323.2/.3, np.:Historia ruchów społecznych w Polsce

94(438)


323.2/.3(438)

Historię poszczególnych warstw i klas społecznych oraz ich ruchów klasyfikuje się symbolem historii, dodając w drugim polu 080 symbol odpowiedniej klasy i warstwy, np.:Historia robotników w Polsce

94(438)


323.3-057.2(438)

323.3:63-051 Chłopi, np.

323.3:63-051(438) Chłopi w Polsce

323.3-057.2 Robotnicy, np.

323.3-057.2(438) Robotnicy w Polsce

323.3-058.12 Szlachta. Arystokracja, np.

323.3-058.12(438) Szlachta w Polsce. Arystokracja w Polsce

323.3-058.13 Mieszczanie. Klasa średnia, np.

323.3-058.13(438) Mieszczanie w Polsce. Klasa średnia w Polsce

327

ZMIANA UWAGI:

Stosunki między poszczególnymi państwami klasyfikuje się, dodając odpowiednie symbole poddziałów wspólnych miejsca, np.:Stosunki między Polską a Francją

327(438)


327(44)
327.39 Dalszy podział przez dodanie odpowiedniego symbolu poddziału wspólnego miejsca lub rasy, narodowości i grupy etnicznej albo po pojedynczym dwukropku symbolu głównego, analogicznie jak niżej

wymienione symbole

327.39:28 Panislamizm NU 327.39::28

327.39(=16) Panslawizm

327.39(=411.21) Panarabizm

327.39(4) Paneuropeizm

327.39(4-67) Integracja europejska

327.39(6) Panafrykanizm

327.39(7/8) Panamerykanizm

327.56/.57:355.02(1…/9…) System obronny państwa, np.

327.56/.57:355.02(438) System obronny państwa polskiego

Symbole złożone rozdzielone (zapisywane w kilku polach 080)

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

327.56/.57

341.6
329

329 Partie i ruchy polityczne

Dalszy podział przez dodanie odpowiedniego symbolu poddziału wspólnego miejsca (4/9), np.:

329(430) Partie polityczne w NiemczechNIE UŻYWAJ:

następnie, w miarę potrzeby, według nazw organizacji (ich skrótów), np.: 329(430) CDU

Historie partii klasyfikuje się także do historii danego kraju, np.:

329(73):94(73) Historia amerykańskich partii

NIE UŻYWAJ:

329.1/.6 Partie i ruchy polityczne według ich założeń politycznych i celów

Partie i ruchy polityczne o różnych założeniach klasyfikuje się odpowiednimi symbolami, przy czym w drugim z nich symbol 329 zastępuje się apostrofem, np.:

329.11 Partie i ruchy konserwatywne

329.21 Partie i ruchy monarchistyczne

329.11’21 Partie i ruchy polityczne konserwatywno-monarchistyczne
ZMIANA UWAGI:

Partie i ruchy polityczne o różnych założeniach klasyfikuje się odpowiednimi symbolami np.:Partie i ruchy polityczne konserwatywno-monarchistyczne

329.11


329.21

NU 329.11’21
329:323.3-057.2 Partie robotnicze. Ruchy i organizacje robotnicze

329:323.3:63-051 Partie chłopskie. Ruchy i organizacje robotnicze

329.78-057.875 Organizacje studenckie

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość