Strona główna

Zapraszam y zajęcia prowadzi kadra akademicka wydziału biologii uniwersytetu szczecińskiego katedra Anatomii I Zoologii Kręgowców


Pobieranie 101.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.74 Kb.


Z A P R A S Z A M Y

ZAJĘCIA PROWADZI KADRA AKADEMICKA WYDZIAŁU BIOLOGII

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Piotr Sadanowicz

sadan@univ.szczecin.pl

tel. 091 444 16 55"Układ nerwowy – jak działa?

I dlaczego czasami nie działa"

Wykład 45 min;Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wybrane choroby układu nerwowego.

Dr Jacek Kaliciuk

Zbox1@gazeta.pl

Tel. 091 444 16 55" Zrównoważony rozwój – realia czy mrzonki?" - Wykład 45 min;

Ginące gatunki. Wycena składników środowiska czyli ile kosztuje wróbel?


Katedra Antropologii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Ewa Rębacz

rebae@univ.szczecin.pl

Tel. 091 .....Układ kostny człowieka – podział, funkcje, zróżnicowanie poszczególnych kości.

LABORATORIUM 2x45 min.

Kręgosłup, czaszka, klatka piersiowa, obręcze, kończyny.

Możliwość obejrzenia kości, praca z materiałem kostnym.
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr hab. Zofia Sotek

sotek@univ.szczecin.pl

Tel. 091 4441560Wybrane zagadnienia z morfologii roślin naczyniowych”

Wykład 45 min;Modyfikacje korzeni i pędów roślin wyższych. systemy korzeniowe, rodzaje korzeni i pędów;

Dr hab. Małgorzata Stasińska

stasinsk@univ.szczecin.pl

Tel. 091 4441565Grzyby trujące

i ich substancje toksyczne”

Wykład 45 min;Grzyby trujące (w tym halucynogenne), grupy toksyczności grzybów, toksyny grzybowe, zatrucia grzybami i pierwsza pomoc w zatruciach;

Dr Małgorzata Puc

mapuc@univ.szczecin.pl

Tel. 091 4441673


„Co nas kręci w nosie ?

– pyłek i alergia pyłkowa.WARSZTATY

połączone z pokazem 45 min;


Pyłek alergenny w powietrzu Szczecina, mechanizmy powstawania i objawy alergii, czynniki sprzyjające zachorowaniom; Obserwacje pyłku pod mikroskopem. Eksperymenty z zakresu „Powietrze” (przeciwsztormowa moneta, dziwne baloniki, łuk wiatru, strzał w tył),Mgr Bartek Startek

bartekstartek@o2.pl

Tel. 091 4441562


„Strefy roślinno-klimatyczne polskich gór na przykładzie pasma Babiej Góry”


Wykład 45 min;

Strefy roślinno klimatyczne: regiel dolny, górny, piętro subalpejskie (kosówka) i alpejskie;

Katedra Biochemii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Prof.dr hab. Jolanta Tarasiuk

tarasiuk@univ.szczecin.pl

Tel. 091 4441551Badanie aktywności enzymów.”

LABORATORIUM 1 godz;

Enzymy, materiał biologiczny, amylaza, katalaza;


Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Prof. Gorzysław Poleszczuk

polesz@univ.szczecin.pl

Tel. 091 4441571, 4441572Co się dzieje w ekosystemach wodnych? (o procesach biohydrochemicznych w toni wodnej i w osadach naturalnych zbiorników wodnych)”

Wykład 45 min;Ekosystem, biotop, biocenoza, jakość wód naturalnych, wskaźniki jakości wód, procesy biohydrogeochemiczne;

Dr inż. Anna Bucior

aniabucior@wp.pl

Tel. 091 4441571, 4441572Zalew Szczeciński - produkcja pierwotna toni wodnej”

Wykład 45 min;Zalew Szczeciński, fitoplankton, produkcja pierwotna, metody badań;


Katedra Zoologii Ogólnej


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Lucyna Kirczuk

Lucyna.Kirczuk@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 19Hybrydyzacja – miejsce i rola hybryd w środowisku”

Wykład 45 min;Hybrydyzacja, antropopresja, introgresja, przyczyny i znaczenie hybrydyzacji.

Dr Robert Czerniawski

czerniawski@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 24Rola zooplanktonu w środowisku wodnym”

Wykład 45 min;zooplankton, bezkręgowce wodne, ichtiofauna, filtratory, baza pokarmowa ryb

Dr hab. Katarzyna Dziewulska

katarzyna.dziewulska@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1619; 444 1624Kriokonserwacja nasienia – innowacyjna technika ochrony gatunków”

Wykład 45 min;kriokonserwacja, krioprotektory, androgeneza, gynogeneza, klonowanie, chimery

Prof. dr hab. Józef Domagała

Jozef.Domagala@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 16


„Restytucja i ochrona ryb wędrownych” do wyboru gatunek, lub grupa gatunków


Wykład 45 min;

Łosoś, jesiotr, dojrzewanie, owulacja, ochrona, restytucja

Prof. dr hab. Józef Domagała

Jozef.Domagala@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 16


„Rozród kręgowców od ryb do ssaków” - Wykład 45 min;


Rozród kręgowców: ryb, płazów, gadów, ssaków; rozród małży

Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz

rapacz@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 19


Rola behawioru żywiciela w cyklu rozwojowym pasożytów


wykład 45 min;


Pasożyty, żywiciele, człowiek, tasiemce, nicienie

Dr hab. Katarzyna Dziewulska

Dr Lucyna KurczukLucyna.Kirczuk@univ.szczecin.pl

katarzyna.dziewulska@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 18; 091 444 16 19


Budowa i funkcja tkanek zwierzęcych
WARSZTATY 45- 60 min


Obserwacja pod mikroskopem tkanek zwierzęcych połączona z prezentacją

Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US; rapacz@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 21


Pasożyty człowieka
WARSZTATY


Obserwacja pod mikroskopem pasożytów występujących u człowieka

Mgr Łukasz Sługocki

lukasz.slugocki@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1579Dlaczego latem

zamykają nam kąpieliska?

WARSZTATY 90 min

Latem często nadmiernie rozwijają się organizmy planktonowe (sinice), pogarsza się jakości wód, zagrożone jest zdrowia ludzi i zwierząt. Krótki wykład o biologii, ekologii sinic i zagrożeniach spowodowanych ich rozwojem; warsztaty: identyfikacja mikroskop. gł. grup taksonomicznych fitoplanktonu.

Mgr Tomasz Krepski

tomasz.krepski@univ.szczecin.pl

tel. 091 444 1579

Denne życie bezkręgowca.

WARSZTATY 90 min

Organizmy makrobezkręgowe na dnie zbiorników - larwy owadów, mięczaki, skorupiaki są wskaźnikiem jakości wód naturalnych. Wykład: biologia, ekologia i przystosowania do życia w różnych typach wód. Warsztaty: identyfikacja mikroskopowa grup makrobezkręgowców w różnych warunkach środowiska.

Dr Robert Czerniawski

czerniawski@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 16 24Skąd ten tłum w wodzie?

WARSZTATY 90 min
Zooplankton w toni wody bywa b. liczny. Jest najlepszym filtratorem wód, pokarmem ryb i wskaźnikiem jakości wód. Wykład: ekologia, przystosowania zooplanktonu do życia w toni. Warsztaty: identyfikacja mikroskopowa. gł. grup fitoplanktonu preferujących różne warunki środowiska.


Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Beata Bosiacka

bebos@univ.szczecin.pl

tel. 091 4441670Roślinne substancje biologicznie czynne o działaniu leczniczym”

Wykład 45 min;Przegląd biologicznie czynnych substancji wtórnych występujących w roślinach;

Charakterystyka gatunków i surowców roślinnych zawierających substancje czynne z grupy alkaloidów i glikozydów;Dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń

agofr@univ.szczecin.pl

tel. 091 4441670Formacje roślinne świata”

Wykład 45 minPrzegląd formacji roślinnych na świecie, zagrożenia, perspektywy i ochrona.

Dr Monika Myśliwy

nikabot@univ.szczecin.pl

tel. 091 4441671Inwazje biologiczne”

Wykład 45 minPojęcie inwazji terytorialnej i ekologicznej, przykłady gatunków inwazyjnych w Polsce i na świecie, biologiczne podłoże ekspansywności gatunków, skutki inwazji biologicznych.

Dr Edyta Stępień

ditta@univ.szczecin.pl

tel. 091 4441671Lichenoindykacja zanieczyszczeń powietrza

ĆWICZENIA 45 min lub 90 min

Budowa porostów. Porosty jako bioindykatory. Przegląd systematyczny porostów. Metody lichenoindykacji zanieczyszczeń powietrza.

Dr Helena Więcław

wieclawh@univ.szczecin.pl

tel. 091/4441669Pochodzenie i historia roślin uprawnych”

Wykład 45 minOśrodki pochodzenia roślin uprawnych, ośrodek południowo-amerykański, pochodzenie ziemniaka, pomidora, tytoniu, chinowca, manioku, orzecha ziemnego, kakaowca, ananasa

Dr Marcin Wilhelm

junin@univ.szczecin.pl

tel. 091/4441642Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego”

Wykład 45 minPrezentacja wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych występujących na terenie Pomorza Zach.; zagrożenia i ochrona.


Katedra Mikrobiologii i Immunologii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Prof. Wiesław Deptuła

Tel. 091 444 1605kurp13@univ.szczecin.pl


Odporność a mikroorganizmy”

Wykład – 20 minOdpowiedź komórkowa i humoralna, nieswoista i swoista

Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła

Tel. 091 444 1610 prof. USkurp13@univ.szczecin.pl

Co to jest układ odpornościowy (UO) ?”

Wykład – 30 minNarządy układu odpornościowego, komórki układu odpornościowego, odpowiedź komórkowa i humoralna, nieswoista i swoista

Dr Beata Hukowska-Szematowicz

Tel. 091 444 1592kurp13@univ.szczecin.pl

Genom I filogeneza molekularna a wirusy”

Wykład – 30 minGenom, drzewa filogenetyczne, homologia, wirusy

Dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

Tel. 091 444 1593kurp13@univ.szczecin.pl


Gdzie żyją zarazki (bakterie, wirusy) i czy biorą udział w powstawaniu Życia?”

Wykład – 20 minBakterie, wirusy, kosmos, niekorzystne i trudne warunki życia

Dr Joanna Śliwa-Dominiak

Tel. 091 444 1593kurp13@univ.szczecin.pl

Czy bakterie mają wirusy i co z tego wynika?”

Wykład – 20 minBakterie, wirusy, bakteriofagi, środowisko wodne

Prof. Lidia Brydak

Mgr Joanna Działo

Tel. 091 444 1592

kurp13@univ.szczecin.pl


Wirusy grypy a pandemia grypy”

Wykład – 30 minWirus grypy, H1N1, pandemia, historia pandemii


Katedra Fizjologii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Dorota Kawczuga

dorotakawczuga@op.pl

Tel. 091 444 1598Percepcja wrażeń zmysłowych
u człowieka
– Wykład 30 min., WARSZTATY 45 min.

Fizjologia zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, smaku. Przeprowadzenie badań związanych ze zmysłem czucia umiejscowienia, słuchu, wzroku, smaku, współzależności smaku i węchu.


Katedra Genetyki


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr hab. Marianna Soroka

marianna.soroka@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1582Muszka owocowa jako obiekt badań genetycznych”

WARSZTATY 90 minPrawa Mendla, mutacje, krzyżówki genetyczne

Dr hab. Marianna Soroka

marianna.soroka@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1582Genom mitochondrialny człowieka”

– Wykład 60 mindziedziczenie i polimorfizm mtDNA, mitochondrialna Ewa, choroby mitochondrialne

Dr Anna Rymaszewska

ankas@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1582

Narodziny genetyki”

– Wykład 45 minPrawa Mendla, zasady dziedziczenia, determinacja płci, filogenetyka

Dr Anna Rymaszewska

ankas@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1582

Ewolucja płci”

– Wykład 45 minJak wyewoluowała płeć, rodzaje determinacji płci, dobór płciowy


Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii


Imię, nazwisko, kontakt

Tytuł, rodzaj prezentacji

Słowa kluczowe

Dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

aszlauer@gmail.com

Tel. 091 444 1661Bezkręgowce - fobie ludzkości i inspiracje twórców”

WARSZTATY 90 minBezkręgowce, drapieżnictwo, behawior, biologia, morfologia

Dr Piotr Dąbkowski

piotrdab@univ.szczecin.pl

Tel. 091 444 1649

Strategia drapieżnictwa i obrony w świecie bezkręgowców.”

WARSZTATY 90 minBezkręgowce, drapieżniki, ofiary, behawior, biologia, morfologia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość