Zapytanie ofertowePobieranie 14.12 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.12 Kb.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Marcinkowice 16.04.2015DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELECTRO WELLE”

Dorota Stanuch-Sroka

Marcinkowice 440, 33-393 Marcinkowice


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Wykrawarka młoteczkowa - 1 szt.

Specyfikacja techniczna:


Obszar pracy:
- (XxY) w jedy, zamocowaniu arkusza: 2500 x 1250 mm
- Maksymalna grubość blachy: 6,4 mm
- Maksymalna siła wykrawania: 165 kN
- Maksymalny ciężar blach: 150 kg
Maksymalne prędkości:
- Oś X: 80 m/min
- Oś Y: 55 m/min
- Osie X i Y symultanicznie: 97 m/min
- Ilość uderzeń z przesuwem 1 mm przy wykrawaniu: 600 1/min
- Ilość uderzeń z przesuwem 25 mm przy wykrawaniu-:330 1/min
Narzędzia:
- Magazyn liniowy: 18 stacji narzędziowych przy 2 uchwytach mocujących (opcja 3. uchwyt)
- Maks. ilość przy zastosowaniu narzędzi Multitool: Maks. ilość przy zastosowaniu narzędzi Multitool
- Obrót każdego narzędzia: 360°
Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
KRYTERIUM WYBORULp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Doświadczenie/posiadane referencje

30

2

Cena

30

3

Termin realizacji

25

4

Warunki płatności

15
Razem

100


SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY

Oferty można składać do 30.08.2015

- mailowo na adres: dstanuch@electro-welle.pl

- pocztowo na adres: Marcinkowice 440, 33-393 Marcinkowice- osobiście – w siedzibie firmy


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy