Strona główna

Zarządzanie przedsiębiorstwem


Pobieranie 128.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar128.61 Kb.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
1. ANTCZAK, ZBIGNIEW

Słownik zarządzania kadrami / red. Tadeusz Listwan ; Zbigniew Antczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. - XIV, [I], 216 s. : il. ; 25 cmSygn. 65/Czyt.
2. BARKER, RICHARD

Case* Method : modelowanie funkcji i procesów / Richard Barker, Cliff Longman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 434, [1] s. : il. ; 24 cmSygn. 7425
3. BEDNARCZYK, WŁODZIMIERZ

Motywacja działania w przedsiębiorstwie przemysłowym : czynniki ekonomiczno-organizacyjne / Włodzimierz Bednarczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. - 222, [6] s.: tab. ; 22 cm . - (Biblioteka Nauki o Pracy)Sygn. 3055
4. BIEŃ, WITOLD

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. - Wyd. 6 uzup. i zaktual.. - Warszawa : "Difin", 2002. - 367 s.: il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 3918 - 3920
5. Blaik Piotr

Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.Sygnatura: 16199
6. BURTON, CELIA

Zarządzanie projektem / Celia Burton, Norma Michael. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999. - 156 s.: il. ; 23 cm . - (Kreatywność)Sygn. 65/Czyt.
7. Ciechan-Kujawa Marlena

Biznes plan : standardy i praktyka / Marlena Ciechan-Kujawa.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007.Sygnatura: 16011
8. Czekaj Jan

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler.- Wyd. 3 uaktual., 5 dodr.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.Sygnatura: 65/Czyt., 17218
9. CZERMIŃSKI, JERZY

Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jerzy Czermiński. - Toruń : Gdańsk : "Dom Organizatora", 2002. - 260 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt , 6016
10. De Bleis Rene

Alfabet biznesu / Rene de Bleis ; tł. Stanisław P. Bek.- Paris ; Bydgoszcz : European Consulting Group. Polish Division, 1992.Sygnatura: 16201
11. DECISION

Decision support methods for operations management : designing tools systems / [aut.] Jarosław Badurek ; [i in. ] ; red. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska. - Gdansk : Gdansk University of Technology Publishers, 2011. - 114 s. : il. ; 25 cmSygn.: 15752/M
12. DETERMINANTY

Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw : sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki : praca zbiorowa / red. Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. - 330 s. ; 24 cmSygn. 2947 , 6430
13. Dębski Stanisław

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia. Cz. 1 / Stanisław Dębski.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.Sygnatura: 16189
14. Dębski Stanisław

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia. Cz. 2 / Stanisław Dębski.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.Sygnatura: 16190
15. Dębski Stanisław

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 1. / Stanisław Dębski.- Wyd. 6 zm.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.Sygnatura: 16187
16. Dębski Stanisław

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 2. / Stanisław Dębski, Damian

Dębski.- Wyd. 6.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Sygnatura: 16188
17. DITTMANN, PAWEŁ

Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie / Paweł Dittmann. - Wyd. 5. - Wrocław : Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - 195, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cmSygn. 3937 - 3938
18. DITTMANN, PAWEŁ

Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 288 s. : wykr. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 3940
19. DREWNIAK, RAFAŁ

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny : cele i uwarunkowania w praktyce polskiej / Rafał Drewniak. - Toruń : "Dom Organizatora", 2004. - 315 s. : il. ; 24 cmSygn. 6305
20. DRUCKER, PETER F.

Praktyka zarządzania / Peter F. Drucker ; przeł. Tomasz Basiuk, Zygmunt Broniarek, Janusz Gołębiowski. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Czytelnik : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 431 s. ; 21 cm . - (Biblioteka Nowoczesności)Sygn. 3945 - 3948
21. DUDYCZ, TADEUSZ

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 273 s.: il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt.
22. DURAJ, JAN

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 510, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cmSygn. 65/Czyt , 8236 - 8237 , 7363 , 6180 - 6181
23. Durlik Ireneusz

Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 / Ireneusz Durlik.- Wyd. 7 uzup.- Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2007.

(Podstawy Zarządzania)

Sygnatura: 65/Czyt., 16792, 16793, 16794, 16795
24. Durlik Ireneusz

Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 2 / Ireneusz Durlik.- Wyd. 4.- Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2005.

(Podstawy Zarządzania)

Sygnatura: 65/Czyt., 16797, 16798, 16799, 16800
25. DYNUS, MAGDALENA

Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Magdalena Dynus, Bożena Kołosowska, Piotr Prewysz-Kwinto. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2005. - 173 s.: il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt
26. DYNUS, MAGDALENA

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : zbiór zadań / Magdalena Dynus, Bożena Kołosowska, Piotr Prewysz-Kwinto. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa: Dom Organizatora, 2002. - 153 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt

inne wyd.

- Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa: Dom Organizatora, 2004. - 167 s.: il. ; 24 cmSygn. 6316
27. DZIAŁALNOŚĆ

Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw : zagadnienia prawno-finansowe / red. Andrzej Łączak. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2007. - 256 s. : rys. ; 21 cmSygn. 9333
28. DZIAWGO, DANUTA

Finanse przedsiębiorstwa : istota - narzędzia - zarządzanie / Danuta Dziawgo, Aleksander Zawadzki. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 434 s. : il ; 24 cmSygn. 12834 - 12836
29. EINFÜHRUNG

Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft : Lösungsheft. - München : Goethe-Institut, 1989 ; 30 cm Bd. 2 . - 255 s. : il.Sygn. 1610
30. EINFÜHRUNG

Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft. - München : Goethe-Institut, 1989 ; 30 cm Bd. 2 . - 1989. - 264 s. : il.Sygn. 1609
31. EINFÜHRUNG

Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft. - München : Goethe-Institut, 1989 ; 30 cm Bd. 1 . - 1989. - [220] s. : il.Sygn. 1607
32. EINFÜHRUNG

Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft : Lösungsheft. - München : Goethe-Institut, 1989 ; 30 cm Bd. 1 . - [220] s.: il.Sygn. 1608
33. EINFÜHRUNG

Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft : Lösungsheft. - München : Goethe-Institut, 1989 ; 30 cm . - Bd. 1: . - [220] s.: il. . - Bd. 2: . - 255 s. : il.Sygn. 1608 , 1610
34. EJSMONT, ANETA

Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw – wybrane elementy / Aneta Ejsmont,

Dorota Ostrowska. - Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Suwałkach, 2011. - 39 s. : il. ; 23 cmSygn.: 14929 - 14930

35. EKONOMICZNE

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Pietrzak, Elżbieta Gąsiorowska. - Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2010. - 307, [1] s. wykr. ; 24 cm

Sygn. 12243
36. EKONOMIKA

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004 Cz. 2 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw / Stanisław Dębski, Damian Dębski. - 400 s. : il.Sygn. 65/Czyt.
37. EKONOMIKA

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 ; 21 cm Cz. 2 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw / Stanisław Dębski, Damian Dębski. - 398, [1] s.: il.Sygn. 7773
38. EKONOMIKA

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004 Cz. 1 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw / Stanisław Dębski. - 364, [1] s. : il.Sygn. 65/Czyt.
39. EKONOMIKA

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. - Wyd. 6 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999 Cz. 1 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw / Stanisław Dębski. - 364, [1] s. : il.Sygn. 7772
40. FINANSE

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw / red. Wiesław Pluta. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 370 s.: il. ; 21 cmSygn. 65/Czyt. , 7343 - 7344
41. FOX, GLEN

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji / Glen Fox, Dean Taylor ; [tł. Marlena Justyna, Stanisław Justyna]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. - Skoroszyt ([4], 440 s.) : wykr. ; 32 cm + 1 płyta CD . - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))Sygn. 65/Czyt.
42. FRYZEŁ, BARBARA

Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Barbara Fryzeł. - Toruń : Dom Organizatora, 2004. - 251 s. : il. ; 24 cmSygn. 4569 , 4673
43. FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Strategie rozwoju firmy / Zdzisław Pierścionek ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. - Wyd. 1, dodruk 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 341, [2] s. : tab., wykr. ; 21 cm . - (Przedsiębiorczość)Sygn. 3726 , 4286 - 4288
44. FYSZEMBERG, DANUTA

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2001 roku : stan prawny na dzień 1 marca 2001 r. / Danuta Fyszemberg, Maria Szczepkowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2001. - 164 s. ; 21 cmSygn. 18315
45. Gawlik Józef

Procesy produkcyjne / Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć.- Warszawa :

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

(ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)Sygnatura: 65/Czyt., 17173
46. GIERSZEWSKA, GRAŻYNA

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 351, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cmSygn. 65/Czyt. , 4919 , 3659 - 3660
47. GLABISZEWSKI, WALDEMAR

Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Waldemar Glabiszewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 339 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 11851 - 11852
48. GŁADOCH, MONIKA

Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce : problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego / Monika Gładoch. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - 231 s. ; 24 cmSygn. 65/Czyt
49. GOLDMANN, KATARZYNA

Zbiór zadań z rachunkowości finansowej według znowelizowanego prawa bilansowego / Katarzyna Goldmann, Jarosław Sokalski, Aleksander Zawadzki ; red. Janina Stankiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001. - 151 s. ; 24 cmSygn. 4070 - 4073
50. Grudzewski Wiesław Maria

Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.Sygnatura: 65/Czyt., 17180
51. INNOWACJE

Innowacje dla przyszłości - od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. - Włocławek : Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, 2007. - 176 s. : il. ; 24 cmSygn. 9956
52. INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec. - Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2011. - 374 s. : rys., tab. ; 24 cmSygn. 13751
53. JAK ZARZĄDZAĆ

Jak zarządzać przedsiębiorstwem? : zbiór przypadków / red. Wojciech Popławski, Sławomir Sojak. - Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 1995. - 99 s. : il. ; 24 cmSygn. 7785 - 7787
54. JANOWSKA, ZDZISŁAWA

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 278 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 12694
55. JAWOROWSKI, PIOTR

Podstawy zarządzania jednostkami gospodarki żywnościowej / Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Elżbieta Szczepańska. - Toruń : UMK, 1993. - 104 s. ; 24 cm . - (Skrypty i Teksty Pomocnicze - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)Sygn. 11345
56. KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : "Dom Organizatora", 2004. - 410 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cmSygn. 5628, 16178
57. KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe / Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 364, [7] s. ; 24 cmSygn. 2888
58. KĄTOWSKA-PATELCZYK, HANNA

Management : study guide / Hanna Kątowska-Patelczyk. - Gdańsk : Gdansk University of Technology Publishers, 2011. - 157, [1] s. : il. ; 25 cmSygn.: 15749/M - 15751/M
59. KONKURENCJA,

Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 87, [1] s. ; 24 cm . - (O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Nr 4)Sygn. 061.1/Czyt.
60. KONKURENCYJNOŚĆ

Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście / red. Eulalia Skawińska. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 231, [1] s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt.
61. KONKURENCYJNOŚĆ

Konkurencyjność przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim : zagadnienia wybrane / red. Andrzej Łączak. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2008. - 201 s : il ; 24 cmSygn. 10999
62. KOSTERA, MONIKA

Zarządzanie personelem / Monika Kostera. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 139, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cmSygn. 65/Czyt , 5116 - 5117
63. KUBIK, KRYSTYNA

Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości / Krystyna Kubik. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2005. - 255 s. : il. ; 24 cmSygn. 6313
64. KURTYKA, MICHAŁ

Zarządzanie zmianą : od strategii do działania / Michał Kurtyka, Gerard Roth. - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2009. - 232 s. : il. ; 24 cmSygn. 11922 - 11924
65. ŁĄCZAK, ANDRZEJ

Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich / Andrzej Łączak. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2006. - 187 s.: il. (w tym kolor.) ; 21 cmSygn. 8978
66. MARCINKOWSKI, ADAM

Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw / Adam Marcinkowski, Bolesław Ochodek, Adam Wawrzyniak. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2012. - 132 s. : il. ; 24 cmSygn. 14852
67. Mazurczak Jerzy

Projektowanie struktur systemów produkcyjnych / Jerzy Mazurczak.- Wyd. 2.- Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004.Sygnatura: 65/Czyt., 16878, 16879, 16880, 16881, 16882, 16883, 16884, 16885, 16886
68. METODY

Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. Wanda Błaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 323 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt.
69. MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleks Pocztowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 229 s. : il. ; 24 cm . - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)Sygn. 5076 - 5078
70. MIKUŁA, BOGUSZ

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki. - Warszawa : Difin, 2002. - 182 s. : il. ; 23 cmSygn. 65/Czyt.
71. NAJLEPSZE

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy Pocztowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 143 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt.
72. NAUKI

Nauki ekonomiczne. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2002. - 349 s. ; 25 cm . - (Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku / red. nacz. Krzysztof A. Kuczyński. Nauki ekonomiczne / red. Jerzy Małysz, ISSN 1644-888X ; T. 1)Sygn. 3501 - 3502 , 3026
73. OBRAZCY

Obrazcy dokumentov v predprinimatel'skoj deâtel'nosti i v sudoproizvodstve / oprac. Natalia Vassilenko, Barbara Górecka ; red. Maciej Kierzkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Tepis Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych, 2002. - 227, [1] s. ; 24 cmSygn. 11965 - 11966
74. Pająk Edward

Zarządzanie produkcją : produkt, technologia, organizacja / Edward Pająk.- Wyd. 1, 5 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.Sygnatura: 65/Czyt., 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936
75. PAWŁOWICZ, LESZEK J.

Ekonomika przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane / Leszek J. Pawłowicz. - Wyd. 2 zmn.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 490 s. : il. ; 24 cmSygn. 7337 - 7341
76. PIERŚCIONEK, ZDZISŁAW

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Zdzisław Pierścionek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 505, [1] s.: il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 7387 - 7388
77. PIPKIN, DONALD L.

Bezpieczeństwo informacji : ochrona globalnego przedsiębiorstwa / Donald L. Pipkin ; przeł. Elżbieta Andrukiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - XVII, [1], 417, [1] s. ; 25 cm . - (TAO Tajemnica, Atak, Obrona)Sygn. 12493 - 12495
78. PISZ, IWONA

Logistyka w przedsiębiorstwie / Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 379 s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)Sygn.: 65/Czyt., 15906 - 15907
79. POCZTOWSKI, ALEKSY

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy Pocztowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 480 s. : il. ; 21 cmSygn. 5124

inne wyd.

2008. - 460 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 12696
80. PODSTAWY

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / red. Jan Lichtarski. - Wyd. 5 zmienione i rozszerzone. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003. - 459 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt , 5085 – 5086

inne wyd.

Wyd. 3 zm. i rozsz.- Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999.Sygnatura: 16184
81. POLITECHNIKA GDAŃSKA

Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce / red. Anita Richert-Kaźmierska ; Politechnika Gdańska. - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2012. - 159 s. : il. ; 24 cmSygn.: 15424 - 15425

82. PROCES

Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw : w świetle badań empirycznych : opracowanie zbiorowe / kierownictwo nauk. Stanisław Sudoł ; współ. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996. - 323 s. ; 24 cm

Sygn. 2898
83. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość akademicka : stan, bariery i przesłanki rozwoju / red. Bogusław Plawgo. - Wyd. 2. - Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiebiorczości w Łomży, 2011. - 144 s. : wykr. ; 30 cmSygn. 12919
84. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość akademicka : dobre praktyki / red. Bogusław Plawgo. - Wyd. 2. - Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiebiorczości w Łomży,

2011. - 150, [1] s. ; 24 cm

Sygn. 12918
85. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku / red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk. - Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza, 2009. - 336 s. : il. ; 21 cmSygn. 11699
86. Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1 : Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości / [red. nauk. Jolanta Witek].- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2012.

(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług. Nr 97 ; Nr 724)

Sygnatura: 16375
87. Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2 : Kształtowanie przedsiębiorczości / [red. nauk. Jolanta Witek].- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2012.

(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług. Nr 98 ; Nr 725)

Sygnatura: 16376
88. RADKOWSKA, JOLANTA

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej : wybrane zagadnienia / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski, Dariusz Sobotkiewicz. - Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009. - 144 s. : il. ; 24 cm . - (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)Sygn. 65/Czyt.
89. RADZIKOWSKI, WŁADYSŁAW

Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Władysław Radzikowski. - Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 1997. - 642, [1] s.: il. ; 24 cmSygn. 6375 - 6390
90. Radzikowski Władysław

Metody matematyczne i statystyczne w przedsiębiorstwie / Władysław Radzikowski.-

Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970.

Sygnatura: 16080/M
91. ROGOWSKI, ANDRZEJ

Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Andrzej Rogowski. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012. - 124 s. : il. ; 24 cmSygn.: 65/Czyt., 15548 - 15549
92. ROSZKOWSKI, JERZY

Analiza i projektowanie strukturalne : wspomagana komputerowo analiza i projektowanie systemów informatycznych / Jerzy Roszkowski. - Wyd. 3. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2004. - 256 s.: il. ; 24 cmSygn. 7421
93. SARJUSZ-WOLSKI, ZDZISŁAW

Ilościowe metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie / Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 1997. - 161, [6] s.: il. ; 24 cmSygn. 7784
94. SIEMIŃSKA, EWA

Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa / Ewa Siemińska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. - 340 s. : il. ; 24 cmSygn. 2882 , 6438

inne wyd.

Wyd. 2 popr. - Toruń : Dom Organizatora, 2002. - 339, [5] s. : il. ; 24 cmSygn. 4573
95. Sierpińska Maria

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna.- Wyd. 2., dodr. 10.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.Sygnatura: 16181
96. SKOWRONEK, CZESŁAW

Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym / Czesław Skowronek. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1977. - [2], 55 s.: tab. ; 29 cmSygn. 3139
97. SPOŁECZNE

Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizacji / oprac. i redakcja naukowa Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2010. - 146 s. : il. ; 24 cmSygn. 12768
98. SPÓŁDZIELNIE

Spółdzielnie socjalne : skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka? / red. Jacek Tittenbrun. - Poznań : Nakom, cop. 2010. - 311 s. : il. ; 24 cmSygn. 12565
99. STANKIEWICZ, MAREK JACEK

Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiędsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. - 462, [1] s. : wykr. ; 25 cmSygn. 3810 - 3813
100. STANKIEWICZ, MAREK JACEK

Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiędsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. - Wyd. 2 zmn.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 463 s. : il. ; 24 cmSygn. 7346
101. Steinmann Horst

Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady / Horst Steinmann, Georg Schreyögg ; tł. i red. nauk. pod kierownictwem Lesława Martana.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998.Sygnatura: 16180
102. STĘPNIAK-KUCHARSKA, ANNA

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : przesłanki i procedury / Anna Stępniak-Kucharska, Daniel Stos. - Skierniewice : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, 2009. - 248 s. : wykr. ; 24 cmSygn. 11039
103. STYPUŁKOWSKI, CEZARY

Samodzielne i samorządne przedsiębiorstwo / Cezary Stypułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - 223, [1] s. ; 21 cm . - (Polska Reforma Gospodarcza)Sygn. 3156
104. SUDOŁ, STANISŁAW

Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. - Wyd. 2 rozsz.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. - 476, [1] s. : wykr. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 5599 - 5600 , 4570 , 4083 - 4085
105. SZAŁKOWSKI, ADAM

Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam Szałkowski. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 180 s.: il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 4087 - 4089
106. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Finanse przedsiębiorstwa / Zdzisław Fedorowicz ; Szkoła Główna Handlowa ; Studia Finansowo-Bankowe. - Wyd. 3 rozsz. i zaktual.. - Warszawa : "Poltext", 2000. - 175, [1] s.: wykr. ; 21 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe)Sygn. 3957 - 3960
107. SZMAJ, ZBYSZKO

Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym : wykład w programie Microsoft PowerPoint / Zbyszko Szmaj. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2008. - 247 s. ; 24 cmSygn. 12104
108. ŚCIBIOREK, ZBIGNIEW

Kierownik w przedsiębiorstwie / Zbigniew Ścibiorek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 162 s. : wykr. ; 21 cmSygn. 4709
109. TELUK, TOMASZ

E-biznes : nowa gospodarka / Tomasz Teluk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2002. - 236 s. : il. ; 24 cmSygn. 7428
110. TURYSTYKA

Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości : uwarunkowania i przejawy / red. Lidia Kaliszczak. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2011. - 234 s. : il. ; 25 cmSygn. 12933
111. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Przystosowywanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce / red. Janusz Czarnek ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993. - 134 s. ; 24 cmSygn. 2872
112. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 721, [7] s. ; 24 cmSygn. 2885 , 6436
113.UWARUNKOWANIA

Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2010. - 2 t. ; 24 cm T. 2: . - 613, [1] s. : rys., tab.Sygn. 14811, 15429
114.UWARUNKOWANIA

Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2010. - 2 t. ; 24 cm T. 1: . - 543 s. : rys., tab.Sygn. 14810, 15659
115.WARNER, TONY

Umiejętności w komunikowaniu się / Tony Warner ; tł. Natasza Skałecka. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999. - 329, [2] s.: 1 rys., wykr. ; 23 cm . - (Kreatywność)Sygn. 316/Czyt. , 4254 - 4256
116. WOJCIECHOWSKI, TADEUSZ

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. - Wyd. 2. zaktualiz.. - Warszawa : Difin, 2011. - 231, [1] s. : il. ; 23 cmSygn.: 65/Czyt., 15846 - 15847
117. WYBRANE

Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług / aut. Marcin Bojarowski ; [i in. ]. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - 165, [1] s. : il. ; 25 cmSygn. 14745
118.WYBRANE

Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług / aut. Marcin Bojarowski ; [i in. ]. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. - 165, [1] s. : il. ; 25 cmSygn. 14745
119.ZARZĄDZANIE

Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty / red. Anna Zamojska-Adamczak. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - 199 s.: il. . - (Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Nr 3)Sygn. 8004
120. Zarządzanie

Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość / Strategor ; tł.

Krystyna Bolesta-Kukułka.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001.

Sygnatura: 16186
121. ZARZĄDZANIE

Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz Fudaliński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 220 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cmSygn. 6364
122. ZARZĄDZANIE

Zarządzanie przedsiębiorstwem / red. Marian Strużycki. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2004. - 448 s.: il. ; 23 cmSygn. 65/Czyt. , 7411
123. Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody / pod red. Kazimierza Perechudy.- Warszawa : "Placet", 2000.

(Biblioteka Biznesmena)

Sygnatura: 65/Czyt., 17232
124. Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : praca zbiorowa / pod

red. Rafała Krupskiego.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.

Sygnatura: 65/Czyt., 17222
125. ŻWIRBLA, ADAM

Metody badawcze analizy ekonomicznej : studium metodologiczne / Adam Żwirbla. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2001. - 260 s. ; 24 cmSygn. 7962


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość