Strona główna

Zarządzanie rozwojem wspólnot lokalnych opartych na kapitale kulturowym


Pobieranie 8.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.46 Kb.
Zarządzanie rozwojem wspólnot lokalnych opartych na kapitale kulturowym

seminarium programowe Akademii Twórczej Przedsiębiorczości (ziemia cieszyńska)

Sesje cieszyńskie otwierają nowy cykl seminaryjny w ramach debaty

Turystyka a genius loci


Organizatorzy:

Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenie „Genius Loci” oraz Centrum im. Mirosława Dzielskiego

11.30 – 13.30 - Sesja I: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju obszarów dziedzictwa (kulturowego i przyrodniczego)


 • p. Paweł Jaskanis – Dyrektor, Muzeum Pałac w Wilanowie, Stowarzyszenie „Genius Loci”

 • p. Andrzej Madej – Prezes, Centrum im. M. Dzielskiego

 • p. Bogdan Kasperek i p. Marek Olszewski – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Euroregion Śląsk Cieszyński

 • p. prof. Jacek Kurczewski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Moderacja: p. Waldemar Rataj – Muzeum Pałac w Wilanowie, Stowarzyszenie „Genius Loci”


13.30 – 13.50 – przerwa i poczęstunek
13.50 – 15.50 - Sesja II: Rola instytucji kulturotwórczych w rozwoju turystyki kulturowej na przykładzie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie


 • p. Ewa Gołębiowska – Dyrektor, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
  w Cieszynie

 • p. Lubomira Trojan, Zamek na szlaku innowacji

 • p. Jerzy Wałga, Rusznikarstwo na Śląsku Cieszyńskim

 • p. dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego PE, socjolog

 • Dyskusja

Moderacja: p. Bogdan Kasperek – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Podsumowanie seminarium – p. Waldemar Rataj – Muzeum Pałac w Wilanowie, Stowarzyszenie „Genius Loci”


Założenia seminarium: studium przypadku ziemi cieszyńskiej, poznanie doświadczeń władz lokalnych, gminnych, powiatowych, miejskich, instytucji obywatelskich, instytucji kultury, edukacji oraz przedsiębiorstw w oparciu o kapitał kulturowy, zasoby dziedzictwa i zasoby przyrody.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość