Strona główna

Zarządzenie nr 13/2003


Pobieranie 12.12 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.12 Kb.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2003
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 23. kwietnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnych oraz określenia regulaminu konkursów, dotyczących zasad i trybu pracy komisji konkursowych.
Na podstawie art.. 36a ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z p. zm.) oraz art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza:
§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich w składzie:


 1. Pan Jan Siwak - przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Pan Rudolf Gerlic - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Pan Józef Szeląg - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Pan Andrzej Kowalski - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu.

 5. Pani Bogumiła Krzaczkowska- Gęsiewicz. - przedstawiciel Kuratora Oświaty

w Opolu.

 1. Pani Maria Jaśkiewicz - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu.

 2. Pani Barbara Moch - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 3. Pani Jolanta Lesik - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 4. Pani Jadwiga Lansberg - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 5. Pani Jolanta Filecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 6. Pani Elżbieta Felusiak - przedstawiciel Rady Rodziców.

 7. Pan Piotr Kisiel - przedstawiciel Rady Rodziców.

 8. Pan Aleksy Koloch - przedstawiciel Rady Rodziców.

 9. Pani Beata Gawenda - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Pani Teresa Drozd - przedstawiciel ZNP.

 11. Pan Zbigniew Stachowski - przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” Pracowników

Oświaty i Wychowania.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest pan Jan Siwak przedstawiciel organu prowadzącego.


§ 2
Powołuje się Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach. w składzie:

 1. Pan Jan Siwak - przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Pan Rudolf Gerlic - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Pan Józef Szeląg - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Pan Andrzej Kowalski - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu.

 5. Pani Bogumiła Krzaczkowska – Gęsiewicz - przedstawiciel Kuratora Oświaty

w Opolu.

 1. Pani Maria Jaśkiewicz - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu.

 2. Pani Longina Mencfel - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 3. Pani Ewa Rubin - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 4. Pan Roman Ludyga - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 5. Pani Anita Gawlita – Wójcik - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 6. Pani Regina Lorek - przedstawiciel Rady Rodziców.

 7. Pani Anna Ciepielowska - przedstawiciel Rady Rodziców.

 8. Pani Bogusława Hanisz - przedstawiciel Rady Rodziców.

 9. Pani Krystyna Włoch - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Pani Wiesława Kaliciak - przedstawiciel ZNP.

 11. Pan Zbigniew Stachowski - przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” Pracowników

Oświaty i Wychowania.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Jan Siwak przedstawiciel organu prowadzącego.


§ 3
Określa się regulamin konkursów dotyczący zasad i trybu pracy komisji konkursowych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Lasowice Wielkie

Eugeniusz Grzesik©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość