Strona główna

Zarządzenie nr 163/08 Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej


Pobieranie 15.34 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.34 Kb.
Zarządzenie nr 163/08

Wojewody Opolskiego

z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy i gradobicia na terenie gminy Kluczbork.

Na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 roku Nr 80 poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Gminną w składzie:


  1. Przewodniczący: Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczbork,

  2. Członek: Katarzyna Bilska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kluczborku,

  3. Członek: Tomasz König – przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Terenowy Zespół Doradztwa w Kluczborku,

  4. Członek: Sołtys:

- Karina Lepsy – sołectwo Bażany,

- Zygmunt Czerski – sołectwo Bąków,

- Jolanta Karbowniczek– sołectwo Biadacz,

- Janina Derdak - Ciołek – sołectwo Bogacica,

- Agnieszka Wodara – sołectwo Bogacka Szklarnia,

- Witold Stodoła – sołectwo Bogdańczowice,

- Kordula Moś – sołectwo Borkowice,

- Krystyna Kleszcz – sołectwo Czaple Stare,

- Barbara Turek – sołectwo Gotartów,

- Dariusz Hadryś – sołectwo Krasków,

- Bożena Dobrzańska – sołectwo Krzywizna,

- Roman Płaza – sołectwo Kujakowice Dolne,

- Andrzej Bykowski – sołectwo Kujakowice Górne,

- Wojciech Fudali – sołectwo Kuniów,

- Tadeusz Doliński – sołectwo Ligota Dolna,

- Andrzej Kosmala – sołectwo Ligota Górna,

- Wiktora Socha – sołectwo Łowkowice,

- Jarosław Krawiec – sołectwo Maciejów,

- Ryszard Rajewski – sołectwo Nowa Bogacica,

- Urszula Ziora – sołectwo Smardy Dolne,

- Genowefa Wilk – sołectwo Smardy Górne,

- Janina Paszko – sołectwo Unieszów,

- Małgorzata Preis – sołectwo Żabiniec,
§ 2
Zadaniem Komisji jest:


  1. Dokonanie szacunków zakresu i wysokości strat powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Kluczbork dotkniętych klęską suszy i gradobicia stanowiącej zagrożenie dalszego funkcjonowania – na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, składanych w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na wystąpienie szkody.

  2. Sporządzenie zbiorczego protokołu strat na terenie gminy.

  3. Przekazanie przez Przewodniczącego Komisji Gminnej protokołu z szacowanych strat oraz zbiorczego protokołu strat Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej niezwłocznie od sporządzenia zbiorczego protokołu strat.


§ 3
Nadzór merytoryczny oraz obowiązujące wzory dokumentacji zapewnia Komisja Wojewódzka.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WICEWOJEWODA OPOLSKI

/-/ Antoni Jastrzembski

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość