Strona główna

Zarządzenie nr 166/05


Pobieranie 9.97 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.97 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 166/05
WÓJTA GMNY JELENIEWO
z dnia 21 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966 i Nr 213, poz.2081; z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 179, poz.1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71) zarządzam, co następuje :


§ 1
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Komisje Egzaminacyjne przeprowadzą egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 sierpnia 2005 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Sławomir Adam Bielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 166/05

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 21 lipca 2005 r.
W skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Doroty Daniłowicz – nauczycielki języka angielskiego zatrudnionej w Gimnazjum w Jeleniewie, wchodzą powołane osoby :


 1. Sławomir Adam Bielski – przewodniczący komisji.

 2. Jadwiga Senda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. Alicja Malinowska – dyrektor szkoły.

 4. Krystyna Wanda Sadowska – ekspert filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie języka angielskiego.

 5. Natalia Januszko – ekspert filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie języka polskiego i języka litewskiego.

 6. Jolanta Brzostowska – przedstawiciel związków zawodowych ZNP.
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 166/05

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 21 lipca 2005 r.


W skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Jolanty Turowskiej – nauczycielki matematyki zatrudnionej w Gimnazjum w Jeleniewie, wchodzą powołane osoby:


 1. Sławomir Adam Bielski – przewodniczący komisji

 2. Jadwiga Senda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 3. Alicja Malinowska – dyrektor szkoły

 4. Janusz Antoni Bielecki – ekspert matematyki

 5. Franciszek Łaskowski – ekspert matematyki

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość