Zarządzenie Nr 47/2014Pobieranie 10.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.89 Kb.

Zarządzenie Nr 47/2014


Burmistrza Karlina

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządzam, co następuje:§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Karlino, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w następujących składach:

 1. Obwodowa Komisja Nr 1 z siedzibą w Karlińskim Ośrodku Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1 :

 1. Danuta Zofia Butrym zam. Karlino,

 2. Aneta Anna Smagorowicz zam. Karlino,

 3. Krystyna Lelo zam. Karlino,

 4. Ryszard Wapniarski zam. Karlino,

 5. Mariusz Jerzy Anklewicz zam. Kowańcz,

 6. Sylwester Romuald Sinkiewicz zam. Karlino,

 7. Wojciech Butrym zam. Karlino
 1. Obwodowa Komisja Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Karlinie, ul. Traugutta 2:

 1. Beata Krystyna Pawlik zam. Karlino,

 2. Anna Iwona Plichta zam. Karlino,

 3. Henryka Czermińska zam. Karlino,

 4. Marta Anna Wyszecka zam. Karlino,

 5. Miłosz Jan Anklewicz zam. Kowańcz,

 6. Jerzy Feliks Góryń zam. Karlino,

 7. Katarzyna Beata Ostrowska zam. Karlino
 1. Obwodowa Komisja Nr 3 w z siedzibą w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Karlinie, ul. Kościuszki 3:

 1. Iwona Anna Waroch zam. Karlino,

 2. Justyna Barbara Sobierańska zam. Karlino,

 3. Jacek Piotr Lelo zam. Karlino,

 4. Jadwiga Tomczyk zam. Karlino,

 5. Barbara Grażyna Anklewicz zam. Kowańcz,

 6. Barbara Aneta Sroka zam. Karlino,

 7. Magdalena Bogumiła Kraczkowska zam. Karlino
 1. Obwodowa Komisja Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Daszewie:

 1. Małgorzata Anna Kolicka – Gładysz zam. Karlino,

 2. Michał Adam Kuzmierski zam. Karlino,

 3. Adam Leszek Grzywacz zam. Karlino,

 4. Aneta Justyna Grodek zam. Karlino,

 5. Aleksandra Kołodziej zam. Kowańcz,

 6. Maja Maria Nicińska zam. Kowańcz,

 7. Stanisław Rzeszut zam. Karlino
 1. Obwodowa Komisja Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Karścinie:

 1. Andrzej Władysław Maciejewski zam. Karścino,

 2. Marzena Jolanta Mąkosa zam. Pobłocie Wielkie,

 3. Witold Ćmoch zam. Lubiechowo,

 4. Anna Sandra Cyrklewicz zam. Karlino,

 5. Krystyna Maria Kołodziej zam. Kowańcz,

 6. Joanna Katarzyna Jermołowicz zam. Karlino,

 7. Maria Bagińska zam. Kowańcz
 1. Obwodowa Komisja Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Karwinie:

 1. Małgorzata Gmitrzuk zam. Karwin,

 2. Natalia Marta Kleczkowska zam. Karlino,

 3. Iwona Daria Wapniarska zam. Karlino,

 4. Krzysztof Roman Kołodziej zam. Kowańcz,

 5. Agata Teresa Smolińska zam. Kowańcz,

 6. Mirella Barbara Majchrzak zam. Karlino,

 7. Dorota Lange zam. Karlino


§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie, siedzibach poszczególnych obwodowych komisji wyborczych oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZWALDEMAR MIŚKO


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy