Strona główna

Zarządzenie nr 5 /2013/2014 dyrektora publicznego gimnazjum nr 2


Pobieranie 6.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.69 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 5 /2013/2014

DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2

IM. ŚW. ALOJZEGO ORIONE

Z DNIA 11.03.2014 r.

Na podstawie zarządzenia nr 12/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 5 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 04 lutego 2014r.w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego

i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego

w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów,
stosując zapisy art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 4/2013/2014 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. św. Alojzego Orione w sprawie terminów składania dokumentów i terminu rekrutacji wprowadza się następujące zmiany:
pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2014/2015 :
  1. składanie dokumentów do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli:

- od 03 marca do 31 marca 2014r.,

  1. analiza złożonych wniosków przez szkolną Komisję Rekrutacyjną

- od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2014r.,

c) wywieszenie przez Komisję Rekrutacyjną alfabetycznej listy kandydatów

zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych ,którzy mieszkają poza obwodem

gimnazjum

- 28 kwietnia 2014r., godz.15°°,


  1. składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej:

- od 27 czerwca do 03 lipca 2014r., do godziny 15.°°,

e) wywieszenie przez Komisję Rekrutacyjną list przyjętych i nieprzyjętych

do gimnazjum, którzy mieszkają poza obwodem gimnazjum,

- 4 lipca 2014r.,do godz.15°°


Dodaje się następujące pkt.

pkt.4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie podlegają postępowaniu

rekrutacyjnemu i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia.

pkt.5.Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum podlegają postępowaniu

rekrutacyjnemu i mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje

wolnymi miejscami.


Zarządzenie Nr 5 wchodzi w życie z dniem podjęcia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość