Strona główna

Zarządzenie Nr 74/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pobieranie 11.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.98 Kb.


Zarządzenie Nr 74/2012/2013

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

dla studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

w Collegium Polonicum w Słubicach
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 4, 5 i 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 5/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:
§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2013/2014:
18 października 2013 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)
14 października 2013 r. - 7 lutego 2014 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2013 r. - 5 stycznia 2014 r.

wakacje zimowe

8 lutego - 6 kwietnia 2014 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)
7 kwietnia - 18 lipca 2014 r.

okres zajęć dydaktycznych

18 - 22 kwietnia 2014 r.

wakacje wiosenne

19 lipca - 30 października 2014 r.

letnia sesja egzaminacyjna

19 lipca - 30 września 2014 r.

letnia sesja egzaminacyjna dla ostatniego roku studiów

19 lipca - 12 października 2014 r.

wakacje letnie

§ 2


W roku akademickim 2013/2014 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2013 r., 2 maja 2014 r.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor


Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość