Strona główna

Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej


Pobieranie 11.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.06 Kb.

Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej


do prezentacji maturalnej z języka polskiego

Literatura podmiotuPowieść

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania.


Przykład:
Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994.
Wiersz
Wiersz ze zbioru jednego autora -
Nazwisko, imię autora wiersza, Tytuł wiersza analizowanego, [w:] tegoż, Tytuł tomu, Wydawnictwo, miejsce rok wydania.

Przykład:
Rymkiewicz Jarosław Marek, Piękna młynarka, [w:] tegoż, Zachód słońca w Milanówku, Nasza Księgarnia, Warszawa 2002.

Wiersz zamieszczony w antologii wielu autorów

Nazwisko i imię autora wiersza, Tytuł wiersza, [w:] Tytuł antologii, autor wyboru, Wydawnictwo, miejsce rok wydania.Przykład
Wolska Maryla, Godzina, której nie było, [w:] Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności, opr. Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Kama, Warszawa1997.
Fragment Biblii

Księga Izajasza., [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Pallotinum, Poznań 2000, s. 961- 1028.
Fragment Biblii -fragment posiadający własną nazwę:

Przypowieść o siewcy, [w:]Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia], Pallotinum, Poznań 2000, s. 1303.

Film


Nazwisko imię reżysera, Tytuł, Wytwórnia, rok produkcji.

Przykłady:

Wajda Andrzej, Pan Tadeusz, Vision Film, 1999.

Spielberg Steven, Monachium, Uniwersal, 2005.

Malarstwo/ Sztuka


Nazwisko imię twórcy, Tytuł (rok powstania), miejsce przechowywania.

Przykład:

Da Vinci Leonardo, Portret damy z gronostajem (ok.1485), Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich.Literatura przedmiotu
Opis fragmentu książki tego samego autora


Przykłady:

Łukasiewicz Jacek, Poezja Zbigniewa Herberta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s.75-84.

Hutnikiewicz Artur, Młoda Polska, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1996, rozdział: Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.

Opis artykułu z książki


Przez artykuł należy rozumieć niezależną jednostkę stanowiącą część dokumentu (np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej)
Nazwisko imię autora artykułu, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł książki, w której zawarty jest artykuł, redaktor wydania, Wydawnictwo, miejsce rok wydania, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (numery stron zajęte przez artykuł).
Przykłady:
Królikiewicz Grażyna, Romantyzm, [w:] Okresy literackie, red. Jan Majda, WSiP, Warszawa 1994, s. 191-243.
Maciąg Włodzimierz, O daremności naszych działań - "Bajki" Ignacego Krasickiego, [w:] Arcydzieła literatury polskiej, red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1., KAW, Rzeszów1987, s. 112-125.

Drawicz Andrzej, Wstęp, [w:] Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, Muza, Warszawa 1990, s. V - LXXXIV.Opis hasła w wydawnictwach zbiorowych (słownikach, encyklopediach)


Tytuł, redaktor (w przypadku pracy zbiorowej), tłumacz (jeśli jest), Wydawnictwo, miejsce rok wydania, hasło/-a

Przykłady:

Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Pierre Grimal, tłum. Maria Bonarska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, hasło: Herakles.

Encyklopedia humanisty, red.Teresa Łozowska, IBIS, Poznań 2012, hasło: Inny świat.

Opis artykułu z czasopisma

Nazwisko imię autora artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", rok, oznaczenie zeszytu, numery stronic zajęte przez artykuł.

Przykłady:
Puzyńska Janina, Język Cypriana Norwida, "Polonistyka" 1991, nr 5, s.268-283.
Kasperski Edward, Media i literatura u progu XXI wieku, "Przegląd Humanistyczny" 2002, nr 6, s.33-42.

Recenzja (np. książki) w czasopiśmie

Nazwisko imię autora recenzji, Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma, w którym zawarta jest recenzja”, rok, numer zeszytu, numery stron zajęte przez artykuł.Przykłady:

Czapliński Przemysław, Pilch Jerzy „Miasto utrapienia”, "Gazeta Wyborcza" 2004, nr 14, s. 16.Madejski Jerzy, Hartwig Julia „Bez pożegnania”, Warszawa 2004, "Nowe Książki" 2005, nr 3, s. 10.
.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość