Strona główna

Zawiadomieni e zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia


Pobieranie 7.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.94 Kb.
Mszczonów, dn. 2007.07.16.

G.7624/08/2007


Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Rozlewnia gazu propan - butan” na działce nr 212, położonej we wsi Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 900 – 1600, w środę
w godzinach od 900 – 1700, a w piątek w godzinach 800 – 1500 .
Otrzymują:

 1. Pan Wiesław Badowski,

 2. Pan Piotr Kuran,

 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

 4. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie ul. Jaktorowska 53,

 5. Pani Irena Jarząbek

 6. Pan Jan Jarząbek,

 7. Państwo Genowefa i Andrzej Sołtysiak ,

 8. Pan Lucjan Kuran,

 9. Pan Bogdan Wiśniewski,

 10. Pani Mariola Wiśniewska,

 11. Pan Wojciech Wiśniewski,

 12. Pani Mirosława Wiśniewska,

 13. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,

 1. a/a.

Sprawę prowadzi Jolanta Jackowskatel. 046 857 3015

J.J.16.07.07 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość