Strona główna

Zawiadomienie o regatach puchar polski jachtów kabinowych 2016 salamander cup 2016


Pobieranie 35.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar35.28 Kb.ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2016

SALAMANDER CUP 2016Sponsor Główny Tytularny Regat: Salamander Window & Door Systems S.A,

87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a, www.salamander.com.pl
Organizatorzy: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,

87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

 • Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl

 • Andrzej Spychalski: 602 468 084; asas.anwil@op.pl

 • Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

Salamander Window & Door Systems S.A,

87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a,

www.salamander.com.pl


 • Katarzyna Kacprzak: 662 098 628; kkacprzak@salamander-windows.com 1. Termin i ranga Regat: Eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) „SALAMANDER CUP 2016” zostaną rozegrane w dniach 21 – 22 maja 2016 r. (sobota-niedziela). Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R" = 1,0 na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
 1. Regaty PPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2013 ÷2016, zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016”, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.
 1. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, ŻAGLE 500, SIGMA ACTIVE i OMEGA Standard. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie ustala się na cztery jednostki (4).
 1. Regaty PPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 1. Biuro Regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl
 1. Port Regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu Regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu u Kol. Andrzeja Spychalskiego tel. 602 468 084.
 1. Zgłoszenia do Regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu 21 maja 2016 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez Organizatora - druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .
 1. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS.

 2. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. piątek 20 maja), najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.

 3. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.
 1. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w piatek 20 maja 2016 r. oraz od 08:00 do 09:30 w sobotę 21 maja 2016 r. w porcie Marina Zarzeczewo.
 1. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, - złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w piątek 20 maja 2016 r.
 1. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas Regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach: Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik.
 1. Otwarcie Regat: uroczyste otwarcie regat SALAMANDER CUP 2016 odbędzie się w sobotę 21 maja 2016 r.
  o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

 1. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w sobotę 21 maja 2016 r.
 1. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

 2. Wyścigi:

Organizator planuje w ramach PPJK rozegranie 5-ciu wyścigów wg następującego harmonogramu:

 • 21 maja (sobota) gotowość startowa godzina 12:00;

 • 22 maja (niedziela) gotowość startowa godzina 09:00;

W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.


 1. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu
  - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
 1. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
 1. Nagrody:

 • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I otrzymują puchary, medale i dyplomy;

 • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach II ÷ III otrzymują medale i dyplomy;

 • nagrody finansowe w klasach: miejsce I -750, - zł, miejsce II -500, - zł, miejsce III – 250, - zł;

 • pozostałe nagrody wg regulaminu Organizatora.
 1. Kategoria regat:C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy SALAMANDER S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.
 1. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
 1. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących Regat w celu reklamy i promocji Regat.

 2. Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z Regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w Regatach.
 1. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 1. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do Regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed Regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas Regat.


Wyżywienie: Organizator w ramach opłaty aprowizacyjnej zapewni wyżywienie w postaci trzech posiłków (sobota 21.05 – śniadanie i obiadokolacja), niedziela 22.05 - śniadanie).Opłata aprowizacyjna w kwocie 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) od osoby.

Pozostawienie jachtu: Istnieje możliwość zostawienia jachtu na terenie Mariny Zarzeczewo na następną eliminację: Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2016 organizowane w dniach: 3 – 4 – 5 czerwca 2016.
Pole biwakowe: Organizator udostępnia – na czas regat - możliwość bezpłatnego skorzystania z pola biwakowego (namiotowego) w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).
Organizatorzy

YACHT CLUB ANWILSalamander Window & Door Systems S.A,

NOCLEGI: Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka i okolic:


 • Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl

 • Hotel „Garage Hotel” 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 113, tel. 602 535 512, kontakt@garagehotel.pl

 • Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76

 • Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00

 • Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl

 • Hotel „VICTORIA” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl

 • Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość