Strona główna

Zawiadomienie o wyborze oferty


Pobieranie 16.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.63 Kb.
Znak sprawy Or.VII.271.101.2014 Tarnobrzeg, dnia 20.11.2014r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn„Przebudowa drogi wewnętrznej ul.E. Orzeszkowej na długości 240 m na odcinku od Banku PKO do wieżowców w Tarnobrzegu.”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe

PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A

cena brutto – 472 320,00 zł

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

1

Firma Drogowa TWZ

T.Żak, W. Dryś, Z. Kotulski S.C.

ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg


68,34

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków80,39

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET

39-400 Tarnobrzeg

ul. Batalionów Chłopskich 10


78,37

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe

„PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk

27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A


100

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TAWO-BIS W. Szwarc

39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 16F78,08

6

„MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg89,94

Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Otrzymują:


  1. Firma Drogowa TWZ, T.Żak, W. Dryś, Z. Kotulski S.C., ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg

  2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

  3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk, 27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A

  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET 39-400 Tarnobrzeg ul. Batalionów Chłopskich 10

  5. „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka Jawna, ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg

  6. Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TAWO-BIS W. Szwarc 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 16F

  7. a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość