Strona główna

Zawiadomienie o wyborze oferty Wg rozdzielnika w imieniu Gminy Kluczbork informuję, że w związku z zaproszeniem do składania ofert na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy ul. Kościelnej w Smardach Górnych”


Pobieranie 27.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.45 Kb.
GM.7013.10.2015.JŚ

Kluczbork, dnia 24.04.2015 r.Zawiadomienie o wyborze oferty

Wg rozdzielnika

W imieniu Gminy Kluczbork informuję, że w związku z zaproszeniem do składania ofert na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy ul. Kościelnej w Smardach Górnych” została wybrana oferta nr 11 złożona przez:BUDMIX Barbara Moch

Rzędów ul. Wiejska 18

46-045 Turawa
za wynagrodzeniem 44.280,00 zł.

słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100.

liczba punktów w kryterium najniższa cena - 100,00 pkt
Uzasadnienie: Proponowana oferta została wybrana, gdyż posiada najniższą cenę.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert najniższa cena:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

(Zł)

Liczba punktów w ramach kryterium najniższa cena

1

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS”

Andrzej Zakrzewski

45-131 Opole, ul. Cygana 4


110.435,54

40,10

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUSZCZAK”

Juszczak Fabian

ul. Ossowskiego 27/5, 46-203 Kluczbork


52.055,74

85,06

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

TOMBUD


46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

53.579,56

82,64

4

Przedsiębiorstwo Usług Drogowych

J. Chodor, Z. wójcik, T. Garbowski

Spółka Cywilna

46-203 Kluczbork, ul. Morcinka 9/566.173,51

66,91

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

„TECHMES”

Biskupice 13, 46-331 Radłów


48.917,54

90,52

6

P.H.U KOST-BRUK s.c.

I. Janik, K. Wręczycka

Kostrzyna 38 A, 42-141 Przystajń


50.749,76

87,25

7

Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR

45-221 Opole, ul. Chabrów10/2849.596,99

89,28

8

P.H.U. CHECK-POINT

Ginter Blys

Chocianowice 113 A

46-280 Chocianowice53.652,67

82,53

9

BRUKLAND Układanie Kostki Brukowej

Andrzej Marchewka

46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 15/6


48.200,18

91,87

10

BO-BRUK Tadeusz Bortniak

46-200 Kluczbork, Ligota Górna ul. Gliwicka 47a45.514,75

97,29

11

BUDMIX Barbara Moch

Rzędów ul. Wiejska 18

46-045 Turawa

44.280,00

100,00

/-/ Jarosław KielarBurmistrz Miasta Kluczborka

Rozdzielnik:

 1. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUSZCZAK” Juszczak Fabian ul. Ossowskiego 27/5, 46-203 Kluczbork.

 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40.

 4. Przedsiębiorstwo Usług Drogowych J. Chodor, Z. wójcik, T. Garbowski Spółka Cywilna 46-203 Kluczbork, ul. Morcinka 9/5.

 5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” Biskupice 13, 46-331 Radłów.

 6. P.H.U KOST-BRUK s.c. I. Janik, K. Wręczycka Kostrzyna 38 A, 42-141 Przystajń.

 7. Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR 45-221 Opole, ul. Chabrów10/28.

 8. P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys Chocianowice 113 A, 46-280 Chocianowice.

 9. BRUKLAND Układanie Kostki Brukowej Andrzej Marchewka 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 15/6.

 10. BO-BRUK Tadeusz Bortniak 46-200 Kluczbork, Ligota Górna ul. Gliwicka 47a.

 11. BUDMIX Barbara Moch Rzędów ul. Wiejska 18, 46-045 Turawa.

 12. A/a GM.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość