Strona główna

Zawiadomienie o wyborze oferty zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej – nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0 + 060 0 + 567”


Pobieranie 24.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.69 Kb.
Znak sprawy Or.VII.271.36.2014 Tarnobrzeg, dnia 15.04.2014r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej – nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0 + 060 - 0 + 567” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Usługowo – Handlowe

PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk27-600 Sandomierz

ul. Wiśniowa 5A

cena brutto – 252 457,50 zł

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

1

Budownictwo Drogowe

20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 38d89,28

2

Firma Drogowa TWZ

T.Żak, W. Dryś, Z. Kotulski S.C.

ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg


89,59

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków72,28

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe

„PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk

27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A


100,00

5

ZBY-BUD Usługi Budowlano – Remontowe Paweł Zbyradowski

39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 71Oferta odrzucona

6

„MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 178, 39-400 TarnobrzegOferta odrzucona

7

A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz

Wola Mielecka 208, 39-300 MielecOferta odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET

ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg86,20

9

LITTRANS Łukasz Litwiński

ul. Długa 86A, 37-400 Nisko80,96

Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Otrzymują:


  1. Budownictwo Drogowe 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 38d

  2. Firma Drogowa TWZ, T.Żak, W. Dryś, Z. Kotulski S.C., ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg

  3. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk, 27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A

  5. ZBY-BUD Usługi Budowlano – Remontowe Paweł Zbyradowski, 39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 71

  6. „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka Jawna, ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg

  7. A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz, Wola Mielecka 208, 39-300 Mielec

  8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg

  9. LITTRANS Łukasz Litwiński, ul. Długa 86A, 37-400 Nisko

  10. a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość