Strona główna

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Pobieranie 34.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.32 Kb.

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/51/2010 Brzozów 06.10.2010 r.ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza zawiadamia, że w wyniku organizowanego postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej: „Wykonanie termomodernizacji budynków - pawilonów A, B, C, L oraz łącznika Ł w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza ”, wybrano ofertę firmy:

oferta nr 2
Konsorcjum:
Reno – Dach Prync Sp. j.

38-401 Krosno, ul. Zręcińska 10

Lider Konsorcjum

KK-BUD Sp. j.

38-404 Krosno

ul. Rzeszowska 23

Partner Konsorcjum

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofertZbiorcze zestawienie ofert stanowi załączony druk ZP - 12

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:


W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

oferta nr 9


Przedsiębiorstwo Budowlane

ELBUD Szymański

ul. Oględowska 19a

28 – 200 Staszów


Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie ofertowym wykonawcy występują następujące niezgodności w stosunku do przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pawilon B:
Poz. 112 kosztorysu ofertowego:

- opis niezgodny z z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ofercie jest STYROFOAM gr 5 cm, zgodnie z przedmiarem powinno być gr. 8 cm.


Pawilon L:
Poz. 90, 91, 92, 93, 95, kosztorysu ofertowego. Wymienione pozycje nie występują w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

oferta nr 8


Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane

„MAL-BUD” Sp. J. G.G. Malinowscy

ul. Mięsowicza 10

38-400 Krosno


Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie ofertowym wykonawcy występują następujące niezgodności w stosunku do przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pawilon A:
kosztorys inwestorski:

poz. 14


w opisie: ...za pomocą łączników z trzpieniem metalowym.

kosztorys ofertowy:

poz. 14

w opisie: ...za pomocą dybli plastikowych.kosztorys inwestorski:

poz. 86


w opisie: ...płyt z polistyrenu ekstrudowanego STYROFOAM gr 8,0 cm na zaprawie klejowej

kosztorys ofertowy:

poz. 86

w opisie: podano grubość 5 cmkosztorys inwestorski:

poz. 88


w opisie: ...przymocowanie płyt wraz siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym

kosztorys ofertowy:

poz. 88

w opisie: ...przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.kosztorys inwestorski:

poz. 122


w opisie: ...płytami polistyrodurowymi – przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym.

kosztorys ofertowy:

poz. 122

w opisie: ...płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły.

Pawilon B
kosztorys inwestorski:

poz. 22


w opisie: ...płytami polistyrodurowanymi – przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym

kosztorys ofertowy:

poz. 22

w opisie: ...płytami styropianowymi – system Stopter – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.kosztorys inwestorski:

poz. 53


w opisie: ...płytami polistyrodurowanymi – przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym

kosztorys ofertowy:

poz. 54

w opisie: ...płytami styropianowymi – system Stopter – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.kosztorys inwestorski:

poz. 83


w opisie: ...płytami polistyrodurowanymi – przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym

kosztorys ofertowy:

poz. 86

w opisie: ...płytami styropianowymi – system Stopter – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.


kosztorys inwestorski:

poz. 110

w opisie: ...płytami polistyrodurowanymi – przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym

kosztorys ofertowy:

poz. 114


w opisie: płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.

Pawilon L


kosztorys inwestorski

poz 61


w opisie: gr styropianu 8,0cm

kosztorys ofertowy:

poz. 58

w opisie: grubość styropianu 5,0 cmPonadto, Wykonawca załączył do oferty harmonogram realizacji robót wypełniony niezgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

oferta nr 4


F.U.T.H.B Raf-Mar

Witold Korab

38-112 Lutcza 194
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca załączył do oferty harmonogram realizacji robót wypełniony niezgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

oferta nr 7
alfa J. Kapecki J. Trybus Sp. j.

38 – 300 Gorlice

ul. Dukielska 83B
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie ofertowym wykonawcy występują następujące niezgodności w stosunku do przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pawilon A
kosztorys inwestorski:

poz. 98


w opisie: montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm łączonych na klej, materiał z rozbiórki.

kosztorys ofertowy:

poz. 98

w opisie: ... o średnicy 170 mm...oferta nr 6
AKRO Sp. z o.o.

35-010 Rzeszów

ul. ks. Jałowego 23a
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie ofertowym wykonawcy występują następujące niezgodności w stosunku do przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Pawilon A
kosztorys inwestorski:

poz. 11


w opisie: docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego styrofoam gr 8 cm w technologii Deitermann mocowanych punktowo

kosztorys ofertowy

poz. 11

w opisie: płytami polistyrenowymi (styropianowymi) Perimate gr 5 cm.kosztorys inwestorski:

poz. 12


w opisie: ...gr 8 cm...

kosztorys ofertowy

poz. 12

w opisie: ...gr 5 cm...kosztorys inwestorski:

poz 17


w opisie: Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm – 71,97 m2

kosztorys ofertowy:

poz. 17

w opisie: Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych cokołu, licowanie płytkami gresowymi 30 x 30 – 63,09 m2.
Ocena ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Kryteria oceny ofert – cena 100 %.

oferta nr 1: 95,86 pkt.
oferta nr 2: 100,00 pkt
oferta nr 3: 97,84 pkt.
oferta nr 5: 89,2 pkt

Łączna ocena ofert:

oferta nr 1: 95,86 pkt.
oferta nr 2: 100,00 pkt
oferta nr 3: 97,84 pkt.

oferta nr 5: 89,2 pkt


Umowa z wykonawcą może zostać zawarta po dniu 19.10.2010 r.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość