Strona główna

Zawiadomienie o wyniku


Pobieranie 8.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.68 Kb.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa boiska sportowego w Pszennie”
zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1. Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński, Wierzbna ul.Świdnicka , 58-100 Żarów

Zaoferowana cena brutto za całe zadanie: 143.318,49 zł


Oferta nr 2 P.P.H.U. BOWIP Andrzej Pach, ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica (oferta odrzucona)

Zaoferowana cena brutto za całe zadanie: 209.633,94 zł


Oferta nr 3 Firma Handlowo-Usługowa „DABRO-BAU” Paweł Dąbrowski, Opoczka 10A, 58-100 Świdnica

Zaoferowana cena brutto za całe zadanie: 132.221,43 złStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena – 100%

Razem

1

92,26 pkt

92,26 pkt

2

63,07 pkt

63,07 pkt

3

100 pkt

100 pktKwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia to 186.488,66 zł

Wybrana została oferta nr 3 Firma Handlowo-Usługowa „DABRO-BAU” Paweł Dąbrowski, Opoczka 10A, 58-100 Świdnica ponieważ uzyskała najniższą cenę (największą liczbę punktów) nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość