Strona główna

Zawiadomienie


Pobieranie 43.9 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar43.9 Kb.


Gmina Niebylec

powiat strzyżowskiwww.gmina-niebylec.un.pl
IP 3410-17/01/07 Niebylec, dnia 07.12.2007 r.


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2007/2008.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz punktu 22.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający zawiadamia:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzętowych
w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec
w sezonie zimowym 2007/2008 oferty złożone przez Wykonawców dla poszczególnych zadań, zgodnie z poniższym:Numer zadania

Nazwa zadania

Nazwa i siedziba wykonawcy, którego ofertę wybrano

Cena wybranej oferty brutto (zł) za 1 godz.ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112224 R GWOŹNICA GÓRNA – JAMNE

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112219 R GWOŹNICA GÓRNA – GRANICA

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112217 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY LUTECKIE

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112222 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY GWOŹNICKIE

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112220 R GWOŹNICA GÓRNA – WILCZE

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00ODŚNIEŻANIE DROGI (BEZ NR) GWOŹNICA GÓRNA - pozostałe drogi o dużym znaczeniu lokalnym

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112221 R KONIECZKOWA – KĄTY

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85

Powyższe oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia


29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto zostały uznane za oferty
najkorzystniejsze, zgodnie z definicją art. 2 pkt 5 ustawy, w oparciu o podane w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia kryterium (cena – 100%).Streszczenie i porównanie złożonych ofert:


  • dla zadania nr 1 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112224 R GWOŹNICA GÓRNA – JAMNE,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt2

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00

100,00

100,00  • dla zadania nr 2 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112219 R GWOŹNICA GÓRNA – GRANICA,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt2

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00

100,00

100,00  • dla zadania nr 3 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112217 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY LUTECKIE,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt1

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85

100,00

100,00  • dla zadania nr 4 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112222 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY GWOŹNICKIE,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt1

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85

100,00

100,00  • dla zadania nr 5 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112220 R GWOŹNICA GÓRNA – WILCZE,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt2

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00

100,00

100,00  • dla zadania nr 6 - ODŚNIEŻANIE DROGI (BEZ NR) GWOŹNICA GÓRNA - pozostałe drogi o dużym znaczeniu lokalnym,
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt2

Usługi Mechaniczne, Józef Dzindzio, Gwoździanka 119, 38-114 Niebylec

60,00

100,00

100,00
  • dla zadania nr 7 - ODŚNIEŻANIE DROGI Nr 112221 R KONIECZKOWA – KĄTY.
Nr oferty

Nazwa i siedziba

WykonawcyCena oferty brutto(zł) za 1 godz.

Liczba pkt

w kryterium cenaŁączna

liczba uzyskanych pkt1

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ALBATROS”, Leszek Bator, Konieczkowa 115, 38-114 Niebylec

58,85

100,00

100,0038-114 Niebylec 170, tel (0-17) 27-73-002, fax (0-17) 27-73-454, e-mail gmina@niebylec.un.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość