Strona główna

Zbigniew herbert (1924 1998) Bibliografia w wyborze


Pobieranie 31.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.89 Kb.
ZBIGNIEW HERBERT (1924 – 1998)

Bibliografia w wyborze

Twórczość:


 1. Herbert Zbigniew: Barbarzyńca w ogrodzie: szkice literackie / Zbigniew Herbert. – Warszawa: Czytelnik, 1973. – 342 s.

Sygnatura: Mg 46318/w; 68314


 1. Herbert Zbigniew: Król mrówek: prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. – Kraków: a5, 2001. – 150 s.

Sygnatura: Mg 34748/w


 1. Herbert Zbigniew: Napisy / Zbigniew Herbert. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. – 160 s.

Sygnatura: Mg 46394/w


 1. 89 [osiemdziesiąt dziewięć] / Zbigniew Herbert. – Kraków: a5, 2001. – 189 s. (Kanon na Koniec wieku)

Sygnatura: Mg 39998/w


 1. Herbert Zbigniew: Poezje / Zbigniew Herbert; przekł. i posł. Karl Dedecius; wybór Tomasz Kunz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000. – 198 s.

Sygnatura: Mg 40004/w


 1. Herbert Zbigniew: Studium przedmiotu / Zbigniew Herbert. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. – 86 s.

Sygnatura: Mg 46393/w


 1. Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Sygnatura: 49842

Opracowania:
 1. BARAŃCZAK Stanisław: Uciekinier z Utopii: o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. – Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – 245 s.

Sygnatura: Mg 37896/w


 1. BURKOT Stanisław: Literatura polska w latach 1986 – 1996 / Stanisław Burkot. – Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1997. – s. 35 – 38

Sygnatura: Mg 42187/w


 1. BURKOT Stanisław: Spotkania z poezją współczesną / Stanisław Burkot. – Warszawa: Wydaw. Szk. I Pedagogiczne, 1977. – s. 117 – 134

Sygnatura: Mg 47406/w


 1. CZAPLIŃSKI Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976 – 1998: przewodnik po prozie i poezji // Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. – Kraków: Wydaw. Literackie, 1999. – tu: Przesłanie Pana Cogito s. 37 – 42

Sygnatura: Mg 34751/ud 1. FIUT Aleksander: Język wiary i niewiary: religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta // w: Lektury polonistyczne: literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jastrzębskiego. – Kraków: UNIVERSITAS, 1997.- t. 1. – s. 223 – 236

Sygnatura: Mg 29839/w


 1. LITERATURA polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny / red. Nauk. [Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – t.1. – s. 219 – 220

Sygnatura: Czyt. 821. 162.1(091)/ud; PIP 0/9(03)/ud


 1. ŁUKASZEWICZ Jacek: Herbert / Jacek Łukaszewicz. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. – 260 s.

Sygnatura: Mg 34798/ud


 1. MATUSZEWSKI Ryszard: Literatura polska 1939 – 1991 / Ryszard Matuszewski. – Warszawa Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1992. – s. 292 – 297

Sygnatura: Mg P-621/ud


 1. SANDAUER Artur: Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. – Kraków: Wydaw. Literackie, 1977. – s. 313 – 341

Sygnatura: Mg 8716/w


 1. SIEDLECKA Joanna: Pan od poezji: o Zbigniewie Herbercie / Joanna Siedlecka. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. – 424 s.

Sygnatura: Mg 39943/ud


 1. TRZNADLE Jacek: Hańba domowa: rozmowy z pisarzami / Jacek Trznadel. – Warszawa: Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, 2006. – s. 239 - 277

Sygnatura: Mg 45028/w


 1. TRZNADEL Jacek: Płomień obdarzony rozumem: poezja w poezji i poza poezją: eseje / Jacek Trznadel. – Warszawa: Czytelnik, 1978. – s. 124 – 142

Sygnatura: Mg 10252/w

Wydawnictwa ciągłe:
 1. ANTONIUK Mateusz: Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 26-31
 1. ANTONIUK Mateusz: Zbigniewa Herberta przygoda z formą dramatyczną. Od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego // Teksty Drugie. – 2007 nr 6 s. 26-31
 1. ANUSZKIEWICZ Agnieszka: Antagoniści // Twórczość. – 2001 nr 10 s. 78-100
 1. BABUCHOWSKI Andrzej: „Labirynt nad morzem” – rozmowa ze Zbigniewem Herbertem (1971) // Zeszyty Literackie. – 2001 zeszyt 73 s.115-118
 1. BALCERZAN Edward: Akadyjczyk w oblężonym mieście (o poezji Zbigniewa Herberta) // Twórczość. – 1986 nr 10 s. 39-71
 1. BŁOŃSKI Jan: Tradycja, ironia i głębsze znaczenie // Poezja. – 1970 nr 3 s. 24-38
 1. BRODSKI Josif: O Zbigniewie Herbercie // Zeszyty literackie. – 1999 nr 4 s.78-80
 1. CARPENTER Bogdana: Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza // Teksty Drugie. – 2004 nr 6 s. 7-19
 1. CHRZĄSTOWSKA Bożena: Herbert w liceum – dzisiaj // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 42-44
 1. CITKO Henryk: Listy Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. – 2003 nr 4
  s. 106-112
 1. CZAPCZYK Paweł: Co boli Pana Cogito? // Polonistyka. – 1998 nr 6 s. 363-366
 1. CZERNIAWSKI Adam: Fortynbras czy Hamlet? – czyli o autonomii poezji // Ethos. – 2000 nr 4 s. 157-162
 1. DUDEK Jolanta: Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi (O poezji Zbigniewa Herberta) // Ruch Literacki. – 1971 nr 5 s. 293-309
 1. DZIEŃ Mirosław: Bogowie Herberta // Teksty drugie. – 2000 nr 3 s. 157-167
 1. ELZENBERG Henryk: Z listów do Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. – 1996 nr 56 s. 122-131
 1. FERT Józef: Hala Pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż // Ethos. – 2000 nr 4
  s. 163-171
 1. FILIPOWICZ Halina: Szklane oczy Hery: reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 28-43
 1. FIUT Aleksander: Ukryty dialog // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 148-156
 1. GRONEK Barbara: Ptasia natura duszy // Polonistyka. – 2001 nr 10 s. 601-606
 1. HOSTYŃSKI Lesław: Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga // Ethos. – 2000 nr 4 s. 126-138
 1. IMPEROWICZ - JURCZAK Małgorzata: Herbertowska lekcja „czytania obrazu”. „Martwa natura z wędzidłem” // Polonistyka. – 2007 nr 4 s.31-36
 1. JELEŃSKI Konstanty A.: Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. – 1999 nr 4

s. 76-77


 1. KALISZEWSKI Andrzej: Teatr Pana Cogito // Poezja. – 1988 nr 1 s. 39-52
 1. KAMIŃSKA Maria: Proste słowo Zbigniewa Herberta // Polonistyka. – 1995 nr 6 s. 428-431
 1. KARASEK Krzysztof: Herberta dyskurs o cierpieniu // Literatura. – 1992 nr 11
  s. 26-27
 1. KASPRZAK Stanisław: Grecki labirynt Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. – 2002 nr 4 s. 134-141
 1. KŁOCZOWSKI Piotr: Nad grobem Zbigniewa Herberta //Zeszyty Literackie. – 2000 nr 1 s. 130-131
 1. KŁOSIŃSKA Monika: Sacrum i dzieło – lekcja z obrazem // Polonistyka. – 2001 nr 9 s. 554-557
 1. KOŁODZIEJCZYK Ewa: Herbert w stanie podejrzenia? // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 79-83
 1. KOPCIŃSKI Jacek: Co jest za tą ścianą? O „Drugim pokoju” Zbigniewa Herberta // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 105-131
 1. KORNHAUSER Julian: Struna światła – między ocaleniem a niepokojem // Teksty Drugie. – 200 nr 3 s. 20-27
 1. KOWALCZYK Andrzej Stanisław: Klasycyzm dzisiejszy: O poezji Zbigniewa Herberta // Polonistyka. – 1986 nr 3 s. 171-182
 1. KOZICKA Dorota: „Prawda widzenia” o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. – 2006 nr 6 s. 596-616
 1. KRASOWSKA Ewa: Męski wiek Pana Cogito // Twórczość. – 1984 nr 8 s. 51-65
 1. KRÓL ZOFIA: Od „przedmiotu” którego nie ma, piękniejszy jest wieloryb // Zeszyty Literackie. - 2008 nr 1 s. 42-49
 1. KUCZYŃSKA Katarzyna: Gesty miłości, gesty śmierci: interpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-99
 1. KUCZYŃSKA – KOSCHANY Katarzyna: Bez Eurydyki: Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby // Zeszyty Literackie. – 2003 nr 3 s. 197-202
 1. KUCZYŃSKA – KOSCHANY Katarzyna: Przeciw „tryumfowi antropomorficznej bestii” : (prywatnie o „prywatnej mitologii” Zbigniewa Herberta) // Polonistyka. – 2001 nr 9 s. 531-536
 1. KUROWSKA Eliza M: Wywiad liryczny // Polonistyka. – 1999 nr 4 s. 253-254
 1. KRAM Jerzy: Dzieła plastyczne – inspiracje w poezji współczesnej (Herbert – Grochowiak – Szymborska) // Polonistyka. – 1986 nr 3 s. 182-192
 1. LEGEŻYŃSKA Anna: Czego szukać w labiryncie Herberta? // Polonistyka. – 2001 nr 6 s. 370-374
 1. LEGEŻYŃSKA Anna: Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie // Polonistyka. – 1998 nr 9 s. 628-631
 1. MACIEJEWSKI Janusz: Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito // Polonistyka. – 1992 nr 7/8 s. 399-410
 1. MAZUR Daria: Herbert nieznany, czyli światło Iony // Zeszyty Literackie. – 2002 nr 1 s. 181-192
 1. MAZURKIEWICZ - SZCZYSZEK Anna: Miasto Herberta // Polonistyka. – 2008 nr 4 s. 20-25
 1. MIELNICZUK Julia: Dawne świadectwa: Herbert, Polkowski, Świetlicki // Polonistyka. – 1999 nr 4 s. 240-245
 1. MIKOŁAJCZAK Małgorzata: Postać matki w „Trenie” Zbigniewa Herberta // Polonistyka. – 2003 nr 3 s. 157-162
 1. MIKOŁAJCZAK Małgorzata: „Wierność ziemi”: inspiracje nietzscheańskie
  w poezji Zbigniewa Herberta
  // Teksty Drugie. – 2006 nr 3 s. 158-175
 1. NAJDER Zdzisław: Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta // Ethos. – 2000 nr 4 s. 139-149
 1. NASIŁOWSKA Anna: Herbert nieoczytany // Polityka. – 1995 nr 42 s. 45-46
 1. NOWAK Maciej: „…stopień do mojej ułomnej metafizyki”. Herbert i liturgia // Ethos. – 2000 nr 4 s. 97-110
 1. NYCZ Ryszard: „Niepewna jasność” tekstu i „wierność” interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy” // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 132-147
 1. PASIERB Janusz: Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem // Zeszyty Literackie. – 2002 nr 4 s. 127-134
 1. POPRAWA Adam: „Potęga smaku” – o wierszu Zbigniewa Herberta // Polonistyka. – 1999 nr 6 s. 342-344
 1. PROKOP Jan: Raport z oblężonego miasta po (prawie) dwudziestu latach // Ethos. – 2000 nr 4 s. 150-156
 1. PRZYMUSZAŁA Beata: Ciało jako problem filozoficzny w twórczości Herberta // Polonistyka. – 2003 nr 7 s. 397-403
 1. PRZYMUSZAŁA Beata: Herbert wciąż na nowo czytany // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 52-54
 1. PUZYNINA Jadwiga: Niebo Herberta // Ethos. – 2000 nr 4 s. 71-81
 1. ROZMUS Jacek: Przez wielką szybę: o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. – 2000 nr 4 s. 433-457
 1. RUSZAR Józef Maria: Chrzest ziemi (Herbert, presokratycy i Nietzsche) // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 6-12
 1. SHALLCROSS Bożena: Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 61-78
 1. SIEMASZKO Piotr: Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta // Ethos. – 2000 nr 4 s. 172-186
 1. SIENKIEWICZ Barbara: Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 47-60
 1. STASIAK Izabela: Zagadka przedmiotu // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 37-41
 1. SZARUGA Leszek: Świat poetycki // Zeszyty Literackie. – 1998 nr 64 s. 151-155
 1. ŚLIWIŃSKI Piotr: Krytyk, który się waha // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 13-19
 1. TABOR Maciej: „Za przykładem Waszej Wysokości” // Zeszyty Literackie. – 2005 nr 2 s. 194-197
 1. WANTUCH Wiesława: Jakiej prywatnej historii sztuki według Herberta potrzebujemy? // Polonistyka. – 2007 nr 4 s. 55-57
 1. Y.Y.: Wieczór poezji Zbigniewa Herbert // Zeszyty Literackie. – 1998 nr 63 s. 155-156
 1. ZAGAJEWSKI Adam: Prawdziwy barbarzyńca // Zeszyty Literackie. – 1992 nr 37 s. 105-109
 1. ZAGAJEWSKI Adam: Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. – 2005 nr 1 s. 111-115
 1. ZAWODNIAK Mariusz: Herberta próbka kabały // Teksty Drugie. – 2000 nr 3 s. 213-218

Oprac. Monika ŻołędziejewskaDział Udostępniania Zbiorów


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość