Strona główna

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


Pobieranie 21.69 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.69 Kb.
oznaczenie sprawy GDDKiA/BURI/2007/N/1/FS/RZ DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto (PLN)

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

1

Scott Wilson Ltd, Scott House, Basing View, Basingstoke RG21 4JG Wielka Brytania reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa–Lider Konsorcjum

MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.

ul. F. Nullo 8, 31-543 Kraków

Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”

ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów9 656 136,52

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

2

ECM Group Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Budownictwo Drogowe ALTKOM Sp. z o.o.

ul. Szachtariwa Donbasu 163, 83-060 Donieck10 324 308,56

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

3

TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.

Av. Eng. Arantes e Oliveira N.5-r/c D/E-1900-221 Lizbona-Portugalia

E&L Architects Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa15 177 119,96

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

numer strony ...
4

„ARCADIS Profil” Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa11 469 220,00

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

5

WS ATKINS – POLSKA Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa14 629 264,00

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

6

Konsorcjum:

Mott MacDonald Limited

St. Anne House, 20-26 Wellesley Road, Croydon, Surrey, CR9 2UL United Kingdom

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań


15 798 563,24

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

zgodnie z warunkami SIWZ

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................(podpis osoby sporządzającej protokół)

.........................................................................(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)


numer strony ...


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość