Strona główna

Zdpk 5/271/01/10 Kraków, 02. 03. 2010 r


Pobieranie 27.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.66 Kb.

ZDPK 5/271/01/10 Kraków, 02.03.2010 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia , że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2186K na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 780 w kierunku miejscowości Rybna w Gminie Czernichów.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia iż:

1.  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę p.n. Przedsiębiorstwo      Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice,      ul. Zamkowa 3, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z  podanym kryterium      (cena -100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu .

 2. Wykluczono Wykonawcę p.n. Zakład Budowlano Handlowo Usługowy „TROBUD” ,

     Jadwiga Trojszczak, 32-091 Michałowice, Zerwana 56 - na podstawie art.24 ust.2  pkt 4 ustawy      Prawo zamówień publicznych, ponieważ, nie wykazał spełnienia warunku udziału w niniejszym      postępowaniu, dotyczącego wymaganego doświadczenia, zgodnie z wymogami zapisu SIWZ      Rozdział II ust. I pkt.1 ppkt.2.

Jednocześnie informujemy, iż Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostaje za      odrzuconą z niniejszego postępowania na podstawie art.24 ust.4 ustawy.

3.  W niniejszym postępowaniu ważną ofertę złożyli następujący Wykonawcy, którego        oferta uzyskała następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena -100 %):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium          cenaŁączna punktacja

1

POLDIM Spółka Akcyjna

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37A
93,09


93,09

2

Firma Handlowo-Usługowa „WANTA”, Piotr Zębol

34-240 Jordanów, ul. Malejowska 9078,72

78,72

3

Konsorcjum: 1) „DROPEL” Andrzej Grzesik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik, 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 9/49

2) Firma Budowlana „BRUKMAN” Roman Staroń

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31


95,00

95,00

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, 32-551 Babice, Olszyny, ul. Zatorska 62

76,94

76,94

5

Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe

„Wąs-Bud”- Józef Wąsowicz, 32-420 Gdów, Nr 711

2) „Was-Bud” Sp. z o.o., 32-420 Gdów, Nr 711


79,51

79,51

7

Eurovia Polska S.A

Bielany wrocławskie, ul. Szwedzka 581,80

81,80

8

Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

32-641 Przeciszów, ul. Długa 32498,28

98,28

9

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 1074,64

74,64

10

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

100,00

100,00

11

MOTA-ENGIL Central Europe S.A.

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W98,35

98,35

12

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

30-130 Kraków, ul. L. Rydla 5766,40

66,40

13

Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD

32-722 Królówka 30683,93

83,93

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi w dniu 11.03.2010r w godz. 900 - 1400 w siedzibie Zamawiającego, Kraków , ul. Włościańska 4.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto .

       Podpisał: Dyrektor

mgr inż. Andrzej Pałach

Otrzymują:

1.  POLDIM Spółka Akcyjna

     33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37A

2. Firma Handlowo-Usługowa „WANTA”, Piotr Zębol, Oddział Kraków

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 23

3. Konsorcjum:

1) „DROPEL” Andrzej Grzesik, Katarzyna Przyjemska-Grzesik

         30-147 Kraków, ul. Na Błonie 9/49

2) Firma Budowlana „BRUKMAN” Roman Staroń

     32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec

32-566 Alwernia, Kwaczała, ul. Czarny Las 4

5. Konsorcjum:

1) Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Wąs-Bud”- Józef Wąsowicz

32-420 Gdów, Nr 711

2) „Was-Bud” Sp. z o.o.,

32-420 Gdów, Nr 711

6. Zakład Budowlano Handlowo Usługowy „TROBUD” , Jadwiga Trojszczak

32-091 Michałowice, Zerwana 56

7. Eurovia Polska S.A

31-280 Kraków, ul. Łokietka 79

8. Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

     32-641 Przeciszów, ul. Długa 324

9. STRABAG Sp. z o.o, Oddział Kraków

31-322 Kraków, ul. J. Mehoffera 10

10. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

       34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

11. MOTA-ENGIL Central Europe S.A.

       30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W

12. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

       30-130 Kraków, ul. L. Rydla 57

13. Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD, Oddział Kraków30-864 Kraków, ul. Nad Serafą 56

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość