Strona główna

Zestaw czterech studiów przypadków dot przedsiębiorczości


Pobieranie 224.83 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar224.83 Kb.
  1   2   3   4   5


Zestaw czterech studiów przypadków dot. przedsiębiorczościSpis treści


Zestaw czterech studiów przypadków dot. przedsiębiorczości 1

PRZYPADEK 1: „FAI” 2

Kontekst 2

Rozwiązanie 3

Wyzwania 4

Wynik 5


Sugestie 5

Sugestie ogólne odnośnie nauczania tego studium przypadku 6

Potrzebne działania 8

Narzędzia i technologie 9

Zestaw celów nauki: Związane z wiedzą 9

Zestaw celów nauki: Związane z umiejętnościami 10

PRZYPADEK 2: Shardana - Aesthetic Culture 11

Kontekst 11

Rozwiązanie 12

Wyzwania 13

Wyniki 15

Sugestie 15

Sugestie ogólne odnośnie nauczania tego studium przypadku 16

Potrzebne działania 18

Narzędzia i technologie 18

Zestaw celów nauki: Związane z wiedzą 19

Zestaw celów nauki: Związane z umiejętnościami 19

PRZYPADEK 3: Meraviglie 20

Kontekst 20

Rozwiązanie 21

Wyzwania 21

Wyniki 23

Sugestie 24

Sugestie ogólne odnośnie nauczania tego studium przypadku 25

Potrzebne działania 27

Narzędzia i technologie 27

Zestaw celów nauki: Związane z wiedzą 28

Zestaw celów nauki: Związane z umiejętnościami 28

PRZYPADEK 4: Sicilia vostra 30

Kontekst 30

Rozwiązanie 31

Wyzwania 32

Sugestie 33

Sugestie ogólne odnośnie nauczania tego studium przypadku 33

Potrzebne działania 36

Narzędzia i technologie 36

Zestaw celów nauki: Związane z wiedzą 37

Zestaw celów nauki: Związane z umiejętnościami 37
PRZYPADEK 1: „FAI”

Kontekst


Jest to chrześcijańska organizacja pozarządowa założona w 2007r. przez Marco Latino w celu udzielania pomocy charytatywnej najbardziej pokrzywdzonym na przedmieściach Neapolu, w Scampii, jednym z najbiedniejszych miejsc we Włoszech. Wysoki poziom bezrobocia w tym rejonie skutkuje wysokimi wskaźnikami nadużywania środków odurzających, ubóstwa i depresji w populacji rejonu, a przede wszystkim dużymi powiązaniami z miejscowymi organizacjami mafijnymi.

Pierwsze programy FAI skupiały się na dzieciach ludzi ubogich, ponieważ są one najbardziej bezbronne spośród ludności. Na początku główną działalnością był program walki z głodem, w którym ubogim dzieciom wydawało darmowe posiłki. Organizacja starała się otworzyć sierociniec na swoim terenie, ale nie otrzymała licencji od państwa. Nie mogąc zająć się problemem warunków mieszkaniowych, Marco stwierdził, że trudno jest skutecznie pomagać ludności w tym rejonie, ponieważ FAI mogło tylko udzielać krótkoterminowej pomocy. Marco zdecydował więc zmienić ukierunkowanie organizacji na pomoc rodzinom o niskich dochodach, co miało zapobiec bezdomności dzieci nią zagrożonych. FAI zaczęło różnicować swoje programy, od pomocy humanitarnej do pomocy w rozwoju poprzez oferowanie działań edukacyjnych i społecznych, pomocy prawnej i programów doradczych. Do 2009 FAI mocno rozszerzyło swoje programy; oferowało także usługi osobom starszym i osobom nadużywającym środków odurzających.Na początku FAI otrzymywało wsparcie finansowe od miejscowych organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych i ofiarodawców z całego świata. Miejscowy samorząd przekazał FAI na biura duży budynek w centrum Neapolu. FAI otrzymało również sporą pomoc żywnościową od miejscowych producentów i firm rolniczych dla wsparcia programu żywieniowego. Wraz z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej kraju było coraz trudniej znaleźć ofiarodawców pieniędzy i żywności dla programów FAI. Coraz trudniej było FAI wydawać darmowe posiłki i udzielać innych usług. Rozumiejąc, że na szali jest przyszłość organizacji i że FAI nie może sobie pozwolić na pozostanie zależnym od zewnętrznych ofiarodawców w kwestii wparcia jego działalności, Marco zdecydował o zainicjowaniu działalności dochodowej dla wspierania organizacji i jej działań.

Rozwiązanie


Po zbadaniu funkcjonowania miejscowego rynku, logicznym wyborem działalności gospodarczej wydawała się kawiarnia, ponieważ pasowała do programu walki z głodem prowadzonego przez FAI i poprawiała stan finansowy organizacji. FAI miało dużo miejsca, w tym dobrze wyposażoną kuchnię i dużą powierzchnię na jadalnią, wykorzystywane do przygotowywania i podawania darmowych posiłków bezdomnym. Bardzo widoczna lokalizacja, nawet na przedmieściu, sprzyjały stworzeniu kawiarni.


Pytanie 1: Poproś uczących się, by zastanowili się nad dogłębną analizą rynku lokalnego. Jakie narzędzia do jej wykonania są dostępne w waszym środowisku? Jak je znaleźć i ich użyć? Jak przetworzyć wyniki? Jak przekazać te wyniki dalej?


Wyzwania


 • Finansowe. FAI brakowało funduszy, by zainwestować w całkowitą renowację i modernizację kawiarni. Obecnie kuchnia potrzebuje lepszego systemu wentylacyjnego, co jest dużym wydatkiem. Kawiarnia mogłaby obsłużyć więcej klientów po rozbudowaniu powierzchni jadalni. FAI otrzymał pożyczkę w wysokości 10 000 euro z programu krajowego, ale nie udało mu się dotąd uzyskać pożyczki w banku do sfinansowania dalszych ulepszeń czy rozbudowy.
Pytanie 2: Jak zaplanować akcję zbierania funduszy? Jakich potrzeba narzędzi? Jakie są główne osoby działające? • Prawne. Marco i jego zespół dowiedzieli się, że jest wiele barier prawnych dla organizacji non-profit, które otwierają firmy, co wymagało znalezienia osoby godnej zaufania do zarejestrowania kawiarni oraz kreatywnego prawnika. Wg włoskiego prawa, żeby FAI mogła prowadzić działalność dochodową bez utraty statusu non-profit, kierownictwo musi zarejestrować kawiarnię pod szyldem prywatnego przedsiębiorcy, który będzie pełnić rolę powiernika i kierownika firmy.

 • Kadrowe. Kiedy kawiarnia rozpoczęła działalność, zespół FAI napotkał problemy kadrowe i z kierownictwem. W przypadku FAI, porozumienie z prywatnym przedsiębiorcą było prawną formalnością; w rzeczywistości kawiarnię prowadził kierownik kawiarni i zarząd FAI. W czasie dwóch lat działalności, FAI dwukrotnie zmieniała kierownika kawiarni. Na początku Marco zatrudnił kierownika restauracji (prawdziwego fachowca), ale ten nie rozumiał misji FAI ani celu istnienia kawiarni.

 • Biurokratyczne. Spełnianie warunków do licencji i kontakty z władzami okazały się bardzo męczące dla Marco. Podczas pierwszego roku pracy w kawiarni pojawiło się dziewięć inspekcji rządowych sprawdzających zgodność z przepisami przeciwpożarowymi, zdrowotnymi i podatkowymi.
Pytanie 3: Jak radzić sobie z kwestiami nie stricte finansowymi przy otwieraniu firmy? Jakich potrzeba narzędzi? Jakie są główne osoby działające?Wynik


Chociaż kawiarnia przyniosła jedynie sześć procent w 2001r., odegrała ona nieocenioną rolę w podniesieniu świadomości politycznej i publicznej w kwestii zdrowego stylu życia, innych programów FAI i ogólnie pojętej działalności społecznej. Należy zauważyć, że od czasu otwarcia kawiarnia włożyła sporo swojego dochodu w reinwestycje w rozwój działalności; stąd trudno ocenić faktyczny zysk.

Przez otwarcie kawiarni i podobną działalność społeczną FAI osiągnęło następujące wyniki: • Zwiększoną ilość stanowisk pracy na przedmieściach Neapolu, gdzie bezrobocie sięga ponad 60 procent.

 • Kawiarnia zatrudnia 13 dawnych klientów i płaci im rynkową stawkę tygodniową — równą stawce w prywatnych kawiarniach.

 • Wydaje codziennie 500 posiłków i gotówkę dla wsparcia działań społecznych FAI.

 • Organizacja (FAI) zatrudnia 13 osób, większość których to dawni klienci.

 • Wszystkie działania społeczne razem zatrudniają 50 osób; ponad 90 procent z nich to dawni klienci.

 • Dochód: Roczny budżet operacyjny FAI wynosi 70 000 euro; 100 procent budżetu jest generowane z dochodów.

 • Otwarcie trzech nowych społecznych sklepów z artykułami używanymi, które przyniosły około 94 procent budżetu FAI.

 • Wydawanie 60 darmowych posiłków dziennie w 2010r.; ponad 100 zakłada się w 2011r. (w oparciu o działalność z sześciu miesięcy); 150 zakłada się na rok 2013.

 • Zmiana opinii publicznej i świadomości społecznej w kwestiach zdrowego stylu życia.

 • Wpływ na politykę publiczną i legislację dla działalności społecznej w przyszłości.

 • Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami i rządem.

Sugestie


 • Trzeba podjąć ryzyko i spróbować. Otwarcie firmy okazało się łatwiejsze niż myśleliśmy.

 • Środowisko prawne jest złożone i nie służy szczególnie przedsięwzięciom społecznym. Nauka prawa i uzyskanie pomocy radcy prawnego to dobry sposób na uniknięcie problemów, które łatwo mogą spowodować zamknięcie firmy.

 • Ludzie powinni dysponować odpowiednim zestawem umiejętności i doświadczenia w zakresie marketingu, księgowości i przemysłu. Najważniejsze to współpraca i wzajemne zaufanie.

 • Trzeba skorzystać z kontaktów osobistych i pracować z osobami, które już się zna. Sieć znajomości jest ważna w większości dobrze prosperujących firm. Łatwiej jest też uzyskać wsparcie od osób, które się zna.

 • Należy zaangażować się w życie społeczności i politykę lokalną. Jako dobro publiczne, organizacje non-profit mają obowiązek odgrywać jakąś rolę w społeczności. Wielu ludzi nie rozumie, po co takie organizacje chcą zarabiać pieniądze, i może blokować ich inicjatywy. Największe zagrożenie w tym względzie stanowią władze. Kierujący organizacjami non-profit maja obowiązek angażowania się w politykę w celu stworzenia bardziej korzystnego środowiska dla przedsięwzięć społecznych.Sugestie ogólne odnośnie nauczania tego studium przypadku


Studia przypadku mają trwać przynajmniej połowę roku szkolnego, w pierwszej lub w drugiej części roku. Miejsca i osoby są dość bliskie rzeczywistości włoskiej. Można zmienić szczegóły w wersji polskiej (dostosować scenariusz do kontekstu gospodarczego i kulturowego). Zalecamy następujący sposób postępowania:

 • Rozdziel klasę na małe grupy; strategia personalizacji w celu podziału zależy od prowadzącego; rozważ, czy nie podzielić grup według stylów uczenia się i/lub poziomu wiedzy; unikaj przypadkowego podziału; jedna grupa powinna liczyć optymalnie cztery do sześciu osób.

 • Przedstaw studium przypadku na lekcji wstępnej (tradycyjnej, tj. niewirtualnej); objaśnij cele, wyniki i metodykę; wyjaśnij sposób oceny pracy pojedynczych osób i stworzonych małych grup; dobrze jest poćwiczyć na podobnych, lecz prostszych zadaniach przed rozpoczęciem studium; przy tych ćwiczeniach postaraj się być wzorcem dla uczących się, pokazując to, co ważne w studium (procedury przyswajania wiedzy, tworzenie konkretnych umiejętności itd.); można korzystać z różnych narzędzi dla zaprezentowania studium, jak produkty multimedialne (nagrania wideo, pliki audio, prezentacje itd.); stwórz pewnego rodzaju „kalendarz działań” dla uczących się, by według niego pracowali i osiągali cele w ramach wcześniej ustalonego planu; ustal mini-cele do osiągnięcia w danym miesiącu lub w innym określonym czasie; ustal narzędzia techniczne, jakich będą potrzebować do rozwiązania zadania (np. platforma e-learningowa, strona www do magazynowania grupowego oprogramowania itp.);

 • Przypadki są tak skonstruowane, by stymulować szeroki zakres wiedzy i kompetencji związanych z przedsiębiorczością; by pomóc zrozumieć uwarunkowania, w jakich dane zachowanie przedsiębiorcy byłoby przydatne, i nauczyć odpowiedniego zachowania, by rozpoznać problem o charakterze biznesowym i znaleźć pasujące rozwiązania. Zasadniczo chodzi tu o listę z zakresu wiedzy i kompetencji, które uczący się muszą nabyć, by zmierzyć się z danymi przypadkami (na końcu dokumentu podana pełna lista):

 • b) Zauważa i Korzysta z Okazji, d) Wiedza, g) Orientacja na Skuteczność, h) Systematyczne Planowanie, i) Rozwiązywanie Problemów, k) Asertywność i n) Monitoring.

 • Administracja i zarządzanie, b) Obsługa klienta i osobista, d) Ekonomia i księgowość, h) Umiejętności biurowe i i) Sprzedaż i marketing.

 • Przydziel tylko po jednym przypadku na grupę. Niech pracują nad danym przypadkiem przez godzinę tygodniowo, by na koniec otrzymać pewnego rodzaju końcowy dokument do zaprezentowania całej klasie za pomocą prezentacji w programie Powerpoint.

 • Proponujemy następującą strukturę końcowego dokumentu (w oparciu o: Jonassen & Hernandez-Serrano, 2002):1) Tytuł: 

2) Lokalizacja:      

3) Krótki opis problemu lub problemów: 

4) Jakie kroki podjęto, by zaradzić problemowi (problemom)? 

5) Jakie były przesłanki dla tych kroków? 

6) Jakich skutków oczekiwano? 

7) Jakie inne kroki można było podjąć? 

8) Czemu zdecydowano tego nie robić? 

9) Jakie były skutki podjętych kroków? 

10) Czy to rozwiązało problem(y)? 

11) Czy były jakieś nieoczekiwane skutki? 
 • Stale sprawdzaj, jak dobrze uczący się wykonują swoje zadania i czy spełniają mini-cele; bądź moderatorem, wspieraj i pomagaj zrozumieć i stworzyć plany; pozwalaj im korzystać ze wszystkich technologii, jakich chcą czy potrzebują; bądź kimś w rodzaju lidera projektu w klasie i wspieraj uczących się we wszystkich etapach projektu; dawaj im stale informację zwrotną i wskazówki, w rodzaju cognitive coaching (szkolenie poznawcze); oceniaj ich pracę w celu kształtowania, jako celowe ćwiczenia.

 • Rozważ z nimi otrzymane wyniki i jakość interakcji w grupach; określ razem z nimi silne i słabe punkty całego ćwiczenia i postaraj się, by zdobyta wiedza była jasna i stanowiła istotną wartość; jeśli zajdzie potrzeba, można stworzyć tabelę do oceny rozwoju wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach określonych powyżej w punkcie 3); omów z uczącymi się, czemu te obszary będą pomocne czy nawet konieczne w ich przyszłym życiu zawodowym.

 • Przypadki są dość podobnie, jeśli chodzi o stopień złożoności; od decyzji prowadzącego zależy użycie jednego przypadku lub wszystkich czterech w jednej klasie; można np. przydzielić różne przypadki różnym grupom w klasie, a na końcu omówić je, wciągając uczących się w różne tematy związane z przedsiębiorczością.


Potrzebne działania

 • Zdobywanie informacji. Obserwacja, odbiór i inne sposoby zdobywania informacji ze wszystkich użytecznych źródeł. • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Analiza informacji i ocena wyników w celu wybrania najlepszego rozwiązania dla problemów. • Koordynacja pracy innych. Stymulacja współpracy członków grupy w celu wykonania zadań. • Planowanie pracy. Rozplanowanie wydarzeń, programów i działań oraz pracy innych osób. • Monitorowanie procesów, materiałów lub otoczenia. Monitorowanie i analiza informacji z materiałów, zdarzeń lub otoczenia w celu wykrycia lub oceny problemów. • Monitorowanie i kontrola zasobów. Monitorowanie i kontrola zasobów oraz nadzór nad wydawaniem pieniędzy. • Sprzedaż lub wpływ na innych. Przekonywanie innych osób do zakupu towarów lub innej zmiany zdania lub działania. • Komunikacja z osobami spoza organizacji. Komunikacja z ludźmi spoza organizacji, reprezentowanie organizacji wobec klientów, społeczeństwa, rządu i innych źródeł zewnętrznych. Informacje te można wymieniać osobiście, pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. • Nawiązanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich. Rozwój konstruktywnych relacji w pracy i współpracy z innymi oraz utrzymywanie ich przez dłuższy czas. • Komunikacja z przełożonymi, równoległymi pracownikami lub podwładnymi. Przekazywanie informacji przełożonym, współpracownikom i podwładnym telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
Narzędzia i technologie


 • Telefony komórkowe • Laptopy • Palmtopy lub organizery • Oprogramowanie poczty elektronicznej; IBM Lotus Notes; Microsoft Outlook; Mozilla Thunderbird • Oprogramowanie internetowe; Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; SeaMonkey; oprogramowanie przeglądarek

Zestaw celów nauki: Związane z wiedzą

 • Administracja i zarządzanie. Znajomość zasad biznesu i zarządzania istotnych dla strategicznego planowania, przydziału zasobów, kształtowania zasobów ludzkich, technik kierowania, metod produkcyjnych i koordynacji ludzi i zasobów. • Obsługa klienta i osobista. Znajomość zasad i procesów zapewniania obsługi klientów i osobistej. Obejmuje to ocenę potrzeb klientów, spełnianie jakościowych standardów usług oraz ocenę zadowolenia klientów. • Personel i zasoby ludzkie. Znajomość zasad i procedur zatrudniania, selekcji, szkolenia personelu, rekompensat i dodatków, stosunków pracy i negocjacji oraz systemów informacji o personelu. • Ekonomia i księgowość. Znajomość zasad i praktyk gospodarczych i rachunkowych, rynków finansowych, bankowości oraz analizy i raportowania danych finansowych. • Matematyka. Znajomość arytmetyki, algebry, geometrii, rachunku, statystyki i ich zastosowań. • Komputery i elektronika. Znajomość płyt układów elektronicznych, procesorów, chipów, sprzętu elektronicznego, sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji i programowania. • Angielski. Znajomość struktury i treści języka angielskiego, w tym znaczenia słów, ortografii, zasad pisania i gramatyki. • Umiejętności biurowe. Znajomość procedur i systemów administracyjnych i biurowych, jak edycja tekstów, zarządzanie plikami i aktami, stenografia i transkrypcja, tworzenie formularzy, oraz innych procedur i terminologii biurowej. • Sprzedaż i marketing. Znajomość zasad i metod pokazywania, promowania i sprzedaży produktów lub usług. Obejmuje to strategię i taktykę marketingową, demonstrację produktu, techniki sprzedaży i systemy kontroli sprzedaży. • Produkcja i przetwarzanie. Znajomość surowców, procesów produkcyjnych, kontroli jakości, kosztów i innych technik, by maksymalnie zwiększyć skuteczność produkcji i dystrybucji towarów.

Zestaw celów nauki: Związane z umiejętnościami

 • Aktywne słuchanie. Poświęcenie pełnej uwagi temu, co mówią inni, upewnianie się, czy dobrze zrozumieliśmy najważniejsze kwestie, zadawanie pytań w razie potrzeby, nieprzerywanie w nieodpowiednich momentach. • Rozumienie tekstu pisanego. Rozumienie zdań i całych akapitów w dokumentach związanych z pracą. • Mówienie. Mówienie do innych tak, by skutecznie przekazać informacje. • Krytyczne myślenie. Logiczne myślenie w celu określenia silnych i słabych punktów alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. • Monitoring. Monitorowanie/ocena pracy własnej, innych osób i organizacji w celu wprowadzenia poprawek lub ulepszeń. • Koordynacja. Dostosowywanie działań w relacji do działań innych osób. • Wrażliwość społeczna. Świadomość reakcji innych i rozumienie tych reakcji. • Aktywna nauka. Rozumienie konsekwencji nowych informacji dla procesów rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji zarówno na bieżąco, jak i w przyszłości. • Rozwiązywanie złożonych problemów. Identyfikacja złożonych problemów i analiza związanych z nimi informacji w celu opracowania i oceny różnych opcji oraz wprowadzenia rozwiązań. • Ocena i podejmowanie decyzji. Rozważenie stosunku kosztów i korzyści płynących z potencjalnych działań w celu wyboru najbardziej odpowiednich.
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość