Strona główna

Zestaw nowości pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej


Pobieranie 9.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.35 Kb.

ZESTAW NOWOŚCI PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ


W KATOWICACH FILIA W RYBNIKU – LIPIEC 2005


 1. Adopcja teoria i praktyka: praca zbiorowa/ pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej. – Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN, 1999. – 177 s. Nr inw. 36459

 2. Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania/ Alan Carr. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 80 s. Nr inw. 36428

 3. Interwencja kryzysowa/ James L. Greenstone, Sharon C. Leviton. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 147 s. Nr inw. 36436

 4. Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce/ Bogumiła Dumowska. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2003. – 313 s. Nr inw. 36474

 5. Edukacja w wolności: w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia/ David Gribble. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005. – 355 s. Nr inw. 36461

 6. Gry i hazard: uzależnienie dzieci w okresie dorastania/ Mark Griffiths. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 92 s. Nr inw. 36429

 7. Kim są rodzice adopcyjni ?... : studium psychologiczne/ Ewa Milewska. – Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2003. – 158 s. Nr inw. 36468

 8. Lęk i fobie nastolatków: jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki/ Sara G. Mattis, Thomas H. Ollendick. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 86 s. Nr inw. 36430

 9. Małe dziecko z autyzmem/ Ewa Pisula. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 172 s. Nr inw. 36479

 10. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole/ pod red. Michała Bronikowskiego. – Poznań: Wydaw. eMPi2, 2004. – 263 s. Nr inw. 36449

 11. Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia : eseje etnopedagogiczne/ Maria Dudzikowa. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2004. – 282 s. Nr inw. 36441

 12. Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej/ Karl E. Dambach. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 89 s. Nr inw. 36431

 13. Na przekór losowi: tworzenie rodziny przez osoby osierocone/ Jolanta Sokołowska. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2004. – 271 s. Nr inw. 36442

 14. Plany życiowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym/ Beata Górnicka. – Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004. – 239 s. Nr inw. 36471

 15. Praca nad rodziną: metoda Berta Hellingera/ Bert Hellinger, Gabriele ten Hovel. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 158 s. Nr inw. 36432

 16. Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową/ Alan Carr. – Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 82 s. Nr inw. 36427

 17. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi/ Judith Lewis Herman. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 279 s. Nr inw. 36438

 18. Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego: studium teoretyczno – empiryczne/ Ewa Bochno. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2004. – 209 s. Nr inw. 36444

 19. Rozwój społeczny ucznia: poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania/ Martin Herbert. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 79 s. Nr inw. 36426

 20. Sensy i bezsensy edukacji wczesniszkolnej/ Dorota Klus – Stańska, Marzena Nowicka. – Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedagogiczne, 2005. – 237 s. Nr inw. 36447

 21. Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji/ Andrzej Batko. – Gliwice: Wydaw. HELION, 2005. – 166 s. Nr inw. 36419

 22. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela/ Gail King. – Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 120 s. Nr inw. 36434

 23. Więzienie i co dalej/ Aleksandra Szymanowska. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003. – 343 s. Nr inw. 36452

 24. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola/ Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedagogiczne, 2004. – 285 s. Nr inw. 36478

 25. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych: problem diagnozy i terapii/ Urszula Oszwa. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005. – 130 s. Nr inw. 36443

 26. Zawodowe i społeczno – polityczne orientacje nauczycieli/ Anna Wiłkomirska. – Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2002. – 266 s. Nr inw. 36472


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość