Strona główna

Zestawienie ilustracji do monografii [1/4]: ich opisy oraz ich użycie w innych publikacjach


Pobieranie 129.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar129.69 Kb.Załącznik Z1.

Zestawienie ilustracji do monografii [1/4]: ich opisy oraz ich użycie w innych publikacjach

(przygotował Dr Jan Pająk, ostatni raz aktualizowano 11 kwietnia 2004 roku)


Objaśnienia:

Egzemplarze niniejszej monografii [1/4] planowane są do udostępniania m.in. za pośrednictwem Internetu. Z kolei w Internecie dołączenie ilustracji do tekstu tej monografii w niektórych przypadkach może stanowić poważny problem z powodów ograniczeń pamięciowych, nie wspominając już o łatwości z jaką UFOnautom przychodzi sabotażowanie internetowego materiału ilustracyjnego. Dlatego w poniższym zestawieniu rysunków i tablic dodatkowo podano w jakim innym moim opracowaniu dany rysunek czy tabela też są dostępne. Przykładowo symbol [1/3]-F1 oznacza, że dana ilustracja użyta też została w monografii [1/3] jako rysunek numer F1. Dlatego w przypadkach kiedy wystąpią jakieś trudności z dotarciem do danej ilustracji jako jej składowej monografii [1/4], ilustrację tą zapewne ciągle da się uzyskać z owych innych o pracowań. Użycie symbolu "~" oznacza albo starszą wersję tego samego rysunku albo też rysunek bardzo podobny. Symbole "&" oznaczają fotografie które oryginalnie wykonane zostały w kolorach. Z kolei symbolem "*" oznaczone są dodatkowe ilustracje jakie pokazano jedynie na stronach internetowych z niniejszą monografią, jednak jakich nie włączono do papierowych kopii niniejszej monografii. Indeksy [p], [e] i [i] oznaczają wersje językowe danej monografii, mianowicie wersję polskojęzyczną (Polish), angielskojęzyczną (English) i włoskojęzyczną (Italian). Monografie jakie w niniejszym wykazie nie ujawniają swego indeksu językowego, publikowane są co najmniej w wersji polskojęzycznej (mogą być też publikowane w innych wersjach, jak np. [8] opublikowana jako [8p] i [8e], [5/3] publikowana jako [5/3p] i [5/3e], [7] opublikowana jako [7p], [7e] i [7i], zaś [7/2] publikowana jako [7/2p] i [7/2e]). Zauważ, że w następujących parach monografii występowały bardzo podobne do siebie ilustracje: [1/4] i [1/3], [1/3] i [1/2], [3/2] i [3], [5/3] i [5/2], [5/2] i [5], [6/2] i [6]. Natomiast wersje polskojęzyczne, angielskojęzyczne i włoskojęzyczne tego samego opracowania, zawsze używają dokładnie tych samych ilustracji. Stąd identycznych ilustracji używają przykładowo: [1/4p] i [1/4e], [8p] i [8e], [5/3p] i [5/3e], [6p] i [6e], [7p] i [7e] i [7i], [7/2p] i [7/2e]. Kolejne użycia każdego z rysunków podano w kolejności chronologicznej, poczynając od opracowań najnowszych. Każdy wiersz poniżej opisuje odrębną ilustrację.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. Nr. Opis co owa ilustracja przedstawia Gdzie jeszcze ta sama ilustracja występuje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tom 1, Rozdział A:

Rys. A1. Dyskoidalny magnokraft (i UFO) pierwszej generacji typu K3. [1/3]-F1, [7/2]-A1, [8]-D1,

A1(a) Konstrukcja i podzespoły magnokraftu K3 w wyrwaniu bocznym [1/3]-F1a, [1e]-B1, [4B]-B1a, [8]-D1a,

A1(b) Wygląd z boku dyskoidalnego magnokraftu (i UFO) typu K3 [1/3]-F1b, [1e]-G4, [4B]-B1b, [7/2]-A1, [8]-D1b,

A1(c) Kapsuła dwukomorowa z pędnika magnokraftu (i UFO) [1/3]-C5, [4B]-B1c, [8]-D1c,

Rys. A2. Lądowiska UFO wypalone przed oknami moich mieszkań Ilustracja unikalna dla monografii [1/4]

A2(lewo) Z Timaru, Nowa Zelandia, 2000 rok Ilustracja unikalna dla monografii [1/4]

A2(prawo) Z Uniwersytetu Malaya w Kuala Lumpur, 1996 rok Ilustracja unikalna dla monografii [1/4]


Tom 2, Rozdział B:

Tab. B1. Tablica Cykliczności dla urządzeń napędowych. [1/3]-B1, [1/2]-B1, [1e]-B1, [3/2]-B1, [5/2]-18, [5/3]-F1, [5/4]-G1, [6/2]-1,


Tom 2, Rozdział C:

Tab. C1. Wykorzystanie komory oscylacyjnej. [1/3]-C1, [1/2]-F1, [1e]-F1, [2]-C1, [3/2]-F1,


Rys. C1. Formowanie komory oscylacyjnej. [1/3]-C1, [1/2]-F1, [1e]-F1, [1i]-F1, [2]-C1, [2e]-F1, [3/2]-F1,

Rys. C2. Uzasadnienie użycia igło-kształtnych elektrod. [1/3]-C2, [1/2]-F2, [1e]-F10, [1i]-F10, [2e]-F10,[3/2]-F2,

Rys. C3. Przewidywany wygląd komór oscylacyjnych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.[1/3]-C3, [1/2]-F3, [1e]~F2, [1i]~F2, [2]~C2, [3/2]~F3,

Rys. C4. Neutralizacja sił elektro-magnetycznych w komorze. [1/3]-C4, [1/2]-F4, [1e]-F3, [1i]-F3, [2]-C3, [2e]-F3, [3/2]-F4,

Rys. C5. Kapsuła dwukomorowa pierwszej generacji (1G). [1/3]-C5, [1/2]-F5, [1e]-F4, [1i]-F4, [2]-C4, [2e]-F4, [3/2]-F5,

Rys. C6. Wygląd kapsuł dwukomorowych 1G w obu trybach pracy. [1/3]-C6, [1/2]-F6, [1e]-F5, [1i]-F5, [2]-C5, [2e]-F5, [3/2]-F6,

Rys. C7. Zasada formowania strumienia wynikowego w kapsule dwukomor. [1/3]-C7, [1/2]-F7, [1e]-F6, [1i]-F6, [2]-C6, [2e]-F6, [3/2]-F7,

Rys. C8. Kapsuły dwukomorowe drugiej generacji (2G) i trzeciej generacji (3G). [1/3]-C8, [1/2]-F8,

C8(2s) Widok z boku kapsuły dwukomorowej drugiej generacji (tj. 8-ściennej) [1/3]-C8(2s), [1/2]-F8(2s),

C8(2i)(2o) Widok z góry kapsuły 2G w trybach dominacji wewn. (i) i zewn. (o) [1/3]-C8(2io), [1/2]-F8(2io),

C8(3s) Widok z boku kapsuły dwukomorowej trzeciej generacji (tj. 16-ściennej) [1/3]-C8(3s), [1/2]-F8(3),

C8(3i)(3o) Widok z góry kapsuły 3G z dominacją komór wewn. (i) i zewn. (o) [1/3]-C8(3io), [1/2]-F8(3io),

Rys. C9. Wygląd i działanie standardowej konfiguracji krzyżowej pierwszej generacji (1G). [1/3]-C9, [1/2]-F9, [1e]-F7, [1i]-F7, [2e]-F7, [2]-C7, [3/2]-F8,

Rys. C10. Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji (1G) [1/3]-C10, [1/2]-F10,

C10(s) Widok boczny całej konfiguracji prototypowej [1/3]-C10(s), [1/2]-F10(s),

C10(t) Widok odgórny konfiguracji prototypowej pokazujący wyloty z jej komór [1/3]-C10(t), [1/2]-F10(t),

Rys. C11. Konfiguracje krzyżowe drugiej (2G) i trzeciej generacji (3G). [1/3]-C11, [1/2]-F11,

C11(2t) Widok z góry wylotu z konfiguracji krzyżowej drugiej generacji [1/3]-C11(2t), [1/2]-F11(2t),

C11(2s) Widok z boku konfiguracji krzyżowej drugiej generacji [1/3]-C11(2s), [1/2]-F11(2s),

C11(3t) Widok z góry wylotu z konfiguracji krzyżowej trzeciej generacji [1/3]-C11(3t), [1/2]-F11(3t),

C11(3s) Widok z boku konfiguracji krzyżowej trzeciej generacji [1/3]-C11(3t), [1/2]-F11(3t),

Rys. C12. "Krzywa równowagi" oddziaływań pola komór oscylacyjnych. [1/3]-C12, [1/2]-F12, [1e]-F8, [1i]-F8, [2]-C8, [2e]-F8, [3/2]-F9,

Rys. C13.Przykład stanowiska do badań komory oscylacyjnej. [1/3]-C13, [1/2]-F13, [1e]-F9, [1i]-F9, [2]-C9, [2e]-F9, [3/2]-F10,

C13(a) Iskry w modelu komory oscylacyjnej sfotografowanego w ciemności [1/3]-C13, [1/2]-F13, [1e]-F9, [1i]-F9, [2]-C9, [2e]-F9, [3/2]-F10

C13(b) Fotografia eksperymentalnego stanowiska z komora – sierpień 1989 [1/3]-C13, [1/2]-F13, [1e]-F9, [1i]-F9, [2]-C9, [2e]-F9, [3/2]-F10

Tom 2, Rozdział D:

Tab. D1. Dane konstrukcyjne ośmiu typów magnokraftów czteropędnikowych. [1/3]-D1, [1/2]-D1, [1e]-I1, [2]-E1, [3/2]-I1,
Rys. D1. Wygląd wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji (1G). [1/3]-D1, [1/2]-D1, [1e]~I1, [1i]~I1, [2e]-H1, [3/2]-I1,

D1(a) Wygląd ogólny wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji (1G) [1/3]-D1, [1/2]-D1, [1e]~I1, [1i]~I1, [2e]-H1, [3/2]-I1,

D1(b)(c) Wygląd pędnika 1G: (b) amforo-kształtnego, (c) beczko-kształtnego [1/3]-D1, [1/2]-D1, [1e]~I1, [1i]~I1, [2e]-H1, [3/2]-I1,
Tom 2, Rozdział E:

Rys. E1. Układy napędowe magnokraftu i magnetycznego napędu osobistego. [1/3]-E1, [1/2]-E1, [2e]-I1, [3/2]-J1,

E1(a) Magnokraft typu K3 lecący w pozycji wiszącej [1/3]-E1, [1/2]-E1, [1e]-G3b, [3/2]-J1

E1(b) Układ napędowy magnetycznego napędu osobistego [1/3]-E1, [1/2]-E1, [1e]-H1, [1i]-H1, [3/2]-J1

Rys. E2. Standardowy kombinezon napędu osobistego. [1/3]-E2, [1/2]-E2, [1e]-H2, [1i]-H2, [2e]-I2, [3/2]-J2,

Rys. E3. Siły magnetyczne formowane przez napęd osobisty. [1/3]-E3, [1/2]-E3, [1e]-H4, [1i]-H3, [2e]-I3, [3/2]-J3,

E3(a) Siły oddziaływań zewnętrznych pędników z polem Ziemi [1/3]-E3, [1/2]-E3, [1e]-H4a, [1i]-H3, [2]-F2, [3/2]-J3

E3(b) Siły oddziaływań wewnętrznych pomiędzy pędnikami [1/3]-E3, [1/2]-E3, [1e]-H4b, [1i]-H3, [2]-F2, [3/2]-J3

Rys. E4. Modyfikacje standardowego napędu osobistego. [1/3]-E4, [1/2]-E4, [1e]-H3, [1i]-H4, [2e]-I4, [3/2]-J4,

E4(a) Wersja z pędnikami w epoletach 1/3]-E4, [1/2]-E4, [1e]-H3b, [1i]-H4, [2]-F3, [3/2]-J4

E4(b) Wersja z poduszkami ekranującymi wokół bioder 1/3]-E4, [1/2]-E4, [1e]-H3a, [1i]-H4, [2]-F3, [3/2]-J4
Tom 3, Rozdział F:

Tab. F1. Dane konstrukcyjne ośmiu typów dyskoidalnych magnokraftów. [1/3]-F1, [1/2]-C1, [1e]-G1, [2]-D1, [3/2]-H1,

Tab. F2. Zależność pomiędzy współczynnikiem "K" a stosunkiem "D/H". [1/3]-F2, [1/2]-C2, [1e]-G2, [1i]-G2,

Tab. F3. Zasada przełączania świateł w systemie SUB. [1/3]-F3, [1/2]-C3, [1e]-G3, [1i]-G3,


Rys. F1. Wygląd dyskoidalnych magnokraftów pierwszej generacji typu K3. [1/3]~F1, [1/2]~C1,

F1(a) Wygląd z boku pojedynczego magnokraftu K3 [1/3]-F1b, [1e]-G4, [2e]-B1,

F1(b) Kompleks kulisty dwóch magnokraftów K3 [1/3]-F1c, [1/2]-C1, [3/2]~H1, [5/2]~19, [6/2]-10,

F1(c) Cygaro posobne sprzęgnięte z siedmiu magnokraftów K3 [1/3]-F6/1, [2e]-G6/1,

Rys. F2. Zasada pochylania osi magnetycznej pędnika. [1/3]-F2, [1/2]-C2, [1e]-G1, [1i]-G1, [2e]-G1,

Rys. F3. Układ napędowy magnokraftu pokazany ponad biegunem północnym [1/3]-F3, [1/2]-C3, [1e]-G2, [1i]-G2,

Rys. F4. Dwie pozycje magnokraftu w locie: (a) stojąca i (b) wisząca. [1/3]-F4, [1/2]-C4, [1e]-G3, [1i]-G3, [2e]-G3,

Rys. F5. Budowa wewnętrzna i główne podzespoły magnokraftu. [1/3]-F5, [1/2]-C5, [1e]-G5, [1i]-G5, [2e]-G5,

Rys. F6. Sześć podstawowych klas konfiguracji magnokraftów. [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [2e]-G6, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2,

F6(#1) Fizyczne kompleksy latające – na przykładzie cygara [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/1,

F6(#2) Zestawy semizespolone –np. szpulka [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/2,

F6(#3) Zestawy niezespolone [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/3,

F6(#4) Układy podwieszone – statek matka [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/4,

F6(#5) Systemy latające [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/5,

F6(#6) Latające klustery [1/3]-F6, [1/2]-C6, [1e]-G6, [1i]-G6, [3/2]-H3, [5/3]-F5, [6/2]-12, [4B]-B2/6,

Rys. F7. Cygaro posobne uformowane z 7 magnokraftów typu K6. [1/3]-F7, [1/2]-C7, [1e]-G8, [1i]-G8, [5/2]-21, [5/3]-F6,

F7(a) Wygląd z boku [1/3]-F7, [1/2]-C7, [1e]-G8a, [1i]-G8, [5/2]-21, [5/3]-F6

F7(b) Przekrój pionowy [1/3]-F7, [1/2]-C7, [1e]-G8b, [1i]-G8, [5/2]-21, [5/3]-F6

Rys. F8. Fizyczne kompleksy latające: [1/3]-F8a,

F8(1) cygaro przeciwsobne [1/3]-F8a, [1e]-G9,

F8(2a) jodełka - przekrój pionowy [1/3]-F8c, [1/2]-C8, [1e]-G10a, [1i]-G10,

F8(2b) jodełka wygląd boczny [1/3]-F8b, [1e]-G10b,

Rys. F9. Zestawy semizespolone magnokraftów typu K3: [1/3]-F9a,

F9(a) latająca szpulka [1/3]-F9a, [1e]-G11,

F9(b) latające paciorki [1/3]-F9b, [1/2]-C9, [1e]-G12, [1i]-G11,

Rys. F10. Zestaw niezespolony uformowany z magnokraftów typu K7. [1/3]-F10, [1/2]-C10, [1e]-G13, [1i]-G13,

F10(góra) Wygląd boczny [1/3]-F10, [1/2]-C10, [1e]-G13h, [1i]-G13,

F10(dół) Przekrój pionowy [1/3]-F10, [1/2]-C10, [1e]-G13l, [1i]-G13,

Rys. F11. Platformy nośne [1/3]-F11, [1/2]-C11,

F11(a) Układ podwieszony na przykładzie "nietoperzycy" [1/3]-F11, [1/2]-C11, [1e]-G14, [1i]-G14

F11(b) Układ "zygzakowaty" [1/3]-F11, [1/2]-C11, [1e]-G15, [1i]-G15

Rys. F12. Przykłady latających systemów uformowanych z magnokraftów typu K3 [1/3]-F12, [1/2]-C12, [1e]-G16, [1i]-G16, [2e]-G16,

F12(a) Pojedyncza cela latającego systemu magnokraftów typu K3 [1/3]-F12a, [1/2]-C12, [1e]-G16a, [1i]-G16a

F12(b) Latający system w kształcie "piszczałek" [1/3]-F12b, [1/2]-C12, [1e]-G16b, [1i]-G16b

F12(c) Latający system w kształcie "plastra miodu" [1/3]-F12c, [1/2]-C12, [1e]-G16c, [1i]-G16c

F12(d) Latający system w kształcie "platformy" [1/3]-F12d, [1/2]-C12, [1e]-G16d, [1i]-G16d

Rys. F13. Przykład pojedynczego ogniwa latającego klustera. [1/3]-F13, [1/2]-C13, [1e]-G17, [1i]-G17, [5/3]-F7, [6/2]-13,

Rys. F14. Zasada sprzęgania dwóch magnokraftów: [1/3]-F14a,

F14(1) przez zestaw semizespolony [1/3]-F14a, [1e]-G19, [1i]-G19, [2e]-G19,

F14(2) przez zestaw niezespolony [1/3]-F14b, [1/2]-C14, [1e]-G18, [1i]-G18, [2e]-G18,

Rys. F15. Siły oddziaływujące na konstrukcję magnokraftu. [1/3]-F15, [1/2]-C15, [1e]-G20, [1i]-G20, [2e]-G20,

Rys. F16. Wygląd odgórny pojedynczej celi latającego systemu typu K3. [1/3]-F16, [1/2]-C16, [1e]-G21, [1i]-G21, [2e]-G21,

Rys. F17. Zasady zazębiania się kołnierzy magnokraftów poszczególnych typów [1/3]-F17, [1/2]-C17, [1e]-G22, [1i]-G22, [2e]-G22,

F17(a) w 3+1 magnokraftach typu K3 [1/3]-F17, [1/2]-C17, [1e]-G22a, [1i]-G22a

F17(b) w 3+3 magnokraftach typu K6 [1/3]-F17, [1/2]-C17, [1e]-G22b, [1i]-G22b

F17(c) w 4+3 magnokraftach typu K7 [1/3]-F17, [1/2]-C17, [1e]-G22c, [1i]-G22c

Rys. F18. Zestaw podstawowych równań opisujących kształt i wymiary magnokraftu. [1/3]-F18, [1/2]-C18, [1e]-G23, [1i]-G23, [2e]-G23,

Rys. F19. Zarysy boczne ośmiu typów magnokraftów załogowych. [1/3]-F19, [1/2]-C19, [1e]~G24, [1i]~G24, [2e]-G24,

F19(a)Zarysy boczne typów K3 do K6 z zaostrzonym kołnierzem bocznym [1/3]-F19a, [1/2]-C19a,

F19(a-K3)Zarys boczny magnokraftu typu K3 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(a-K4)Zarys boczny magnokraftu typu K4 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(a-K5)Zarys boczny magnokraftu typu K5 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(a-K6)Zarys boczny magnokraftu typu K6 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(b)Zarysy boczne typów K7 do K10 z płaskim kołnierzem bocznym [1/3]-F19b, [1/2]-C19b,

F19(b-K7)Zarys boczny magnokraftu typu K7 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(b-K8)Zarys boczny magnokraftu typu K8 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(b-K9)Zarys boczny magnokraftu typu K9 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

F19(b-K10)Zarys boczny magnokraftu typu K10 [1/3]-F19, [1/2]-C19,

Rys. F20. Zestawienie metod identyfikowania współczynnika typu "K". [1/3]-F20, [1/2]-C20, [1e]-G25, [1i]-G25, [2e]-G25,

Rys. F21. Formowaie siły wyporu magnetycznego ponad równikiem Ziemi. [1/3]-F21, [1/2]-C21, [1e]-B2,[1i]-B2, [2e]-B2,

Rys. F22. Równoleżnikowa siła napędowa. [1/3]-F22,

F22(a) formowanie [1/3]-F22a, [1e]-G26, [2e]-G26,

F22(b) kierunek działania (tzw. "reguła toczącej się kuli") [1/3]-F22b, [1/2]-C22, [1e]~G27, [1i]~G27, [2e]-27,

Rys. F23. Zasada formowania momentu obrotowego oraz momentu pochyłowego [1/3]-F23, [1/2]-C23, [1e]~G28, [1i]~G28,

Rys. F24. Stacjonarne obwody magnetyczne w magnokrafcie typu K6 pokazane na

(a) przekroju pionowym magnokraftu, oraz (b) na widoku od górny [1/3]-F24, [1/2]-C24, [1e]-G29b, [1i]-G29b,

Rys. F25. Wirujące obwody magnetyczne w magnokrafcie typu K6. [1/3]-F25, [1/2]-C25, [1e]-G30, [1i]-G30,

F25(a) Przekrój pionowy magnokraftu K6 pokazujący polaryzację pędników [1/3]-F25, [1/2]-C25, [1e]-G30a, [1i]-G30a,

F25(b)(c) Te same obwody statku K6 w widoku: (a) bocznym, (b) z góry [1/3]-F25, [1/2]-C25, [1e]-G30c, [1i]-G30c,

Rys. F26. Zasada zamiany pulsów pola magnetycznego na wir magnetyczny. [1/3]-F26, [1/2]-C26, [1e]-G31, [1i]-G31,

Rys. F27. Przykład obrazu jonowego wiru magnetycznego w magnokrafcie K3. [1/3]-F27, [1/2]-C27, [1e]-G32, [1i]-G32,

Rys. F28. Widzialność pędników w magnokrafcie typu K3 [1/3]-F28, [1e]~G33

F28(a) W widoku od spodu [1/3]-F28a, [1e]-G33, [1i]-G33,

F28(b) W widoku bocznym zestawu niezespolonego [1/3]-F28b, [1/2]-C28,

Rys. F29. Zasada formowania zwielokrotnionych zarysów obw. magnetycznych. [1/3]-F29, [1/2]-C29, [1e]-G34, [1i]-G34,

Rys. F30. System SUB lamp pozycyjnych magnokraftu. [1/3]-F30, [1/2]-C30, [1e]-G35, [1i]-G35,

Rys. F31. Zasada formowania podziemnych tuneli w trybie wiru magnetycznego. [1/3]-F31, [1/2]-C31, [1e]~G36, [1i]~G36, [2e]-G36, [4B]-B3,

Rys. F32. Efektu "soczewki magnetycznej" we wznoszącym się magnokrafcie 1/3]-F32, [1e]-G37, [1i]-G37, [2e]-G37, [3/2]-H2, [5/3]-F4, [6/2]-11,

Rys. F33. Głębokość lądowania a kształt lądowisk pojedynczego magnokraftu. [1/3]-F33, [1/2]-C33, [1e]~G38, [1i]~G38, [5/2]-23, [5/3]-F3,

Rys. F34. Lądowiska w trybach wiru i bijącego, pozostawiane przez pojedynczy magnokraft

lądujący w pozycji stojącej z obwodami głównymi penetrującymi glebę. [1/3]-F34, [1/2]-C34, [1e]-G39, [1i]-G39,

Rys. F35. Lądowisko zakotwiczonego magnokraftu

z nawrotnymi częściami obwodów stycznymi do powierzchni gleby. [1/3]-F35, [1/2]-C35, [1e]-G40, [1i]-G40,

Rys. F36. Wykładanie roślinności i formowanie kurzu przez obwody wirujące w powietrzu [1/3]-F36, [1/2]-C36, [1e]-G41, [1i]-G41,

Rys. F37. Przykłady lądowisk wypalanych przez systemy latające. [1/3]-F37, [1/2]-C37, [1e]-G42, [1i]-G42, [2e]-G42,

F37(a) "Czterolistna koniczynka" wypalona przez pojedynczą celę K3 [1/3]-F37, [1/2]-C37, [1e]-G42a, [1i]-G42a,

F37(b) Wzór wypalony przez kwadratowa platformę latająca z 45 cygar [1/3]-F37, [1/2]-C37, [1e]-G42b, [1i]-G42b,

F37(c) Wzór wypalony przez kolisty system latający [1/3]-F37, [1/2]-C37, [1e]-G42c, [1i]-G42c,

Rys. F38. Współzależności matematyczne w lądowiskach latających klusterów. [1/3]-F38, [1/2]-C38, [2e]-K12, [5/2]-36, [5/3]-G12,

Rys. F39. Przeznaczenie i rozkład pomieszczeń w dyskoidalnych magnokraftach. [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(a) W magnokraftach małych typów K3 do K6 [1/3]-F39a, [1/2]-C39a,

F39(a-K3) W małym magnokrafcie typu K3 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(a-K4) W małym magnokrafcie typu K4 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(a-K5) W małym magnokrafcie typu K5 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(a-K6) W małym magnokrafcie typu K6 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(b) W magnokraftach dużych typów K7 do K10 [1/3]-F39b, [1/2]-C39b,

F39(b-K7) W dużym magnokrafcie typu K7 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(b-K8) W dużym magnokrafcie typu K8 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(b-K9) W dużym magnokrafcie typu K9 [1/3]-F39, [1/2]-C39,

F39(b-K10) W dużym magnokrafcie typu K10 [1/3]-F39, [1/2]-C39,


Tom 4, Rozdział H:

Rys. H1. Fotografia ukazująca "jarzenia pochłaniania" z różdżki radiestezyjnej. 1/3]-J1, [1/2]-J1, [1e]-D5, [1i]-D1, [2e]-C1, [3/2]-C1, [6/2]-1,

Rys. H2. Fotografie stołów lewitowanych przez Eusapię Palladino. [1/3]-J2, [1/2]-J2, [[1e]-D6, 1i]-D2, [2e]-D4, [3/2]-C2,

H2(góra) Stół ujawniający swoją przeźroczystość w stanie telekinetycznym [1/3]-J2/h, [1/2]-J2, [1e]-D6h, [1i]-D2, [3/2]-C2,

H2(dół) Stół ujawniający jedynie "jarzenie pochłaniania" [1/3]-J2/l, [1/2]-J2, [1e]-D6l, [1i]-D2, [3/2]-C2,

Rys. H3. St ołek lewitowany przez SORRAT [1e]-D7, [2e]-D5,

& H3(a) Stołek podnoszony fizycznie, stąd brak "jarzenia pochłaniania" [1e]-D7a,

& H3(b) Ten sam stołek lewitowany telekinetycznie – widać to jarzenie [1e]-D7b,

Rys. H4. Telekinetyczny spadek temperatury na dłoniach uzdrawiacza. [1/3]-J3, [1/2]-J3, [1e]-D8, [1i]-D4, [3/2]-C3, [6/2]-2,

& H4(a) Fotografowane o 10:12 [1/3]-J3a, [1/2]-J3, [1e]-D8a, [1i]-D4, [3/2]-C3, [6/2]-2,

& H4(b) Fotografowane o 10:14 [1/3]-J3b, [1/2]-J3, [1e]-D8b, [1i]-D4, [3/2]-C3, [6/2]-2,

& H4(c) Fotografowane o 10:15 [1/3]-J3c, [1/2]-J3, [1e]-D8c, [1i]-D4, [3/2]-C3, [6/2]-2,

Rys. H5. Kierunek działania naporu telekinetycznego (P) w ruchu wirowym. [6/2]-3, [1e]-B4, [2e]-C3,
Tom 5, Rozdział I:

Rys. I1. Trzy-osiowa mapa pokazująca wycinek wszechświata. [1/3]-H3, [1/2]-H3, [1e]-D4, [2e]-D3, [3/2]-D3,

&Rys. I2. Mr. Alan Plank ze swoją pompą [1/3]-H2, [1/2]-H2, [1e]-D1, [2e]-D1, [3/2]-D2,

Rys. I3. Wypracowywanie TAK/NIE odpowiedzi w ESP z wahadełkiem

(a) Wypracowanie odpowiedzi NIE, (b) Wypracowanie odpowiedzi TAK [1/3]-H1, [1/2]-H1, [1e]-D3, [3/2]-D1,
Tom 6, Rozdział JA:

&Rys. JA1. Logo totalizmu. [1/3]-I, [1/2]-I,


Tom 7, Rozdział JB:

Rys. JB1. Lokomotywa Blenkinsop'a zbudowana w 1811 roku. [1/3]-O30, [1/2]-I1, [1e]-E1, [1i]-C1, [2e]-E1, [3/2]-E1,


Tom 9, Rozdział JF:

Rys. JF1. Istotka z totaliztycznej cywilizacji ujawniająca oznaki stanu nirwany [7/2]-C1,


Tom 10, Rozdział K:

Tab. K1. Tablica Cykliczności dla siłowni. [1/3]-K1, [1/2]-K1, [1e]-B2, [2e]-C1, [3/2]-C1, [6/2]-2,


Rys. K1. Działanie silnika telekinetycznego Johnson'a. [1/3]-K1, [1/2]-K1, [1e]-B6, [1i]-E1, [2e]-C4, [3/2]-C4, [6/2]-4,

Rys. K2. Fotografia telekinetycznego generatora zwanego "N-Machine". [1/3]-K2, [1/2]-K2, [1e]-B7, [1i]-E2, [2e]-C5, [3/2]-C5, [6/2]-5,

Rys. K3. Schemat pokazujący budowę i działanie "N-Machine". [1/3]-K3, [1/2]-K3, [1e]-B8, [1i]-E3, [2e]-C6, [3/2]-C6, [6/2]-6,

Rys. K4. Fotografia telekinetycznego agregatu "Thesta-Distatica". [1/3]-K4, [1/2]-K4, [1e]~B9, [1i]-E5, [2e]-C7, [3/2]-C7, [6/2]-7,

* &K4’. Odmienna fotografia tego samego agregatu "Thesta-Distatica" [1/3]-K4’,

Rys. K5. Konstrukcja i główne podzespoły telekinetycznej influenzmaschine. [1/3]-K5, [1/2]-K5,

K5(a) Influenzmaschine w widoku od tyłu [1/3]-K5a, [1/2]-K5,

K5(b) Influenzmaschine w widoku od przodu [1/3]-K5b, [1/2]-K5,

K5(c) Struktura nośna (rama) influenzmaschine [1/3]-K5c, [1/2]-K5,

K5(d) Schemat kinematyczny influenzmaschine [1/3]-K5d, [1/2]-K5,

K5(e) Influenzmaschine w widoku bocznym z widocznym wrzecionkiem [1/3]-K5e, [1/2]-K5,

Rys. K6. Schemat elektryczny telekinetycznej influenzmaschine. [1/3]-K6, [1/2]-K6,

Rys. K7. Schemat baterii telekinetycznej. [1/3]-K7, [1/2]-K7, [3/2]-C8,

Rys. K8. Telekinetyczna grzałka wynalazku Peter Daysh Davey z Christchurch, Nowa Zelandia Ilustracja unikalna dla monografii [1/4]

Rys. K9. Ewolucja idei technicznej od prototypu do wersji użytkowej. [1/3]-K8, [1/2]-K8, [1e]-B5, [1i]-E7, [2e]-C9, [3/2]-C9, [6/2]-22,

K8(a) Wygląd greckiej "aeolipile" niejakiego Hero z Aleksandrii (ok. 130 B.C.) [1/3]-K8, [1/2]-K8, [1e]-B5, [1i]-E7, [2e]-C9, [3/2]-C9, [6/2]-22,

K8(b) Turbina Parsons’a, która używa podobnej zasady co "aeolipile" (1884) [1/3]-K8, [1/2]-K8, [1e]-B5, [1i]-E7, [2e]-C9, [3/2]-C9, [6/2]-22,
Tom 10, Rozdział L:

Rys. L1. Wygląd wehikułu czteropędnikowego drugiej generacji (typu T3). [1/3]-L1, [1/2]-L1,

L1(1) Wygląd wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji [1/3]-L1(1), [1/2]-L1(1),

L1(2) Wygląd wehikułu czteropędnikowego drugiej generacji [1/3]-L1(2), [1/2]-L1(2),

L1(3) Wygląd wehikułu czteropędnikowego trzeciej generacji [1/3]-L1(3), [1/2]-L1(3),

Tom 10, Rozdział M:

Rys. M1. Wygląd pędników wehikułu czteropędnikowego trzeciej generacji (typu T3). [1/3]-M1, [1/2]-M1,

M1(1) Pędniki i wygląd wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji [1/3]-M1(1), [1/2]-M1(1),

M1(2) Pędniki i wygląd wehikułu czteropędnikowego drugiej generacji [1/3]-M1(2), [1/2]-M1(2),

M1(3) Pędniki i wygląd wehikułu czteropędnikowego trzeciej generacji [1/3]-M1(3), [1/2]-M1(3),


Tom 11, Rozdział N:

Rys. N1. Zdjęcie piramidy telepatycznej. [1/3]-N1, [8]-C2, [1/2]-N1, [3/2]-G1, [5/3]-F8, [7]~2, [7/2]-C2,

& N1(góra) Wygląd boczny piramidy i sposób jej trzymania [1/3]-N1, [8]-C2, [1/2]-N1, [3/2]-G1, [5/3]-F8, [7]~2

& N1(dół) Zdjęcie zagospodarowania wnętrza piramidy [1/3]-N1, [8]-C2, [1/2]-N1, [3/2]-G1, [5/3]-F8, [7]~2

Rys. N2. Wygląd, podzespoły, oraz ogólna budowa piramidy telepatycznej. [1/3]-N2, [8]-C3, [1/2]-N2, [3/2]-G2, [7]-1, [7/2]-C3,

Rys. N3. Schemat elektryczny piramidy telepatycznej. [1/3]-N3, [8]-D1, [1/2]-N3, [3/2]-G3, [7/2]-D1,

Rys. N4. Wygląd i podzespoły "urządzenia ujawniającego" [1/3]-N4, [8]-D2, [7/2]-D1, [7B]~1, [7/2]-D2,

Rys. N5. Oficjalne portrety "diabłów". [1/3]-N5, [4B]~C4,

& N5(1) Zdjęcie diabła z ubikacji w Zamku Wysokim z Malborka [1/3]-N5, [4B]-C4d,

& N5(2) Zdjęcie rzeźby diabła z kościoła w Rabczycach na Słowacji [1/3]-N5, [4B]-C4c,

& N5(3) Zdjęcie doskonałej rzeźby diabła z czasopisma "The Unexplained" [1/3]-N5,

&Rys. N6. Urządzenie alarmowe do wykrywania nadchodzących trzęsień ziemi Zdjęcie unikalne dla monografii [1/4]


Tom 12, Rozdział O:

Rys. O1. Fotografie lądowisk wykonanych przez pojedyncze UFO. [1/3]-P1, [1/2]-O31, [1i]-K1, [2e]-K10, [5/2]~33, [5/3]~G9, [7/2]-A3,

& O1(a) Zawierające dwa koncentryczne pierścienie (Palmerston, NZ) [1/3]-P1, [1/2]-O31, [1e]-M7a, [1i]-K1, [5/2]~33, [5/3]~G9,

& O1(b) Trawa spalona na czerwono w świerzym lądowisku UFO typu K3 [1/3]-P1, [1/2]-O31, [1e]-M2a, [1i]-K1, [5/2]~33, [5/3]~G9,

* O1(b’) Lądowisko z części (a) ale z dziećmi - dla zilustrowania jego wielkości [1/3]-P1b’,

& O1(c) Łąka z lądowiskami całej flotylli UFO typu K3 i K4 (Waimarie, NZ) [1/3]-P1, [1/2]-O31, [1i]-K1, [5/2]~33, [5/3]~G9,

& O1(d) Porównanie lądowisk UFO typu K4, K6 i K7 (Weka Pass, NZ) [1/3]-P1, [1/2]-O31, [1e]-M6b, [1i]-K1, [5/2]~33, [5/3]~G9,

Rys. O2. Lądowisko pojedynczej celi latającego systemu UFO typu K3. [1/3]-P2, [1/2]-O32, [1e]-M12, [5/2]~34, [5/3]-G10,

O2(a) Ogólny wygląd pojedynczej celi UFO typu K3 [1/3]-P2, [1/2]-O32, [1e]-M12a, [5/2]~34, [5/3]-G10a,

O2(b) Kształty i wymiary lądowiska wypalonego przez taką celę typu K3 [1/3]-P2, [1/2]-O32, [1e]-M12b, [5/2]~34, [5/3]-G10b,

& O2(c) Fotografia lotnicza wypalenia trawy przez taką lądującą celę (Roxburgh) [1/3]-P2, [1/2]-O32, [1e]-M12c, [5/2]~34, [5/3]-G10c,

& O2(d) Fotografia naziemna tego samego lądowiska - widoczna zdechła owca [1/3]-P2, [1/2]-O32, [1e]-M12d, [5/2]~34, [5/3]-G10d,

* O2(d’) Inna fotografia naziemna tego samego lądowiska pojedynczje cedli K3 [1/3]-P2(d’),

Rys. O3. Lądowiska UFO wykonane przez latające klustery tych wehikułów. [1/3]-P3, [1e]-M13, [1i]-K2, [2e]-K11, [5/3]-G11, [6/2]-20,

& O3(a) Zdjęcie lądowiska liniowego klustera wehikułów UFO typu K6 [1/3]-P3, [1/2]-O33, [1i]~K2, [5/2]-35, [5/3]-G11, [6/2]-20,

& O3(b) Lądowisku klustera UFO typu K6 z Ashburton, NZ, 1992 rok [1/3]-P3, [1/2]-O33, [1i]~K2, [5/2]-35, [5/3]-G11, [6/2]-20,

& O3(b-góra) Zdjęcie w zbliżeniu tego lądowiska z Ashburton [1/3]-P3, [1/2]-O33, [1i]~K2, [5/2]-35, [5/3]-G11, [6/2]-20,

& O3(b-dół) Lotnicze zdjęcie lądowiska z Ashburton [1/3]-P3, [1/2]-O33, [1i]~K2, [5/2]-35, [5/3]-G11, [6/2]-20,

* O3(b_2) Zbliżenie wyłożonego okręgu na lądowisku z Ashburton [1/3]-P3(b_2),

* O3(b_3) Zbliżenie środkowej części lądowiska z Ashburton [1/3]-P3(b_3),

& O3(c) Lądowisko liniowego klustera UFO z Allington Down, Anglia [1/3]-P3, [1/2]-O33, [1i]~K2, [5/2]-35, [5/3]-G11, [6/2]-20,

* O3(dh) Zdjęcie lądowiska klustera UFO podobnego do tego z rysunku F13 [1/3]-P3(dh),

* O3(dl) Zbliżenie lądowiska klustera podobnego do pokazanego na rysunku F13 [1/3]-P3(dl),

&Rys. O4. Zdjęcie wschodniego zbocza krateru Tapanui. [1/3]-P4, [1/2]-O34, [1e]-M19b, [1i]-K4, [2e]-K7, [5/3]-A2, [7/2]~A4,

Rys. O5. Podobieństwa pomiędzy kraterem Tapanui oraz miejscem eksplozji tunguskiej. [1/3]-P5, [1/2]-O35, [1e]-M30, [2e]-K8, [5/2]-8, [5/3]-C6,

Rys. O6. Tunele wypalone podczas podziemnych lotów UFO. [1/3]-P6, [1/2]-O36, [1i]-K3, [2e]-K9, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4,

& O6(a) Trójkątny tunel UFO z Ekwadoru [1/3]-P6, [1e]-M17, [1i]-K3, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4a

& O6(b) Okrągły tunel UFO z Nullarbor Plain w Zachodniej Australii [1/3]-P6, [1e]-M18a, [1i]-K3, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4b

O6(c) Szkic przebiegu tunelu UFO z Nullarbor Plain [1/3]-P6, [1e]-M18b, [1i]-K3, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4c

& O6(d) Zdjęcie okrągłej "Deer Cave" (tj. Jeleniej Jaskini) z Borneo [1/3]-P6, [1/2]-O36, [1i]-K3, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4d

* O6(d_2) Inne zdjęcie wejściowej części owej "Deer Cave" [1/3]-P6(d_2),

& O6(e) Dr Jan Pająk na tle poudniowego wylotu tunelu UFO z Borneo [1/3]-P6, [1/2]-O36, [1i]-K3, [5/2]~32, [5/3]-G8, [6/2]~21, [4B]-B4e

Rys. O7. Stary obraz religijny ukrzyżowania Jezusa nadzorowanego przez UFO. [1/3]-P7, [7/2]-B2, [7/2]-B2, [8]-E1,
Tom 13, Rozdział P:

Rys. P1. Porównanie zdjęcia UFO typu K3 do wyglądu magnokraftu. [1/3]-O1, [1/2]-O1, [1i]-J1, [2e]-K1, [3/2]-L1, [5/2]-26, [5/3]-G2, [6/2]-14,

P1(góra) Zdjęcie UFO K3 z Yungay, Peru, z marca 1967 roku [1/3]-O1, [1/2]-O1, [1e]-J1, [1i]-J1, [3/2]-L1, [5/2]-26, [5/3]-G2, [6/2]-14

* P1(2) Kolorowa odbitka zdjęcia P1 [1/3]-O1",

P1(w obramowaniu) Wygląd magnokraftu typu K3 w tym samym ujęciu [1/3]-O1, [1/2]-O1, [1i]-J1, [3/2]-L1, [5/3]-G2, [6/2]-14

Rys. P2. Cień ukazujący kołnierz boczny i wklęsłość spodnią UFO. [1/3]-O2, [1/2]-O2,

P2(a) Cień ukazujący kołnierz boczny UFO typu K5. [1/3]-O2, [1/2]-O2, [1e]-J2, [1i]-J2,

P2(b) Cień ukazujący wklęsłość spodnią UFO. [1/3]-O2, [1/2]-O2, [1e]-J3, [1i]-J3,

Rys. P3. Cień ujawniający zarys kolumny centralnej i sufitu UFO. [1/3]-O3, [1/2]-O3, [1e]-J4,[1i]-J4,

Rys. P4. Scianki boczne kabiny załogi UFO typu K4. [1/3]-O4, [1/2]-O4, [1e]-J5,

P4(a) Całe zdjęcie Rudi Nagora. [1/3]-O4, [1/2]-O4, [1e]-J5a,

* P4(a_2) Zdjęcie Rudi Nagora pokazane w kolorach [1/4]-O4",

P4(b) Powiększenie samego UFO [1/3]-O4, [1/2]-O4, [1e]-J5b,

Rys. P5. UFO typu K8 nad Grenoble, Francja. [1/3]-O5, [1/2]-O5, [1e]-J6, [1i]-J5,

Rys. P6. UFO typu K10 nad Tijuca, Brazylia. [1/3]-O6, [1/2]-O6, [1e]-J8, [1i]-J6,

P6(a) Cała fotografia [1/3]-O6, [1/2]-O6, [1e]-J8a, [1i]-J6a,

P6(b) Powiększenie samego wehikułu UFO z tego zdjęcia [1/3]-O6, [1/2]-O6, [1e]-J8b, [1i]-J6b,

* P6(b_2) Inne powiększenie UFO typu K10 znad Tijuca, Brazylia [1/3]-O6(b_2),

Rys. P7. Nogi UFO na fotografii z Yorba Linda, USA. [1/3]-O7, [1/2]-O7, [1e]-J9,

Rys. P8. Tabela zestawiająca różnorodność kształtów UFO. [1/3]-O8, [1/2]-O8, [1e]-J10, [1i]-J7,

Rys. P9. Zdjęcie i analiza kompleksu kulistego UFO typu K6 [1/3]-O9, [1/2]-O9, [1i]~J8, [2e]-K2, [3/2]-L2, [5/3]-G3, [6/2]~15,

P9(a)(b) Wygląd boczny i przekrój pionowy kompleksu kulistego UFO typu K3 [1/3]-O9, [1/2]-O9, [2]-H2, [3/2]-L2, [5/3]-G3,

P9(c) Fotografia Lars’a Thorna (Szwecja, 1971) z kulistym UFO typu K6 [1/3]-O9, [1e]-J11a, [1i]-J8a, [3/2]-L2, [5/3]-G3, [6/2]-15a,

P9(d) Powiększenie UFO z fotografii Thorna [1/3]-O9, [1e]-J11b, [1i]-J8b, [3/2]-L2, [5/3]-G3, [6/2]-15b,

P9(e) Rekonstrukcja UFO Thorna dokonana przez sztokholmską grupę GICOFF [1/3]-O9, [1e]-J11c, [1i]-J8c, [3/2]-L2, [5/3]-G3, [6/2]-15c,

Rys. P10. Fotografie cygaro-kształtnuch UFO uformowanych z kilku wehikułów. [1/3]-O10, [1/2]-O10, [1i]~J9, [2e]-K3, [5/2]~28, [5/3]~G4,

P10(a) Cygaro UFO z Palomar Gardens, 1952 rok [1/3]-O10, [1/2]-O10, [1e]-J12a, [1i]-J9a, [5/2]~28, [5/3]~G4,

P10(b) Fotografia patrolu policyjnego z Palermo, Sycylia [1/3]-O10, [1/2]-O10, [1e]-J12b, [1i]-J9b, [5/2]~28, [5/3]~G4,

P10(c) Cygaro sfotografowane nad Nowym Jorkiem w 1950 roku [1/3]-O10, [1/2]-O10, [1i]~J9, [5/2]~28, [5/3]~G4,

P10(d) Powiększenie cygara UFO na Nowym Jorkiem ze zdjęcia P10(c) [1/3]-O10, [1/2]-O10, [1i]~J9, [5/2]~28, [5/3]~G4,

Rys. P11. Rysunki UFO w kształcie choinki. [1/3]-O11, [1/2]-O11, [1e]-J13, [1i]-J10,

& P11(a) Choinka UFO z Anglii, 1977 rok [1/3]-O11, [1/2]-O11, [1e]-J13a, [1i]-J10a,

& P11(b) Choinka UFO z Tasmanii, Australia, 1974 rok [1/3]-O11, [1/2]-O11, [1e]-J13b, [1i]-J10b,

&Rys. P12. Rysunek konfiguracji niezespolonej UFO typu K3. [1/3]-O12, [1/2]-O12, [1e]-J14,

Rys. P13. Zdjęcie semizespolonego UFO (tzw. "Oregon UFO", 1966 rok) [1/3]-O13, [1/2]-O13, [1e]~J15, [1i]-J11,

P13(a) Cała klatka owego zdjęcia [1/3]-O13, [1/2]-O13, [1e]-J15, [1i]-J11

P13(b) Powiększenie samego kompleksu owych UFO [1/3]-O13, [1/2]-O13, [1i]-J11

Rys. P14. Zdjęcie platformy nośnej UFO. [1/3]-O14, [1/2]-O14, [1e]-J16, [1i]-J12,

Rys. P15. Fotografia ukazująca rozłożenie pędników UFO. [1/3]-O15, [1/2]-O15, [2]-H3, [2e]-K4, [3/2]-L3, [5/2]-29, [5/3]-G5, [6/2]-16,

P15(a) Rysunek magnokraftu typu K3 od spodu ukazujący pędniki [1/3]-O15, [1/2]-O15, [2]-H3, [3/2]-L3, [5/2]-29, [5/3]-G5, [6/2]-16,

P15(b) Fotografia UFO typu K3 od spodu, ukazująca pędniki [1/3]-O15, [1/2]-O15, [1e]-J17, [3/2]-L3, [5/2]-29, [5/3]-G5, [6/2]-16,

P15(c) Treść notatki z "National Echo", Penang, Malaysia [1/3]-O15, [1/2]-O15, [1e]-J17, [3/2]-L3, [5/2]-29, [5/3]-G5, [6/2]-16

Rys. P16. Motunau Beach UFO. [1/3]-O16, [1/2]-O16, [1e]-J18, [1i]-J13,

Rys. P17. Słupy światła wytwarzane przez pędniki UFO. [1/3]-O17, [1/2]-O17, [1e]-J29, [1i]-J20,

Rys. P18. Zdjęcia dokumentujące pulsujące pole UFO. [1/3]-O18, [1/2]-O18, [2e]-K5, [3/2]-L4, [5/3]-G6, [6/2]-17,

P18(#1) Zasada formowania w UFO zwielokrotnionego obrazu obwodów [1/3]-O18/1, [2]-H4, [3/2]-L4, [5/3]-G6, [6/2]-17,

P18(#2) Fotografia Ken'a Chamberlain, nad Quterbelt, Ohio, USA, 1973 rok [1/3]-O18/2, [1e]-J21a, [1i]-J16a, [3/2]-L4, [5/3]-G6, [6/2]-17

P18(#3) Fotografia Karl'a Maier, znad Wolfsburg, Niemcy, 1962 rok [1/3]-O18/3, [1e]-J21b, [1i]-J16b, [3/2]-L4, [5/3]-G6, [6/2]-17

* P18(#4) Inna fotografia takich zwielokrotnionych obwodów [1/3]-O18/4,

* P18(#5) Fotografia całej powierzchni UFO ujawniająca pulsowanie jego pola [1/3]-O18/5,

Rys. P19. Zdjęcia UFO ukazujące ich obwody magnetyczne. [1/3]-O19, [1/2]-O19, [1i]~J14, [2e]-K6, [3/2]-L5, [5/3]-G7, [6/2]-18,

P19(a) Magnokraft K6 z boku pokazujący swoje obwody [1/3]-O19, [1/2]-O19, [1i]~J14, [2]-H5, [3/2]-L5, [5/3]-G7, [6/2]-18

P19(b) Wirujące obwody magnokraftu K6 pokazane z góry [1/3]-O19, [1/2]-O19, [1i]~J14, [2]-H5, [3/2]-L5, [5/3]-G7, [6/2]-18

P19(c) Latający kluster dwóch UFO typu K6 pokazujący ich obwody [1/3]-O19, [1/2]-O19, [1e]-J20, [1i]-J15, [3/2]-L5, [5/3]-G7, [6/2]-18

P19(d) Fotografia okolicy pędnika głównego UFO typu K6 [1/3]-O19, [1/2]-O19, [1e]-J19, [1i]-J14, [2]-H5, [3/2]-L5, [5/3]-G7, [6/2]-18

Rys. P20. Jonowy obraz wiru lądującego UFO typu K4. [1/3]-O20, [1/2]-O20, [1e]-J22, [1i]-J17,

Rys. P21. Jonowe obrazy wirów lecących UFO typu K7 i K8. [1/3]-O21, [1/2]-O21, [1e]-J23, [1i]-J18,

P21(a) Fotografia UFO K7 (Paul Trent, McMinnville, Oregon, USA, 1950 rok) [1/3]-O21, [1/2]-O21, [1e]-J23a, [1i]-J18a,

P21(b) UFO typu K8 wykonana przez pilota (Rouen, Francja, 1954 rok) [1/3]-O21, [1/2]-O21, [1e]-J23b, [1i]-J18b,

Rys. P22. Ekstremalnie szybko lecące UFO. [1/3]-O22, [1/2]-O22, [1e]-J24,

& P22(a) Cała klatka zdjęcia jakie uchwyciło owo szybkie UFO [1/3]-O22, [1/2]-O22, [1e]-J24a,

P22(b) Powiększenie samego obiektu uchwyconego na zdjęciu z części P22(a) [1/3]-O22, [1/2]-O22, [1e]-J24b,

&Rys. P23. Nocne zdjęcie UFO lecącego w trybie wiru magnetycznego (Kaikoura, 1979) [1/3]-O23, [1/2]-O23, [1e]-J26,

Rys. P24. Dwa nocne zdjęcia UFO sfotografowanych w trybie bijącym. [1/3]-O24, [1/2]-O24,

& P24(a) Fotografia Alan'a Smith, sponad Tulsa, Oklahoma, USA, 1965 rok [1/3]-O24, [1/2]-O24, [1e]-J25, [1i]-J19,

& P24(b) Ftografia Ellis'a E. Matthews z Alberton, South Australia, z 1967 roku [1/3]-O24, [1/2]-O24, [1e]-J28,

* P24(b_2) Inna fotografia z serii pokazanych na rys. P24(b) – tym razem B&W [1/3]-O24(b_2),

Rys. P25. Zdjęcie UFO w trybie soczewki magnetycznej. [1/3]-O25, [1/2]-O25, [1e]-J27,

Rys. P26. Jedno z hiszpańskich zdjęć UFO typu K7 pokazujących soczewkę magnetyczną. [1/3]-O26, [1/2]-O26, [1e]-J30,

* P26_2 Kolejne zdjęcie z całej serii UFO z Hiszpanii do jakiej należy rys. P26 [1/3]-O26_2,

* P26_3 Jeszcze jedno zdjęcie z całej serii z Hiszpanii do jakiej należy P26 [1/3]-O26_3,

* P26_4 Kolejne zdjęcie z całej serii UFO z Hiszpanii do jakiej należy rys. P26 [1/3]-O26_4,

Rys. P27. Magnetyczny charakter lotu UFO. [1/3]-O27, [1/2]-O27,

P27(a) Fomacja okrągłych UFO (Carl R. Hart, Jr., Lubbock, Texas, , 1951 rok) [1/3]-O27a, [1/2]-O27, [1e]-J33,

P27(b) Fomacje UFO przyjmujących kształt buta (także Carl R. Hart, 1951 rok) [1/3]-O27b, [1/2]-O27, [1e]-J33,

P27(c) Dedukcje Renato Vesco z 1972 roku, o buto-kształtnym wirze UFO [1/3]-O27c, [1/2]-O27, [1e]-J34,

Rys. P28. Przykład jak błędne mogą być naukowe analizy zdjęć UFO. [1/3]-O28, [1/2]-O28, [1e]-J32, [1i]-J22,

P28(a) Autentyczna fotografia UFO (San Jose de Valderas, Hiszpania, 1966 rok) [1/3]-O28, [1/2]-O28, [1e]-J32a, [1i]-J22a,

P28(b) Wyniki (błędnej) komputerowej analizy zdjęcia UFO z części P28(a) [1/3]-O28, [1/2]-O28, [1e]-J32b, [1i]-J22b,

&Rys. P29. Fotografia NASA 3 wehikułów UFO z teleskopu orbitanego "Hubble". [1/3]-O29, [1/2]-O29,

Rys. P30. Zagospodarowanie wnętrza UFO typu K7. [1/3]-O31, [1/2]-O30,

Rys. P31. Skamieniały odcisk buta ludzkiego sprzed około 550 milionów lat. [1/3]-O32, [7/2]-B1, [8]-E2,

&Rys. P32. Fotka twarzy z Marsa wykonana przez amerykańską Misję Vikinga. [1/3]-O33, [1/2]-U1,
Tom 14, Rozdział Q:

Rys. Q1. Wygląd czteropędnikowego UFO śp. Jana Wolskiego (Polska, 1978 rok). [1/3]-Q1, [1/2]-P1, [1e]-O1, [2]-J1, [3/2]-N1,

Rys. Q2. Nocny wygląd czteropędnikowego UFO w rekonstrukcji widza (1989 rok). [1/3]-Q2, [1/2]-P2, [1e]-O2, [2]-J2, [3/2]-N2,

Q2(a) Szkic świadka jaki otrzymałem wraz z ustnym raportem obserwacji [1/3]-Q2a, [1/2]-P2, [1e]-O2, [2]-J2, [3/2]-N2,

Q2(b) Moje odtworzenie tego wyglądu na podstawie opowiadań świadka [1/3]-Q2b, [1/2]-P2, [1e]-O2, [2]-J2, [3/2]-N2,

&Rys. Q3. Fotografia czteropędnikowego UFO (Albiosc, Francja, 1974). [1/3]-Q3, [1/2]-P3, [1e]-O3, [2]-J3, [3/2]-N3,


Tom 14, Rozdział R:

Rys. R1. Rysunek trzech UFOnautów oraz ich wehikułu typu K3. [1/3]-R1, [1/2]-R1, [1e]-N1, [2]-K1, [2e]-N1, [3/2]-O1,

& R1 Oryginalny rusunek 9-letniego Stanisława Masłowskiego z 1979 roku [1/3]-R1, [1/2]-R1, [1e]-N1, [2]-K1, [3/2]-O1

R1(w ramce) Wygląd magnokraftu typu K3 w widoku z boku [1/3]-R1, [1/2]-R1, [1e]-N1(w ramce), [2]-K1, [3/2]-O1

Rys. R2. Rekonstrukcja wyglądu UFOnauty z jarzącym się pasem. [1/3]-R2, [1/2]-R2, [1e]-N2, [2]-K2, [2e]-N2, [3/2]-O2,

Rys. R3. Jedno z czterech zdjęć błyskowych szybko lecącego UFOnauty. [1/3]-R3, [1/2]-R3, [1e]-N3, [2]-K3, [2e]-N3, [3/2]-03,

Rys. R4. UFOnauta nazywający siebie "Ausso". [1/3]-R4, [1/2]-R4, [1e]-N4, [2]-K4, [2e]-N4, [3/2]-O4,

Rys. R5. UFOnauta przekraczający mur w sposób jak to czynią owady. [1/3]-R5, [1/2]-R5, [1e]-N5, [2]-K5, [2e]-N5, [3/2]-O5,

Rys. R6. Zdjęcie jednego z siedemnastu śladów kroczących UFOnauty. [1/3]-R6, [1/2]-R6, [1e]-N6, [2]-K6, [2e]-N6, [3/2]-O6,

Rys. R7. Historyczny rysunek najprawdopodobniej ilustrujący użycie napędu osobistego. [1/3]-R7, [1/2]-R7,


Tom 14, Rozdział S:

Rys. S1. Zdjęcia zestawów niezespolonych UFO. [1/3]-S1, [1/2]-S1, [1i]-L1, [2]-I1, [2e]-L1, [3/2]-M1,

S1(a) Wygląd boczny zestawu niezespolonego z dwóch magnpokraft ów K7 [1/3]-S1a, [1/2]-S1, [1i]-L1, [2]-I1, [3/2]-M1

S1(b) Przekrój pionowy przez zestaw niezespolony magnokraftów typu K7 [1/3]-S1b, [1/2]-S1, [1i]-L1, [2]-I1, [3/2]-M1

& S1(c) Fotografia zestawu UFO typu K7 (Paul Villa, Alberquerque, 1963 rok) [1/3]-S1c, [1/2]-S1, [1i]-L1, [2]-I1, [3/2]-M1

& S1(d) Inna klatka tego zestawu UFO typu K7, ukazująca to UFO w powiększeniu [1/3]-S1d, [1/2]-S1, [1i]-L1, [2]-I1, [3/2]-M1

* S1(d_2) Ten sam zestaw UFO uchwycony w zbliżeniu [1/3]-S1(d_2),

* S1(e) Ten sam zestaw UFO z Alburquerque sfotografowany w pochyleniu [1/3]-S1e,

Rys. S2. Prostokątne "czarne belki" uformowane z pola UFO. [1/3]-S2, [1/2]-S2, [1i]-L2, [2]-I2, [2e]-L2, [3/2]-M2,

S2(a) "Szpulka" z "belkami" uformowana z dwóch magnokraftów typu K3 [1/3]-S2, [1/2]-S2, [1i]-L2, [2]-I2, [3/2]-M2,

S2(b) Rysunek UFO w kształcie takiej "szpulki" (da Silva, Brazylia, 1969 rok) [1/3]-S2, [1/2]-S2, [1i]-L2, [2]-I2, [3/2]-M2,

&Rys. S3. Wypalone na trawie zarysy kapsuły dwukomorowej. [1/3]-S3, [1/2]-S3, [1i]-L3, [2]-I3, [3/2]-M3,

Rys. S4. Rysunek kapsuły dwukomorowej wznoszącego się UFO. [1/3]-S4, [1/2]-S4, [1i]~L4, [2]-I4, [3/2]-M4,

Rys. S5. Fotografie kapsuł dwukomorowych wznoszącego się UFO. [1/3]-S5, [1/2]-S5, [1i]-J21, [2]-I5, [2e]-L5, [3/2]-M5, [5/3]-G1, [6/2]-19,

& S5(lewa) Dzienna kapsuła UFO sfotografowana na Hawajach [1/3]-S5, [1/2]-S5, [1e]-J31, [1i]-J21, [3/2]-M5, [5/2]-25, [5/3]-G1, [6/2]-19,

S5 (prawa) Nocna fotografia kasuły UFO z Clovis, 1976 rok [1/3]-S5, [1/2]-S5, [1i]-J21, [2]-I5, [3/2]-M5, [5/2]-25, [5/3]-G1, [6/2]-19,

Rys. S6. Wygląd komory oscylacyjnej UFO odtworzony przez naocznego widza [1/3]-S6, [1/2]-S6, [1i]-L6, [2]-I6, [3/2]-M6,

S6(góra) Mój rysunek ukazujący wygląd komory oscylacyjndej (1G) [1/3]-S6, [1/2]-S6, [1i]-L6, [2]-I6, [3/2]-M6,

S6(dół) Rysunke komory zaobserwowanej na UFO przez Mr Luca [1/3]-S6, [1/2]-S6, [1i]-L6, [2]-I6, [3/2]-M6,

Rys. S7. Starożytny schemat komory oscylacyjnej 1G (tzw. "Tanka" buddyjska z Nepalu). [1/3]-S7, [1/2]-S7, [1i]-L7, [2]-I7, [3/2]-M7,

* S7_2. Dywan orientalny z rysunkiem imitującym plan techniczny komory 2G [1/3]-S7_2,

Rys. S8. Babiogórskie zdjęcie komory oscylacyjnej niewidzialnego UFO drugiej generacji [1/3]-S8, [4B]-D2,

& S8(hl) Oryginalna fotografia wylotu z pędnika niewidzialnego UFO 2G [1/3]-S8hl, [4B]-D2hl,

S8(hr) Wyloty z ośmiobocznych pędników 2G w dwóch trybach pracy [1/3]-S8hr, [4B]-D2hr,

S8(ll) Wygląd "kapsuły dwukomorowej" uformowanej z ośmiobocznych komór [1/3]-S8ll, [4B]-D2ll,

S8(lm) Wyjaśnienie zasady uginania się światła w polu niewidzialnego UFO [1/3]-S8lm, [4B]-D2lm,

S8(lr) Szkic sytuacyjny miejsca wykonania zdjęcia z części (hl) rysunku S8 [1/3]-S8lr, [4B]-D2lr,
Tom 14, Rozdział T:

&Rys. T1. Zdjęcie teleportacyjnego UFO, jakie istnieje w 2 miejscach w tej samej chwili. [1/3]-T1, [1/2]-T1, [1e]-K4, [2e]-O1, [3/2]-P1.


Tom 18, O autorze:

&Dr Jan Pająk - zdjęcie typu paszportowego ("O autorze") [1/3], [3B], [4B], [5/3], [5/4], [7/2]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość