Strona główna

Zestyki hermetyczne i przekaźniki z zestykami hermetycznymi


Pobieranie 45.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.3 Kb.T. Skośkiewicz, List of publications

Tadeusz Skośkiewicz

1.T. Skośkiewicz, A. JastrzębskiZestyki hermetyczne i przekaźniki z zestykami hermetycznymi

Postępy Telekomunikacji 5 (1964) 33
2. T. Skośkiewicz

Określenie nacisków stykowych w zestykach hermetycznych

Prace ITR z. 2, 43 (1968) 13
3. B. Baranowski, T. Skośkiewicz

Investigation of the Thermoelectric Power in the Nickel-Hydrogen System
Acta Physica Polonica 33(1968) 349

4. T. Skośkiewicz, B. BaranowskiInvestigation of the Electrical Resistance Anomaly in the Palladium-Hydrogen System
Phys. Stat. Solidi 30 (1968) K33

5. T. Skośkiewicz, B. BaranowskiLow Temperature Minimum of the Electrical Resistance in Ni-Cu and Ni-Cu-H Alloys

Solid State Comm. 7 (1969) 647
6. T. Skośkiewicz

The Investigations of the Thermoelectric Power at High Hydrogen Pressure

In Ni-H and Pd-H Systems

Phys. Stat. Solidi a 6 (1971) 29
7. T. Skośkiewicz

Superconductivity in the Palladium-Hydrogen and Palladium-Nickel-Hydrogen Systems

Phys. Stat. Solidi a 11 (1972) K123
8. T. Skośkiewicz

Superconductivity in the Palladium- Hydrogen System

Phys. Stat. Solidi b 59 (1973) 329
9. T. Skośkiewicz, A.W. Szafrański, VB. Baranowski

Superconductivity of Some Palladium Alloys Hydrogenized at High Pressure Conditions
Phys. Stat. Solidi b 59 (1973) K135

10. T. Skośkiewicz, A.W. Szafrański, W. Bujnowski, B. Baranowski


Isotope Effect in the Superconducting Palladium-Hydrogen-Deuterium System

J. Phys. C. Solid State Phys. 7 (1974) 2670

11. B. Baranowski, T. Skośkiewicz, A.W. Szafrański


Metallic Behaviour of Hydrogen in Palladium

Fiz. Niż. Temperatur 1 (1975) 616

12. J. Igalson, L. Śniadower, A.J. Pindor, T. Skośkiewicz, K. Blutner, F. Detman


Tunneling Observation of the Superconducting Gap in the Palladium Hydride Thin Films

Solid State Comm. 17 (1975) 309

13. A.W. Szafrański, T. Skośkiewicz, B. BaranowskiSuperconductivity in the Pd1-xMnxHc /M.=noble metal/ and PbByHc Alloy Systems
Phys. Stat. Sol. a 37 (1976) K163

14. M. Horobiowski, T. Skośkiewicz, E. Trojnar


Magnetization of the Superconducting Palladium Hydrides

Phys. Stat. Sol. b 79 (1977) K147

15. T. SkośkiewiczSuperconductivity of Palladium-Nickel Alloy Hydrogenized under High Pressure
High Temp. High Pressures 7 (1975) 684

16. T. SkośkiewiczPreparation of Superconducting Hydrides of Palladium-Nickel Alloys under High

Hydrogen Pressures
Phys. Stat. Sol. a 48 (1978) K165

17. B. Baranowski,T. Skośkiewicz


High Hydrogen Pressures in Superconductivity


Proc. Int. Conf. On High Pressure and Low Temperature, Physics , Cleveland (1977)
PLENUM PRESS New York (1978) 43-53

18. S.Z. Huang, T. Skośkiewicz, C.W. Chu, J.L. Smith


Study of Some Hydrogenated Vanadium Based A 15 Compounds

Phys. Rev. B 22 (1980) 137

19. M. Horobiowski, T. Skośkiewicz, E. Trojnar


Critical Magnetic Field of Superconducting Palladium Hydride

Acta Phys. Polonica A 59 (1981) 361

20. A. Niemiro, A.W. Szafrański,T. Skośkiewcz


Electical Resistance of Pd-Ni Alloys in Gaseaus Hydrogen in the Pressure Range


from 1 bar to 20 kbarH at 25oC
J. Less-Common Metals 101 (1984) 305

21. T. Skośkiewicz, M. Horobiowski, E. Trojnar


Palladium Hydride – Type I Superconductor

J. Less-Common. Metals 101 (1984) 311

22. G. Grabecki, T. Suski, T. Dietl, T. Skośkiewicz, M. GlińskiQuantum Hall Effect in Bicrystals of p.-Hg0.75Cd0.23Mn0.02Te
Proc. of Int. Conf. „The Application of High Magnetic Fields in Semiconductor Physics”
Wurzburg 1986

23. G. Grabecki, T. Suski, T. Dietl, T. Skośkiewicz, J. Przeor


Quantum Hall Effect and Magnetoresistance under Hydrostatic Pressure


In p.-HgCdMnTe Bicrystals
Acta Phys. Polon. A 71 (1987) 145

24. G. Grabecki, T. Suski, T. Dietl, T. Skośkiewicz, M. GlińskiQuantum Hall Effect in Bicrystals of p.-Hg0.75Cd0.23Mn0.02Te

In: High Magnetic Fields in Semiconductor Physics, ed. G. Landwehr (Springer, Berlin

1987) p. 127
25. P.Przysłupski, J. Igalson, J. Raułuszkiewicz, T. Skośkiewicz

High-Tc Superconductivity in La-Sr-Cu-0 and Y-Ba-Cu-O Systems
Phys. Rev. B 36 (1987) 743

26. P. Przysłupski, T. Skośkiewicz, J. Igalson, J. RaułuszkiewiczPressure Effects on New High-Tc Superconductors

Proc. of Int. Conf. On Superconductivity in Highly Correlated Fermion Systems, Sendai

Physica 148 B (1987) 289
27. P. Przysłupski, M. Baran, J. Igalson, W. Dobrowolski, T. Skośkiewicz, J. Raułuszkiewicz

Magnetic Properties of the High-Tc Superconductor Y-Ba-Cu-O
Phys. Lett. A 124 (1987) 460

28. P. Przysłupski, J. Igalson, W. Dobrowolski, T. Skośkiewicz, J. Raułuszkiewicz


Superconductivity and Magnetic Properties of Y-Ba-Cu-O System


Proc. of Int. Topical Meeteng on Hihg-Tc Superconductivity, Beijing 1987
J. Mod. Phys. B 1 (1987) 277

29. M. Chmielowski, M. Gliński, W.H. Zhuang, G.B. Liang,D.Z. Sun, M.Y. Kong,

W. Plesiewicz, T. Dietl, T. Skośkiewicz

Fundamental High Field Transport Properties of a GaAs/AlGaAs Modulation-Doped


Heterostructure
Surface Sci. 196 (1988) 299

30. M. Chmielowski, M. Gliński, W.H. Zhuang, G.B. Liang, D.Z. Sun, M.Y. Kong,

W. Plesiewicz, T. Dietl, T. Skośkiewicz

Fundamental Magnetotransport Properties of a GaAs-AlGaAs Modulation-Doped


Heterostructure
Acta Phys. Polon. A 73 (1988) 327

31. A.Lenard, T. Dietl, M. Sawicki, K. Dybko, W. Dobrowolski, T. Skośkiewicz,

W. Plesiewicz, A. Mycielski

Millikelvin Studies of Hg1-xFexSe

Acta Phys. Polon. A 75 (1989) 249

32. S. Koleśnik, J. Igalson, T. Skośkiewicz, A. Pajączkowska


Magnetic Properties of YBaCuO Single Crystal


Proc. of Int. Conf. On High-Tc Thin Films and Single Crystals (HTC Ustoń’89)

1989 p. 331
33. Z. Korczak, W. Korczak, S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson

Preparation and Characterisation of PbSr (YCa)CuO Superconducting Crystals

Supercond. Sci. Technol. 3 (1990) 370

34. M. Arciszewska, A. Lenard, T. Dietl, W. Plesiewicz, T. Skośkiewicz, W. DobrowolskiMagnetic Susceptibility of Hg1-xFexSe
Acta Phys. Polon. A 77 (1990) 155

35. A. Lenard, M. Arciszewska, T. Dietl, M. Sawicki, W. Plesiewicz, T. Skośkiewicz,

W. Dobrowolski, K. Dybko

Absence of Resonant Scattering in Mixed Valent Hg1-xFexSe

Physica B 165&166 (1990) 219

36. A. Lenard, T. Dietl, M. Sawicki, W. Dobrowolski, K. Dybko, T. Skośkiewicz,

W. Plesiewicz, S. Miotkowska, A. Witek, A. Mycielski

Millikelvin Studies of Mixed-Valence HgSe:Fe

J. Low. Temp. Phys. 80 (1990) 15

37. Z. Wilhelmi, T. Skośkiewicz, J. Tarasiuk, Z. Szefliński, A. Turowiecki, J. Zlomanczuk

Search for Neutron Emission in the Deuterium-Palladium System

Nukleonika 35 (1990) 175

38. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson, K. Pytel, B. Pytel


Increase of Pinning in Pb-Sr-(Y,Ca)-Cu-O Single Crystal by Neutron Irradiation


Proc. of Int. Conf. On Critical Current Limitations in HTSC,
Zaborów, Poland (1991) p. 260

39. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson


Comment on ‘’Uniaxial Anisotropic Flux Trapping in Y-Ba-Cu-O and Bi-Sr-Ca-Cu-O

Single Crystals

Phys. Rev. B 43 (1991) 13679

 1. G. Grabecki, A. Lenard, W. Plesiewicz, J. Jaroszyński, M. Cieplak, T. Skośkiewicz,

T. Dietl, E. Kamińska

Millikelvine Studies of Universal Conductance Fluctuations in Microstructures Made on


HgCdMnTe Bicrystal

XX Int. School of Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, 1991

Acta Physica Polon. A 80 (1991) 307
 1. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson, Z. Korczak


Anisotropy of Flux Trapping in Pb2Sr2Y0.3Ca0.7Cu3O8 Single Crystals

Phys. Rev. B 45 (1992) 10158
 1. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson, Z. Korczak

Flux Trapping in High-Tc Superconductor Single Crystals in a Tilted Magnetic Field

Proc. of Conf. ‘’ Critical Currents in High-Tc Superconductors’’, Vienna, Austria 1992

Cryogenics 32 (1992) 979

43. G. Grabecki, J. Jaroszyński, A. Lenard, W. Plesiewicz, T. Skośkiewicz, T. Dietl,

E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz , and G. Bauer

Quantum Interference Effects in Microstructures of HgCdMnTe Bicrystals and

PbMnTe Epilayers

Proc. 21st Int. Conf. Physics of Semiconductors, Beijing 1992, eds. P.Jiang and H. Z.

Zheng (World Scientific, Signapore, 1993) p.1407.
44. G. Grabecki, T. Dietl, M. Cieplak, W. Plesiewicz, A. Lenard, T. Skośkiewicz, E. Kamińska,

A.Piotrowska, R. Żarecka, G. Springholz, G. Bauer


Second Harmonic Generation in Spin-Glass Microstructures


Acta Phys. Polon
45. T. Skośkiewicz, S. Koleśnik, J. Igalson

Shape-Induced Anisotropy of Magnetic Flux Trapping in Superconducting Samples


Proc. of Conf. On Low Temperature Physics (LT-20), Eugene, Oregon, USA (1993)

Physica B 194-196, (1994) 2141


 1. G. Grabecki, T. Dietl, W. Plesiewicz, A. Lenard, T. Skośkiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska

Second-Harmonic Generation in a Spin-Glass Microstructures


Proc. of Conf. On Low Temperature Physics (LT-20), Eugene, Oregon, USA (1993)

Physica B 194-196 (1994) 1107


 1. P. Głód, M. Sawicki, T. Skośkiewicz, A. Lenard, W. Plesiewicz

Influence of bound magnetic polarons on magnetic and electrical properties in metallic

n-Cd0.95Mn0.05Se

Acta Phys. Polon. A 87 (1995) 173


 1. G.Grabecki, T. Dietl, W. Plesiewicz, A. Lenard, T. Skośkiewicz, N. Frank, G. Bauer

Mesoscopic phenomena in microstructures of IV-VI epilayers

Acta Phys. Polon. A 87 (1995) 551

 1. J. Jaroszyński, J. Wróbel, M. Sawicki, T. Skośkiewicz, G.Karczewski, T.Wojtowicz, J.Kossut

T. Dietl, E. Kamińska, E. Papis, A. Barcz, A. Piotrowska

Conductance Fluctuations in Quantum Wires of n-CdTe and n-Cd1-xMnxTe

Acta Phys. Polon. A 88 (1995) 1000


 1. J. Jaroszyński, J. Wróbel, M. Sawicki, E. Kamińska, T. Skośkiewicz,G. Karczewski, T. Wojtowicz,

A.Piotrowska, J. Kossut, T. Dietl

Influence of s-d Exchange Interaction on Universal Conductance Fluctuations in


Cd1-xMnxTe:In

Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 3170


 1. M. Sawicki, T. Dietl, T. Skośkiewicz, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut

Search for Dimensional Effects in Spin-Glass Transition in Thin Cd.1-xMnxTe Multilayers

Acta Phys. Polon. A 88 (1995) 1038

 1. S. Koleśnik, J. Igalson, T. Skośkiewicz, R. Szymczak, M. Baran, K. Pytel, B. Pytel

Anisotropic Flux Pinning in High-Tc Superconductors

J. Magn. Magn. Mater. 140-144 (1995) 1339


 1. S. Koleśnik, J. Igalson, T. Skośkiewicz

Influence of Annealing on Anisotropy of Flux Trapping in Polycrystalline Nb Samples

Solid State Communications 96 (1995) 345

 1. T. Dietl, J. Jaroszyński, J. Wróbel, M. Sawicki, E. Kamińska, T. Skośkiewicz, G. Karczewski

T. Wojtowicz, A. Piotrowska, J. Kossut

Universal Conductance Fluctuations in Submicron Wires of Cd1-xMnxTe

9th International Winterschool on New Developments in Solid State Physics, Mauterndorf, Austria 1996

Semicond. Sci. Techn. 11 (1996) 1618


 1. G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, M.Sawicki, T. Skośkiewicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska

Y. Ueta, G. Springholtz, G. Bauer

Conductance Anomalies in Strained Quantum Wires: The case of PbSe and PbTe

Acta Phys. Polon. A 90 (1996) 797

 1. J. Jaroszyński, J. Wróbel, M. Sawicki, T. Skośkiewicz, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,

T. Dietl, E. Kamińska, E. Papis, A. Piotrowska, R. Duś, R. Nowakowski

Dimensional Crossovers in Magnetoresistance of Submicron Films and Wires of CdTe:In

Acta Phys. Polon. A 90 (1996) 1027

 1. J. Jaroszyński, J. Wróbel, M. Sawicki, T. Skośkiewicz, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,

T. Dietl, E. Kamińska, E. Papis, A. Piotrowska

Conductance Fluctuations in Nanostructures of Doped CdTe and Cd1-xMnxTe Epilayers

Surface Sci. 361/362 (1996) 718

 1. J. Jaroszyński, J. Wróbel, T. Dietl, M. Sawicki, T. Skośkiewicz, E. Papis, G. Karczewski, T. Wojtowicz

Dimensional Crossovers in Electron Transport of Submicron Films and Wires of CdTe:In

Int. Conf. On Electron Localization and Quantum Transport in Solids, Jaszowiec, August 3-6, 1996


Extended abstracts, ed. T. Dietl (Institute of Physics PAS, Warszawa 1996) p. 214


 1. K. Karpińska, A. Malinowski, M.Z. Cieplak, T. Skośkiewicz, W. Plesiewicz, M. Berkowski, S. Guha,

S. Gershman, G. Kotliar, P. Lindenfeld

Magnetic-Field Induced Superconductor-Insulator Transition and Nature of the Normal State


In La2-xSrxCuO4 epitaxial films
Int. Conf. On Electron Localization and Quantum Transport in Solids , Jaszowiec, 1996

Extended abstracts, ed. T. Dietl Instytut Fizyki PAN 1996) 40


 1. K. Karpińska, A. Malinowski, M.Z.Cieplak, S. Guha, S. Gershman, G. Kotliar, T. Skośkiewicz,

W. Plesiewicz, M. Berkowski, P. Lindenfeld

Magnetic-Field Induced Superconductor-Insulator Transition in the La2-xSrxCuO4 system

Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 3033

 1. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson, Z. Tarnawski

Experimental Observation of the Lock-In Transition in a Bi2Sr2CaCu208+delta Crystal

Near the Lower Critical Field

Phys. Rev. B 54 (1996) 13319

 1. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, R. Griessen,W. Sadowski,M. Werner, H.W. Weber

Angular Scaling of the Irreversibe Magnetization in Y-Ba-Cu-0 Single Crystals

Czechoslovak Journal of Phys. 46 (supp. S3) (1996) 1761

 1. S. Koleśnik, T. Skośkiewicz, J. Igalson, M. Sawicki, V. P. Dyakonov

Magnetic Properties of Oxygen-Deficient GdBa2Cu30y Single Crystals

Solid State Commun. 97 (1966) 957

 1. M. Sawicki, T. Dietl, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut, T. Skośkiewicz,

Dimensionality Crossover in Spin Glass of Cd0.5Mn0.5Te thin Films
Czechoslovak J. Phys. 46 (suppl.S4) (1996) 1933
 1. M. Sawicki, T. Dietl, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,T. Skośkiewicz,

Search for Dimensionality Crossover of Spin-Glass Freezing in Superlattice of Cd0.5Mn0.5Te
Acta Phys. Polon. A 90 (1996) 919
 1. G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, M. Sawicki, J. Domagała, T. Skośkiewicz, E.Papis, E.Kamińska,

A.Piotrowska, M. Leszczyński, Y. Ueta, G. Springoltz, G. Bauer

Conductance Anomalies in Strained Quantum Wires: The case of PbSe and PbTe


Superlattices and Microstructures 22 (1997) 51


 1. S. Koleśnik, H.W. Weber, T.Skośkiewicz, M. Sawicki, W. Sadowski

Flux Line Orientation in YBa2Cu30x Crystals in Low Magnetic Fields

Physica C 282-287 (1997) 1961


 1. P. Przysłupski, S. Koleśnik, E. Dynowska, T. Skośkiewicz, M. Sawicki

Fabrication and Properties of YBa2Cu307/RE1-xAxMn03-y Multilayers

IEEE Trans. On Appl. Supercond. 7 (1997) 2192

 1. S.Koleśnik, T. Skośkiewicz, P. Przysłupski, M.Z. Cieplak

Angular Dependence of Flux Pinning in High-Tc Superconductor thin Films and Superconductor-Ferromagnetic Heterostructures

The Second Polish-US Con. On High Temperature Superconductivity, August 1998, Karpacz

Submitted to Lecture Notes oi Physics (Springer Verlag)


 1. P. Przysłupski, T. Nishizaki, N. Kobayashi, S, Koleśnik, T. Skośkiewicz, E. Dynowska

Colossal Magnetoresistance and Superconductivity in REAMnO/YBCO Heterostructures

Physica B 259-261 (1999) 820

 1. K. Karpińska, Marta Z. Cieplak, S. Guha, A. Malinowski, T. Skośkiewicz, W. Plesiewicz,

M. Berkowski, B. Boyce, Thomas R. Lemberger, P. Lindenfeld

Metallic Nanosuperconducting Phase and d-wave Superconductivity in Zn-substituted


La1.85Sr0.15Cu04

Accepted w Phys. Rev. Lett.

 1. S. Koleśnik, T. Piotrowski, J. Wróbel, A. Klimov, T. Skośkiewicz, V. Vlasko-Vlasov,

U. Welp, B. Dąbrowski

Flux Pinning by Anisotropic Arrays of Antidots in Superconducting thin Films

VIII Krajowe Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego 1999

 1. G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, J. Jaroszyński, T. Skośkiewicz, L.Perchuć, E. Papis,

E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, G. Bauer

Kwantowy Transport Ballistyczny w Nanostrukturach PbTe


Działalność naukowa PAN-wybrane zagadnienia, Nr 8, grudzień 1999, str. 100.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość