Strona główna

ZGŁoszenie reklamacyjne towaru nr


Pobieranie 8.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.76 Kb.
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE TOWARU

NR. ………………………………………………………

Imię i nazwisko ……………………….………………………………………………………………………..….……..………,

adres ……………………………………………………………………….………………………………………….…………………,

nr. telefonu …………………………………….. adres e-mail ……………………………….……………….……..……*

Zawiadamiam, że zakupiony towar (nazwa) …………………….………..……………………….……..

………………………………………………………..………………………………………………………...……………….…………,

w dniu (data zamówienia) …………………………………………………………………………………………….……..,

na kwotę (suma zamówienia) ………………..………………....……… zł …….…………….…………..……..…gr,

dowód zakupu (nr paragonu/nr faktury) ……………………………………………………………………………….

jest niezgodny z transakcją.

Niezgodność polega na (opis wady towaru) ……………………………….……………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

Powyższą niezgodność zauważono dnia ……………………………..……………………………..…………………

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji:

wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy**.***

……………………………………….………………………..

data i czytelny podpis klienta

* w sytuacji kiedy klient odmawia podania swoich danych w zgłoszeniu reklamacyjnym, ma obowiązek stawienia się 14 dnia roboczego od dnia złożenia reklamacji w siedzibie sprzedającego pod adresem ANZA Andrzej Zaborowski, Ul. Nowa 16/18, 90-031, Łódź.** tylko gdy pierwsza/poprzednia reklamacja nie spowoduje zaspokojenia potrzeby klienta

*** niepotrzebne skreślić


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość