Strona główna

ZGŁoszenie uczestnictwa


Pobieranie 40.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.8 Kb.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA


w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej
BIOSPOŁECZNE SKUTKI

SŁUŻBY WOJSKOWEJ JAKO PODSTAWA

DOSKONALENIA PRZYSZŁYCH PROGRAMÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko

…………………………………………………………………..

Instytucja ...................................................................................

Adres do korespondencji .....................................................................................................

......................................................................................................
Tel. ....................................................

E-mail do korespondencji ................................................................


Zgłaszam udział w sekcji:

A B C D E F G H I J


Planowany tytuł wystąpienia: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
Będą wykorzystywał następujący środek audiowizualny:

.............................................................................

...........................................

(data i podpis)


Zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora.


Preferowana poczta elektroniczna: 9konferencja@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych upływa 28.02.2013 r.IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

BIOSPOŁECZNE SKUTKI
SŁUŻBY WOJSKOWEJ JAKO PODSTAWA DOSKONALENIA PRZYSZŁYCH PROGRAMÓW  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

organizowana pod patronatem
Wiceministra Obrony Narodowej

Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i ModernizacjiGen. broni rez.  Waldemara Skrzypczaka

Termin: 6-7 czerwca 2013r. w PoznaniuKOMITET NAUKOWY


Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Drozdowski – Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Członkowie:

prof. dr hab. med. Jan Błaszczyk – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. med. Andrzej Buczyński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Algirdas Čepulėnas – Lithuanian Academy of Physical Education,

Kaunas, Litwaprof. dr hab. Zofia Ignasiak – Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu

prof. dr hab. Roman Maciej Kalina – Akademia Wychowania Fizycznego im.

Jerzego Kukuczki w Katowicachprof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski – Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawieprof. dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu

prof. dr hab. Wiesław Osiński Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Mariusz Posłuszny – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

prof. dr hab. Jarmila Riegerova – Palacky University Olomouc,
Czech Republic

prof. dr hab. Wiesław Siwiński Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz – Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk – Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

gen. dyw. rez. dr Anatol Czaban – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

płk dr Tadeusz Szczurek Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

ppłk dr inż. David Ullrich – Uniwersytet Obrony w Brnie, Czech Republic

dr hab. prof. UZ Ryszard Asienkiewicz – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. nadzw. Anna Burdukiewicz – Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska – Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jasiński – Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku

dr hab. prof. AWF Jacek Lewandowski – Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

dr hab. prof. UKW Radosław Muszkieta – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

prof. nadzw. dr hab. Marek Naperała Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. prof. Miroslava Pridalova – Palacky University Olomouc,
Czech Republic

dr hab. prof. nadzw. Teresa Socha – Akademia Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach

dr hab. prof. nadzw. Ewa Szczepanowska – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UZ Józef Tatarczuk – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek – Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

dr hab. prof. AWF Ewa Ziółkowska-Łajp – Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

doc. dr hab. Ewa Szarska – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

dr Andrzej Rakowski – Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej -
Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku w Warszawie

dr Marek Sokołowski – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza

Piaseckiego w PoznaniuKOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr Marek Sokołowski, tel. (0-61) 835-52-02

e-mail: 9konferencja@gmail.comSekretarz: dr Alicja Kaiser, tel. 600 92 99 95

e-mail: 9konferencja@gmail.comCzłonkowie:

płk dr Mirosław Doliński – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

ppłk dr Andrzej Tomczak – Sztab Generalny Wojska Polskiego

ppłk dr Zbigniew Wochyński – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie

ppłk mgr Tomasz Koczko – Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie

ppłk dr Dariusz Lenart – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im.
generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

mjr Grzegorz Gorczyca – Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie

mjr mgr Mirosław Lingo – Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie

dr Janusz Brzozowski – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu

dr Andrzej Chodała – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

dr Gabriela Henrykowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Jana Jurikova – Masarykova Univerzita w Brnie, Czech Republic

dr Piotr Łapiński – Centralny Zarząd Służby Więziennej

dr Kinga Michnik – Uniwersytet Szczeciński

dr Tatiana Moroziewicz – Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury

Fizycznej w Mińskudr Mirosław Mrozkowiak – Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr Magdalena Szczepańska– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Iwona Wronka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

kpt. mgr Jacek Thomas – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana
Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

kpt. mgr Bartłomiej Łyżwiński Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie

chor. mgr Robert Mierzejewski Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im.
Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

mgr Lidia Borowicz – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

mgr Monika Ciekot Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu

mgr Agnieszka Szettel-Degler Akademia Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniumgr Paulina Taterka Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu
CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej w wojsku.

TEMATYKA KONFERENCJI


 1. Biomedyczne aspekty służby wojskowej.

 2. Sprawność fizyczna żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz żołnierzy

rezerwy.

 1. Morfologiczna charakterystyka kobiet i mężczyzn w wojsku.

 2. Społeczno-kulturowe determinanty zachowań zdrowotnych żołnierzy

i ich rodzin

 1. Psychologiczne, pedagogiczne i fizjologiczne podstawy aktywności

fizycznej w środowisku wojskowym.

 1. Sporty ekstremalne i nowoczesny system walki w bliskim kontakcie jako

element treningu militarnego żołnierzy.

 1. Perspektywy sportu wyczynowego w wojsku.

 2. Rozwój rehabilitacji medyczno-społecznej wśród weteranów wojennych żołnierzy zawodowych.

 3. Psychoprofilaktyka jako element programów szkoleniowych w służbie

wojskowej.

 1. Metody rekonwalescencji w leczeniu zespołu stresu pourazowego.SPRAWY ORGANIZACYJNE

  • Termin nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych upływa 28.02.2013r.

  • Prace należy przesłać do dnia 20.03.2013r. według wzoru.

  • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 20.03.2013r. Opłata konferencyjna - 300 zł.ORGANIZACJA KONFERENCJI

Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i recenzentów, zostaną opublikowane w recenzowanej Monografii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej – Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Objętość rozdziału - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r. Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim – 4 pkt. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 877, załącznik nr 6)

Warunkiem jest dostarczenie tekstu opracowanego ściśle według następujących wymogów:


 • format B-5; czcionka – Times New Roman, wysokość - 11 punktów, odstęp – 1 wiersz; marginesy: lewy 3cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm;

 • Strona tytułowa:

AUTOR PIERWSZY1, AUTOR DRUGI2, AUTOR TRZECI3
 Nazwa Instytucji, Miasto, Państwo

2 Nazwa Instytucji, Miasto, Państwo

3 Nazwa Instytucji, Miasto, Państwo

TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM


Abstract: streszczenie strukturalizowane (200–250 słów) w języku angielskim, o następującym układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Keywords: od 4 do 6 słów w języku angielskim.

 • Tekst główny artykułu w języku polskim:

praca badawcza powinna być napisana według następującego układu: wstęp, cel pracy, materiał i metoda, wyniki badań, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo;

praca przeglądowa powinna być napisana według następującego układu: wstęp, cel pracy, rozdziały omawiające obecny stan wiedzy w odniesieniu do podjętego problemu, wnioski, piśmiennictwo;

 • wykaz piśmiennictwa winien być sporządzony według wzoru: 1. Malarecki Ł. (2000) Zarys treningu sportowego. Sport i Turystyka. Warszawa.

 • powoływanie się w tekście na pozycję piśmiennictwa obejmuje tylko nazwisko autora i rok publikacji w nawiasie okrągłym. np. (Przewęda 1990) lub w przypadku 3 i więcej autorów – (Walczak i wsp. 2000); pozycja piśmiennictwa obejmującego nazwisko cytowanego autora w nawiasie np. (Jabłoński 1990, s. 40-48);

 • ryciny, wykresy, tabele przygotowane komputerowo muszą być zamieszczone w tekście i ponumerowane cyframi arabskimi; nie należy używać kolorów a jedynie wyraźnych skal szarości; zdjęcia zostaną opublikowane jako czarno-białe;

 • dodatkowo należy przesłać w języku polskim cały tekst pracy;

 • opracowanie nie spełniające powyższych wymogów nie zostanie zakwalifikowane do recenzji. Prosimy o przestrzeganie terminów.


ADRES I KONTO KONFERENCJI

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

LUKAS Bank S.A. 54 1940 1076 3059 3200 0000 0000

(dopisek „Konferencja Wojskowa”)

tel. (0-61) 8355202; 8355050

ZAPRASZAMYW imieniu Komitetu Organizacyjnego W imieniu Komitetu Naukowego

dr Marek Sokołowski prof. dr hab. Sławomir Drozdowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość