Strona główna

Zna kilka ćwiczeń związanych z poprawą dykcji


Pobieranie 103.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar103.61 Kb.
ARTYSTYCZNE


AKTOR * 1. Wystąpił w roli scenicznej podczas ogniska, kominka, prezentując elementy gry aktorskiej (śpiew, dialog, ruch sceniczny).

 2. Zna kilka ćwiczeń związanych z poprawą dykcji.

 3. Zna wybitne postacie teatru, w tym co najmniej trzech aktorów.

 4. Potrafi samemu zaplanować i wykonać elementy scenografii (strój, rekwizyty).

 5. Deklamował wiersz lub inny utwór literacki.ŚPIEWAK * 1. Przygotował repertuar zastępu i poprowadził śpiew zastępu na ognisku.

 2. Zna na pamięć obrzędowe pieśni drużyny.

 3. Posiada własny śpiewnik.

 4. Ma ulubiony zespół, którego repertuar zna i o którym może ciekawie opowiedzieć.PIEŚNIARZ ** 1. Przygotował repertuar piosenek dla drużyny na festiwal, ognisko z zaproszonymi gośćmi.

 2. Posiada kolekcję śpiewników, prowadzi systematycznie śpiewnik harcerski notując nowe piosenki, pamięta o ich historii i autorach.

 3. Przedstawił zastępowi zespół muzyczny, który ma ambitny repertuar, zaprezentował walory tego zespołu, ukazując jego artyzm.GRAJEK ** 1. Potrafi grać na wybranym instrumencie muzycznym.

 2. Doskonali swoją umiejętność gry na instrumencie poznając nowe utwory.

 3. Zaśpiewa piosenkę, do której akompaniuje.ZDOBNIK ** 1. Wykonał element zdobnictwa (totem, tablica ogłoszeń) według własnego planu.

 2. Potrafi wykorzystać różne materiały dla osiągnięcia odpowiedniego efektu plastycznego (różne rodzaje kory, drewno, słoma, farba, sznurek, płótno).

 3. Wykonał do kroniki kartę opisującą wydarzenie za pomocą ilustracji.

 4. Opracował pomysł pocztówki obozowej, znaku drużyny.


RECYTATOR ** 1. Zna podstawowe techniki recytacji, interpretacji tekstu.

 2. Przygotował sceniczną prezentację ulubionych utworów np. w formie scenariusza.

 3. Wystąpił w wieczorze poezji (formie scenicznej) recytując zgodnie z zasadami sztuki wybrane utwory, w tym kilka wierszy i tekstów prozy.
WODZIREJ *** 1. Zna zasady dobrej gawędy słowa wiążącego.

 2. Zna obrzędy i zwyczaje związane z harcerskimi uroczystościami (np. ogniskami).

 3. Poprowadził ognisko, na które zaprosił gości i które było poświęcone konkretnemu tematowi.

 4. Ułożył scenariusz harcerskiej uroczystości i zgodnie z nim zrealizował tę uroczystość (np. urodziny drużyny).
TRĘBACZ *** 1. Zna sygnały harcerskie i potrafi je zagrać na sygnałówce.

 2. Właściwie utrzymuje instrument, wie na jakiej zasadzie działa.

 3. Pełnił funkcję trębacza na obozie lub w ciągu kilku miesięcy.

 4. Zagrał melodię znanej piosenki harcerskiej podczas ogniska lub festiwalu.MUZYK *** 1. Gra dobrze na wybranym instrumencie muzycznym, posługuje się zapisem nutowym lub akordami.

 2. Potrafi grac na innym instrumencie muzycznym, gitarze lub trąbce.

 3. Akompaniuje drużynie przy śpiewie piosenek.

 4. Przygotował drużynę do konkursu śpiewu akompaniując jej.


PLASTYK ***
 1. Wykonał projekt wnętrza namiotu, pomieszczenia, zrealizował ten projekt.

 2. Wykonał element stałej dekoracji wykorzystując różne techniki papieroplastyki, linorytu, liternictwa.REŻYSER *** 1. Przygotował i przeprowadził przedstawienie wybierając repertuar i aktorów dla publiczności spoza drużyny.

 2. Zna ćwiczenia pozwalające na opanowanie głosu, dykcji, mimiki.

 3. Potrafi pokazać różne elementy gry aktorskiej.

 4. Wie jak rozplanować scenografię, dobierać oświetlenie i muzykę. Nauczył chętnych techniki recytacji, interpretacji tekstu literackiego.


OBOZOWE


KUCHCIK * 1. Pełnił z zastępem służbę kuchenną, brał udział w przygotowaniu śniadania, obiadu złożonego z dwóch dań, kolacji.

 2. Zbudował kuchnię polową i ugotował na niej herbatę.

 3. Na kuchence turystycznej lub kuchni polowej przygotował dla zastępu jeden ciepły posiłek.

 4. Wyczyścił z sadzy kociołek lub menażkę.

 5. Zabrał na wycieczkę lub biwak odpowiedni prowiant, prawidłowo go spakował, naostrzył nóż.
SOBIERADEK OBOZOWY * 1. Zaprojektował i wykonał drobny przedmiot pionierki obozowej (drogowskaz, ławka, wieszak, itp.).

 2. Przygotował teren pod ognisko, ułożył je i zamaskował po nim teren.

 3. W pracach pionierskich posłużył się: piłą, toporkiem, młotkiem, potrafi je zakonserwować po skończonej pracy.

 4. Wraz z zastępem wykonał wnętrze swojego namiotu.

 5. W pracach pionierskich posługiwał się swoimi wymiarami (rozstaw palców, długość od końca dłoni do łokcia, itp.).

 6. Rozbił samodzielnie namiot dwuosobowy, a z zastępem dziesięcio – osobowy, w razie potrzeby okopał go.

 7. Wykazał umiejętności pionierskie stosując węzły.

CHATKA ROBINSONA *

Sprawność z tryptyku puszczańskiego. Zaleca się zdobywanie sprawności z tryptyku puszczańskiego na kolejnych obozach.

 1. Przebywał z zastępem 24 godziny w lesie od sniadania do śniadania, z dala od obozu i skupisk ludzkich.

 2. W trakcie pobytu brał udział w budowie szałasu, legowiska, przygotowania posiłków.

 3. Przygotował posiłek z darów lasu.

 4. W ciekawej formie przedstawił relację (piosenka, scenka na ognisku, itp.).TECHNIK OBOZOWY ** 1. Był przynajmniej na jednym obozie, nocując pod namiotem.

 2. Pokierował zastępem w czasie stawiania namiotu, potrafi prawidłowo zwinąć i zakonserwować namiot, naprawi proste uszkodzenie.

 3. Rozpalił ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych.

 4. Przygotował narzędzia obozowe (oprawił młotek, siekierę, naostrzył piłę).

 5. Zaprojektował i wykonał dowolne urządzenie obozowe typu: latryna, prycz, brama, półka namiotowa, stojaki na miski w namiocie sanitarnym.

 6. Wykonał przedmiot użyteczny w życiu obozowym, w zależności od potrzeb lub z W odpowiedzi własnej inicjatywy (skrzynka na lity, tablica na jadłospis, itp.)

 7. Zabezpieczył żywność przed zwierzętami i owadami i przed wpływem czynników atmosferycznych.LEŚNY CZŁOWIEK ** 1. Spędził noc na drzewie w wykonanym przez siebie legowisku.

 2. Upiekł na ogniu drób lub rybę.

 3. Przygotował smaczny posiłek z owoców leśnych.
PRZYJACIEL LASU **Sprawność z tryptyku puszczańskiego

 1. Zdobył sprawność „Chatka Robinsona”

 2. Przebywał 24 godziny w lesie, z dala od obozu i skupisk ludzkich.

 3. Następnego dnia po powrocie do obozu pracował na rzecz lasu.

 4. Zbudował szałas i legowisko.

 5. Potrafi dobrze gospodarować posiadanym prowiantem.

 6. Przygotował ciepły posiłek z darów lasu.
WYGA OBOZOWY *** 1. Był przynajmniej na czterech obozach (około 100 dni obozowych).

 2. Załatwił część formalności obozowych, wie jakie dokumenty są wymagane przy zatwierdzaniu obozu.

 3. Wykonał przynajmniej jedno urządzenie obozowe typu: pomost, zadaszenie do kuchni, bocianie gniazdo, prycz bez użycia gwoździ.

 4. Wykonał element zdobnictwa obozowego np. totem puszczański.

 5. Przedstawił plan zagospodarowania terenu na obóz.SAPER *** 1. Pokierował rozbijaniem namiotów różnych typów.

 2. Wykazał szczególną wprawę w przecinaniu żerdzi o grubości 30-40 cm.

 3. Rozpoznał w terenie gatunki drewna przydatne do prac pionierskich, właściwie je zastosował.

 4. Zbudował według własnego projektu duże urządzenie obozowe – kuchnię, bramę, pomost, itp.

 5. Wykonał element zdobnictwa obozowego z uwzględnieniem zasad estetyki.

 6. Zbudował most linowy i zorganizował przeprawę po nim.

 7. Pokierował naprawą i konserwacją sprzętu obozowego, suszeniem i talkowaniem namiotów, osadzeniam siekier, konserwacją sprzętu pływającego, itp.
KWATERMISTRZ *** 1. Przeprowadził czynności związane z zatwierdzeniem i rozliczneiem obozu: preliminarz zgłoszenia do odpowiednich urzędów, uzyskanie zgody władz Związku, przekazanie salda poobozowego.

 2. Pokierował przygotowaniem sprzętu obozowego.

 3. Dowodził grupą kwatermistrzowską przed i po obozie lub podczas ważnej imprezy harcerskiej.

 4. Przeprowadził szkolenie z zakresu regulaminów wewnątrz organizacyjnych dotyczących obozowania oraz zasad gospodarki finansowej i sprzętowej.


PROFESJISOBIERADEK * 1. Wyprasował koszulę lub spodnie, przyszył do munduru plakietki zgodnie z regulaminem, posiada przybornik harcerski.

 2. Wykonał użyteczny przedmiot z dostępnych materiałów

CUKIERNIK * 1. Upiekł ciasto i poczęstował nim harcerzy zastępu, drużyny.

 2. Pokazał jak oszczędnie, co nie oznacza skąpo zorganizować przyjęcie.

 3. Przygotował deser np. sam zrobił lody i udekorował je owocami.

 4. Nauczył zastęp podstaw higieny podczas przyrządzania posiłków.MAJSTER ** 1. Wykonał użytkowy przedmiot (skrzynkę, półkę, lampę, wieszak itp.).

 2. Skleił stół lub krzesło, naprawił zamek w drzwiach, wymienił uszczelkę w kranie, przetkał umywalkę, zakitował szybę, itp.

 3. Wykonał drobne naprawy instalacji lub urządzeń elektrycznych (naprawił lampę, wymienił spiralę grzejną, gniazdko lub przełącznik itp.).

 4. Oczyścił przedmiot ze szkła, skóry, drewna, tworzywa sztucznego, metalu.

 5. Oczyścił i pomalował przedmiot z drewna, metalu, tworzywa.DZIENNIKARZ ** 1. Wykaże się artykułami własnego pióra na dowolny temat, zamieszczonych w prasie harcerskiej lub innej.

 2. Przeprowadził i opracował pisemnie wywiad lub sondę uliczną na ustalony temat.

 3. Sporządził notatkę prasową z przebiegu jakiegoś wydarzenia (imprezy, zbiórki).

 4. Opracował artykuł na zadany temat, korzystając z własnoręcznie opracowanej bibliografii.FOTOAMATOR ** 1. Szybko orientuje się w budowie nieznanego aparatu fotograficznego na tyle by móc nim wykonać zdjęcia.

 2. Podczas fotografowania dba o poprawne kadrowanie zdjęć i ich kompozycję, potrafi wykorzystać głębię ostrości.

 3. Dokumentował fotograficznie imprezę harcerską.KRONIKARZ ** 1. Prowadził kronikę zastępu lub drużyny.

 2. Zaprojektował oprawę plastyczną kroniki.

 3. Umiejętnie korzystał w prowadzeniu kroniki z pomocy kolegów z drużyny.

 4. Dbał, aby kronika była zabierana na wycieczki i uroczystości harcerskie, zabiegał o wpisy, inne pamiątki.ALCHEMIK ** 1. Brał udział w przygotowaniu harcerskiego wieczoru sztuk magicznych lub wróżb andrzejkowych.

 2. Wie co to jest sympatyczny atrament, jak z niego korzystać.

 3. Umie zabarwić na różne kolory płomień, zrobić pochodnie lub ognie sztuczne.

 4. Umie wywabić z ubrania plamy atramentu, tłuszczu, owoców.

 5. Stosuje odpowiednie rozpuszczalniki do farb, stosuje farby ekologiczne (wodne).
FOTOGRAF *** 1. Posiada własny aparat fotograficzny.

 2. Własnoręcznie wykonuje powiększenia, przedstawił 12 zdjęć (3 portrety, 3 krajobrazy, 3 architektury, 3 dowolne) całkowicie wykonane przez siebie.

 3. Wskaże błędy w kompozycji, kadrowaniu, naświetlaniu i wywołaniu przedstawionych mu zdjęć.

 4. Przez co najmniej trzy miesiące lub obóz prowadził dokumentację fotograficzną życia drużyny, wykonane zdjęcia zamieścił w kronice lub archiwum drużyny.

 5. Nauczył fotografować innego harcerza.


PRZYRODNICZE

PRZYRODNIK * 1. Był z zastępem klika godzin w lesie – obserwował życie lasu (żerujące zwierzęta, zachowanie się ptaków, życie mrowiska, itp.)

 2. Zebrał liście 10 drzew, rozpoznał je.

 3. Rozpoznał po 5 pospolitych roślin, ptaków i zwierząt.

 4. Zwiedził rezerwat przyrody, park narodowy lub ogród botaniczny, odpowiednio się w nim zachowywał.

 5. Samodzielnie wyhodował w domu (w donice, na balkonie) roślinę lub opiekował się przez 1 miesiąc zwierzęciem domowym.
PRZYJACIEL PTAKÓW * 1. Rozpoznał 7 gatunków ptaków po głosie, wyglądzie lub w locie.

 2. Zbudował karmnik lub budkę lęgową. Zawiesił ją w odpowiednim miejscu, zabezpieczając przed drapieżnikami.

 3. Podpatrywał życie ptaków w lesie, na polu, przy karmnikach i poznawał ich zwyczaje.

 4. Naśladował głosy 5 ptaków.MŁODY EKOLOG *

 1. Na biwaku, wycieczce brał udział w budowie lub sam zbudował proste urządzenie ułatwiające ekologiczne biwakowanie (miejsce składowania śmieci, umywalnię, latrynę).

 2. Prawidłowo zamaskował miejsce po ognisku, latrynie, dole na śmieci. Uczestniczył w maskowaniu miejsca po biwaku, obozie, pozostawiając teren w stanie w stanie nie w gorszym od zastanego.ASTRONOM ** 1. Zorganizował dla kolegów z zastępu (drużyny) nocną obserwację nieba: pokazał i nazwał najważniejsze gwiazdozbiory i gwiazdy, wskazał strony świata według gwiazd.

 2. Zorganizował np. dla osób zdobywających stopień młodzika zajęcia, na których objaśnił sposoby orientowania się w terenie i wyznaczanie stron świata w dzień, m.in. za pomocą słońca i zegarka.

 3. Wykonał zegar słoneczny, wie jak się nim posługiwać.

 4. Sprawnie posłużył się mapą obrotową nieba.BOTANIK ** 1. Zaprowadził zielnik, w którym zebrał i nazwał po 10 gatunków drzew, krzewów, roślin łąkowych oraz po 5 gatunków mchów, porostów, roślin bagiennych, wodnych i górskich.

 2. Zlokalizował w okolicy miejsca zamieszkania, obozu, itp. Miejsca występowania ciekawych, rzadko spotykanych gatunków roślin. Miejsca te zaznaczył na mapie.EKOLOG ** 1. Zaplanował i pokierował maskowaniem terenu po obozie lub biwaku.

 2. Zorganizował w swoim środowisku wraz z zastępem, drużyną akcję propagującą np. segregację śmieci, używanie środków przyjaznych środowskiu, itp.

 3. Wspólnie z zastępem podjął działania poprawiające stan środowiska naturalnego lub zapobiegające jego dewastacji.

 4. Wzbogacił biblioteczkę harcerską o wybraną pozycję ekologiczną, zachęcił harcerzy ze swojego zastępu do jej przeczytania.ZNAWCA POGODY ** 1. Zmierzył temperaturę wody i powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, ocenił kierunek i prędkość wiatru.

 2. Przez kilka dni trafnie przewidywał pogodę na dwa dni następne na podstawie danych meteorologicznych jak i świata przyrody.

 3. Wykonał prosty przyrząd meteorologiczny (wiatromierz, deszczomierz, itp.)

 4. Rozróżnił rodzaje chmur, mas powietrza i oznaki ich zbliżania się. Przez okres 2-3 tygodni dokonywał pomiarów i obserwacji, prowadził notatki i kalendarz pogody.OPIEKUN ZWIERZYNY ** 1. Rozpoznawał 7 gatunków zwierząt po wyglądzie, tropach i głosach.

 2. Brał udział w bezkrwawych łowach oraz wytropił leśne ścieżki jednego ze zwierząt.

 3. Dokarmiał zwierzynę.

 4. Ma przyjaciela w świecie zwierząt, właściwie się nim opiekuje.
ZOOLOG ** 1. Wykazał się znajomością zwierząt żyjących w okolicy i umiejętnością rozpoznawania ich tropów.

 2. Wziął udział w pracach na rzecz ochrony zwierząt.

 3. Zorganizował dla zastępu lub drużyny wycieczkę o tematyce zoologicznej.ZIELARZ *** 1. Zebrał 15 ziół leczniczych i sporządził zielnik, w którym okreslił nazwę, środowisko występowania, porę wzrostu, kwitnienia i owocowania, część rośliny o właściwościach leczniczych, porę i sposób zbioru, sposób suszenia i przechowywania oraz zastosowanie lecznicze i sposób przyrządzenia.

 2. Zorganizował z zastępem zbiór ziół.

 3. Wykonał przedmiot ułatwiający pracę zielarza (grzebień do zbioru kwiatów, tyczkę do zbioru surowców zielarskich z drzew, stojak do suszenia

 4. Przyrządził do celów leczniczych wybrane zioła i właściwie je zastosował.


SAMARYTANSKIE


HIGIENISTA * 1. Skompletował apteczkę osobistą na wycieczkę lub obóz.

 2. Zabezpieczył się przed odparzeniem nóg, przeziębieniem, odmrożeniem.

 3. Należycie opatrzył skaleczenie.

 4. Potrafi zaradzić w prostych przypadkach krwotoku z nosa, stłuczenia, itp.

 5. Zmierzył temperaturę dorosłemu i dziecku.

 6. Zadbał o czystość urządzeń sanitarnych.SANITARIUSZ ** 1. Skompletował polową apteczkę zastępu i pokazał jak z niej prawidłowo korzystać.

 2. Zaradził w prostym przypadku otarcia nogi, odmrożenia, oparzenia, zaprószenia oka, ukąszenia.

 3. Założył opatrunek na ranę, zabandażował palec, przedramię, łokieć.

 4. Unieruchomił kończynę.

 5. Sporządził prowizoryczne nosze.

 6. Zmierzył tętno.

 7. Pokazał jak zgasić palące się na człowieku ubranie.


OPIEKUN CHORYCH *** 1. Zaopiekował się chorą osobą: (przygotował pokój dla chorego lub namiot-izolatkę i utrzymał go w porządku, prawidłowo pościelił łóżko choremu, zadbał o posiłki dla niego,

 2. Mierzył i zapisywał temperaturę, tętno, robił okłady i kompresy, podawał leki zgodnie ze wskazówkami lekarza.

 3. Znalazł choremu zajęcie i rozrywkę.RATOWNIK *** 1. Skompletował apteczkę drużyny i pokazał jak z niej korzystać.

 2. Zaradził w przypadku omdlenia, zatrucia, udaru słonecznego, krwotoku, porażenia prądem, utonięcia.

 3. Przyłożył okład, zabandażował kilkoma sposobami kończynę, głowę, tułowie.

 4. Wie jak wykonać sztuczne oddychanie oraz zewnętrzny masaż serca.

 5. W warunkach polowych zorganizował transport chorego, przygotował dla niego pomieszczenie i zorganizował opiekę.

 6. Pomagał w ambulatorium obozowym.

 7. Poprowadził zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla harcerzy.SAMARYTANIN "M" 1. Zdobył sprawność ratownika.

 2. Potrafi zaradzić w poważnym wypadku (uraz kręgosłupa, rany brzucha, atak cukrzycowy, uraz głowy).

 3. Posiada elementarną znajomość anatomii człowieka.

 4. Ukończył kurs ratowników PCK.


SPORTOWE

SPORTOWIEC * 1. Ma ulubioną dyscyplinę sportową, zna jej zasady.

 2. Przeprowadził kilka ćwiczeń związanych z doskonaleniem techniki gry.

 3. Poprowadził poranną rozgrzewkę.

 4. Aktywnie uczestniczy w sportowym życiu drużyny.

 5. Brał udział w przygotowaniu zawodów sportowych w drużynie.

ŁUCZNIK *

 1. Wykonał w warunkach terenowych łuk, 3 strzały, tarczę łuczniczą.

 2. Wie do czego służył łuk ludziom pierwotnym.

 3. Nazwał poszczególne części łuku i strzały – wskazał je.

 4. Potrafi wymienić kilka rodzajów drewna stosowanego do wyrobu łuków i strzał oraz kilka materiałów do wyrobu cięciwy i grotu strzały.

 5. W próbie końcowej uzyskał co najmniej 100pkt. Strzelając z odległości 10m do tarczy łuczniczej o średnicy 0,8 m w sześciu seriach po 3 strzały.

GIMNASTYK **

 1. Wykonał kilka prostych ćwiczeń gimnastycznych (skłon wprzód z dotknięciem głową kolan, 20 pompek, stanie na głowie lub na rękach, mostek ze stania wychwyt z karku, 5 podciągnięć na drążku, przejście po równoważni, gwiazda).
 1. Prowadził przez tydzień poranną zaprawę na obozie uwzględniając warunki pogodowe i terenowe.

 2. Zbudował z zastępem kilka prostych przyrządów do ćwiczeń (skok wzwyż, równoważnia).

LEKKOATLETA ** 1. W następujących konkurencjach uzyskał wyniki:

  • bieg na 60m – 9,2 s.

  • skok w dal – 4,00 m.

  • skok wzwyż – 1,25 m.

  • rzut piłką palantową – 52 m.

 2. Startował dwa razy w zawodach szkolnych i raz w zawodach drużyny lub hufca zajmując miejsce w czołówce stawki.

 3. Biegł w składzie sztafety 4x100 m, uzyskując z zespołem łączny czas w granicach 1 min.

 4. Pomagał w organizacji zawodów w szkole lub drużynie (np. był sędzią w jednej z dyscyplin – mierzył czas stoperem, mierzył długość rzutu lub skoku itp.)

 5. Wykonał lub zaprezentował wraz z zastępem rekwizyty i przyrządy do zawodów (np. stojaki do skoku wzwyż, chorągiewki) lub przygotował teren pod skok w dal, biegi czy rzuty.

PIŁKARZ ** 1. Śledzi na bieżąco rozgrywki ligowe w naszym kraju, orientuje się w sytuacji w ligach europejskich.

 2. Posiada ciekawe materiały takie jak wycinki prasowe, pamiątki klubowe.

 3. Potrafi wymienić z pamięci obecnego mistrz Polski, Europy i Świata.

 4. Wykonał kilka prostych elementów gry w piłkę nożną (rzut karny, dośrodkowanie, poprawny wślizg) oraz kilka ćwiczeń sprawdzających umiejętności opanowania piłki (podbijanie prawą i lewą nogą, prowadzenie piłki po linii prostej i w slalomie, przyjęcie, dokładnie do partnera).

 5. Rozegrał co najmniej 20 spotkań w tym 5 na boisku trawiastym o wymiarach przepisowych, grając na różnych pozycjach.

 6. Zorganizował dla swojego zespołu rozgrzewkę piłkarską (bez piłki 10 min. i 10 min z piłką) przed spotkaniem.

SZACHISTA **

 1. Wykazał się znajomością zasad gry w szachy (znajomość figur, ich ruchów i wartości, umiejętność stosowania roszad, bicia w przelocie itp.)

 2. Rozegrał 5 partii szachów wygrywając co najmniej 3 z nich.

 3. Pomógł w organizacji turnieju szachowego dla drużyny.

ARCYMISTRZ *** 1. Zdobył sprawność szachisty.

 2. Wykazał się znajomością kilku rodzajów obrony i ataku, opartą na wzorcowych partiach szachowych w wykonaniu arcymistrzów. Zastosował je w praktyce.

 3. Zorganizował turniej szachowy dla obozu. Pełnił w nim rolę sędziego.

 4. Przygotował do próby na sprawność szachisty dwóch kolegów z drużyny.


TERENOWE

ŁĄCZNIK * 1. Bezbłędnie przekazał ustny meldunek lub rozkaz złożony z kilkunastu słów.

 2. Zaadresował list z użyciem kodu pocztowego, wypełnił blankiet telegramu, listu poleconego, przekazu pieniężnego.

 3. Zapisał wiadomość korzystając z szyfru lub alfabetu Morse`a.

 4. Pełnił służbę łącznika w czasie gry terenowej, zwiadu, wycieczki, uroczystości.OBSERWATOR * 1. Określił godzinę według słońca. Rozróżnił fazy księżyca. Wskazał na niebie 3 gwiazdozbiory.

 2. Wyznaczył strony świata według busoli, słońca i gwiazd.

 3. Narysował plan harcówki odpowiednio dobierając skalę i mierząc odległość stopami lub krokami.

 4. Dokonał parokrokami pomiaru odcinka długości ok. 1km, przeliczając parokroki na metry.

 5. Zorientował mapę turystyczną, wskazał na niej punkt postoju. Odszukał na mapie wyznaczony punkt określony znakiem umownym.LEKKA STOPA * 1. Skrycie podszedł strzeżony teren.

 2. Pokonał tor przeszkód (wszedł na drzewo po linie, przeszedł po równoważni, czołgał się przez odcinek ok.20m.)

 3. Zapamiętał przebytą drogę i samodzielnie nią powrócił.

 4. Zna i stosuje znaki patrolowe.

 5. Wziął udział w trzech grach terenowych.SYGNALISTA **


 1. Nawiązał kontakt za pomocą chorągiewek, zna alfabet Morse`a lub semafora.

 2. Wykonał heliograf.

 3. Wykonał choragiewki sygnalizacyjne.

 4. Opracował system sygnałów dla swojego zastępu wykorzystywanych w lesie podczas podchodów, w trudnych warunkach terenowych.


TROPICIEL ** 1. Wytropił i obserwował zwierzynę.

 2. Wykonał zdjęcia obserwowanych zwierząt, zebrał odciski tropów.

 3. Wykonał raport z obserwacji opisując tryb życia, zachowania, ulubiony pokarm.

 4. Wie jak zachowywać się w lesie, jego pobyt nie zakłóca spokoju dzikim zwierzętom.TERENOZNAWCA ** 1. Potrafi z mapy odczytać formy ukształtowania terenu, odnajdzie charakterystyczne obiekty.

 2. Wykonał pomiary wysokości, szerokości obiektów w terenie (drzewo, wieża, rzeka).

 3. Odnalazł na mapie miejsce postoju, określił na tej podstawie odległość do wyznaczonego miejsca marszu.

 4. Wyznaczył na mapie miejsce postoju, określił na tek podstawie odleglość do wyznaczonego miejsca postoju.

 5. Wyznaczył strony świata bez użycia busoli i kompasu.

 6. Przeszedł w trudnym terenie odcinek drogi według azymutów.

 7. Wykonał szkic drogi z wykorzystaniem podziałki, znaków umownych, azymutów.

TRAPER ** 1. Poza obrębem obozu harcerskiego zbudował dla siebie szałas i zagospodarował go (legowisko, ława, palenisko, itp.)

 2. Spędził w szałasie 1 dobę.

 3. W czasie samotnego pobytu w lesie ćwiczył:

  • wzrok – przez 2 godziny tropiąc ślady zwierząt,

  • słuch – przez godzinę notując leśne odgłosy,

  • węch – przez 1 godzinę notując zapachy,

Przedstawił notatki z przeprowadzonych obserwacji.ŁĄCZNOSCIOWIEC *** 1. Nawiązał kontakt światłem lub kluczem telegraficznym przy pomocy alfabetu Morse`a.

 2. Odebrał i nadał depeszę alfabetem Morse`a.

 3. Zorganizował i nadał depeszę alfabetem Morse`a lub semaforem z dużą szybkością.

 4. Wykonał dla zastępu lub drużyny migacz świetlny lub brzęczyk z kluczem Morse`a do sygnalizacji.

 5. Pokierował zorganizowaniem sieci łączności na obozie (telefon polowy, CB, itp.).ZWIADOWCA *** 1. Przeprowadził zwiad na określony temat (zwiad etnograficzny).

 2. Zdobyte informacje przedstawił w atrakcyjnej formie.

 3. Przygotował punkt obserwacyjny, zamaskował go i wraz z harcerzami przeprowadził obserwacje, z których sporządził fotoreportaż, opis.

 4. Przygotował nocną grę terenową, podchody z inną drużyną.

 5. Dotarł nocą do wyznaczonego miejsca posługując się szkicem drogi lub wyznaczonymi azymutami.TOPOGRAF *** 1. Wykonał z pamięci szkic sytuacyjny terenu.

 2. Wykonał makietę wycinka mapy.

 3. Zorganizował zawody na orientację.

 4. Nauczył zastęp wykonywania prostego szkicu.

 5. Wykonał unacześnienie mapy określonej powierzchni terenu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość