Znajomi znad morzaPobieranie 17.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.63 Kb.ZNAJOMI ZNAD MORZA

wystawa zbiorowa: Jakub Bielawski, Adam Hryniewicki, Andrzej Karmasz, Alicja Karska, Tomek Kopcewicz, Marcin Laszczak, Sławomir Lipnicki, Mateusz Pęk, Anna Reinert, Piotr Rubiecki, Maciej Salamon, Dominika Skutnik, Michał Szlaga, Malina Tomaszewska, Adam Witkowski, Ania Witkowska, Aleksandra Went, Sebastian Woźniak, Paweł Wróblewski, Karolina Wysocka, Wojciech Zamiara

wernisaż: 31.07.2015, godz. 19:30

wystawa archiwalna: 1-31.08.2015

plener malarski: 1-7.08.2015

wystawa poplenerowa: 11.09-11.10.2015

Gdańska Galeria Miejska 2 (Powroźnicza 13/15)

Kurator: Patrycja Ryłko

Współpraca: Adam Witkowski i Ania Witkowska

Projekt "Znajomi znad morza" został zapoczątkowany w październiku 2002 r. na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, w poniemieckiej montowni U­bootów ­ hali 89 A. Bezpośrednim impulsem do stworzenia wystawy w tej przestrzeni stanowił efemeryczny pokaz Galerii Bezdomnej projektu Tomasza Sikory i Andrzeja Świetlika. Dla gdańskiej sceny artystycznej, a przynajmniej dla części, która reprezentowała postawę krytyczną, następowały wówczas istotne zmiany ­ po prezentacji wystawy Doroty Nieznalskiej "Pasja" i na skutek decyzji senatu ­ Rektor ASP zlikwidował Galerię Wyspa. Kolonia Artystów dopiero raczkowała, a Modelarnia miała na swym koncie zaledwie kilka prezentacji. Poza Galerią Koło, właściwie nie było miejsc, które interesowały się, a tym samym prezentowały prace studentów i młodych artystów.

Taka sytuacja skłoniła grupę studentów i absolwentów gdańskiej ASP do działania kompletnie niezależnego od akademii i oficjalnych instytucji. Organizatorami artystycznego kolektywu byli przyjaciele z pracowni malarskiej ­ Tomek Kopcewicz oraz Ania i Adam Witkowscy, którzy w pierwszej odsłonie wystawy „Znajomych znad morza” zaprosili do udziału znajomych- artystów: Kubę Bielawskiego, Monikę Dętkoś, Andrzeja Karmasza, Marcina Laszczaka, Sławka Lipnickiego, Mateusza Pęka, Piotra Rubieckiego, Michała Szlagę, Malinę Tomaszewską, Sebastiana Woźniaka, Karolinę Wysocką. Koncerty zagrali: Rafał Dętkoś, Dj Decay, Krzysztof Arszyn Topolski z Piotrem Rubieckim jako Dębia Góra oraz Uniform (Krystian Wołowski, Adam Hryniewicki, Norbert Walczak). Wszystkim zależało na możliwości pokazania dokonań własnych oraz swoich przyjaciół w zupełnie nowym miejscu i kontekście, a niezależność dawał im wówczas właśnie obszar postoczniowy. "Znajomi znad morza" byli programowo bezprogramowi, spontaniczność stanowiła główny wyznacznik działania.

Kolejna odsłona wystawy miała miejsce w galerii Aula na poznańskiej ASP i była zdecydowanie bardziej skonkretyzowaną narracją ­ odnosiła się do poniemieckich i turystycznych wątków Gdańska. Do prezentacji dołączyły Alicja Karska i Ola Went oraz Wojtek Zamiara.

Każdorazowo projekty (Bydgoszcz, 2003; Cieszyn, 2014) spod znaku ZzM miały charakter swobodny, otwarty i koleżeński. Dystans, nieformalność, szukanie miejsc 'mniej oficjalnych' , częstotliwość działań było podskórną definicją formacji.

Tegoroczna wystawa „Znajomych znad morza” to kolejne spotkanie Znajomych, a zarazem próba przywrócenia określonego formatu kolektywnego działania – tym razem w oficjalnych ramach instytucji Gdańskiej Galerii Miejskiej 2. W pierwszej części wystawy (1 – 31 sierpnia) zaprezentowane zostaną prace archiwalne tj. obrazy, filmy, obiekty, dokumentacja performensów oraz zdjęcia wykonane w latach 2002 – 2004, które pokazywane były podczas pierwszej i drugiej odsłony projektu. Ujawniają one zmagania się z formą malarską, nowymi technologiami oraz strukturami wystawienniczymi, równocześnie stanowią pewnego rodzaju klucz i wspólny mianownik w odczytywaniu aktualnych prac artystów. To wystawa podkreślająca określone mechanizmy działania kolektywnego oraz funkcjonowania artystów w okresie pewnych instytucjonalnych zawirowań, które bezpośrednio i skutecznie mobilizowały artystów do inicjowania zespołowego działania. W trakcie trwania wystawy odbędzie się również otwarty plener artystyczny nad Motławą (1-7 sierpnia), którego rezultaty, wraz z aktualnymi pracami artystów, pokazane zostaną w GGM2 i GGM1 (11 września- 11 października). Projekt zakończy dyskusja panelowa (11 października 2015) dotycząca zarówno instytucji jak i niezależnych inicjatyw w Gdańsku – w jaki sposób gdańskie instytucje sztuki tworzą swoje programy wystawiennicze, a tym samym w jaki sposób wspierają środowisko artystyczne.FRIENDS FROM THE SEASIDE

opening: 31st of July, 7:30 pm

archival exhibition: 1st – 31st of August 2015

painting plein-air: 1st – 7th of August 2015

plein-air exhibition: 11th of September – 11th of October 2015

Gdańsk City Gallery 2 (Powroźnicza 13/15)

Curator: Patrycja Ryłko

Collaboration: Adam Witkowski and Ania WitkowskaThe project “Friends from the Seaside” was initiated in October 2002 on the premises of the former Gdańsk Shipyard, in a U-boot assembly plant built by the Germans – hall 89 A. A direct impulse for an exhibition in that space came with an ephemeral show of Galeria Bezdomna (Homeless Gallery) created by Tomasz Sikora and Andrzej Świetlik. For the artistic scene of Gdańsk, or at least for the part of that scene that represented a critical approach in art, that period became a time of major changes – the rector of the Academy of Fine Arts closed Galeria Wyspa (Island Gallery) after Dorota Nieznalska’s exhibition “Passion” by virtue of the decision of the senate. Kolonia Artystów (Artists’ Colony) was still in its early days, while Modelarnia (Model Workshop) had had just two shows. Apart from Galeria Koło (Circle Gallery), there were virtually no venues that took interest in and exhibited works by students and young artists.
That situation encouraged a group of students and fresh graduates of the Academy of Fine Arts in Gdańsk to pursue activities that was completely independent of the academy and official institutions. An artistic collective was organised by friends from a painting studio: Tomek Kopcewicz as well as Ania and Adam Witkowski. The first edition of the show “Friends from the Seaside” gathered works by Kuba Bielawski, Monika Dętkoś, Andrzej Karmasz, Tomek Kopcewicz, Marcin Laszczak, Sławek Lipnicki, Mateusz Pęk, Piotr Rubiecki, Michał Szlaga, Malina Tomaszewska, Adam Witkowski, Ania Witkowska, Sebastian Woźniak, Karolina Wysocka. Concerts were performed by Rafał Dętkoś, Dj Decay, Krzysztof Arszyn Topolski alongside Piotr Rubiecki as Dębia Góra and Uniform (Krystian Wołowski, Adam Hryniewicki, Norbert Walczak). All involved artists were keen to present their own work and the work of their friends in a brand new place and context. They found independence on the premises of the former shipyard. “Friends from the Seaside” had no programme by principle, and spontaneity was a key feature of their show. The second edition was organised in the Aula gallery at the Academy of Fine Arts in Poznań. It offered a much more specific narrative that revolved around the post-German and tourist threads related to Gdańsk. New artists included Alicja Karska and Ola Went as well as Wojtek Zamiara. Each of the “Friends from the Seaside” projects (Bydgoszcz, 2003; Cieszyn, 2014) was laid-back, open and based on friendship. The distance, informality, “less official” settings and frequency of the activities within the project combined to form an underlying definition of the artistic formation.
This year’s exhibition “Friends from the Seaside” at Gdańsk City Gallery 2 is another opportunity for Friends to meet and an attempt to restore a specific format of collective artistic activity. The first part of the exhibition (1st – 31st of August) features archival works: paintings, films, murals, photographs made between 2002 and 2004. During the show, a plein-air is planned by the Motława (1st – 7th of August). Works created during the plein-air are exhibited in the second chapter of the exhibition that runs between 11th of September and 11th of October 2015. The project culminates with a panel discussion (11th of October 2015) that concerns institutions and independent initiatives in Gdańsk focusing on the ways they develop their programmes, and therefore – the ways they support the artistists in Gdańsk.

The majority of the participating artists are former students of the studio run by Witosław Czerwonka. Sadly, that great man, artist and teacher passed away prior to the opening. His disciples wish to honour the memory of their master (a word that is by no means far-fetched in this context) by dedicating the exhibition to him and incorporating one of his films into the show.Aleksandra Tatarczuk | PR@ggm.gda.pl | +48 693 660 004 | Gdańska Galeria Miejska | www.ggm.gda.pl |

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy