Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 413.79 Kb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar413.79 Kb.
  1   2   3   4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Znak sprawy: Nr SP1.262.4.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dotycząca postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (Dz. U z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) dalej (ustawa Pzp lub uPzp”) pod nazwą:
Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych”

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubartowie jako Partnera projektu realizowanego przez EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w Lublinie (Lider Partnerstwa), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych


i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zatwierdzam:


Lubartów 03.10.2013r. ………………………….………………………

Danuta Sienkiewicz

Dyrektor

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie

ul. Legionów 3, 21-100 Lubartów


e-mail: sp1@sp1.lubartow.pl

nr tel./fax. (81) 855-30-21


1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „uPzp”, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych


i komunikacyjnych” nr projektu POKL.09.01.02-06-113/13, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą
w Lublinie, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Lubartowie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, t.j.:
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę pomocy dydaktycznych wg. poniższego zestawienia:


L.p.

Nazwa towaru / pomocy dydaktycznej.

Opis towaru / pomocy dydaktycznej.

Jednostka miary

Zamawiana ilość.Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – podręcznik dla ucznia oraz ćwiczenia.

Klasa III: Książka oraz zeszyt ćwiczeń: Our Discovery Island 3, Wydawnictwo Pearson.

komplet

74Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids: Sleeping Beauty- Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids ; Finding Nemo- Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids: Monsters, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids :Toy Story, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids: Toy Story 2, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids :Pinocchio, Wydawnictwo Pearson.

sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids :The Incredibles, Wydawnictwo Pearson.

sztuk

6Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids : Toy Story 3, Wydawnictwo Pearson.

sztuk

7Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids : Ratatouille, Wydawnictwo Pearson.

sztuk

6Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy III – ćwiczenia.

Readers:Penguin Kids : Cars, Wydawnictwo Pearson.

sztuk

7Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – podręcznik dla ucznia oraz ćwiczenia.

Discover English 3, podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo Pearson

 


komplet

74Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: The Tomorrow Mirror, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: African Safari, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: The Crown, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: The Golden Seal, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: Island for sale, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: Wonders of the World, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

8Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: The Secret Garden, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

6Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading: The call of the Wild, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

7Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

6Materiały na zajęcia z j. angielskiego dla klasy VI – ćwiczenia.

Readers:Penguin Active Reading, Wydawnictwo Pearson.


sztuk

7Materiały piśmiennicze do języka angielskiego

Teczka na materiały:

- plastikowa,

- z gumką lub na rzepy

- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w pełnym kolorze, zgodnie z projektem przedstawionym przez ZamawiającegoNotatnik:
- format A4

- kartek 50

- kartki w kratkę

- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w pełnym kolorze, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego3 długopisy

2 ołówki

4 markery

komplet

148Materiały na zajęcia „Rozwój czytania i pisania”

Podręcznik: Czytanie ze zrozumieniem. Testy sprawdzające cz.1; wydawnictwo Skrzat luty 2013; Ćwiczenia w pisaniu dla klas 1 – 3. Redagowanie tekstów cz. 2; wydawnictwo Raabe;

komplet

16Materiały na zajęcia „Edycja tekstu”

Podręczniki:

J. Miodek, Nie taki język straszny , J. Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów; Epoki literackie. Vademecum humanisty.komplet

16Materiały na zajęcia „Edycja tekstu”

Podręczniki:

Grzegorz Kasdepke, Mity dla dzieci .


B.Surdej, A. Surdej, Pisanie nie jest trudne, ćwiczenia redakcyjne, kl. 6.


komplet

8Materiały na zajęcia z j . polskiego

Teczka na materiały:

- plastikowa,

- z gumką lub na rzepy

- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w pełnym kolorze, zgodnie z projektem przedstawionym przez ZamawiającegoNotatnik:
- format A4

- kartek 50

- kartki w kratkę

- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w pełnym kolorze, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego3 długopisy

2 ołówki

4 markery

komplet

120Materiały na zajęcia „Polski w historii”

Podręcznik komplet

 • J. Miodek, Nie taki język straszny

 • J. Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów

komplet

8Materiały na zajęcia „Polski w historii”

Podręcznik komplet

 • Epoki literackie. Vademecum humanisty

 • Grzegorz Kasdepke, Mity dla dzieci

 • Mity greckie dla dzieci (audiobook CD)

komplet

8Materiały na zajęcia „Zabawa językiem”

Skrypt:

 • „Twardy orzech do zgryzienia. Rozumienie i stosowanie związków frazeologicznych.” Autor: Dominika Kamińska, Wydawnictwo Edukacyjne;

 • „Czytam ze zrozumieniem” z cyklu Galeria możliwości – ćwiczenia dodatkowe klasa 1; wydawnictwo WSiP ;

 • Testy ortograficzne klasa 1; wydawnictwo: Literat.

 • Naklejki okejki. Robimy to, co lubimy.

komplet

24Materiały na zajęcia „LEGO LOGOS”

Podręcznik: .Bajki filozoficzne, Michel Piquemal okładka: twarda , liczba stron: 72; .Filozof bez brody czyli jak polubić myślenie, Marie-Luise Raters,Wydawnictwo: PAX Instytut Wydawniczy , Oprawa: miękka, Ilość stron: 160

komplet

3Materiały na zajęcia „LEGO LOGOS”

Podręcznik: Bajki filozoficzne jak żyć razem, Michel Piquemal okładka: twarda liczba stron: 72

komplet

2Materiały na zajęcia „LEGO LOGOS”

Podręcznik: Platon w krainie paradoksów. Seria z Sokratesem, Marco Emiliano Di,Wydawnictwo: WAM ,Oprawa: miękka, Ilość stron: 48; Filozofowie do dzieci, Sophie Boizard  ,okładka twarda: ,liczba stron: 58


komplet

3Materiały na zajęcia „LEGO LOGOS”

Podręcznik: Tajemnicza jaskinia. Seria z Sokratesem, Marco Emiliano Di, Wydawnictwo: WAM ,Oprawa: miękka, Ilość stron: 48; Najmądrzejszy człowiek świata. Seria z Sokratesem, Marco Emiliano Di, Wydawnictwo: WAM , Oprawa: miękka, Ilość stron: 48; Zemsta Ateny. Seria z Sokratesem, Marco Emiliano Di, Wydawnictwo: WAM , Oprawa: miękka, Ilość stron: 48,; Uczta Platona. Seria z Sokratesem, Marco Emiliano Di, Wydawnictwo: WAM , Oprawa: miękka, Ilość stron: 48,

komplet

8Materiały na zajęcia „Teatralna polszczyzna”

Zestaw podręczników: "Zajęcia artystyczne. Zajęcia teatralno-aktorskie. Podręcznik. Ciekawi świata", Magdalena Bochan-Jachimek, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON; "Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci", Agnieszka Kusza, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

komplet

24Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Mity Greków i Rzymian, Autor: Wanda Markowska,[twarda oprawa]

 • Tajemniczy ogród, Autor Frances Hadgson Burnett, [twarda oprawa]

 • Chłopcy z Placu Broni,Autor: Ferenc Molner

komplet

20Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Zabawa w teatr - wybór scenariuszy dla dzieci. Część I, Autor: Zofia Wójcik

komplet

6Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Uczyć z klasą Pomocnik nauczyciela, Warsztaty teatralne, Autor :Joanna Rudkowska

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Ekipa na szkolnej scenie- inscenizacje dla klas IV-VI, Autor: Jolanta Zabielska

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • W objęciach Melpomeny- inscenizacje dla klas starszych .szkół podstawowych i gimnazjów., Autor: Beata Michalska, Anna Stańczyk

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Gra warta świeczki-scenariusze inscenizacji dla szkół ,Podstawowych. Autor: Agnieszka Ma

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Bajdobrzenie na każdej scenie i Płyta CD. Inscenizacje najpiękniejszych baśni. Autor: Małgorzata Barańska, Andrzej Filar

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

 • Uroczystości w szkole podstawowej, Autor: Bleja

komplet

2Podręczniki do biblioteki

Komplet:

komplet

2Materiały pomocnicze na zajęcia „LEGO LOGOS

Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – czerwona; Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – niebieska; Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – zielona; Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – żółta; Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – biała; Pasta modelarska samoutwardzalna Creall - 0,5 kg – terakotowa

komplet

7Materiały pomocnicze na zajęcia „LEGO LOGOS

LEMADA GRA RUMMIKUB ORYGINAL; Masa Creall Supersoft - 5 kolorów - 1750 g

komplet

3Materiały pomocnicze na zajęcia „LEGO LOGOS

Brystol 160 g - format A3 - 10 kolorów - 250 arkuszy

komplet

3Materiały pomocnicze na zajęcia „LEGO LOGOS

Brystol 160 g - format A3 - biały - 100 arkuszy

komplet

3Stroje teatralne

Komplet: pacynki-Pinokio i Czerwony Kapturek.

komplet

1Stroje teatralne

Komplet: pacynki – Babcia i myśliwy.

komplet

1Stroje teatralne

Komplet: pacynki – wilk i król.

komplet

1Stroje teatralne

Komplet: pacynki – Agatka i chłopak

komplet

1Stroje teatralne

Komplet: królowa i aniołek.

komplet

1Stroje teatralne

Komplet: 2 worki dziwów – zapinany na rzepy wykonany z rozciągliwej wysokiej jakości tkaniny, co pozwala na poruszanie się w nim i przybieranie rożnych póz, struktura tkaniny przepuszcza powietrze i nie ogranicza widoczności. Każdy komplet w innym kolorze. Rozmiary: wysokość 140 cm i 164 cm.

komplet

4  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy