Strona główna

Znieczulenie miejscowe w chirurgii przepuklin pachwiny


Pobieranie 3.53 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar3.53 Kb.
04.

Andrzej Opertowski


Oddział Chirurgiczny Szpitala SPZOZ w Garwolinie
e-mail: S_dabrowiecki@wp.pl

autorzy zglaszanej publikacji:


Andrzej Opertowski, Stanisław Dąbrowiecki

tytul zglaszanej publikacji:


Znieczulenie miejscowe w chirurgii przepuklin pachwiny

streszczenie publikacji:
Według obowiązujących zaleceń przy operacji przepuklin pachwiny można podawać do 200 mg lidokainy lub 170 mg bupiwakainy. W praktyce stosowane są o wiele niższe dawki leków miejscowo znieczulających (LMZ). Podjęto badania w celu określenia optymalnej dawki LMZ - niezbędnej dla przeprowadzenia operacji pierwotnej przepukliny pachwiny. Badania wykonano u  94 mężczyzn i 8 kobiet (mediana wieku 54 lata). Operowano metodą Lichtensteina, Valentiego i Trabucco. Znieczulenie wykonywano techniką Amida. Każdorazowo wykorzystywano od 20 do 100 ml (mediana 50 ml) mieszaniny równych objętości 0,25% bupiwakainy i 0,5% lidokainy (+ 1 ml 8,4% dwuwęglanu sodu na 9 ml środka znieczulającego). Oceniano natężenie bólu we wczesnym okresie okołooperacyjnym oraz przebieg rekonwalescencji. Z objętością wykorzystanych LMZ nie wiązała się płeć i wiek chorego, premedykacja oraz metoda operacyjna. Więcej środka znieczulającego wymagały przepukliny z dużym ubytkiem tkankowym (typ 3). Stwierdzono istnienie korelacji liniowej pomiędzy wagą operowanego a objętością podanych LZM. Choć osoby z nadwagą i otyłością otrzymały relatywnie więcej LZM to odczuwały również większe nateżenie bólu w 1. i 2. dobie pooperacyjnej w porównaniu do pozostałych chorych. Natężenie tego bólu nie wiązało się z przebiegiem rekonwalescencji poszpitalnej. W obserwacji odległej stwierdzono nawrót przepukliny u 2% operowanych. Zalecane maksymalne dawki LZM nie uwzględniają stanu chorego i drogi podania leku. Wydaje się, że przy znieczuleniu nasiękowym pachwiny u osób zdrowych dawki LZM są zwykle niedoszacowane. Maksymalne dawkowanie leków wchodzących w skład mieszaniny lidokainy i bupiwakainy nie jest ustalone.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość