Strona główna

Zróbmy coś dla siebie


Pobieranie 10.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.76 Kb.
Zróbmy coś dla siebie
W sobotę 9 maja br. grupa uczniów Makowskiego Gimnazjum, przeprowadziła akcję upiększania Gminy. Akcja była kontynuacją działań „Spacer badawczy” i „zmieniamy swoją okolicę” realizowanych w ramach konkursu XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pomysłodawcami wydarzenia byli posłowie Parlamentu Młodych, uczniowie Gimnazjum: Mateusz Kołaczek i Martyna Grzelka oraz Magdalena Maciejak i Przemysław Wiórkiewicz, którzy 1 czerwca zasiądą w ławach poselskich Sejmu RP.

Miejsca do upiększenia były dwa: ogrodzenie placu na „dołach” przy Makowskim Amfiteatrze oraz plac zabaw w Krężcach.

Młodzież pracowała z dużym zapałem. Grupa licząca ponad 40 osób uczniów bardzo szybko uporała się z płotem przy Amfiteatrze i uporządkowaniem oraz pomalowaniu ogrodzenia . placu zabaw w Krężcach

Jesteśmy z siebie dumni, że mogliśmy coś zrobić dla innych i upiększyć miejsca, w których lubimy się spotykać.

Pędzle, rękawiczki i farbę otrzymaliśmy z Gminy.

W akcji, wspólnie z uczniami uczestniczyły Panie: Jolanta Markowicz, Krystyna Strzemińska oraz Monika Olejnik.

Paulina Boryna
W tydzień dookoła Europy :)
W naszej Szkole od 4 do 8 maja trwał Tydzień Europejski, zakończony Dniem Europejskim 11 maja. Inicjatywa miała na celu:

-upowszechnienie wiedzy o państwach, kulturze, i obyczajach oraz organizacjach Unii Europejskiej;

-budzenie wśród uczniów poczucia przynależności do Europy oraz świadomości różnic i wkładu naszego dziedzictwa kulturowego do wspólnoty państw europejskich;

-kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur i narodów;

-doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

W ramach tego wydarzenia w szkole podjęto szereg działań.

A trzeba wiedzieć, że działo się naprawdę dużo... Zorganizowano różnego rodzaju konkursy tematycznie związane z Unią Europejską i jej członkami. Punkt kulminacyjny – większość zmagań
konkursowych i ogłoszenie wyników, przewidziano na 11 maja. We współzawodnictwie wzięli udział zarówno uczniowie z naszej szkoły, jak też z innych zaprzyjaźnionych gimnazjów. W pierwszych rozgrywkach, nasza młodzież sprawdzała swoją wiedzę o państwach Unii Europejskiej oraz o jej organach wewnętrzych. Z każdej klasy, jako przedstawiciele, zostały powołane 3 - osobowe zespoły.

Konkurs składał się z dwóch etapów:  • pierwszego, w formie testu, pisanego indywidualnie (7 maja);

  • drugiego, w formie teleturnieju, z udziałem widowni, w czasie którego zawodnicy współpracowali w grupach (11 maja).

Uczniowie skrupulatnie przygotowywali się do testu, który na nich czekał. Do ścisłego finału dostały się trzy zespoły z klas: IIIc, IIIb i Ia. Uczestnicy starali się ze wszystkich sił. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, dlatego walka nie była łatwa i konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Po długiej i burzliwej rywalizacji, pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, a drugie klasa IIIb. Otrzymały one certyfikaty "Klasy europejskiej" oraz punkty do "Wiosła Wojciecha"- nagrody dla najlepiej sprawującej i udzielajęcej się klasy.

Kolejnym konkursem, w który uczniowie włożyli dużo zapału i pracy był konkurs platyczny pt.: "Na turystycznych szlakach krajów UE". Każda klasa miała za zadanie stworzyć plakat o wylosowanym państwie, zawierający zabytki i miejsca, które warto zobaczyć. Przy ocenie prac brano pod uwagę oryginalność, dobor i trafność informacji oraz estetykę wykonania. Wszystkie były niezwykłe, staranne i niepowtarzalne. Uczniowie naprawdę się postarali. Jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie pierwsze miejsce ex aequo zdobyły plakaty Ic i IIIb. Jednakże to jeszcze nie był koniec… Oprócz już wymienionych atrakcji w Makowskim Gimnazjum mieliśmy jeszcze przyjemność gościć zaproszonych uczniów i opiekunów z gimnazjów: w Łyszkowicach, w Godzianowie, w Winnej Górze, w Bolimowie i Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach. Dało to możliwość wzajemnej integracji młodzieży. Wraz z naszymi uczniami wzięli oni udział w Międzyszkolnym Konkursie Językowym


o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych. Miał on formę testu pisemnego. Młodzież wykazała się dużą wiedzą z zakresu kultury tychże państw. Poprzeczka była postawiona naprawdę wysoko. Zaraz po sprawdzeniu, komisja ogłosiła wyniki. Z języka angielskiego, mimo dużej konkurencji, nasz uczeń, Adam Jakubowski zajął II miejsce, zaś z języka niemieckiego Weronika Rybus zdobyłą pierwszą nagrodę.

Po zakończeniu wszystkich zmagań nadszedł czas na apel posumowujący. Głównym punktem było spotkanie z Posłanką na Sejm - Panią Dorotą Rutkowską i wręczenie jej statuetki "Przyjaciel Gimnazjum" za wspieranie działań szkoły. Pani Rutkowska opowiadała młodzieży o kulturze


i obyczajach panujących we Francji. Wspomniała o współpracy polsko - francuskiej, historii przyjaźni miast Skierniewice i Chatelaillon-Plage, odpowiadała na pytania publiczości. Wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani bagietką i serem.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie dyplomów i certyfikatów.

Na zakończenie gupa uczniów pod czujnym okiem Pani Moniki Stań przedstawiła część artystyczną. Był to zabawny spaktakl zawierający najważniejsze informacje o zwyczajach panujących w krajach UE.

Przez cały tydzień, a zwłaszcza w ostatni w Dniu Europejskim, nie zabrakło wielu wrażeń. Wszyscy staliśmy sie bogatsi o ciekawą i przydatna wiedzę i przyniosło nam to wiele korzyściWeronika Rybus


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość