Strona główna

Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” Ramowy Program Studiów


Pobieranie 304.87 Kb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar304.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
STUDIA PODYPLOMOWE
Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków”

Ramowy Program Studiów


Lp

Grupa przedmiotów/przedmiot

Ilość

i rodzaj zajęć

Semestr

Ilość godzin

I

Zagadnienia ogólne

1

Zaopatrzenie w energię a rozwój zrównoważony, ramy prawne, normalizacja

1W

I

8

2

Ocena oddziaływania budynków na środowisko

2W

I

16

II

Ochrona cieplna, środowisko wewnętrzne i instalacje w budynkach

1

Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

1W,1C

I

16

2

Systemy wentylacji i klimatyzacji a środowisko wewnętrzne

1W,1C

I

16

3.

Systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

1W,1C

I

16

4

Systemy oświetlenia budynków i oszczędność energii elektrycznej

1W,1P

I

16

III

Infrastruktura energetyczna

1

Planowanie energetyczne w gminach

1W

I

8

2

Modernizacja miejskich systemów zapatrzenia w ciepło

2W

I

16

3

Modernizacja systemów zaopatrzenia budynków w gaz

2W

I

16

IV

Systemy zasilania budynków w energię

1

Dobór systemu zaopatrzenia w energię budynków

1W,1C

II

16

2

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu na potrzeby zaopatrzenia budynków

1W,1C

II

16

3

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła ciepła dla budownictwa

2W,2C

II

32

V

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

1

Rozwiązania prawne

1W

I

8

2

Metodyka sporządzania audytu energetycznego

1W,1C

II

16

3

Metodyka sporządzania świadectw

1W,2C,2P

II

40

VI

Seminarium dyplomowe

 

Seminarium

2S

II

16

 

Razem Semestr I

132

 

Razem semestr II

132

 

Ogółem

272

W – wykład, C – ćwiczenia, P – projekt, S – seminarium

Wykaz przedmiotów

(dla osób spoza wydziału Inżynierii Środowiska wpisano dodatkowo miejsca pracy)


Lp

Przedmiot

Prowadzący

Ilość godzin

1

Zaopatrzenie w energię a rozwój zrównoważony, ramy prawne, normalizacja

Prof. dr hab. Stanisław Mańkowski (w)

8

2

Ocena oddziaływania budynków na środowisko

dr inż. A.Panek (w)

16

3

Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

dr inż. P. Narowski (w, ćw)

16

4

Systemy wentylacji i klimatyzacji a środowisko wewnętrzne

Dr inż. J. Sowa (w, ćw)

16

5.

Systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Dr inż. P. Kędzierski (w, ćw)

16

6

Systemy oświetlenia budynków i oszczędnośc energii elektrycznej

Dr inż. P. Pracki (Wydział Elektryczny PW) (w, ćw)

16

7

Planowanie energetyczne w gminach

Dr inż. K. Wojdyga (w)

8

8

Modernizacja miejskich systemów zapatrzenia w ciepło

Dr inż. M. Chorzelski (w)

16

9

Modernizacja systemów zaopatrzenia budynków w gaz

Dr inż. M. Chaczykowski (w)

16

10

Dobór systemu zaopatrzenia w energię budynków

Dr inż. A. Wiszniewski
(w, ćw)

16

11

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu na potrzeby zaopatrzenia budynków

Dr inż. R. Zwierzchowski
(w, ćw)


16

12

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła ciepła dla budownictwa

Dr inż. A. Wiszniewski (w, ćw)

32

13

Rozwiązania prawne w certyfikacji budynków

Dr inż. A. Panek (w)

8

14

Metodyka audytu energetycznego budynków

Dr inż. M.Robakiewicz

Dr inż. A.Kowalczyk15

15

Metodyka sporządzania świadectw

Dr inż. M. Robakiewicz (w)

Mgr inż. M. Popiołek (ćw, p)


Mgr inż. J. Rucińska (ćw, p)

(Fundacja Poszanowania Energii)40

 16

Seminarium
16

Opis systemu zapewnienia jakości kształcenia

Na koniec każdego semestru przeprowadzana będzie ankietyzacja wszystkich zajęć. Słuchacze będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat każdego z wykładanych przedmiotów w zakresie treści, sposobu przekazywania wiedzy oraz jakości materiałów pomocniczych. Materiały pomocnicze będą przekazywane słuchaczom w formie kserokopii lub plików nagranych na płycie DVD. Część z nich będzie zamieszczona na stronie internetowej studium w postaci plików do ściągnięcia.

Kierownik studiów podyplomowych jest obecny na każdym zjeździe i kontroluje przebieg poszczególnych zajęć, reaguje na bieżąco na problemy zgłaszane przez uczestników.

Sala wykładowa wyposażona jest w rzutnik multimedialny, komputer do prezentacji, rzutnik pisma, ekran oraz tablicę. Podczas zajęć komputerowych liczebność grup jest tak dobrana, aby każdy słuchacz miał dostęp do komputera.KARTY PRZEDMIOTÓW
KARTA PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Ocena oddziaływania budynków na środowisko

Nazwa w języku angielskim

Enviromental impact assessment of buildings

Typ studiów

Podyplomowe

Kierunek

Inżynieria Środowiska

Zakład prowadzący

Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Prowadzący

Dr inż. Aleksander Panek
Semestr

W

C

L

K

P

I

16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość