Strona główna

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 31 stycznia 2002 roku Komendant Chorągwi Kieleckiej


Pobieranie 143.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar143.06 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 31 stycznia 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L. 1/02
2. Hufce

2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Z dniem 31 stycznia 2002 roku została przyjęta rezygnacja z funkcji komendantki hufca ZHP we Włoszczowie pwd. Justyny Kucharczyk
2.5. Wybór komendantów hufców

   1. Z dniem 1 lutego 2002 roku powołuję na okres 6 miesięcy na pełniącego obowiązki komendanta Hufca ZHP Włoszczowa pwd. Krzysztofa Mariańczyka


3. Chorągiew
7. Ruchy programowo - metodyczne

  1. Powołuję Honorowy Komitet Obchodów 90 - lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej w składzie:

- hm. Julian Hendler - przewodniczący

- hm. Andrzej Rembalski

- hm. Ryszard Mazur

- hm. Teresa Lirsz

- hm. Stanisław Zasacki

- hm. Włodzimierz Matwin

- hm. Stanisław Kruk

- hm. Elżbieta Kubiec

- hm. Anna Kateusz

Czuwaj!

hm. Cezary Huć


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 21 lutego 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.2/02
3. Chorągiew

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.1. Z dniem 21 lutego przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP w Pińczowie
3.6.2. Z dniem 21 lutego przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP w Jędrzejowie.
3.6.3 Przywracam uprawnienia do otwierania i zamykania prób / podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP w Kielcach (z ważnością od 01.02.2002 r.).
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia


  1. Podaję do wiadomości, że Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

- J.E. Biskup Marian Florczyk

- Pani Danuta Cedzyńska - Kierownik Adm. Uzdrowiska w Busku Zdroju

- Pan Leopold Łabędzki - Wójt Gminy Tuczępy

- Pan Tadeusz Oryniak - Prezes Uzdrowiska S.A. Busko Zdrój

- Pan Andrzej Nodzyński - Leśniczy Nadleśnictwa Pińczów

- Pan Jakub Madej - Prezes Zarządu BS w Pińczowie

- Pan Jerzy Lechowski - Naczelnik Wydziału Oświaty UM w Pińczowie


  1. Podaję do wiadomości, że Brązową Odznakę Harcerskiej Służby Krwi otrzymali:

- pwd. Dariusz Radwański - KH Ostrowiec Św.

- dh Daniel Sularz - KH Ostrowiec Św.

- wyw. Oskar Zimoląg - KH Ostrowiec Św.

- ćw. Krzysztof Domański - KH Ostrowiec Św.

- pwd. Kamil Kot - KH Kielce


  1. Podaję do wiadomości, że Srebrną Odznakę Harcerskiej Służby Krwi otrzymał

- dh Mariusz Dąbrowski - KH Skarżysko Kamienna


  1. Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły w sprawie przyznawania Odznaki „Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP" została uhonorowana 111 Artystyczna Drużyna Harcerska ze Starachowic


Czuwaj !

hm. Cezary Huć


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 26 marca 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.3/02

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

   1. Podaję do wiadomości wyniki Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie" z dnia 23 marca 2002 roku


w kategorii 8-10 lat:

I miejsce - Aniela Nowak - Hufiec Staszów

II miejsce - Malwina Kręgiel - Hufiec Szczekociny

III miejsce - Magdalena Walasek - Hufiec Szczekociny

Wyróżnienia:

Anna Szczęch - Hufiec Sandomierz

Adrian Łukaszek - Hufiec Sandomierz
w kategorii 11-14 lat:

I miejsce - Kaja Harańczyk - Hufiec Sandomierz

Edyta Akulenko - Hufiec Sandomierz

II miejsce - Anita Uramowska - Hufiec Szczekociny

III miejsce - Klaudia Olendrowicz - Hufiec Szczekociny

Wyróżnienia:

Bartłomiej Ogrodnik - Hufiec Włoszczowa

Justyna Kajda - Hufiec Staszów


w kategorii 15-18 lat:

I miejsce - Agata Orłowska - Hufiec Starachowice

II miejsce - Aleksandra Kubiec - Hufiec Kazimierza Wielka

Judyta Nowak - Hufiec Staszów

III miejsce - Jakub Oczkowski - Hufiec Busko Zdrój

Karolina Różańska - Hufiec Sandomierz

Wyróżnienie:

Marta Wiącek - Hufiec Sandomierz   1. Do udziału w eliminacjach centralnych zostali zakwalifikowani:

- Aniela Nowak - Hufiec Staszów

- Kaja Harańczyk - Hufiec Sandomierz

- Edyta Akulenko - Hufiec Sandomierz

- Anita Uramowska - Hufiec Szczekociny

- Agata Orłowska - Hufiec Starachowice

- Aleksandra Kubiec - Hufiec Kazimierza Wielka
 1. Hufce

  1. Zwolnienia komendantów hufców

   1. Z dniem 25 marca 2002 roku została przyjęta rezygnacja z funkcji p.o. komendanta Hufca ZHP Włoszczowa pwd. Krzysztofa Mariańczyka.

  2. Wybór komendantów hufców

   1. Z dniem 26 marca 2002 roku powołuję na okres 6 miesięcy na p.o. komendanta Hufca ZHP Włoszczowa druha harcmistrza Jerzego Groszka.
 1. Chorągiew

3.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów

 1. Podaję do wiadomości, że na wniosek Chorągwianego Sądu Harcerskiego w jego skład zostali wybrani:

- hm. Biruta Solarz - Świostek - kierownik referatu NS

- hm. Piotr Prokop - komendant OHChK w Sielpi


3.4. Mianowania na funkcję

 1. Z dniem 01 kwietnia 2002 roku powołuję na funkcję

Skarbnika Chorągwi phm. Piotra Kurczyńskiego.

Czuwaj !hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 16 kwietnia 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L.4/02
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi Kieleckiej ZHP na dzień 14 czerwca 2002 roku.

Zjazd odbędzie się o godzinie 15.00 w Domu Harcerza Kielce - Białogon. W Zjeździe

uczestniczą komendanci hufców oraz delegaci na ostatni Zjazd Chorągwi Kieleckiej ZHP.

1.2.2. Podaję do wiadomości wyniki Chorągwianego Przeglądu Dziecięcych i Szkolnych Zespołów

Teatralnych z dnia 9 kwietnia 2002 roku


- w kategorii dziecięcej:

I miejsce - Teatrzyk Zuchowy „Jaś i Małgosia" ze Szkoły Podstawowej w Janowicach –

oddział zamiejscowy w Kalinie Wielkiej

II miejsce - Teatrzyk „Pacynka" ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach działający w ramach

świetlicy PLUS

III miejsce - Teatrzyk „Eko - baja" ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pińczowie

Wyróżnienia:

Teatrzyk „Kafelek - Junior" z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Małogoszczu

Kółko artystyczne kl. I - III ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach- w kategorii młodzieżowej;
I miejsce - Teatr Młodzieżowy z Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

II miejsce - Teatr z Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu

III miejsce - Teatr „Kafelek" z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Małogoszczu


   1. Do udziału w XXIX Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej zostały zakwalifikowane następujące teatry: Jaś i Małgosia" z SP w Janowicach, Teatr Młodzieżowy z BSCK, „Pacynka" z SP nr 18 w Kielcach, „Eko - baja" z SP nr 3 w Pińczowie, „Kafelek - Junior" z M60K w Małogoszczu, Kółko Artystyczne klas I - ID z SP w Daleszycach, Teatr z Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, Teatr „Kafelek" z MGOK w Małogoszczu oraz Zespół „Iskierki" z SP nr 3 w Pińczowie.


5. Mianowania instruktorów

 1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 kwietnia 2002 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie Ewie Miękina - KH Sandomierz
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/ harcmistrza

 1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 marca 2002 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/ harcmistrza następującym dh i dh:

- phm. Urszuli Kępkowskiej - KH Kielce miasto

- phm. Lucjanowi Skrobotowi -KH Kielce miasto 1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 kwietnia 2002 roku

otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/ harcmistrza:

- phm. Iwonie Biber - Komenda Chorągwi ZHP

- phm. Remigiuszowi Woźniakowi - KH ZHP Ostrowiec
15. Inne


  1. Na wniosek Szefa Harcerskiej Służby Ratowniczej przyznaję odznakę w stopniu II (srebrnym)

następującym druhnom i druhom:

- pwd. Ninie Domańskiej - hufiec Ostrowiec Św.

- pwd. Beacie Barskiej - hufiec Ostrowiec Św.

- hm. Mariuszowi Jagiełło - hufiec Ostrowiec Św.

- phm. Sebastianowi Dudkowi - hufiec Kielce - miasto

- phm. Pawłowi Juzalowi - hufiec Ostrowiec Św.

- pwd. Annie Koreckiej - hufiec Ostrowiec Św.

- pwd. Dariuszowi Radwańskiemu - hufiec Ostrowiec Św.

- hm. Dariuszowi Czupryńskiemu - hufiec Ostrowiec Św.

- pwd. Danielowi Kuligowskiemu - hufiec Ostrowiec Św.


Czuwaj !

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 26 czerwca 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L.6/02
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L2/2002 z dnia 22 lutego 2002 roku
Podaję do wiadomości, decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczania Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP"
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" otrzymała hm. Lidia Pokuszyńska z Hufca ZHP w Starachowicach
Podaję do wiadomości, że decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani:
- hm. Biber Tadeusz - Hufiec ZHP Skarżysko Kamienna

- hm. Leszek Osterczy - Komenda Chorągwi ZHP


Podaję do wiadomości, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2002 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani:

- hm. Witold Cira - Hufiec ZHP Pińczów

- hm. Adam Gadawski - Hufiec ZHP Busko Zdrój

- hm. Ewa Huć - Hufiec ZHP Szczekociny
 1. Informacje i zarządzenia

1.1. Informacje

1.1.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2002 roku w Domu Harcerza w Białogonie odbył się Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi. Komendant chorągwi i członkowie komendy otrzymali absolutorium.
 1. Hufce

2.1. Rozwiązania i powołania


   1. Z dniem 18 czerwca 2002 roku rozwiązuję Hufiec ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Kazimierzy Wielkiej, jednocześnie informuję, że z dniem rozwiązania wygasają mandaty członków wszystkich władz statutowych hufca.

Z dniem 19 lipca 2002 roku przyłączam tereny działania Hufca ZHP Kazimierza Wielka do Hufca ZHP im. 1000 - lecia PP w Busku Zdroju.
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

   1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Jędrzejów z dnia 19 czerwca 2002 roku.

W sprawie wyborów Komendy Hufca

- hm. Jan Robak -z-ca komendanta hufca

- hm. Janina Stefańczyk - członkini komendy hufca

- hm. Kazimierz Wroński - członek komendy hufca

- pwd. Małgorzata Pyrek - członkini komendy hufca


  1. Wybór komendanta hufca

   1. Podaję do wiadomości, że decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Jędrzejowie na funkcję komendanta hufca został wybrany hm. Marek Liburski.


13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Podaję do wiadomości, że decyzją Komendanta Chorągwi ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

- Pan Jan Nowacki - nauczyciel muzyki w Pińczowie

- Ks. Hieronim Tarłowski - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie


Czuwaj !

hm. Cezary Huć


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18 lipca 2002 r.

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L. 7/02

6. Kręgi i podstawowe jednostki organizacyjne.


 1. Zwolnienia i mianowania
 1. Z dniem 18 lipca 2002 roku zwalniam druha harcmistrza Piotra Prokopa z funkcji Komendanta Ośrodka Chorągwi Kieleckiej ZHP w Sielpi.

 2. Z dniem 18 lipca 2002 roku przyjmuję rezygnację harcmistrza Piotra Prokopa z funkcji dyrektora Harcerskiego Ośrodka Doskonalenia Instruktorów w Kielcach.

Dziękuję Druhowi Piotrowi za pracę w Harcerskim Ośrodku Doskonalenia Instruktorów oraz w Ośrodku Chorągwi Kieleckiej ZHP w Sielpi. Życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.


Czuwaj!

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 23 lipca 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L. 8/02
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Podaję do wiadomości, że decyzja Komendanta Chorągwi ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

- p. Janusz Domański

- p. Janusz Pasternak

- p. Henryk Kamiński

- p. Iwona Szulc

- p. Zbigniew ZwolakCzuwaj !

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 30 sierpnia 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej

Rozkaz L. 9/02
i. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Włoszczowa na dzień 23 września 2002 roku. Zjazd odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca ZHP Włoszczowa przy ul. Broniewskiego 3 "a" o godz. 1400.

Na pełnomocniczkę Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Włoszczowa powołują phm. Iwoną Biber.
6. Kręgi i podstawowe jednostki organizacyjne.
6.2. Zwolnienia i mianowania


 1. Z dniem 31 sierpnia 2002 roku zwalniam druha harcmistrza Piotra Prokopa z funkcji kierownika Schroniska Młodzieżowego w Sielpi.

Dziękuję Druhowi Piotrowi za pracę na funkcji kierownika Schroniska Młodzieżowego w Sielpi. Życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.


Czuwaj !

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 31 sierpnia 2002 roku

Komendant

Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L. 10/02
2. Zarządzenia i informacje

2.1. Zarządzenia

   1. Podaję wykaz instruktorów z czynnym prawem wyborczym na Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Włoszczowa

- hm. Mieczysław Guździoł - przew. KSI

- hm. Rajmund Groszek - przew. KI "Łysica" Hetman, czł. KSI

- hm. Ewa Tworkowska - czł KSI

- hm. Aleksander Stępkowski - z-ca przew KSI

- hm. Marian Szczepanik - czł. KSI

- phm. Anna Resiak - czł. KRH

- hm. Danuta Wojciechowska - czł. KRH

- hm. Jerzy Groszek - p.o. komendanta hufca

- hm. Ewa Terpic - czł. KH

- pwd. Krzysztof Mariańczyk - czł. KH

- wędr. Magdalena Zbierańska - czł. KH.

- phm. Barbara Pryt - czł. KH

- phm. Krystyna Lewandowska - drużynowa w Radwanowie

- pwd. Rafał Łaskawski - drużynowy z Bukowej

- phm. Danuta Janik - namiestniczka zuchowa, drużynowa

- pwd. Zuzanna Wojtasińska - drużynowa harcerska

- pwd. Katarzyna Nowak - drużynowa w SP nr 1

- phm. Małgorzata Rosińska - drużynowa SP nr 2

- pwd. Małgorzata Skoczek - drużynowa zuchowa w Olesznie

- pwd. Monika Starczewska - kierownik biura hufca
16. Sprostowania


 1. Podają do wiadomości informację, że w rozkazie L. 9/02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku błędnie podano datę Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca.


Było: Zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Włoszczowa na dzień 23 września 2002 roku. Zjazd odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca ZHP Włoszczowa przy ul. Broniewskiego 3 "a" o godz. 1400.
Winno być: Zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca .ZHP Włoszczowa na dzień 27 września 2002 roku. Zjazd odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca ZHP Włoszczowa przy ul. Broniewskiego 3 "a" o godz. 1400.

Czuwaj!

hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 24 września 2002 roku

Komendant

Chorągwi KieleckiejRozkaz L. 11/2002


 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną przy Kieleckiej Chorągwi ZHP w składzie:

hm. Grzegorz Bukowski - przewodniczący

phm. Iwona Biber – członkini komisji

hm. Maria Wojtasik – członkini komisji

1.2. Informacje

Podaję do wiadomości składy Hufcowych Komisji Inwentaryzacyjnych:Hufca ZHP Ostrowiec

hm. Ireneusz Górnisiewicz - przewodniczący

hm. Krystyna Sendrowicz - członkini komisji

phm. Dariusz Czupryński - członek komisjiHufca ZHP Lelów

phm. Elżbieta Węgrzyniak - przewodnicząca

phm. Jadwiga Szymańska - członkini komisji

phm. Artur Lipowicz - członek komisji


Hufca ZHP Włoszczowa

hm. Danuta Wojciechowska - przewodnicząca

hm. Lucjan Pytlewski - członek komisji

phm. Antoni Suder - członek komisji

Magdalena Cholerzyńska - członkini komisji
Hufca ZHP Miechów

hm. Danuta Rzemieniec - przewodnicząca komisji

phm. Józef Tabaka - członek komisji

phm. Halina Krzyżkiewicz - członkini komisji


Hufca ZHP Pińczów

phm. Anna Jabłońska - przewodnicząca komisji

phm. Grażyna Bandura - członkini komisji

pwd. Rafał Mazurek - członek komisji


Hufca ZHP Skarżysko – Kamienna

Hm. Andrzej Świerczkowski - przewodniczący komisji

hm. Zdzisław Rauszer - członek komisji

phm. Andrzej Durlik - członek komisji


Hufca ZHP Szczekociny

hm. Teresa Nowak - przewodnicząca komisji

phm. Alicja Koper - członkini komisji

Krystyna Hart - członkini komisji


5. Mianowania instruktorów

5. 2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2002 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/harcmistrza następującym dh i dh:

phm. Irenie Tuchowskiej - KH Starachowice

phm. Krzysztofowi Krawiec - KH Starachowice

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 września 2002 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Sylwestrowi Padiasowi.
Czuwaj !
hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 11 października 2002 roku

Komendant

Chorągwi KieleckiejRozkaz L.12/02

1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje

Podaję do wiadomości składy Hufcowych Komisji Inwentaryzacyjnych:Hufca ZHP Opatów

 • phm. Teresa Dziadowicz — przewodnicząca

 • phm. Andrzej Norowski — członek komisji

 • dh Michał Mazur — członek komisji

Hufca ZHP Jędrzejów

 • hm. Jan Robak — przewodniczący

 • hm. Irena Jamro — z-ca przewodniczącego

Hufca ZHP Staszów

 • hm. Stefan Kotlarz — przewodniczący

 • phm. Małgorzata Kałamaga-Pióro — członkini komisji

- pwd. Mariusz Walasek — członkini komisji

Hufca ZHP Busko Zdrój

 • phm. Barbara Skrzypek — przewodnicząca komisji

 • pwd. Renata Kręt — członkini komisji

 • hm. Renata Sowińska — członkini komisji

Hufca ZHP Starachowice

 • dh Jan Gębura — przewodniczący

 • hm. Stefan Derlatka — członek komisji

- hm. Zdzisław Jeśko — członek komisji

 • dh Tadeusz Zieliński — członek komisji

Hufca ZHP Końskie

- pwd. Łukasz Pietras — przewodniczący komisji • phm. Rafał Raczkowski — członek komisji

 • dh Konrad Chrzan — członek komisji

2. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyboru Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP we Włoszczowie z dnia 27 września 2002 roku.

2.3.1. W sprawie wyborów członków komendy hufca

-hm. Jerzy Groszek — z-ca komendanta hufca

- phm. Danuta Janik — członkini komendy

- hm. Aleksander Stępowski — członek komendy

- dh Magdalena Zbierańska — członkini komendy

2.3.2. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca ZHP Starachowice w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Małgorzaty Ślaskiej z funkcji komendanta hufca

2.3.3. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca ZHP Starachowice z dnia 14 października 2002 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Konrada Moskwy z funkcji członka komendy.

2.3.4. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca ZHP Starachowice z dnia

14 października 2002 roku w sprawie wyboru na członka komendy druha Jacka Tarnowskiego. Jednocześnie na wniosek komendanta hufca druh Jacek Tarnowski został wybrany z-cą komendanta hufca ds. programowych.

2.5. Wybór komendantów hufców

2.5.1. Podaję do wiadomości, że decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca we Włoszczowie na funkcję komendantki została wybrana pwd. Monika Starczewska.9. Zaliczanie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2001/2002 następującym dh i dh:

- hm. Maria Wojtasik — instruktorka Kieleckiej Chorągwi ZHP

- hm. Ryszard Mazur — instruktor Kieleckiej Chorągwi ZHP

- hm. Elżbieta Kubiec — z-ca komendanta Chorągwi ds. programowych

- pwd. Magdalena Kubiec — pełnomocnik komendanta ds. zagranicznych

- hm. Maria Cegielska — członkini komendy

- hm. Grzegorz Bukowski — z-ca komendanta ds. organizacyjnych

- hm. Zenon Walas — Instruktor kieleckiej Chorągwi ZHP

- hm. Jolanta Tylska — członkini komendy

- phm. Grzegorz Kowal — kwatermistrz Kieleckiej Chorągwi ZHP

- phm. Wojciech Jurkowski SAC — kapelan Kieleckiej Chorągwi ZHP

- pwd. Teresa Bedla — instruktorka Kieleckiej Chorągwi ZHP

- phm. Iwona Biber — szefowa biura Kieleckiej Chorągwi ZHP

- hm. Ewa Rogalińska — z-ca komendanta chorągwi ds. kształcenia

- hm. Adam Gadawski — komendant Hufca ZHP Busko Zdrój

- hm. Marek Liburski — komendant Hufca ZHP Jędrzejów

- phm. Małgorzata Drogosz — komendantka Hufca ZHP Kielce-powiat

- hm. Waldemar Szkatuła — komendant Hufca ZHP Końskie

- hm. Marianna Matuszczyk — komendantka Hufca ZHP Lelów

- hm. Leonard Mazur — komendant Hufca ZHP Miechów

- hm. Dariusz Bińczak — komendant Hufca ZHP Opatów

- hm. Robert Rogala — komendant Hufca ZHP Ostrowiec

- hm. Witold Cira — komendant Hufca ZHP Pińczów

- hm. Tadeusz Biber — komendant Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna

- hm. Marianna Szczepańska — komendantka Hufca ZHP Staszów

- hm. Ewa Huć — komendantka Hufca ZHP Szczekociny13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Podaję do wiadomości, że na wniosek Kapituły Odznakę Za Zasługi dla

Chorągwi Kieleckiej ZHP otrzymali:

- hm. Feliks Białkiewicz — KH Pińczów

- hm. Zbigniew Sobczyk — KH Pińczów - hm. Nowak Maria — KH Pińczów

- hm. Alicja Kudasiewicz — KH Pińczów

- hm. Teresa Orkisz — KH Pińczów

- phm. Teresa Dziadowicz — KH Opatów

- Komenda Hufca ZHP Opatów

- 111 Artystyczna Drużyna Harcerska ze Starachowic

- hm. Alojzy Sobura — wiceprezydent miasta Kielc

- phm. Wojciech Żelezik - dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

- Andrzej Ruciński — dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury

- Stępień Włodzimierz — prezydent miasta Kielc

- Suchański Jerzy — Senator RP

- Rupniewski Stanisław — przewodniczący Rady Miasta Kielce

- Fijałkowski Karol — pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych

- Ciesielski Bogusław

- Sabat Artur — dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta
13.2. Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły odznakę i dyplom 90-lecia Harcerstwa

na Ziemi kieleckiej otrzymały następujące osoby i instytucje:

- dh. Halina Krzyżkiewicz — Hufiec Miechów

- phm. Zofia Piechowicz — Hufiec Miechów

- phm. Jolanta Borkowska-Czekaj — Hufiec Miechów

- hm. Ryszard Chwastek — Hufiec Miechów

- hm. Danuta Rzemieniec — Hufiec Miechów

- hm. Krystyna Jasińska — Hufiec Miechów

- bm. Ireneusz Górnisiewicz — Hufiec Ostrowiec

- hm. Stanisław Woźniak — Hufiec Ostrowiec

- Stanisław Szrek — Hufiec Kielce miasto

- Henryk Wilk — Hufiec Kielce miasto

- Maciej Solarz — Hufiec Kielce miasto

- Krąg „Łysica — Jodła" z Kielc

- Krąg „Łysica — Steny" z Suchedniowa

- Krąg „Łysica — Kamienna" ze Skarżyska Kamiennej

- hm. Józefa Bartkiewicz — Hufiec Jędrzejów

- hm. Marek Liburski — Hufiec Jędrzejów

- hm. Marek Maj — Hufiec Jędrzejów

- hm. Maria Mioduszewska — Hufiec Jędrzejów

- phm. Irena Niemiec - Bacia — Hufiec Jędrzejów

- hm. Jan Robak — Hufiec Jędrzejów

- hm. Janina Stefańczyk — Hufiec Jędrzejów

- hm. Kazimierz Wroński — Hufiec Jędrzejów

- hm. Danuta Ziębicka — Hufiec Jędrzejów

- hm. Danuta Wojciechowska — Hufiec Jędrzejów

- Komunalny Związek Ciepłowniczy z Buska Zdroju

- Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju

- Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

- hm. Adam Gadawski — Hufiec Busko Zdrój

- hm. Teresa Leszczyńska — Hufiec Busko Zdrój

- hm. Leszek Marciniec — Hufiec Busko Zdrój

- hm. Władysława Marzec — Hufiec Busko Zdrój

- hm. Anna Kateusz — Komenda Chorągwi

- hm. Andrzej Rembalski — przewodniczący Referatu Seniorów i Historii

- hm. Teresa Lirsz — Hufiec Skarżysko Kamienna

- pwd. Ryszard Idzik - Hufiec Kielce — miasto

- hm. Halina Brede — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Mieczysław Adamiec — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Jolanta Tylska — Komenda Chorągwi

- hm. Maria Cegielska — Komenda Chorągwi

- hm. Ryszard Mazur — Komenda Chorągwi

- hm. Edward Szczęśniak — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Rajmund Groszek — Hufiec Włoszczowa

- hm. Jerzy Groszek — Hufiec Włoszczowa

- hm. Andrzej Żychowski — Hufiec Opatów

- phm. Janusz Kuźmiński — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Aleksandra Żelichowska — Hufiec Pińczów

- hm. Witold Cira — Hufiec Pińczów

- hm. Julian Hendler — Komenda Chorągwi

- hm. Tadeusz Paradowski — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Włodzimierz Matwin — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Leszek Osterczy — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Cezary Huć — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Elżbieta Kubiec — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Eugeniusz Misiec — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Stanisław Kruk — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Karol Fijałkowski — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Grzegorz Łukaszczyk — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Zbigniew Kropatsch — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Longin Kozłowski — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Wacław Lorek — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Maria Kmak — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Adam Massalski — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Jan Polak — Hufiec Końskie

- hm. Dariusz Kwapisz — Komenda Chorągwi

- hm. Janina Prościńska — Hufiec Skarżysko Kamienna

- hm. Jadwiga Banasik — Hufiec Kielce —miasto

- hm. Jadwiga Karykowska — Hufiec Starachowice

- hm. Dariusz Bińczak — Hufiec Opatów

- hm. Leonard Mazur — Hufiec Miechów

- hm. Marianna Szczepańska — Hufiec Staszów

- hm. Robert Rogala — hufiec Ostrowiec Świętokrzyski

- phm. Małgorzata Drogosz — Hufiec Kielce — powiat

- hm. Czesław Rączkiewicz — Hufiec Sandomierz

- hm. Waldemar Szkatuła — Hufiec Końskie

- hm. Ewa Huć — Hufiec Szczekociny

- hm. Stanisław Wiącek — Hufiec Starachowice


- hm. Ewa Rogalińska — Komenda Chorągwi

- hm. Grzegorz Bukowski — Komenda Chorągwi

- hm. Maria Brzoza — Komenda Chorągwi

- hm. Krzysztof Rysiak — Hufiec Kielce —miasto

- hm. Marianna Matuszczyk — Hufiec Lelów

- hm. Józefa Bartkiewicz — Hufiec Jędrzejów

- hm. Teresa Nowak — Hufiec Szczekociny

- hm. Zbigniew Hermanowicz — Hufiec Szczekociny

- hm. Urszula Mazanek — Hufiec Szczekociny

- hm. Piotr Prokop — Hufiec Kielce — miasto

- hm. Barbara Olszowy — Hufiec Końskie

- hm. Maria Wojtasik — Komenda Chorągwi

- hm. Andrzej Rek — Hufiec Skarżysko Kamienna

- hm. Tadeusz Biber — Hufiec Skarżysko Kamienna

- hm. Jerzy Krukowski — Hufiec Starachowice

- hm. Stanisław Adamczak — Komenda Chorągwi

- hm. Stanisław Zasacki — Hufiec Końskie

- hm Jerzy Osmólski — Komenda Chorągwi

- hm. Edward Wojdan — Komenda Chorągwi

- pwd. Teresa Bedla — Komenda Chorągwi

- phm. Grzegorz Kowal — Komenda Chorągwi

- hm. Zenon Walas — Komenda Chorągwi

- phm. Iwona Biber — Hufiec Skarżysko Kamienna

- hm. Zdzisław Szczęśniak — Komenda Chorągwi

- hm. Lucjan Pietrzczyk — Hufiec Kielce — miasto

- pwd. Elżbieta Dawidowicz-Morżyk — Komenda Chorągwi


13.3. Podaję do wiadomości, że decyzją Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

- Pan Andrzej Ordysiński

- Pan Karol Fijałkowski

- Pan Marian Winiarski

- Pan Lech Łukawski

- Pan Jacek Rudnicki

- Pan Ireneusz Piasecki

- Pan Marek Piotrowicz


14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej dla następujących druhen i druhów:

- hm. Ewa Miękina — Hufiec Sandomierz

- hm. Robert Rogala — Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski

- phm. Dariusz Czupryński — Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski

- hm. Krystyna Sendrowicz — Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski

- hm. Mariusz Jagiełło — Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski

- phm. Monika Pater — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Maciej Wlazło — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Magdalena Neimitz — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Krzysztof Zdenkowski — Hufiec Kielce — miasto

- phm. Sebastian Białek — Hufiec Kielce — miastoCzuwaj!
hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 12 listopada 2002 roku

Komendant

Chorągwi KieleckiejRozkaz L. 13/02

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2002 z dnia 20 maja 2002 r.

Podaję do wiadomości, że decyzją Naczelnika ZHP w sprawie odznaczenia Złotym

i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla ZHP" otrzymują:

- hm. Ireneusz Górnisiewicz — KH Ostrowiec

- hm. Jadwiga Kaczmarska — KH Ostrowiec

- hm. Stefan Kotlarz — KH Staszów

- hm. Janina Wójtowicz — KH Staszów

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 6/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku

Podaję do wiadomości, że decyzją Naczelnika ZHP Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali: • Tadeusz Bałchanowski — burmistrz MiG Suchedniów

 • Stanisław Adam Kania — z-ca burmistrza MiG Suchedniów

 • Halina Tuśnio — dyrektor SP nr 1 w Suchedniowie

 • Władysław Oksiński — burmistrz MiG Włoszczowa

 • Krzysztof Solecki — z-ca burmistrza MiG Włoszczowa

 • Wiktor Krotla — starosta powiatu Włoszczowa

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP Rozkaz Grunwaldzki z dnia 13 lipca 2002 r.

Podaję do wiadomości, że tytuł drużyny Grunwaldzkiej otrzymały następujące drużyny z terenu Chorągwi Kieleckiej ZHP: • 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie" z Hufca ZHP Starachowice

 • 11 Włoszczowska Drużyna Harcerska „Runo" z Hufca ZHP Włoszczowa

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości składy Hufcowych Komisji Inwentaryzacyjnych: Hufca ZHP Kielce — miasto • phm. Piotr Dulęba — przewodniczący

 • phm. Tomasz Krawczyk — członek komisji

Hufca ZHP Sandomierz

- hm. Barbara Ziemnicka — przewodnicząca • phm. Andrzej Martyński — członek komisji

 • phm. Mirosław Kowalski

Ośrodek Harcerski Chorągwi Kieleckiej ZHP w Sielpi

- Król Wojciech — przewodniczący

- Salicka Krystyna — członkini komisji

- Kowalewski Czesław — członek komisji5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 listopada 2002 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni/harcmistrza:

phm. Urszuli Kępkowskiej z Hufca Kielce-miasto

phm. Sebastianowi Białkowi z hufca ZHP Kielce- miasto


5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 października 2002 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/harcmistrza następującym dh i dh:

- phm. Mariana Gołębiowskiego — KH Skarżysko

- phm. Tadeusza Matejszczaka — KH Skarżysko

- phm. Stanisława Pająka — KH Skarżysko

- phm. Czesława Pawlaka — KH Skarżysko

- phm. Ryszarda Peasa — KH Skarżysko

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 listopada 2002 roku otwieram próbę na stopień harcmistrzyni/harcmistrza następującym dh i dh:

- phm. Markowi Jedynakowi — KH Końskie

- phm. Dawidowi Grzela z Hufca ZHP Kielce-miasto


5.3. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 listopada 2002 otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Kubiec-Uracz


5.4. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

5.1.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia

17 października 2002 roku zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Annę Pochopień.
9. Zaliczenie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2001/2002 następującym dh

i dh:

- hm. Grzegorz Łukaszczyk — komendant Hufca ZHP Kielce-miasto


13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Podaję do wiadomości decyzję Kapituły w sprawie nadawania odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP"

Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP" otrzymują:

- hm. Irena Żardecka

- Jolanta Loranty

- Helena Pawłowicz

- Anna Skibińska

13.2. Podaję do wiadomości, że decyzją Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

Pan Marek Borowiec

Pan Zbigniew Pronobis

Pani Zofia Gwadera

Pan Tomasz Stopa

Pan Janusz Borowiec

Pani Elżbieta Deka

Pan Kazimierz Tomal

Pani Magdalena Smorzewska-Wójcikiewicz

Pani Magdalena Sitek-Majewska

13.3. Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły odznakę i dyplom 90-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej otrzymali:

Ewelina Liczbik

Maria Kapcia

Dorota Nowak-Małek

Fryderyka Trojanowska

Amelia Taler

Robert Gut

Jadwiga Szymańska

Teresa Polit

Joanna Mączka

Urszula Kołda

Krystyna Kowalska

Andrzej Kowalski

hm. Zdzisław Rauszer

hm. Mieczysław Figarski

Jarosław Motyka

Andrzej Juszczyk

Mieczysław Grzywacz

Czuwaj!
hm. Cezary Huć

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, 18 grudnia 2002 roku

Komendant

Chorągwi KieleckiejRozkaz L.14/02

 1. Chorągiew

3.1. Mianowania na funkcje:

3.1.1. Z dniem 01 stycznia 2003 roku powołuję na funkcję dyrektora niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Panią Zofię Kubicką. 1. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów.

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.1. Decyzją Komendy Chorągwi z dnia 17.12.2002 r. rozwiązuję Referat Seniorów i Historii.

4.2.2. Decyzją Komendy Chorągwi z dnia 17.12.2002 roku powołuję Komisję Historyczną przy Komendzie Chorągwi ZHP. Szefem Komisji Historycznej Mianuję hm. Andrzeja Rembalskiego.

7. Ruchy programowo — metodyczne

7.1. Decyzją Komendy Chorągwi z dnia 21.10.2002 roku rozwiązuję referat zuchowy, harcerski i starszoharcerski

7.2. Decyzją Komendy Chorągwi z dnia 25.11.2002 roku rozwiązuję Zespół Pilota Komendy Chorągwi.

7.3. Decyzją Komendy Chorągwi z dnia 21.10.2002 roku powołuję Referat Programowy. Na funkcję kierownika Referatu Programowego mianuję hm. Elżbietę Kubiec.13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Podaję do wiadomości decyzję Kapituły w sprawie nadawania Odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP"

Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP" otrzymała hm. Maria Jolanta Tylska

13.2. Podaję do wiadomości, że decyzją Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymała Pani Elżbieta Bujak - dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu

13.3. Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły odznakę i dyplom 90-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej otrzymali:

hm. Krzysztof Szwed

pwd. Teresa Ciszek

phm. Adam Kania

13.4. Podaję do wiadomości, że na wniosek Inspektoratu Ratowniczego — Medycznego

przy Komendzie Chorągwi przyznaję Srebrną Odznakę Harcerskiej Służby Krwi następującym druhom:

Kamilowi Kot — nr 3/S

Michałowi Marciniewskiemu — nr 4/S

13.5 Podaję do wiadomości, że na wniosek Inspektoratu Ratowniczo- Medycznego przy Komendzie Chorągwi przyznaję Brązową Odznakę harcerskiej Służby Krwi następującym druhom:

Zbigniewowi Biberowi — nr 8/B

Andrzejowi Durlikowi — nr 9/B

Grzegorzowi Pecelowi — nr 10/B

Łukaszowi Ruszkiewiczowi — nr 11/B

Dariuszowi Leszczyńskiemu — nr 12/BMateuszowi Mazur — nr 13/B

Czuwaj!

hm. Cezary Huć


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość