Strona główna

„ Świeto ziemniaka bez gmo” naturalny ziemniak strzał w 10 !


Pobieranie 13.25 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.25 Kb.
10.10.2010 „ ŚWIETO ZIEMNIAKA BEZ GMO”

NATURALNY ZIEMNIAK - STRZAŁ W 10 ! w promocji tradycyjnej, naturalnej, bezpiecznej i zdrowej, polskiej żywności.


Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO jest członkiem Koalicji „Polska Wolna od GMO”, oraz w ramach Konwencji Karpackiej działa na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Województwo Śląskie i nasza Gmina są strefami wolnymi od GMO, oraz są w strefie objętej programem zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego zgodnie z przyjętą i ratyfikowaną Konwencją Karpacką. Aktualnie, w ramach partnerskiej koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki dla Gminy Jeleśnia i Koszarawa pt.: „Wiem co jem”, przygotowywane będą projekty i wnioski na środki pozwalające realizować zadania i cele obejmujące zrównoważony rozwój turystyki na terenie gmin Jeleśnia i Koszarawa, zintegrowanej z turystyką Karpat i zachowującej dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe oraz promującej tradycyjne, dobre praktyki rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej. Celem przedsięwzięć będzie dobrostan środowiska naturalnego i zarazem wysoki standard usług turystycznych, zapewniających lokalnej społeczności rozwój gospodarczy, a turystom aktywny i zdrowy wypoczynek, dobre, tradycyjne i zdrowe pożywienie oraz ucztę duchową z bogactwa kultury i folkloru.
Mając na uwadze wpisane w strategię rozwoju gmin karpackich: ekologiczne, rolnicze, leśne i turystyczne kierunki rozwoju, zaistniała potrzeba, aby nie ustawać w działaniach na rzecz ochrony tradycyjnych, sprawdzonych metod prowadzenia gospodarstw rolnych i promowania spójnego z nimi dziedzictwa kulinarnego, a zatem, zdrowego i przyjaznego przyrodzie stylu życia i bezpieczeństwa ekologicznego. W związku z powyższym Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO i Tatrzańsko – Beskidzka Spółdzielnia Producentów „GAZDOWIE” apelują do środowisk samorządowych i społeczności lokalnych, mediów, środowisk społeczno – gospodarczych i politycznych o szeroką współpracę. Prosimy o aktywne włączenie się w rozeznanie możliwości i potrzeb oraz szans wykorzystania lokalnego potencjału intelektualnego, przyrodniczego, kulturowego i gospodarczego, aby przez rozwój turystyki zrównoważonej wzmacniać zrównoważony rozwój gospodarczy gmin karpackich, a zarazem chronić zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe oraz promować zdrowy , naturalny tryb życia i prawdziwą, tradycyjną polską żywność.
Wciąż trwa ogólnopolska akcja ochrony polskiej wsi, ochrony zdrowia i jakości życia Polaków, ochrony marki polskiej żywności i marki turystyki wiejskiej. GMO w żaden sposób nie wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, bo rujnuje równowagę ekologiczną w środowisku naturalnym, a zatem stanowi zagrożenie dla życia na Ziemi. Latem, w dniach 24, 25 lipca w całym kraju odbywały się Pikniki ekologiczne i rodzinne w ramach ogólnopolskiej akcji WIELKI PIKNIK DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO (obszerne relacje z Pikniku są na stronie www. wielkipiknik.pl).

Jesienią, w dniach 9,10 października 2010 r. w całej Polsce organizowane będzie „ŚWIETO ZIEMNIAKA BEZ GMO”. Po „wykopkach” czas na refleksję i edukację na temat zagrożeń dla uprawy ziemniaka, który jest podstawowym produktem spożywczym w polskiej kuchni. Dla akcji ziemniaczanej utworzona została strona internetowa: www.swietoziemniakabezgmo.pl.Trudno sobie wyobrazić polską spiżarnię bez ziemniaka. Zawsze był i jest podstawowym pożywieniem w polskiej kuchni. Ponieważ trwa na światowym rynku żywności ekspansja koncernów biotechnologicznych manipulujących kodem genetycznym nie tylko roślin i zwierząt, ale wykorzystujących także geny ludzkie do swoich laboratoryjnych, a następnie produkcyjnych celów, los prawdziwego ziemniaka jest także zagrożony. Koncerny biotechnologiczne, ignorując prawo naturalne i niezbywalne prawo Ziemi do rodzenia, wykorzystując metody inżynierii genetycznej modyfikują także ziemniaczany kod genetyczny i produkują nowe ziemniaki, w sposób nienaturalny, rewolucyjny, prowadząc eksperymenty „chirurgiczne i przeszczepy” u podstaw, zamieniając życie na produkcję. Dopuszczony do uprawy w UE „nowoczesny i nowomodny” ziemniak AMFLORA jest polecany przez jego twórców do zastosowania przemysłowego np. produkcji papieru. Pomija się przy tym cały, związany z uwolnieniem do środowiska aspekt środowiskowy, czyli zagrożenia dla środowiska naturalnego, zagrożenie dla tradycyjnych upraw, oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Ziemniak AMFLORA, modyfikowany genetycznie, ponadto uodparnia konsumentów na działanie antybiotyków. Zatem polski rolnik i konsument sprzeciwia się uwolnieniu do środowiska naturalnego transgenicznego ziemniaka i innych roślin transgenicznych, w tym kukurydzy MON 810 i oczekuje regulacji prawnych zakazujących prowadzenie takich upraw, a nawet prowadzenia badań naukowych w otwartym środowisku. 
Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO i Tatrzańsko – Beskidzka Spółdzielnia Producentów „GAZDOWIE”, Wójt Gminy i Rada Sołecka serdecznie zapraszają na ŚWIĘTO ZIEMNIAKA BEZ GMO 9.10. 2010 r. do sołectwa Przyborów i 10.10. 2010 r. do Urzędu Gminy w Jeleśni. W programie warsztaty informacyjno - edukacyjne w celu zainteresowania naszych rolników możliwościami ożywienia ekonomicznego ich gospodarstw, zgodnego ze standardami bezpieczeństwa ekologicznego. Warsztaty, na których przedstawiciele Tatrzańsko – Beskidzka Spółdzielnia Producentów „GAZDOWIE” zaprezentują swoje działania i osiągnięcia na rzecz odbudowy pasterstwa i reaktywacji gospodarstw rolnych w naszym regionie, połączone będą z biesiadą przy tradycyjnych potrawach z ziemniaka. Rolnicy i zaproszeni goście: doradcy rolniczy, przedstawiciele służb rolnych i weterynaryjnych, posłowie, senatorowie, władze samorządowe, media, sponsorzy nagród dla gospodyń, będą mogli się zapoznać z dobrymi, ekologicznymi praktykami, które się sprawdziły i maja przyszłość. Podczas wspólnego biesiadowania rozstrzygnięty zostanie konkurs na potrawy regionalne, który trwa od Dni Jeleśni i Wielkiego Pikniku dla Polski Wolnej od GMO. Wręczone zostaną gospodyniom nagrody ufundowane przez podmioty gospodarcze z terenu naszej gminy i Urząd Gminy. Będą materiały informacyjne na temat GMO i modyfikowanego ziemniaka AMFLORA. Będą zbierane podpisy pod Listem Otwartym do Prezydenta PR, Premiera Rządu i Ministrów w sprawie Polski Wolnej od GMO. Zamiar jest taki, aby było to spotkanie środowiskowe, społeczne i rodzinne, ponad podziałami, „ognisko” gorących i pilnych tematów dotyczących strategii rozwoju naszej gminy i regionu. Zamiast palenia ogniska i pieczenia ziemniaków, Koła Gospodyń Wiejskich i BEST PROEKO przygotują tradycyjne potrawy z ziemniaków poświeconych przez ks. Proboszcza w Przyborowie na Mszy Świętej, która będzie odprawiona w intencji naszych rolników i ich rodzin oraz Polski wolnej od genetycznie zmodyfikowanej żywności w sobotę 9.10.2010 o godz. 18:00
Program „ŚWIĘTA ZIEMNIAKA BEZ GMO”- Jeleśnia 9,10.2010 r.:

Sobota 9.10.2010 – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Przyborowie.

18:00 Msza Święta w intencji rolników, ich rodzin i Polski wolnej od genetycznie zmodyfikowanej żywności. Poświęcenie ziemniaków.

Niedziela 10.10.2010 – Urząd Gminy Jeleśnia, Sala GOK

16:00 Otwarcie warsztatów edukacyjno informacyjnych i przywitanie gości.

– Wójt Gminy Jeleśnia

16:15 Przedstawienie programu warsztatów, połączone z krótka informacją na temat zagrożeń dla polskiego rolnictwa i gospodarki ze strony GMO - Prezes BEST PROEKO

16:45 Przedstawienie dobrych praktyk i osiągnięć w ramach realizacji programu „OWCA PLUS” – Przedstawiciel Spółdzielni GAZDOWIE,

17: 15 – Wystąpienia zaproszonych gości, zapytania i dyskusja przy degustacji regionalnych potraw z ziemniakiem „w roli głównej”, przygotowanych przez nasze gospodynie z poświęconych w sobotę ziemniaków. Konferencja prasowa.

18:00 – podziękowanie sponsorom i wręczenie nagród gospodyniom promującym tradycyjne potrawy, oraz śpiewanie i biesiadowanie przy kapeli góralskiej BEST PROEKO połączone ze zbieraniem podpisów pod listem otwartym o Polskę wolną od GMO i rozdawaniem materiałów informacyjnych.


Kontakt : tel. 602 713 551

Anna Bednarek – Prezes BEST PROEKO


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość